Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Hlubiny nadzemských výšin: Proč je nebe i peklo v nemilosti? Údolí smrti. Den Božího hněvu. Soud po smrti a na konci časů. Dušičky i ateistům? A co vzkříšení těla? Náš čas je jiný než Tam. Lucifer: Nesloužím! Spása i zavržení

Hlubiny nadzemských výšin: Proč je nebe i peklo v nemilosti? Údolí smrti. Den Božího hněvu. Soud po smrti a na konci časů. Dušičky i ateistům? A co vzkříšení těla? Náš čas je jiný než Tam. Lucifer: Nesloužím! Spása i zavržení

21. 10. 2023

Tisk článku

Protiproud TV zve s průvodci Petrem Hájkem a docentem JUDr. Stanislavem Přibylem nejen k "exkurzi" na místa, do nichž všichni bez rozdílu směřujeme, ale také ke stále více přehlíženým otázkám života po životě, jež jsou přitom proti našim časným problémům nesouměřitelně důležitější, neboť v nich jde skutečně o všechno


Pokud si chcete během přehrávání z tohoto vloženého okna pustit video na celou obrazovku, klikněte vlevo dole na logo YouTube, a poté na čtvercový symbol v pravém dolním rohu. Všechny články k videím PPTV naleznete ZDE

Předchozí rozhovory s P. doc. JUDr. Stanislavem Přibylem, Ph.D., JCD., Th.D. z cyklu Alfa a omega naleznete ZDE a ZDE.

Obsah:

 • 00:00 Vítejte k cestě na hlubiny v nadzemských výšinách!
 • 01:25 Podíváme se do nebe
 • 02:17 Východ: Kristus vstal z mrtvých – vpravdě vstal!
 • 02:45 Západ: Dies irae - Den Božího hněvu
 • 04:17 Boží soud
 • 06:24 Nebe a peklo v nemilosti?
 • 07:45 Pohlédnout Bohu do tváře znamenalo smrt
 • 09:17 Boží tresty a peklo nejsou žádné středověké strašení
 • 10:33 Údolí smrti
 • 12:24 Bez Krista není spásy
 • 13:07 Soud po smrti a na konci časů
 • 13:52 Duším v očistci modlitbami skutečně pomáháme
 • 17:16 Nebe – země – podsvětí
 • 18:17 Náš čas je jiný
 • 24:29 Onen svět není podobný pozemskému
 • 28:17 Před svátkem všech věrný zemřelých
 • 31:34 Dušičky si návštěvou hřbitovů připomínají i ateisté
 • 32:02 Smrt je moderní tabu
 • 35:02 Jak je to se vzkříšením těla?
 • 37:16 Spása versus zavržení
 • 38:14 Jak vypadá peklo?
 • 40:10 Oko lidské nevidělo, ucho lidské neslyšelo
 • 44:22 Lucifer: Nesloužím!
 • 45:07 Žádost očí, žádost těla a pýcha života
 • 47:16 Kdo bude spasen a kdo zavržen?

Nemáte možnost nebo čas sledovat pořady PPTV? Můžete si nás pustit pouze k poslechu ve formě podcastů, a to třeba v autě nebo do sluchátek z mobilního telefonu. Rozhovory a další pořady najdete (s kratší prodlevou od jejich zveřejnění na videu) na podcastových platformách, kde budou zároveň archivovány:

Na platformě Anchor | Na platformě Spotify

Pro případ, že by videa PPTV v budoucnu přestala na YouTube fungovat, je vždy rovněž s drobným odstupem vytvářena záloha na serveru Rumble.


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky