Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Vatikán v rukou zednářů: Podvody, lsti a vraždy. Seznam spiklenců vypracoval arcibiskup Gagnon. Byl Jan PaveI I. zavražděn, když se pokusil Vatikán očistit? A co atentát na Jana Pavla II.? Divné skony dalších odpůrců satanistů

Vatikán v rukou zednářů: Podvody, lsti a vraždy. Seznam spiklenců vypracoval arcibiskup Gagnon. Byl Jan PaveI I. zavražděn, když se pokusil Vatikán očistit? A co atentát na Jana Pavla II.? Divné skony dalších odpůrců satanistů

13. 8. 2023

Tisk článku

Matej Gavlák upozorňuje na pozoruhodnou "zprávu" Charlese Murra, který byl v 70. letech blízkým spolupracovníkem hlavního vyšetřovatele zednářských aktivit za zdmi Vatikánu, jenž v rukou mocných spiklenců se již připravoval na pokus o zničení katolické církve - právě vrcholící zednářským papežem Františkem

„Jednou mi bylo ukázáno, že církev sv. Petra bude podrývána plány jakési tajné sekty, zatímco bouře ji bude ničit zvenčí. Ale stejně jsem viděla, že pomoc přijde, když úzkost dosáhne svého vrcholu.“

Bl. Anna Kateřina Emmerichová

V USA vyšla pozoruhodná kniha pamětí, která je u nás zatím tiše obcházena: Murder in the 33rd Degree, tedy Vražda ve 33. stupni, jejím autorem není nikdo menší než americký katolický kněz Charles T. Murr, který byl v 70. letech blízkým spolupracovníkem arcibiskupa Édouarda Gagnona, hlavního vyšetřovatele zednářských aktivit za zdmi Vatikánu.

pp

Arcibiskup Édouard Gagnon

Tajný spis

Otec Murr v úvodu popisuje živou radost, jakou pociťoval, když se jako mladý kněz dostal poprvé do Vatikánu. V té době ještě netušil, do jakých tajů tohoto místa mu osud nakonec dá nahlédnout. Vyprávění začíná tím, jak vlivný konzervativní kardinál Giovanni Benelli požádal papeže Pavla VI. o zahájení vyšetřování aktivit „organizací, které mají za cíl zničení církve“. „Kdo by měl vést vyšetřování?“ zeptal se papež. „Arcibiskup Édouard Gagnon,“ zněla kardinálova odpověď - a muž v bílém návrh přijal.

Od té doby začal arcibiskup Gagnon se svolením papeže sbírat všechny dostupné informace o členech zednářského bratrstva, kterým se podařilo infiltrovat Vatikán. Mimo jiné vedl výslechy přibližně stovky zaměstnanců, biskupů a kardinálů. Asi po třech letech byl spis hotov a ačkoli otci Murrovi  nikdy nedovolili přímo nahlédnout do spisu, byl podle jeho slov „rozsáhlý“. Z vyprávění arcibiskupa Gagnona se však dozvěděl o dvou nejvýše postavených a nejvlivnějších zednářích za hradbami městského státu: byli jimi kardinál Sebastian Baggio a biskup Annibale Bugnini.

pp

Kardinál Sebastian Baggio, prefekt Posvátné kongregace pro biskupy a zednář

Baggiovi chlapci

Kardinál Sebastian Baggio stál v čele Posvátné kongregace pro biskupy od roku 1973, kdy jej do této pozice jmenoval Pavel VI. Ve zkratce řečeno: Tento zednář s kardinálskou čepicí rozhodoval o tom, kdo se z více než půl milionu kněží po celém světě stane biskupem, a kdo ne. Biskupové, které Baggio vybíral, proto většinou reflektovali jeho vlastní liberální a progresivistické – tedy zednářské – postoje. Mezi konzervativními kardinály měl přezdívku „velvyslanec zednářů u Svatého stolce“ a jím vybráni nejprogresivnější biskupové zase „Baggiovi chlapci“.

Druhým nejvlivnějším zednářem ve Vatikánu byl biskup Annibale Bugnini. Murra o něm uvádí: „Co se týká biskupa Annibaleho Bugniniho, sekretáře Kongregace pro Boží kult a podsekretáře v Kongregaci pro rity, jeho napojení na zednáře, pokud bylo skutečné (jak tvrdil arcibiskup Gagnon) a vysvětlovalo radikální liturgickou revoluci. Implementace direktiv II. vatikánského koncilu zašla mnohem dál, než by si konciloví otcové, kdy dovedli představit… Ctihodné rity, obyčeje, zbožná praxe, které byly po staletí chráněny a opatrovány generacemi pravých katolíků, byly náhle zcela odstraněny.

Členství Annibaleho Bugniniho v zednářském spolku jednoznačně vysvětluje vše, co se tak drasticky v církvi pokazilo – liturgicky, doktrinálně i morálně.“ Byl to právě arcibiskup Bugnini, kdo zformuloval Novus ordo missae – novou nelatinskou mši.

pp

Čtěte ZDE: Tajná společnost, kterou dnes neprávem podceňujeme: Když je zákonem lež, náboženstvím ďábel a kultem nemravnost. Papežské dokumenty promlouvají

Zednář, který připravoval volbu papeže

Po třech letech byla tedy zpráva arcibiskupa Gagnona o zednářích ve Vatikánu hotová, a čekalo se už jen na audienci u papeže. Ta se však stále ne a ne uskutečnit. Arcibiskup tvrdil, že vše brzdí úřad francouzského kardinála Jeana Villota - blízkého spolupracovníka Bugniniho - který byl také obviněn z napojení na zednáře. Villot samozřejmě označil Gagnonovo vyšetřování za „hon na čarodějnice“.

Nakonec to už nebylo udržitelné a arcibiskup Gagnon audienci u Pavla VI. dostal. Co se na ní dělo, pak popsal otci Murrovi, na zpáteční cestě: „Zednář,“ říkal Gagnon Pavlovi VI., „zednář jmenuje každého nového biskupa ve světě. Jako i každého nového arcibiskupa… a mnozí z nich dosáhnou červenou čepici (kardinálskou pozici), a budou volit příštího papeže. Ať mi Vaše Svatost odpustí, že to řeknu naplno: Zednář připravuje další konkláve. Je to kardinál Baggio, kdo jmenuje se všemi svými úmysly Vašeho nástupce.“

Kardinál Sebastian Baggio, prefekt Posvátné kongregace pro biskupy a zednář (podle zprávy acb. Gagnona). Mezi lety 1973 až 1984 měl na starosti výběr a jmenování kněží biskupy. Byl považován za vážného kandidáta na papeže.

Arcibiskup Gagnon neodcházel ze schůzky v dobré náladě. Pavel VI. sice uznal, že důkazy proti arcibiskupovi Bugninimu (tvůrci nelatinské mše) jsou silné, a poslal ho z Vatikánu pryč - udělal z něj velvyslance v Íránu. Nicméně důkazy vůči kardinálu Baggiovi odmítl, a nadále ho ponechával v jeho klíčové pozici. Podle 80 letého papeže se měl zednáři naplno zabývat až jeho následovník.

pp

Čtěte ZDE: Výkřik na duchovní poušti: Oživme ducha křížových výprav! Evropa přežila díky víře předků. Zrada duchovních autorit a kapitulantský dialog s ďáblem. Vzplanou ještě naše srdce?

Ten, který měl očistit Vatikán

Zanedlouho po schůzce, jaká to shoda okolností, Pavel VI. odešel na věčnost. Blížilo se konkláve, a jelikož papež Pavel se odmítl zbavit kardinála Baggia, ten byl dokonce jedním z předních favoritů na nového papeže. Arcibiskup Gagnon se úpěnlivě modlil, aby ho nezvolili a Baggia v soukromí popisoval jako "lidskou inkarnaci Lucifera“.

A hle: Za papeže byl zvolen kardinál Albino Luciani, jeden z blízkých spolupracovníků kardinála Benelliho, který o vyšetřování zednářů Pavla VI. požádal. Nový papež přijal jméno Jan Pavel I. Byl vnímán jako ten, který Vatikán od zednářů očistí. A opravdu to tak vypadalo. Jan Pavel I. se vyjádřil, že zpráva arcibiskupa Gagnona bude „plánem“, podle kterého se církev začne „očišťovat od zednářů“.

Brzy po volbě Jana Pavla I. se k němu na audienci dostal se svou zprávou také arcibiskup Gagnon. Papeži říkal: „Ať je to jakkoli hrozné, daleko horší je škoda, jakou ti dva muži (Baggio a Bugnini) způsobili Kristově církvi.“ Arcibiskup hluboce kritizoval Bugniniho „liturgické experimenty“, které „z nejvážnějších církevních ritů učinily paskvil“. A kardinálu Baggiovi sdělil, že „nadále připravuje seznamy nových biskupů“ navzdory tomu, že jako zednář je z církve „de facto exkomunikován.“

Došlo i na zmínku o Vatikánské bance: „Svatý otče… musím Vás také varovat, že jsem kontroloval i vatikánské finance…a ty také nejsou nespřízněné se zednáři. Mají nad církví dost velkou moc.“ Jan Pavel I. si postěžoval, že církev zdědil ve „velkém nepořádku“, ale že tomuto „zoufalému stavu“ je třeba „věnovat se naplno nyní“.

Při zpáteční cestě byl arcibiskup Gagnon ve výborné náladě a nového papeže otci Murrovi popsal jako osobu, „za kterou se církev bojující modlila po dvě dekády. Svou září překoná i svatého Pia X!“

pp

Zavražděný papež Jan Pavel I.

Vražda?

Jednou v noci autora pamětí otce Murra, vzbudilo hlasité bouchání na dveře. Píše: „Přede dveřmi stál Luis Fernando ve stavu šoku… „Charlie, právě jsem přišel ze mše ve Svatopetrské bazilce a... papež  Jan Pavel je mrtvý! Charlie. Jen si zapni Rádio Vatikán a polechni si to sám.“ Zapnul jsem tedy rádio a uslyšel jsem hlas potvrzující Fernandova tvrzení.

„Zavraždili ho,“ řekl třesoucí se Kostaričan. "Zavraždili papeže!“

Otec Murr vzpomíná, jak arcibiskup Gagnon kroutil hlavou při zprávě, že papež zemřel na „srdeční zástavu“. Později se vyjádřil, že nevěří, že Jan Pavel I. umřel na srdeční zástavu, protože jedy a infarkty „zanechávají tělo mrtvého vykřivené – a ne klidně ležící,“ jak byl zesnulý papež nalezen. Rovněž však uvedl, že je možné, že papež nebyl zavražděn přímo – například jedem – ale „zavražděn nepřímo“: Prostě mu nikdo z jeho okolí záměrně nepomohl, když to papež potřeboval.

SLEDUJTE: V pondělí 14. 8. 2023 vysílá Protiproud TV od 18 hodin další rozhovor s Janem Skalickým na aktuální témata. Rozhovor jistě nepropásnete, bude mu věnován jako obvykle i článek zde na protiproud.info.

Jan Pavel II.

Blížilo se nové konkláve a skupina kolem arcibiskupa Gagnona se opět obávala, aby se papežem nestal nějaký zednář. Do nejvyššího úřadu církve byl však překvapivě zvolen poměrně neznámý Polák, Karel Wojtyla (přijal jméno Jan Pavel II.), což konzervativní skupina přijala s úlevou.

Ale ne nadlouho. Už po pár dnech se rozšířila zpráva, že Jan Pavel II. se rozhodl většinu prelátů ponechat na původních postech – což také znamenalo, že zednář kardinál Baggio měl nadále na starosti výběr nových biskupů. Také nová jmenování byla vnímána ze strany skupiny s nevolí. Už po několika dnech se arcibiskup Gagnon vyjádřil, že „Wojtylovy začátky jsou velmi špatné“. Nový papež měl podle arcibiskupa jen dvě agendy: zbavit Polsko komunismu a cestovat. „Kvůli tomu však nebyl zvolen,“ lamentoval muž s fialovou čepicí.

Dobře neskončila ani jeho osobní audience u papeže, kde mu představil svůj spis o zednářích ve Vatikánu. Papež se tímto tématem překvapivě odmítl zabývat. Na závěr už jen arcibiskup Gagnon varoval Jana Pavla II., že i jeho se podle jeho zjištění pokusí zednáři zavraždit. Muž v bílém však odmítl vzít varování v úvahu. Arcibiskup Gagnon byl z přístupu nového papeže natolik roztrpčen, že prakticky ihned po schůzce nadobro opustil Vatikán, a odešel sloužit do diecéze ve Střední Americe.

ROZHOVOR PROTIPROUD TV: Sebeobrana nepodvolených: Jak se účinně a legálně ubránit zlodějskému státu. Hrozí nám přijetí eura a krádež měny. Zlatá svoboda: Nejen peníze si ochraňme sami. Ani Velký bratr nám do spoření neuvidí. Pojďme do toho spolu

Atentát

13. květen 1981: Na papeže Jana Pavla II. byl skutečně spáchán atentát, a hlava katolické církve jen zázrakem přežila. Po této neblahé události si polský papež vzpomněl na varování arcibiskupa Gagnona a ihned ho dal vyhledat.

Na arcibiskupovu radu pak papež učinil několik zásadních změn – a v roce 1984 konečně zbavil zednáře Baggia jeho funkce. Novým prefektem Posvátné kongregace pro biskupy se stal konzervativní africký kardinál Bernard Gantin.

Jan Pavel II. také jmenoval nového Vatikánského státního sekretáře, kterým se stal přítel a spolupracovník arcibiskupa Gagnona, kardinál Giovanni Benelli. Avšak deset dní po svém jmenování do druhé nejdůležitější funkce po papeži kardinál Benelli náhle nečekaně umírá.

Příčina jeho smrti? Jak jinak: srdeční zástava…

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky