Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Jdou nám po krku a smějí se nám do očí: Říkají tomu „Směrnice pro toleranci“. V překladu z newspeaku: Otevřená cenzura a převýchovné kriminály.

Jdou nám po krku a smějí se nám do očí: Říkají tomu „Směrnice pro toleranci“. V překladu z newspeaku: Otevřená cenzura a převýchovné kriminály.

30. 10. 2013

Tisk článku

Václav Danda komentuje návrh evropské směrnice, která změní život každého svobodného člověka a udělá z nás buď mlčící otroky, nebo politické vězně.

Netrvalo to tak dlouho a dočkali jsme se prvních orwellowských vyhlášek, které ukončí „soft“ hru na demokracii a svobodu, kterou Evropská unie dosud předstírala. Soudruhům z center Nového světového řádu (NWO) zjevně došla trpělivost s rostoucí nespokojeností občanů v Evropě a rozhodli se řešit občanských svobody pěkně od podlahy, po bolševicku.

PP - galerie

Velký bratr bude sledovat „netolerantní“ občany 

Rada bývalých hlav států a vládních lídrů, jde vesměs o členy skupiny Bilderberg, vyzvala Evropskou unii, aby vytvořila „národní monitorovací výbory“ pro sledování všech občanů 27 členských států EU podezřelých z “netolerance.” V dokumentu nazvaném Rámec národních předpisů pro propagaci tolerance, padají poslední zbytky předstírané demokracie.  

Evropská rada „tolerance“ ve správných rukou

Evropská rada pro toleranci a usmíření (ECTR) je orgánem, který byl založen pod vedením bývalého člena ÚV komunistické strany a bývalého polského prezidenta Alexandera Kwaśniewského a prezidenta Evropského židovského kongresu Moshe Kantora. V radě sedí bývalý prezidenti Slovinska (Milan Kučan), Albánie (Alfred Moisiu), Lotyšska (Vaira Vike-Freiberga) a Kypru (George Vassiliou) a bývalí premiéři Španělska (José María Aznar) a Švédska (Göran Persson). Asi nepřekvapí, že v této skupině působil také Václav Havel.

Alexander Kwasnievski

Alexander Kwasniewski (vlevo) a Moshe  Kantor mají důvod k úsměvu

Směrnice pro rovnoprávné zacházení

ECTR svůj návrh pronesla ve 45 minutové řeči na zasedání Výboru občanských svobod Evropského parlamentu (LIBE). Návrh této skupiny, “Rámec národních předpisů pro propagaci tolerance,” byl představen v rámci práce Evropské unie na “Směrnici pro rovnoprávné zacházení” (ETD). Stane se tedy brzy zákonem, který – jako všechny ostatní – bude náš parlament muset bez odporu přijmout. Ostatně – ten, co se u nás zanedlouho ustaví, s tím jistě nebude mít žádný problém.

Revoluční násilí opět na scéně

Zpráva ECTR hovoří o vytvoření “zvláštních administrativních jednotek,” které by měly operovat v rámci ministerstva spravedlnosti. Rovnou tedy předpokládá, že „výchovu“ bude mít pod svou gescí represívní aparát.

Ve zprávě se mimo jiné praví: ”Požadujeme zákaz pomlouvání skupin,” kterýžto zločin je definován jako “pomlouvačné komentáře na veřejnosti, cílené proti skupině…nebo členům skupiny, s úmyslem podněcování násilí, hanobení skupiny, zesměšňování nebo její vystavení falešným obviněním.” Zpráva dodává, že “pomlouvání skupin” může mířit na členy skupiny v jiném období (jiné historické době) nebo místě (mimo hranice státu).”

Není náhodou, že s touto iniciativou přicházejí představitelé EU a NWO před blížícími se evropskými volbami. Nálada ve většině zemí EU je stále více protibruselská a současné elity v čele EU se právem jarních voleb do Evropského parlamentu stále hysteričtěji obávají.

Míchání svobody projevu s projevy násilí je klasickou bolševickou metodou, jak kriminalizovat to první. Autoři to ostatně přiznávají: Trestním sankcím se nevyhnou “žádné nenávistné zločiny,” které nebudou zahrnovat jen “podněcování násilí”, ale také “neskrývané schvalování totalitní ideologie, xenofobie nebo antisemitismu.”

Schvalování totalitní ideologie EU, kterou jejich dokument tak otevřeně demonstruje, mezi zločin kupodivu nepočítají. Kdo si ještě vzpomene na ústavní zákon o „vedoucí úloze KSČ“ jako vrcholu „socialistické demokracie“? Jsme přesně tam, jen o jeden závit „vývoje“ výše.

Homofobové za mříže

Ve zprávě také stojí, že členové „zranitelných a znevýhodněných skupin“ mají být privilegováni. “Členové zranitelných a znevýhodněných skupin mají právo na zvláštní ochranu…Zvláštní ochrana může vyjadřovat preferenční zacházení.” Jak na to? Diktátem povinných „zdravých názorů“. Nařizují “tvrdou akci na boj proti netoleranci, zvláště s cílem zničit rasismus, etnickou diskriminaci, náboženskou netoleranci, totalitní ideologii, xenofobii, antisemitismus, antifeminismus a homofobii,“ včetně “popírání holokaustu a genocidy, která byla uznána mezinárodními soudy.”

Postavení feminismu a homosexuální lobby do jedné roviny s genocidou je přímo fascinující. Stejně jako otevřenost, s níž tvůrci návrhu míří na individuální svobody.

PP

Čtěte také: Úspěšný tlak veřejnosti: Student Nicolas Busse je na svobodě. Brutální policejní metody při potlačování občanských svobod kritizují i mnozí policisté.

Dokument totiž výslovně zakazuje to, co nazývá „netolerancí” nejen vládám, ale také jedincům. “Tolerance musí být praktikována nejen vládními orgány, ale také jedinci, včetně členů jedné skupiny ve vztahu k druhé. (…) Je povinností vlády zajistit, že netolerace není praktikována jak ve vertikálních, tak i v horizontálních vztazích.”

Lze něco tak „ušlechtilého“ kritizovat? Lze, pokud chcete skončit za mřížemi. Aby se tomu předešlo, nastoupí „nekompromisní státní výchova“:

Kontrola médií, včetně soukromých

Sekce 8 o tom mluví jasně: Podmínkou je dokonalé vymývání mozků ve školách, pořádkových službách a v armádě. Vlády podle směrnice musí zařídit, “aby školy zajistily kurzy, v nichž by studenti přijali za svou diverzitu a propagaci klimatu tolerance.” Státy musejí rovněž dohlédnout, aby “noviny, magazíny, články, filmy a televizní programy propagovaly toleranci.”

European Dignity Watch, skupina pro občanská práva sídlící v Bruselu, to přeložila do srozumitelné řeči: Tato směrnice “zamýšlí uvalit vládní kontrolu nad sociálním a ekonomickým chováním občanů v tom nejširším smyslu slova.”

Sekce 9 pak přímo mluví o kontrole médií: Vlády zajistí, aby se veřejná vysílání věnovala předepsanému množství propagace klimatu tolerance, establishment musí k témuž donutit i soukromá elektronická média a tisk.

Výbor pro sledování tolerance

Sekce 6 hovoří o vzniku “Národního výboru pro sledování tolerance.” Má to být nezávislý orgán “složený z významných osob s autoritou propagovat toleranci.” V popisu jejich práce bude vydávání směrnic a doporučení, vyjadřování názorů, ničení špatných směrnic, vydávání doporučení ke správným názorům přes média a posílení komunikace s podobnými orgány v členských státech. Jinými slovy půjde o „převýchovnou“ instituci, která bude diktovat, co každý stát bude se svými občany dělat. Znovuzrozený Výbor pro obecné blaho, jak se titulovala banda hrdlořezů z francouzské revoluce – jenže v mezinárodním měřítku.

European Dignity Watch, skupina pro občanská práva sídlící v Bruselu, to přeložila do srozumitelné řeči: Tato směrnice “zamýšlí uvalit vládní kontrolu nad sociálním a ekonomickým chováním občanů v tom nejširším smyslu slova.” Skupina konstatuje, že „směrnice zasahuje nebývalým způsobem do práv a svobod občanů a převrací koncepty spravedlnosti a rovnosti.”

PP koláž

Čtěte také: Utopie se stává sci-fi realitou. Budeme odposloucháváni a sledováni už zcela nezakrytě: Systém eCall posadí Velkého bratra přímo do vašeho auta

Říše zla je u konce s dechem

Hra na demokracii ze strany Evropské unie tedy definitivně končí. EU je v krizi a ukazuje proto stále otevřeněji svou skutečnou podstatu. Stále více se přiznává ke své pravé podobě, která je dvojníkem zrůdy, již Ronald Reagan svého času nazval Říší zla. Není náhodou, že s touto iniciativou přicházejí představitelé EU a NWO před blížícími se evropskými volbami. Nálada ve většině zemí EU je stále více protibruselská a současné elity v čele EU se právem jarních voleb do Evropského parlamentu stále hysteričtěji obávají.

Snaha zabránit jakýmikoli metodami nezávislým médiím psát a svobodným lidem otevřeně mluvit o skutečném stavu věcí, je tedy z jejich hlediska „přirozená“. Chtějí poslední zbytky občanských svobod zničit osvědčenými bolševickými metodami. S tím rozdílem, že nyní mají k dispozici nekonečně dokonalejší technologie ke sledování nepohodlných občanů, než měli jejich předchůdci. 

Bývalý člen ÚV komunistické strany Polska Alexander Kwaśniewski a jeho soudruzi z ECTR o tom ze své letité praxe něco vědí. I o tom, jak balit totalitní stát-kriminál do vznešených frází – tentokrát o toleranci. Pochopitelně taková „tolerance“ platí pouze „výběrově“ a jednosměrně. Ostatně i kriminály budou jen pro „některé“.

Potřebuje někdo ještě další důkazy o tom, co na nás vládci „evropského ráje“ chystají?     

Zdroj http://www.lifesitenews.com/.

PP - galerie autorů
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky