Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Dar od Boha: Převratný čin a řeč amerického prezidenta. Aplaus, jaký jste ještě neslyšeli. Majestát stvoření. OSN páchá zlo. Tisíce statečných. Demokraté nebudou spát. Každý život přináší lásku. Další čtyři roky!

Dar od Boha: Převratný čin a řeč amerického prezidenta. Aplaus, jaký jste ještě neslyšeli. Majestát stvoření. OSN páchá zlo. Tisíce statečných. Demokraté nebudou spát. Každý život přináší lásku. Další čtyři roky!

26. 1. 2020

Tisk článku

Donald Trump se jako první prezident USA zúčastnil Pochodu pro život a přednesl zde spontánní projev, jímž se zapsal do dějin a dokázal, že v otázkách základních hodnot stojí na té správné straně

Vyvolalo to bouři, asi jako když před pár dny u nás (v patřičně menším rybníčku) pražští radní schválili obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Tam i zde se satanovi přisluhovači - ať vědomí či bezděční - mohli zbláznit: americký prezident se poprvé zúčastnil Pochodu pro život, tedy stále sílící občanské iniciativy (existuje i u nás), která bojuje proti legalizaci vraždění malých dětí v mateřském lůně a za zachování tradiční rodiny muž - žena - dítě.

Tato shromáždění jsou odpovědí na "Pochody pýchy" (pride) na sexuální deviace, jimiž Západ dává najevo, do jakých hloubek postoupila dekadence kdysi kvetoucí křesťanské civilizace. Jsou proto pochopitelně maximálně podporovány (a placeny) nejen velkými globalistickými firmami a nadacemi sorosovského typu, ale rovněž se jim dostává nadšeného mediálního aplausu (novináři jsou ve své naprosté většině levičáci, ateisté a aktivisté revoluce proti všemu přirozenému a tradičnímu). 

Proto v čele všech těch "prajdů" pochodují obvykle i političtí představitelé, aby dali najevo, jak jsou pokrokoví a "tolerantní" (a intolerantní k opačnému názoru). Je proto vskutku hrdinským činem, že se Donald Trump odhodlal dát "kontrarevolučně" najevo něco zcela opačného. Ostatně právě proto dnes čelí ve své zemi snaze clintonovských a obamovských satanistických elit o odvolání z prezidentské funkce. Prezident se však Pochodu pro život nejen zúčastnil, ale také na něm promluvil. To se samozřejmě z našich médií dozvíte pouze v útržcích - zejména to, co zde vlastně řekl. Ale k tomu máme Protiproud, abyste se s jeho slovy mohli seznámit:

Projev Donalda Trumpa 

Považuji za nesmírnou čest, že jsem prvním prezidentem v americké historii, který se účastní Pochodu pro život. [aplaus] Jsme zde z velmi prostého důvodu: hájit právo každého dítěte, narozeného i nenarozeného, naplnit svůj Bohem daný potenciál. [aplaus]

Již 47 let se různí Američané sjíždějí z celé země, aby se postavili za život.  

A nyní, coby prezident Spojených států, jsem skutečně hrdý na to, že zde stojím s vámi. [aplaus]

Chci přivítat desítky tisíc lidí – je to obrovská účast – a zvláště desítky tisíc studentů středních a vysokých škol, kteří absolvovali dlouhé cesty autobusy, aby přijeli do hlavního města této země. A abyste se cítili ještě lépe, jsou zde s námi i desítky tisíc osob ze zahraničí, kterým jsme umožnili účast. Pokud by se chtěl příště kdokoliv zúčastnit, můžeme to vyřešit.

V zahraničí máme obrovské množství podporovatelů. Chtěly přijet tisíce a tisíce osob. To je velký úspěch. [aplaus]

Mladí lidé jsou srdcem Pochodu pro život. A je to vaše generace, která tvoří prorodinnou část amerického národa. [aplaus]

Hnutí pro život vedou silné ženy, úžasní náboženští představitelé a stateční studenti. Pokračují tak v odkazu našich průkopníků, kteří bojovali za zvýšení povědomí o našem národě a prosazování práv našich občanů. Mateřství přijímáte se hrdostí a péčí. Jste posilováni modlitbami a motivováni svou nezištnou láskou. Jsme vděční, že zde můžeme přivítat celou řadu skvělých osobností. [aplaus]

Jak to vidím, máme v publiku spoustu politiků. Ale pokud nemáte námitek, nebudu je všechny představovat.

Všichni, kdo jsme zde, chápeme věčnou pravdu: Každé dítě je vzácným a posvátným Božím darem. [aplaus] Společně musíme chránit, opatrovat a bránit důstojnost a posvátnost každého lidského života. [aplaus]

Když vidíme obraz dítěte v lůně, na okamžik nahlížíme do výsosti Božího stvoření. [aplaus] Když držíme v náručí novorozence, poznáváme nekonečnou lásku, kterou každé dítě do rodiny přináší. Když sledujeme, jak dítě roste, vidíme nádheru, která vyzařuje z každé lidské duše. Jediný život dokáže změnit svět. Od prvního dne v úřadu, jsem podnikal kroky na podporu americké rodiny a k ochraně nenarozených dětí. [aplaus]

Již během svého prvního týdne v úřadu jsem vrátit do původního stavu a rozšířil působnost směrnice prorodinných pravidel. Kongresu jsem oznámil, že budu vetovat jakékoli právní předpisy, které oslabují prorodinnou politiku nebo které podporují maření lidského života. [aplaus]

Také v Organizaci spojených národů jsem prohlásil, že globálističtí byrokrati nemají žádnou pravomoc útočit na suverenitu národů, které chrání životy nevinných a bezmocných. [aplaus] Nenarozené děti nikdy neměly v Bílém domě horlivějšího zastánce. [aplaus]

Jak nás učí Bible, každý člověk je nádherný výtvor Boží. [aplaus]

Podnikli jsme rozhodná opatření k ochraně náboženské svobody – která je tak důležitá – té náboženské svobody, na kterou je na celém světě útočeno. A upřímně řečeno, i v našem národě jsou tyto útoky velmi silně. Vy to víte to lépe než kdokoli jiný. A právě to musíme zastavit. Ochraňujeme statečné lékaře, zdravotní sestry, učitele a skupiny, jako je organizace Little Sisters of the Poor. [aplaus]

Chráníme nábožensky motivované adopce a dodržujeme naše zakládající dokumenty. Jmenoval jsem 187 federálních soudců, kteří dodržují Ústavu, včetně dvou fenomenálních soudců Nejvyššího soudu – Neila Gorsuche a Bretta Kavanaugha. [aplaus]

Chráníme práva prorodinně orientovaných studentů a práva na svobodu projevu na univerzitách. A pokud univerzity chtějí federální dolary daňových poplatníků, pak musí dodržovat První ústavní dodatek - právo na svobodu projevu pro každého. A pokud to dodržovat nebudou, zaplatí tak vysoké pokuty, že je to snad odradí. [aplaus]

Čtěte ZDE: Orbán a Trump: Bůh nás teď volá k odpovědnosti! Nepřítel se blíží. Proč stráže nezvoní na poplach? Za víru je třeba bojovat. Ukáže ještě Amerika lepší tvář? Apatické mlčení umírající Evropy. Ještě máme na vybranou

Krajní levice bohužel usiluje o to, aby odstranila Boží řád, ukončila činnost náboženských charitativních organizací, vykázala náboženské vůdce z náměstí a umlčela Američany, kteří věří v posvátnost lidského života. Jdou stejně tak po mně, protože bojuji za vás. A my zase bojujeme za ty, kteří nemají žádný hlas. Zvítězíme, protože víme, jak vyhrát. [aplaus] My všichni víme, jak zvítězit.

Společně jsme hlasem mlčících. Pokud jde o potraty: vy víte, co se stalo. Demokraté zaujali ty nejradikálnější a nejextrémnější postoje, jaké tato země viděla po celá desetiletí a staletí.

Téměř každý Demokrat v Kongresu USA nyní podporuje potraty financované daňovými poplatníky - a to až do okamžiku narození. V loňském roce zákonodárci v New Yorku oslavovali schválení právních předpisů, které by umožnily vyrvat dítě z matčina lůna až do okamžiku porodu.

Dále tu byl případ guvernéra demokratů ve státě Virginie. Virginii máme rádi, ale co se tam děje? Guvernér navrhl, že je možné dítě popravit i po narození. Pamatujme si to.

Demokraté v Senátu dokonce zablokovali právní předpisy, které by poskytly lékařskou péči dětem, které pokus o potrat přežijí. Proto jsem vyzval Kongres, aby bránil důstojnost lidského života a schvaloval právní předpisy zakazující potraty dětí alespoň v pozdní fázi těhotenství, kdy již v matčině lůně mohou cítit bolest. [aplaus]

Pochod pro život letos oslavuje 100. výročí 19. dodatku, který v Ústavě Spojených států zakotvil volební právo žen. Dnes miliony mimořádných žen v celé Americe využívají sílu svého hlasu v boji za všechna svá práva, jak je uvedeno v Prohlášení nezávislosti – to jest i práva svých dětí na život. [aplaus]

Desítky tisíc Američanů se dnes sešly nejen proto, aby se postavili za život – jde i o to, že jej bráníme s hrdostí a společně. A za to chci vám všem poděkovat. Bráníte každý život. A bráníte ho každý den. Chcete poskytnout bydlení, vzdělání, zaměstnání a zdravotní péči ženám, kterým pomáháte. Nacházíte milující rodiny a trvalé bydlení dětem, které je potřebují. Maminkám v očekávání nabízíte dětské místnosti se sprchami. Učinili jste z šíření Boží milosti své každodenní poslání.

A pro všech zde přítomné všechny maminky – velmi si vás vážíme a prohlašujeme, že matky jsou hrdinky. [aplaus] Vaše síla, oddanost a tah na branku jsou tím, co tento národ žene kupředu. Díky vám byla tato země požehnána úžasnými dušemi, které změnily průběh lidských dějin.

Nemůžeme vědět, čeho dosáhnou naši dosud nenarození občané. O čem budou snít. Jaká mistrovská díla budou vytvářet. Co úžasného objeví. Ale víme jedno: každý život přináší do tohoto světa lásku. Každé dítě přináší do rodiny radost. Každého ještě nenarozeného člověka je proto třeba chránit.

Víme, že každá lidská duše je božská a každý lidský život, ať už narozený nebo dosud nenarozený, je stvořen ke svatému obrazu Všemohoucího. [aplaus]

Společně budeme hájit tuto pravdu v celé naší nádherné zemi. A díky nezlomné naději se těšíme na všechna požehnání, která pocházejí z krásy, talentu, smyslu, vznešenosti a půvabu každého amerického dítěte.

Chci vám znovu poděkovat. Toto je opravdu mimořádný okamžik. Je skutečně skvělé vás zastupovat. Miluji vás všechny. [aplaus] 

Bůh vám žehnej a Bůh žehnej Americe. Děkuji vám všem! [aplaus]
Tagy článku

Doporučujeme

Alfa a omega: Drsoňa Peková v poslední den dramatického roku 2023. Zlo právě graduje. Omluví se lékaři za covidovou lež? Zub v coca-cole. Kdo uchopí moc nad světem? Setkat se s ďáblem? Proč? Požehnaný čtyřiadvacátý, nepodvolení!

Alfa a omega: Drsoňa Peková v poslední den dramatického roku 2023. Zlo právě graduje....

Pandemická fraška jen jako zkušební balónek: Teď další umělé krize. Schwab velí hlavám států: Vezmeme si všechno! To je ten Velký reset. Boj již začal. Neutralita ve válce není možná. Bitvy na všech frontách současně. Které Město?

Pandemická fraška jen jako zkušební balónek: Teď další umělé krize. Schwab velí hlavám...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky