Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Ve slavný den Vzkříšení si připomeňme: Záchrana byla na dosah: Papež opět selhal. Záměrně? Proč zasvěcení Ruska jen tak napůl? Zbabělost, nebo další Bergogliův hadovitý úhyb? Není mír jako mír. Čekáme již přes sto let. Marně

Ve slavný den Vzkříšení si připomeňme: Záchrana byla na dosah: Papež opět selhal. Záměrně? Proč zasvěcení Ruska jen tak napůl? Zbabělost, nebo další Bergogliův hadovitý úhyb? Není mír jako mír. Čekáme již přes sto let. Marně

17. 4. 2022

Tisk článku

Fatimské Centrum přináší zasvěcený rozbor aktu, který vlil po dlouhém čekání velké části světa naději na urovnání všech konfliktů a neřešených problémů, avšak při hlubším pohledu se ukazuje znovu jako falešný

Na velký svátek zvěstování Panny Marie, 25. března 2022, zasvětil při slavnostním a uctivém obřadu papež František „nás samotné, Církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu“ Neposkvrněnému Srdci. V reakci na papežovo pozvání učinili totéž mnozí biskupové světa. Od té chvíle jsme my ve Fatima Center zaplaveni e-maily a telefonáty, které kladou stejnou otázku:

Splnilo zasvěcení z 25. března 2022 požadavek Naší Paní z Fatimy? 

Ve Fatimě nám Naše Paní řekla, že pokud budou Její požadavky na zasvěcení Ruska a na pobožnost prvních sobot splněny, „Rusko se obrátí a nastane období míru“. Obrácením Ruska Naše Paní myslela obrácení ruského národa k jedné, svaté, všeobecné, apoštolské a římské Církvi založené jejím Synem. Mírem nemyslela jen nepřítomnost války, ale opravdovou křesťanskou harmonii a jednotu mezi národy.

Jestliže v nadcházejících týdnech a měsících začnou Rusové hromadně konvertovat ke katolicismu a v celém světě vypukne skutečný křesťanský mír, budeme vědět, že fatimské požadavky Naší Paní byly splněny. Jestliže k takovému vývoji nedojde, budeme vědět, že jeden nebo oba tyto požadavky zůstávají nesplněné. I kdyby zasvěcení z roku 2022 nesplnilo požadavky Panny Marie, může i tak přinést nějaké milosti. Předešlá zasvěcení (například z let 1942, 1952, 1984) přinesla milosti, které měly vliv na svět, i když se nejednalo o to zasvěcení, které požadovala Naše Paní z Fatimy.

 

Čtěte ZDE: Závažné poselství: Jsme v závěrečných osmi letech Fatimy? Z Francouzské revoluce se svět již nevzpamatoval. Omyl s výročím. Pohromy přicházejí po 100 letech. S koronavirem do globálního komunismu. Budou národy vyhlazeny?

Jen nebe posoudí Františkovo zasvěcení z roku 2022. Kdo z nás by se odvažoval tvrdit, že zná Boží myšlení a Srdce naší Blahoslavené Matky? My ve Fatima Center se nadále budeme modlit, aby nebe příznivě shlédlo na toto zasvěcení a poskytlo Církvi a světu milosti potřebné k tomu, aby se fatimské poselství zcela naplnilo.

Nicméně vzhledem ke svědectvím, která máme k dispozici a vzhledem k našemu chápání fatimského poselství a katolické víry, musíme dojít k závěru, že zasvěcení z roku 2022 nebylo zasvěcením, které požadovala Naše Paní z Fatimy.

Text: „Zasvětit“ znamená vyčlenit něco ke svatému účelu. 25. března papež František zasvětil „nás samotné, Církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu“ Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zasvěcením celého lidstva nevyčlenil Rusko ke svatému účelu, jak to bylo požadováno ve Fatimě. To potvrzují dvě události ve fatimské historii.

Papež Pius XII. v roce 1942 zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci se zvláštní, ale vedlejší zmínkou o Rusku, což je podobné tomu, co papež František udělal 25. března. Náš Pán sestře Lucii potvrdil, že zasvěcením z roku 1942 získal papež Pius XII. „zkrácení dnů trápení“ druhé světové války, ale že „obrácení Ruska není nyní“. Sestra Lucie v roce 1984 řekla, že zasvěcení světa vykonané papežem Janem Pavlem II. nebylo tím zasvěcením, které požadovala Naše Paní, protože „Rusko se jednoznačně neobjevuje jako jediný objekt zasvěcení“. Totéž se dá říct o zasvěcení z roku 2022.

Všichni biskupové: Když se Naše Paní zjevila sestře Lucii v Tuy ve Španělsku v roce 1929, aby požádala o zasvěcení Ruska, řekla:

Nadešla chvíle, kdy Bůh žádá Svatého otce, aby v jednotě se všemi biskupy světa provedl zasvěcení Ruska Mému Neposkvrněnému Srdci, a slibuje jej takto zachránit kvůli tomuto dni modlitby a celosvětové nápravy.“

Papež František pozval všechny biskupy, aby se k němu 25. března připojili při modlitbě zasvěcení, ale nenařídil jim to. I když několik biskupských konferencí oznámilo, že se jejich členové zúčastní, jiné se neúčastnily. Otec Gruner byl přesvědčen, že aby bylo zajištěno, že všichni biskupové zasvětí Rusko, jak požadovala Naše Paní, měl by jim papež nařídit to učinit pod trestem, že přijdou o svůj úřad. To se nestalo.

Čtěte ZDE: Již 105 roků čekání: Proč dosud nedošlo k plnému zasvěcení Ruska Panně Marii ? Nejen Sluneční zázrak. Lze ale věřit Bergogliovi? A co duchovní spoušť na Západě? Za tu Rusko nemůže. Promluví nadpřirozené zbraně?

Otec Gruner a další odborníci na Fatimu byli přesvědčeni, že náležitému zasvěcení Ruska musí předcházet, nebo s ním být souběžné, dva klíčové kroky:

Celosvětová náprava: Náprava, prostřednictvím které konáme odškodnění za své hříchy a za hříchy druhých, je ústředním bodem fatimského poselství. Naše Paní žádala pobožnost prvních sobot a zasvěcení Ruska jako akty odškodnění vůči Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Zasvěcovací modlitba z 25. března vynechala jakýkoliv odkaz na potřebu odškodnění. Aby nastalo náležité zasvěcení Ruska, Církev a katoličtí věřící musí znovu objevit potřebu odškodnění zejména prostřednictvím propagování a vykonání pobožnosti prvních sobot.

Třetí tajemství: Naše Paní chtěla, aby Církev zveřejnila třetí fatimské tajemství světu v roce 1960. V roce 2000 Vatikán zveřejnil text vidění, který tvoří část třetího tajemství. Dodneška však nezveřejnil slova Naší Paní, která toto vidění vysvětlovala. Otec Gruner byl přesvědčen, že náležité zasvěcení Ruska nenastane, dokud Vatikán neučiní odškodnění za tuto neposlušnost tím, že zveřejní celé třetí tajemství.

Naše Paní z Fatimy, oroduj za nás!

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky