Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Boj za kostel svatého Michala na Starém městě pražském pokračuje: Svatý Michaeli, Archanděli, opatruj nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým

Boj za kostel svatého Michala na Starém městě pražském pokračuje: Svatý Michaeli, Archanděli, opatruj nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým

6. 10. 2013

Tisk článku

Redakce Protiproud K zamyšlení na neděli přinášíme kázání P. Cypriána Suchánka OP, rektora kostela sv. Bartoloměje v Praze, které pronesl 29. září na svátek sv. Michaela Archanděla z kazatelny kostela sv. Jiljí v rámci mše a na závěr novény za důstojné využití kostela sv. Michaela, který je stále předmětem znesvěcování.

Od pontifikátu Lva XIII. se po mši svaté modlí kněz i věřící modlitbu „Svatý Michaeli, Archanděli, opatruj nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým ...“ Ze Zjevení sv. apoštola Jana víme o tajemném boji na počátku stvoření, kdy „nastal boj na nebi. Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zj 12, 7-9)

PP

Výsadní postavení Archanděla Michaela

Může se nám zdát, že toto výsadní postavení Archanděla Michaela, jehož jméno je „Kdo jako Bůh“ nám moc nedovoluje chovat k němu blízký vztah. Ale ono nařízení Církve nás přesvědčuje o opaku. A co bychom si počali se vztahem k Matce Boží a nakonec ke Kristu, Božímu Synu a Bohu samotné mu, kdyby nás jejich velikost a svatost odrazovala od důvěrné lásky k nim?

Bůh nám dal tohoto Archanděla jako obránce Církve, jako zastánce proti pohromám. On je svědkem ustavičného boje každé duše proti zlým duchům a záštitou vítězství. On je nám připomínkou, že se nemůžeme divit lidem, že odmítají Boha nejen milovat, ale vůbec znát a natož mu sloužit, když jeden z nejvznešenějších andělů, který měl dokonalé poznání, mu odmítl sloužit a svedl mnoho dalších nebeských duchů v době zkoušky andělů.

Čtete ZDE: Kostel sv. Michaela archanděla na Starém městě v Praze, již dlouho znesvěcovaný satanisty, je symbolem duchovního pádu českého národa. Dokdy?

Bůh má zálibu ve „vedlejších“ příčinách 

Bůh má zálibu ve „vedlejších“ příčinách. S oblibou nás nechává, abychom se starali o druhé a pomáhali jim. Proto se do našeho vztahu k Bohu vejde nejen Panna Maria, andělé a svatí, ale dokonce i naši blízcí a přátelé. Vlastně každý kdo stojí mezi mnou a Bohem proto a tak, aby mě k němu naváděl, ne odváděl.

Archanděl Michael je nám posilou, abychom se nelekali ani množství nepřátel, ani velikosti jejich zloby, ale počítali s pomocí těch, které nám ku pomoci posílá a kteří nám rádi pomáhají, zvlášť když o Boží pomoc stojíme. 

Není mnoho kostelů zasvěcených tomuto Archandělu – u nás ani ne dvacet. Prvním místem, kde je přítomný kult Archanděla Michaela je patrně jeskyně na hoře Gargano v Itálii, kde se na konci 5. století zjevil Archanděl Michael a žádal, aby se zde konal křesťanský kult. Na toto místo putovalo mnoho papežů a od té doby se kult Archanděla Michaela značně rozšířil. 

PP

Průčelí kostela sv. Michaela

Za důstojné využití kostela sv. Archanděla Michaela

Nedaleko odsud, na hranici naší a týnské farnosti, je starobylý kostel, zasvěcený už od konce 12. stol. Archandělu Michaelu. Jeho poslední dějiny ukazují, jak se umí ďábel Bohu vysmívat. Ale Bůh je vždycky větší a ani Satan a všichni jeho zlí duchové a ani celé peklo není vůči Bohu rovnocenným partnerem. Ale Bůh žádá, abychom bojovali nejen vůči zlu v sobě, ale i zlu kolem nás.

Nesmíme být lhostejní. A nesmíme se boje lekat. Vždyť Bůh nás nenechá na holičkách. Jasně a mnohokrát ukázal, že čeká na naše ruce, na naše ústa, na náš zápal, aby se šířilo Jeho Království. Proto je i dnešní mše svatá sloužena na úmysl důstojného využití tohoto kostela, který trpí násilí a kde se svět vysmívá tomu, co je svaté.

Když se dnes utíkáme k Archandělu Michaelu, utíkáme se k tomu, který stojí před Boží tváří, k tomu, který doprovázel v čele svých šiků Matku Boží během jejího putování, k tomu, který v dějinách spásy mnohokrát projevil Boží moc při obraně těch, kdo Bohu patří. Kéž nám tento mocný pří mluvce a ochránce svaté Církve vyprosí statečnost, abychom pro nic na světě neopustili Boha a zastávali se jeho věci. Vždyť Bůh každého z nás stvořil pro sebe a nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil.

PP
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky