Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zpráva o skutečném průběhu nedělního zasedání ÚVV ČSSD: Tajné usnesení, které jste neměli znát a které mnohé vysvětluje k nám opět propadlo škvírou v časoprostoru...

Zpráva o skutečném průběhu nedělního zasedání ÚVV ČSSD: Tajné usnesení, které jste neměli znát a které mnohé vysvětluje k nám opět propadlo škvírou v časoprostoru...

13. 11. 2013

Tisk článku

Michal Fraiman přináší exkluzivní, dobově laděnou zprávu z nedělního jednání ústředního výboru strany - údajně sociálně demokratické a české

Napjatě očekávané nedělní zasedání sociálních demokratů probíhalo v revoluční, avšak dělné atmosféře.  Na dvě stovky přítelkyní a přátel přijelo do Prahy rázně se vypořádat s pučisty, zaprodanci a odpadlíky. Přítel Novák, předseda místní organizace v Kotěhůlkách, nám k tomu řekl: „Sobotku si rozvracet nedáme!“

pp

Všemi milovaný předseda strany Bohuslav Sobotka přicházel k jednacímu sálu v doprovodu dalších členů ústředního výboru strany, stojících v těchto dnech pevně po jeho boku. Viděli jsme usměvavé tváře přátel Zaorálka, Dienstbiera a Štěcha. I přítelkyně Gajdůšková se usmívala!

Zdravice žen a mladých

Přesto, že předseda dorazil již před devátou, jen stěží se prodíral jásajícími davy občanstva, které se navzdory nepřízni počasí sjelo z celé země podpořit předsedu strany v jeho nelehkém boji s pučisty.

Přes náročný program se předseda strany, proslulý svou laskavostí, sám od sebe zastavil, aby krátce pohovořil s občany. Mezi demonstranty náhodně narazil i na přítelkyni Marksovou-Tominovou, s kterou si potřásl rukou. Ta ho mateřsky objala a ujistila, že naše ženy jdou gender se Sobotkou.

Před vchodem do sálu zasypaly Mladé sociální demokratky překvapeného předsedu hrstmi květů. I mladí tak ukázali, že ví, kde je dnes jejich místo.   

pp

Čtěte ZDE: Detektivní pátrání po konspiraci: Obludná mystifikace? Kdy vlastně přeběhl Chovanec k Sobotkovi? A spolupracovala na „superspiknutí“ Česká televize?

Projevy členů ústředního výboru

Ve svém projevu označil přítel Sobotka za hlavní příčinu stávající situace nejednotu strany a byl odměněn nadšeným potleskem. Ve stoje tleskali i zástupci jihomoravského kraje, který byl po léta baštou pučistů. I jihomoravští však už prohlédli.

Přítel Chovanec následně nemilosrdně nastavil zrcadlo zaprodaneckým rejdům a vysvětlil, že příslušnost k haškistům jen předstíral, aby tak pomohl strnout líbivé masky z jejich tváří. Členové ústředního výboru strany jeho hrdinný postoj náležitě ocenili a přítel Chovanec zůstává kandidátem na některé místo ve vládě.

Zrádce Škromach na jednání zbaběle nedorazil. Odpadlíci Hašek a Tejc zavile setrvávali na svých revizionistických postojích, nezakrývajíce svůj cynismus a opovržení nejvyšším orgánem strany. „Pokud by příznivci předsedy řekli, že je dneska léto v rozpuku, tak bychom odhlasovali i to, strana potřebuje jednotu," (viz. lidovky.cz), vysmíval se zrádce Tejc pokrokovým silám. Přítelkyně a přátelé z ústředního výboru strany však jemu i ostatním Haškovým přisluhovačům rázně ukázali, že jim u nás pšenka nepokvete.

Poučení z krizového vývoje

Všichni pak rádi vystáli dlouhou frontu na podpis prohlášení, navrženého přítelem Dienstbierem. Předseda strany tak odjížděl všemi písemně ujištěn, že členové ústředního výboru strany nejsou haškovci, nežijí ve smíšeném manželství s haškovcem/haškovkou a přísahají, že nevědí, kde je Drásov.

V závěru jednání delegáti veřejnou aklamací potleskem ve stoje jednomyslně přijali rezoluci, která obnovuje tolik potřebnou jednotu strany. Ta tak nyní konečně může, očištěna od zrádců a pučistů, pod vedením milovaného předsedy Sobotky, vrhnout všechny své sjednocené síly do budování fungujícího státu.

pp

Čtěte ZDE: „Pravda a láska“ v ČSSD rozkvétá: Sobotkovy gardy vyhrožují Škromachovi smrtí a poslankyni Bohdalové vzkazují, že zamordují její děti. Zeman mlčí. Výhrůžně?

Příloha:

Rezoluce k aktuálním otázkám jednoty strany

Historická východiska

Historie České strany sociálně demokratické a zkušenosti z Evropské unie, Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po předčasných volbách potvrzují, že strana může plnit svoji historickou úlohu a důsledně ji uskutečňovat jen za předpokladu politické, ideové a organizační jednoty.

V těžkých zkouškách, kterými jsme nedávno prošli, se znovu ukázalo, jak draze musela naše společnost platit za rozklad jednoty naší strany.

V letech 2011-2013 sváděly sobotkovské síly boj proti rozbíjení jednoty strany. V tomto boji byli haškovci politicky poraženi. Při plánované výměně legitimací se s nimi strana definitivně organizačně rozejde.

Jednotu vytvářenou v těžkém a složitém boji musí strana při plném a důsledném uplatňování stanov prohlubovat a rozvíjet, střežit jako oko v hlavě semknutost stranických řad a nepřipustit oslabování jejího proevropského a občanského, tedy sobotkovského charakteru.

Nebezpečí haškovců

Haškova frakce, která se nesmířila se svou porážkou, představuje i nadále hlavní politické nebezpečí. Její cíle se nezměnily. Slouží zemanovským záměrům usilujícím o rozvrat strany. Změnila však svoji taktiku:

-zastírá svoji vinu neupřímností, snaží se dál klamat a usiluje o zachování svého vlivu (viz. Haškova neupřímná omluva)

-po ztrátě mocenských pozic  (členů předsednictva, předsedy poslaneckého klubu) spekuluje s pozůstatky svého zemanovského působení na vědomí lidí, orientuje se na využívání našich obtíží (při sestavování vlády) a zveličuje je, vytváří ovzduší nejistoty, vzájemného podezírání (včetně nechutného podezírání př. Chovance), zpochybňuje nastoupený kurz, znevažuje politické a hospodářské výsledky

-spoléhá na různé mezinárodní těžkosti při dalším sjednocování Evropy pod vedením Bruselu, od nichž očekává podněty pro svou novou podvratnou činnost

Instrukce k dalšímu boji s haškovci

Účinný boj s haškovci předpokládá dlouhodobě založenou koncepci ofenzivní politické práce strany, kterou je třeba cílevědomě soustřeďovat:

-na překonání haškovských oportunistických postojů a revizionistických teorií (např. o údajném volebním neúspěchu) a na soustavné odhalování kořenů haškovy platformy

-na opatření, která budou účinně mařit snahy haškovců získat mocenské pozice (například předsedů výborů ve Sněmovně) a organizačně jim znemožnit ovlivňovat veřejné mínění (nepouštět je na tiskovky a do médií vůbec)

V jednotě je síla

Boj s haškovci je nutno vést tak, aby posiloval jednotu strany a vytvářel pevné základy pro trvalý rozvoj aktivity celé strany.        

Prohlubování organizační jednoty vyžaduje

-nepřipustit svévolný výklad stranických usnesení

-zamezit, aby potřebná a nutná výměna názorů při tvorbě a realizaci byla přenášena mimo stranu (například do Lán), překonat praxi „neomezené“ svobody kritiky (aby např. nemohl být neomezeně kritizován předseda strany)

-dbát, aby kritika byla obsahově věcná, stranicky zásadová, vedla k posilování strany a nebyla potlačována, přičemž hlásání a rozšiřování haškových oportunistických názorů je neslučitelné s členstvím ve straně (např. klamné tvrzení o tom, že strana ve volbách neuspěla, je relevantním důvodem k vyloučení)

Se Slávkem na náměstí

Je třeba se vyvarovat všeho, co by v rozporu s nejlepšími tradicemi strany i dnešní politikou nahrávalo sektářské uzavřenosti. Síla strany je v jejím těsném spojení s občanskou společností, v důsledném uskutečňování osvědčeného Sobotkova hesla „Vzhůru na náměstí“.

Vycházejíc z Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po předčasných volbách musí strana učinit vše pro plné uplatnění prvků přímé demokracie ve své práci. Jen tak se podaří plně obnovit činorodý život stranických orgánů a organizací.

V Praze 10. listopadu 2013 ÚVV ČSSD

(Text psaný kurzívou doslovně převzat z publikace Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, vydalo oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, vytisklo Rudé právo, tiskařské závody, Praha, březen 1971. Jak vidět, dodnes neztratil nic na své aktuálnosti…)

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Pán přijde, kdy se nenadějete: Na tvůj příchod čekáme. Jak velké je množství času, který jsme nevyužili k dobrému? Úzká cesta a těsná brána. Když Soudce k soudu vstane, zpívali jsme. Všichni, nebo mnozí? Co najde, až přijde?

Pán přijde, kdy se nenadějete: Na tvůj příchod čekáme. Jak velké je množství času, který...

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky