Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

7. 3. 2024

Tisk článku

Michael Snyder upozorňuje na pozoruhodnou událost, která se odehraje nad Severní Amerikou přesně za měsíc a ptá se, zda velkému znamení - zaznamenanému ve starověkých civilizacích - se pokusíme porozumět, nebo nad ním opět, jak je v posledních dobách zvykem, jen pyšně mávneme rukou...

Čeká nás něco opravdu úchvatného. Opět to samozřejmě spousta odpůrců čehokoli duchovního odmítne jako "náhodu", která ve skutečnosti nic neznamená. Ani je nenapadne, čím to, že se tak obrovské množství "náhod" odehraje právě v dubnu 2024? 

 

Nedávno jsem o této pozoruhodné skutečnosti informoval: Slunce, Měsíc a sedm dalších planet v naší sluneční soustavě budou sladěny do přímky během Velkého amerického zatmění 8. dubna (k takovéto planetární konjunkci dojde údajně jednou za 32 milionů let - též zde; pozn. PP).  Dnes se zaměřím na sedm konkrétních míst, která se jmenují "Ninive" a která "shodou okolností" spadají do dráhy Velkého amerického zatmění 8. dubna.

Vraťme se nejprve o téměř 7 let zpět. 

TOTO SI ROZHODNĚ NENECHTE UJÍT!

Exkluzivní rozhovor Petra Hájka s přední osobností slovenské alternativní mediální scény Tiborem Eliotem Rostasem uvede PPTV v pátek 8. 3. 2024 od 18:00. 

Jeruzalém a Ninive

Dne 21. srpna 2017 se první Velké americké zatmění dostalo na titulní stránky novin po celé zemi. Bylo také známé jako "zatmění sedmi Salemů", protože dráha tohoto zatmění procházela přes sedm amerických míst s názvem "Salem":

 • Salem, Oregon
 • Salem, Idaho
 • Salem, Wyoming
 • Salem, Nebraska
 • Salem, Missouri
 • Salem, Kentucky 
 • Salem, Jižní Karolína 

Salem je zkratka pro "Jeruzalém", a proto si mnoho prvních Američanů zvolilo pro své obce právě toto jméno.

Nyní se blíží druhé velké americké zatmění, jehož dráha povede přes sedm amerických míst pojmenovaných "Ninive" (angl. Nineveh, pozn. PP) ...

 • Nineveh, Texas
 • Nineveh, Missouri
 • Nineveh, Indiana
 • Nineveh, Ohio
 • Nineveh, Pensylvánie
 • Nineveh, Virginie
 • Nineveh, New York

Zatmění také přejde přes místo s názvem "Nineveh" v provincii Nové Skotsko v Kanadě. Proto se na sociálních sítích občas objevují seznamy "8 Nineveh".

Co o Ninive víme?

V 10. kapitole knihy Genesis se dozvídáme, že Ninive byla postavena Nimrodem, a to je myslím velmi pozoruhodné. Kromě toho se v encyklopedii dočteme, že dráha velkého Asyrského zatmění (též zatmění BurSagale) přecházela přes Ninive 15. června 763 před Kristem.

Asyrské zatmění bylo zatmění Slunce zaznamenané v asyrských eponymních seznamech, které se s největší pravděpodobností datuje do desátého roku vlády krále Aššur-dana III. Zatmění je ztotožňováno se zatměním, které nastalo 15. června 763 př. Kr. podle proleptického juliánského kalendáře.

Zdá se, že k Asyrskému zatmění došlo ve stejné době, kdy Jonáš v Ninive varoval obyvatelstvo, že město bude zničeno...

Asyrské zatmění nastalo nad asyrským hlavním městem Ninive v polovině vlády Jeroboáma II., který vládl Izraeli v letech 786 až 746 př. Kr. Podle Bible (2. Královská 14,25) prorok Jonáš žil a prorokoval za Jeroboámovy vlády. Biblista Donald Wiseman má za to, že k zatmění došlo právě v době, kdy Jonáš dorazil do Ninive a vyzval lid, aby činil pokání, jinak bude město zničeno.

To by vysvětlovalo dramatické pokání obyvatel Ninive, jak je popsáno v Jonášově knize. Starověké kultury, včetně Asýrie, považovaly zatmění za znamení blížící se zkázy. Říše se v té době nacházela v chaosu a potýkala se s povstáními, hladomory a dvěma samostatnými epidemiemi moru.

Takovéto zatmění mohlo být významným potvrzením potvrzení Jonášova poselství lidu Ninive.

Nyní přichází historické zatmění Slunce, které se odehrává i v USA. Ale namísto toho, aby přešlo jen přes jedno "Ninive", přejde přes sedm "Ninive".

ZKUSILI JSTE? V PŘEDJAŘÍ IDEÁLNÍ!

Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou! 

Ground zero

Blížící se Velké americké zatmění bude nejsledovanější astronomickou událostí v celé historii USA. Zajímavé také je, že z více než 19 000 měst, městeček a vesnic ve Spojených státech bude úplně první obcí, které se dráha zatmění dotkne, Eagle Pass v Texasu.

Právě ten Eagle Pass v Texasu, který se nedávno stal výchozím bodem národní imigrační krize. Obyvatelé pohraničního města dnes vyprávějí, jak policie a jednotky Národní gardy převzaly kontrolu - zabavily jejich majetek, zatímco ulice jsou plné odpadků po migrantech. 

Eagle Pass, který je domovem 28 500 Texasanů, se stal "ground zero" (místo v New Yorku po zřícení budov 11. září 2001, pozn. PP) v celostátním politickém boji, protože se sem sjíždějí zástupy zákonodárců, celebrit a novinářů, aby vyjádřili svůj postoj k hrozivě se rozmáhající migrační krizi na hranicích.

Za vlády Joea Bidena zde jižní hranici USA překročilo rekordních nejméně 6,3 milionu migrantů.

Také jen "náhoda"?

NEPŘEHLÉDNĚTE ANI TOTO:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - o selhávajícím "fialovém" zdravotnímu systému ani nemluvě?

 

SLEDUJTE: Zdraví bez chemie: Elixír života jménem C 60? Šance i pro oběti vakcinace. Proč zemřel vynálezce PCR testů? Výpověď lékařky o zázračném uzdravení. Vražda je součástí systému. Dosažitelná pomoc pro každého. Nejprve musíme přežít!

Některé zásadní odpovědi najdete v rozhovoru Petra Hájka s ing. Jiřím Černotou - nejen na téma jednoho takřka zázračného prostředku na posílení těla i ducha a dosažení praktické dlouhověkosti

Varování

V souvislosti s dubnem zmiňme ještě jednu věc:

Koncem dubna se poprvé od doby, kdy byl Thomas Jefferson prezidentem (1801–1809), začnou ze země současně vynořovat miliardy třináctiletých cikád a miliardy sedmnáctiletých cikád...

Letos na jaře vylezou z podzemí dvě různé líhně cikád - jedna žije ve třináctiletém cyklu, a druhá v sedmnáctiletém - ve stejnou dobu, což je vzácná synchronizovaná událost, která se naposledy odehrála v roce 1803.

Miliardy kusů tohoto okřídleného hmyzu se objeví na Středozápadě a Jihovýchodě, na některých místech již v dubnu, aby se zúčastnily neuvěřitelně hlučného pářícího rituálu.

Letošní dvojí výskyt je událostí, která se opakuje jednou za život. I když se třináctiletá a sedmnáctiletá snůška mohou občas objevit ve stejnou dobu, u každého konkrétního páru se jejich cykly vyrovnají pouze jednou za 221 let. Letošní skupiny cikád, známé jako Brood XIII a Brood XIX, se navíc usídlily v těsném sousedství, přičemž se v centrální části státu Illinois překrývají.

A to je další zvláštnost, protože dráha Velkého amerického zatmění v roce 2017 a dráha Velkého amerického zatmění v roce 2024 se "shodou okolností" protínají právě v Illinois. Dráhy těchto dvou zatmění vytvářejí nad Amerikou obří "X" či chcete-li kříž, který se 8. dubna konečně dokončí.

Bude to, čeho budeme 8. dubna svědky, znamením a varováním pro celou zemi?

Stejně jako město Ninive ve starověku i Amerika, či dokonce celý Západ, dostává příležitost změnit směr.

Využijeme to jako podnětu, nebo jej budeme ignorovat?

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán. Semlely ho cizí politické mocenské zájmy? Proč vzplála hranice na břehu Rýna? A co se stalo, když dohořela? Bludy husitství Hus nehlásal

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán....

Na začátek stránky