Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nesnesitelný odér z Petrova stolce: Proč papež kryje zvrhlé biskupy a homomafii ve Vatikánu? Horor s Františkem je ve finále. Rezignuje mravně zkažený tyran? Miláček médií, ateistů a Halíků mlčí

Nesnesitelný odér z Petrova stolce: Proč papež kryje zvrhlé biskupy a homomafii ve Vatikánu? Horor s Františkem je ve finále. Rezignuje mravně zkažený tyran? Miláček médií, ateistů a Halíků mlčí

2. 9. 2018

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší komentář předního tradičně katolického média na adresu papeže, jenž se měl stát nástrojem ke zničení dvou tisíc let křesťanské kontinuity

Během dvou let, které vedly k rezignaci papeže Benedikta XVI. na papežský stolec, se událo mnoho podivných věcí: Vatileaks, státní sekretář (kardinál Bertone) zjevně odhodlaný papežovu situaci ještě ztěžovat a krize, která se zdánlivě vymkla kontrole. Pouze zdánlivě: skutečnost byla taková, že skupina kardinálů zapojená do toho, co vešlo ve známost jako „sanktgallenská mafie“, intrikovala, aby papeže Ratzingera utápějícího se v problémech přiměla k odchodu a vynutila si zvolení „Antiratzingera“ – ve skutečnosti toho Antiratzingera, jehož podporovali už v předchozím konkláve, kardinála Bergoglia z Buenos Aires.

Všechno se dařilo tak, jak si naplánovali. Benedikt XVI. nabyl přesvědčení – nebo ho přesvědčili – že už nebude schopen problémy řešit, a odešel, a horor Bergoglio byl zvolen. Jako horor jsme nadcházející pontifikát označili již v den Bergogliovy volby.

Dostali z něj maximum

A jak jsme za to byli kritizováni a očerňováni! Ve skutečnosti když si přečtete příspěvek našeho vzácného argentinského přítele, který od našeho založení sledoval náš intenzivní zájem o Církev v Argentině, zjistíte, že současného papeže neobviňuje z hereze. Ani jednou! Neobviňuje ho z apostáze. Byli jsme mylně nařčeni ze všech možných zel, zatímco ve skutečnosti naše obavy z tohoto papeže – které se ukázaly absolutně správné – vycházely z toho, že se u něho kombinují mravně nejhorší kumpáni a naprostý věroučný zmatek.

Naneštěstí jeho přátelé, titíž, kteří ho nechali zvolit, z něj dostali maximum. Jak objasňuje přesvědčivé písemné svědectví arcibiskupa Vigana (v té době apoštolského nuncia ve Spojených státech), František od samého počátku využíval všech prostředků, včetně zášti a lží, k pomoci přátelům, jako byl tehdejší kardinál McCarrick a kardinál Danneels. Všemožných prostředků rovněž využíval k trestání těch, jež pokládal za své nepřátele, jako je kardinál Burke, bruselský arcibiskup Léonard a mnoho dalších.

Zničil bezpočet životů a povolání. Pamatujete se na františkány Neposkvrněné? Vaše děti už je znát nebudou. Kvůli tomuto nevydařenému pontifikátu nebudou ani vědět, že kdysi existoval mladý, vzkvétající, tradiční františkánský řád.

Zlo v pronásledování každého, s nímž nesouhlasil; zlo v úmyslném zavádění zmatku ve věrouce; zlo v odmítání objasnit zmatek, který sám vytvořil – František svou autoritářskou špatností zvýšil napětí v Církvi na úroveň, jaká tu nebyla od protestantské vzpoury či francouzské revoluce.

Tentokrát však revoluční zloba vychází zevnitř Církve, od teologicky zakrnělého, mravně zkaženého a zlo sledujícího tyrana.

František musí odejít.

Čtěte ZDE: Skandál jaký tu ještě nebyl: Proč papež kryje sexuální excesy prelátů? Nastala apokalyptická krize víry. Homomafie v Církvi: Zločinci v sutaně mají pré. Papež rezignoval na nauku a mravy. Příčina je zcela jasná

Sodoma

Budovu Katolické církve plní nesnesitelný zápach. Vychází z Petrova stolce, kde se před celým vesmírem rozkládá mravní mrtvola. Mocnosti tohoto světa dosud defilují před umrlcem a skládají mu světské pocty, ale katoličtí věřící se od nepřijatelného pohanského představení s hrůzou odvracejí.

Papež František, Jorge Mario Bergoglio, je mrtev. Nezemřel skutečně, ale jeho mravní přítomnost je pryč. Revoltující umrlec dosud sedí na stolci Knížete apoštolů a jeho jediní skuteční podporovatelé – liberálové, heretici, odpadlíci – už plánují, jak ho nahradit, až dojde k nevyhnutelnému.

Klamal a pronásledoval skutečné věřící, mátl prosté lidi v jejich víře, vysmíval se Tradici, kdykoli mohl. A především lhal, bylo prokázáno, že lhal, a ukázal se jako mistrný lhář chránící zvrácené sexuálně zneužívající kněze, kteří jsou jeho nejbližšími spolupracovníky. Abdikace je jediné možné řešení pěti let vzrůstající ostudy a úmyslného špatného vedení.

Horor, který jsme identifikovali hned první den, dospěl k naplnění, jako vředové souplodí zkaženosti: Sodoma v Římě.

Současný skandál komentuje též známý český katolický publicista Ignác Pospíšil:

Ignác Pospíšil: Pád papeže showmana

Obrovský skandál, který otřásl autoritou a pověstí Svatého stolce a papeže Františka, je pro všechny katolíky velmi bolestný, tím spíše, že se dal očekávat. Ačkoliv papež František zařadil téma sexuálních a zneužívacích skandálů do repertoáru svých vystoupení již na samotném počátku svého pontifikátu, nikdy nejevil žádnou větší snahu problém skutečně řešit. 

Padala z něj rozličná silná slova a omluvy, konala se setkání s obětmi. ale to vše bylo činěné jen pro PR efekt, samotné činy pontifika usvědčovaly ze lži už od samého počátku. Nikdy se nepokusil problém skutečně řešit, nikdy systematicky nezasáhl proti homomafii v církvi, bez níž by se celý problém nikdy nerozvinul do takových rozměrů. To by se přece nehodilo do jeho liberálního a prohomosexuálního PR, kterým si získal lásku světských médií.

Ještě tristnější byly jeho konkrétní kroky týkající se konkrétních osob a případů. Ty se každému nezaujatému pozorovateli musely jevit jasný důkaz toho, že papež se o celou aféru stará pouze účelově. Zatímco konzervativní biskupové byli perzekvováni a odvoláváni už při podezření, že něco neřešili dost energicky a včas, na liberály s  Františkem souznící platil úplně jiný metr. To bylo naprosto nepřehlédnutelné už v čase synody o rodině, na niž papež poslal jako svého osobního delegáta kardinála Danneelse, který se jako belgický primas prokazatelně snažil ututlat zneužívání páchané kolegou biskupem. A zde rovněž není pochyb o tom, že to papež věděl.

Čtěte ZDE: František: Antipastýř ve službách nepřítele? Probuďme se z narkózy! Totální demoralizace je na obzoru. Kapitální blud a urážka všeho svatého. Zvrácenost a zrada, jež historie nepamatuje. Nad propastí

Prchlivý tyran

Ještě temnější kapitolu představuje jmenování Juana Barrosa biskupem v Osornu. Papež jej jmenoval, přestože věděl, že dotyčný chilský biskup je vážně obviňován přinejmenším z neřešení sexuálních zneužívání páchaných jeho blízkým knězem (existují dokonce i obvinění, že se některých sám účastnil). Tam, kde by nepohodlný konzervativec byl bez vyšetřování přinejmenším emeritován, přišlo u liberála povýšení, aniž by se vůbec čekalo na výsledky nějakého šetření. Papež dokonce následně při návštěvě Chile, kde se setkal ze strany velké části chilských katolíků s protesty a bojkotem své návštěvy, neudržel nervy na uzdě a hrubě pozurážel ty, co biskupa obviňovali, když je bez jakýchkoliv podkladů veřejně označil za lháře  a pomlouvače.

Později se za to omluvil, a nakonec přiměl všechny chilské biskupy k hromadné rezignaci, aby skandál potlačil a projevil snahu celou věc nějak řešit. Logickou připomínkou ovšem je, že pokud by to myslel opravdu poctivě, musel by s chilskými biskupy rezignovat i on sám, protože v celé kauze je jeho vlastní role ze všech biskupů druhá nejhorší – hned po Barrosovi…

Obraz idolu

Nyní přichází poslední rána papežově pověsti – bývalý apoštolský nuncius v USA, arcibiskup Carlo Maria Vigano vydal veřejné prohlášení ke kauze liberálního amerického kardinála McCarricka, emeritního washingtonského arcibiskupa, který byl nedávno přinucen k rezignaci na pozici v kardinálském kolegiu poté, co se provalila hromadná obvinění kardinála z páchání sexuálního zneužívání a znásilňování mladých mužů a dětí. Spolu s kardinálem se otřásají (arci)biskupské stolce vícero amerických hierarchů, kteří kolegu prokazatelně či údajně kryli (v drtivé většině jde o papežem prosazované ultraliberály, v čele s kardinálem Wuerlem). A nyní se otřásá i papežský stolec.

Exnuncius totiž veřejně a s podrobnostmi svědčí o tom, že McCarrickův skandál není nic Svatému stolci neznámého. Že problém byl znám již papeži Benediktu XVI., který na kardinála v tajnosti uvalil nemalé církevní tresty a omezení – tresty, které papež František zrušil (resp. nechal vědomě vyhasnout). Že papež o velmi věrohodných obviněních McCarricka nepochybně věděl už v době, kdy tyto tresty rušil, a že McCarricka navzdory tomu všemu jmenoval jedním ze svých vlivných poradců. Mělo by to být šokující obvinění, ale u někoho, kdo dříve neměl problém s Danneelsem a Barrosem, to zas až tak nepřekvapí.

Nepřekvapí ani chování sekulárních a liberálních médií, která se jen těžko smiřují s tím, že jejich idol má tak velké chyby. Každopádně ho za to, za co by kteréhokoliv konzervativnějšího preláta roztrhala na kusy (a to i tehdy, kdyby ta obvinění popíral, což se František sám ani neodvážil – ač jinak dosti sdílný při konferenci v letadle na dotazy novinářů v tomto směru odpovědět odmítl), nijak zvlášť neštvou. Někdo by to mohl nazvat pokrytectvím, ale oni tomu nepochybně říkají taktika.

Ale přes všechnu jejich shovívavost – tohle obraz jejich idolu beze škod nerozdýchá…

Zdroj 1Zdroj 2
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky