Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Filosof Roman Cardal: Evropská unie navazuje na orientální despocie. Útok na svobody a ideová indoktrinace kulminuje. Nese Juncker na ramenou tíhu kosmu? Rozpadem impéria ke katastrofě galaktických rozměrů?

Filosof Roman Cardal: Evropská unie navazuje na orientální despocie. Útok na svobody a ideová indoktrinace kulminuje. Nese Juncker na ramenou tíhu kosmu? Rozpadem impéria ke katastrofě galaktických rozměrů?

10. 6. 2018

Tisk článku

Radek Pokorný přináší pár shrnujících komentářů a především video z mimořádné přednášky, která objasňuje celou řadu současných problémů naší společnosti

Evropská unie navazuje na staré despotické říše dávných civilizací starého Orientu. Při své přednášce nazvané „Filosofické základy politického života aneb jaká filosofie, taková politika,“ pořádané v Praze tento týden pro spolek Lipový kříž, to na mnoha příkladech dokumentoval filosof Mgr. Roman Cardal Pd.D

Kosmologické civilizace, ke kterým řadíme starověký Egypt, Babylonii, Čínu a další velké říše Orientu, byly podle něho stejně jako dnešní Evropská unie založeny na magických základech, o nichž se nepochybovalo. Vladař byl zároveň nejvyšším veleknězem a jeho slovo bylo svaté. Výnosy, které tito vládci vydávali, měly sakrální povahu a byly nediskutovatelné. Podobný princip vidíme podle Cardala i v dnešní Evropské unii, která vydává prostřednictvím nejužšího kruhu svých komisařů bez jakékoliv demokratické legitimity tisíce nařízení, které jsou jednotlivé země v euroříši povinny aplikovat do své legislativy. 

I zde se vyžaduje bezpodmínečná poslušnost vůči impériu a jejím vládcům, která tolik připomíná starověké despocie, kde se jakákoliv provinění proti výnosu vladaře velmi tvrdě trestala. Zatímco na západě byl vladař vnímán jako „první mezi rovnými“ v orientálních despociích je vladař vnímán jako „první mezi nerovnými“, neboť představuje samotné vtělení boha, nebo je s bohem přinejmenším v příbuzenském vztahu. Z toho potom plyne jeho neomylnost ve společenských otázkách, kterou vidíme i v případě Evropské unie.   

Nepředstavitelné následky?

Společenský řád byl v těchto starověkých říších zároveň řádem kosmickým. Pokud by došlo k poruše společenského řádu vedlo by to i k porušení řádu kosmického. Vladař a kasta jeho vyvolených jediní znali tajemství uchovávání řádu a svým poddaným dokázali vsugerovat myšlenku, které velká část společnosti věřila. Například o tom, že vladař nese na svých ramenou celou tíhu kosmu a jakékoliv narušení společenské rovnováhy či svržení vladaře by mělo nepředstavitelné kosmologické následky. To se projevovalo i rituály lidských obětí. Mnozí věřili, že kdyby byl rituál lidských obětí přerušen, nevyšlo by druhý den slunce.  

Tento princip velmi připomíná dnešní ideologii Bruselu, která také straší v případě rozpadu říše EU nepředstavitelnými následky. Politika Evropské unie se tak vymyká řeckému demokratickému odkazu, na kterém až donedávna stála moderní západní civilizace, a spíše se blíží odkazu dávných civilizací starověkého orientu. Pro tyto civilizace byl stejně jako pro dnešní EU určující magicko-náboženský obsah myšlení. Charakteristickým rysem bylo pro tyto říše tak jako dnes iracionální myšlení, které se stalo základem politiky pro spravování impéria. 

Hlavním nástrojem starověkých despocií byla ideologie, která dnes v Evropské unii představuje ideologii multikulturalismu, genderismu apod., a to vše je podpořeno nástrojem politické korektnosti. Čili je to také něco iracionálního. Vláda, která je dnes podle Cardala uplatňována z Bruselu je vykonavatelem ideologického zadání, které je iracionální a škodlivé. V této souvislosti Cardal podrobně rozebral řadu praktických aspektů současného režimu, s nimiž se dostáváme denně do styku a jejichž vývoj můžeme sledovat v přímém přenosu. Hovořil mimo jiné o útocích na autority (rodiče/vychovatelé vs. děti, ideologie rovnosti aj.), nárůstu nesvobody (povýšení neschopných, odzbrojení, zákaz demonstrací, zákaz nezávislých institucí, odklonění myšlení, síť informátorů, přísná kontrola, hrozba válkou aj.) a zevrubně rozebral současnou politickou situaci. 

Čtěte ZDE: Slova která září: Kořeny civilizační krize. Ideologický boj, předsudky a obehrané písničky. Tři podmínky zdravého myšlení. Kněz zahanbuje autority. Obstojíme v zápase o všechno?

Popletené strany

„Vláda EU není koncipována v klasickém řeckém smyslu, tedy první mezi rovnými ale je naopak vyvýšena nad všechny ostatní. O určitých tématech není možné dnes vůbec diskutovat“, uvedl Cardal. V těchto despociích se podle něho také o výnosech nediskutovalo, tak jak to dnes vidíme v případě mnoha společenských dogmat, za jejichž porušení nastává společenská soft-likvidace. 

Jestliže někdo nadnese problém výstupu z Evropské unie, tak její zastánci hovoří o tom, že kdybychom vystoupili z EU, tak se náš stát totálně zhroutí. Došlo by podle nich nejen ke zhroucení fungování státu, ale také k hospodářskému kolapsu. Pokud bychom byli neposlušní k výnosům EU, tak se apeluje na občany těmito katastrofickými scénáři. Zdůrazňuje se, tak jako ve starověkém Orientu nezbytná nutnost zachovat EU. Podle současných bruselských vládců a jejich domácích spolupracovníků neexistuje žádná alternativa k Evropské unii.

„Je určitým paradoxem, že v podobě EU se nám vlastně vrací staré despocie orientu.“ Orientalizace Evropské unie se podle Cardala projevuje mimo jiné i neustálým strašením nepřítelem, který říši ohrožuje, čehož jsme dnes svědky v případě Ruska. „Říká se, že patříme na západ a ne na východ, neboť východ to je něco kompletně nedemokratického, je proto paradoxem dějin, že prozápadní říše EU se více podobá orientálním starým říším.“

Paradoxem je, že nás straší východem a přitom orientální koncepce politiky se vynořuje ze samotného lůna Bruselu.

Vřele doporučujeme podívat se na celou přednášku (odkaz přímo na YouTube):

 
Tagy článku

Doporučujeme

Eucharistické zázraky: Tkáň srdce člověka v agonii. Vždy stejná krevní skupina AB. I na jižní Moravě. Věda v koncích. Co nám tím chce Pán sdělit? Nespekulujme. Jen v úžasu padnout na kolena. Velký okamžik se již opět blíží

Eucharistické zázraky: Tkáň srdce člověka v agonii. Vždy stejná krevní skupina AB. I na...

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky