Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nebeská znamení: Polární záře, zatmění a další výjimečné jevy. Umíme pochopit smysl letošních mimořádných úkazů? Noc ozářená neznámým světlem. Rudá polární záře před 2. světovou válkou. Jak pohnout Sluncem a hvězdami?

Nebeská znamení: Polární záře, zatmění a další výjimečné jevy. Umíme pochopit smysl letošních mimořádných úkazů? Noc ozářená neznámým světlem. Rudá polární záře před 2. světovou válkou. Jak pohnout Sluncem a hvězdami?

9. 6. 2024

Tisk článku

Roberto de Mattei se zamýšlí nad skutečným významem nebeských znamení, která jsme mohli v letošním roce vidět na obloze po celé planetě, a jež se shodují se znameními viděnými před osudovými událostmi 20. století

V uplynulém roce se po celém světě množily výjimečné meteorologické jevy, včetně zatmění a polární záře. 8. dubna 2024 nastalo v Americe velké zatmění Slunce viditelné od Mexika přes Spojené státy až po Kanadu. Bylo to čtrnáct dní po zatmění Měsíce, které 25. března zatemnilo nebe nad částmi Amerik a nad Evropou.

pp

Polární záře nad planetou

O několik měsíců dříve, 5. listopadu 2023, osvítila nebe nad půlkou Evropy aurora borealis (severní polární záře), která byla v Itálii pozorovatelná od Alp až k pobřeží Jaderského moře. 25. března vytvořila nová magnetická bouře polární záře nad naší planetou, které byly viditelné v různých zeměpisných šířkách. Nová aurora borealis ozářila mezi 10. a 11. květnem 2024 nejen oblohu na severní polokouli, ale také jižní Evropu. Polární záře jsou velmi vzácné, přesto v posledních měsících desítky milionů lidí v Itálii a po celém světě byly třikrát svědky působivého představení.

Tyto neobvyklé události určitě mají své přirozené vysvětlení. Aurora borealis je optický jev, při němž v atmosféře lze pozorovat pohyblivé pásy různých barev, které jsou výsledkem střetu částic nesených slunečním větrem s plynnými částicemi v zemské atmosféře. Zatmění Měsíce nastává, když se Země dostane mezi Slunce a Měsíc, zatímco při zatmění Slunce se Měsíc dostane mezi Slunce a Zemi a částečně nebo zcela zakryje Slunce. Mimo „vědecké“ vysvětlení, které redukuje přírodní jevy na kombinaci vzájemně spojených a pohybujících se částic hmoty, však existuje otázka, zda neexistuje hluboký a neviditelný význam těchto událostí.

POJĎME SE PORADIT!

PPTV v pondělí 10. 6. 2024 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelnou poradu šéfredaktora Protiproudu s "tvrdým jádrem" nepodvolených.

Do porady buď posílejte své dopisy do redakční pošty, nebo chatujte - ale jen do 17:00, tedy hodinu před zahájením vysílání. Chat bude samozřejmě v provozu i během "porady", ale kvůli úspoře času na některé později sdělené názory, úvahy či dotazy bude Petr Hájek reagovat až v příští Tea Party.

Poznat smysl mimořádných událostí

Na nedostatečnost čistě kvantitativní analýzy přírodních událostí upozornil již sv. Augustin, který ve své Promluvě č. 68 cituje Knihu Moudrosti a obviňuje ty, kteří zkoumají vesmír a nejsou schopní nalézt Toho, od Nějž je vše stvořeno. „...neboť jestliže mohli tolik poznati, že uměli svět prozkoumati, jak to, že jeho Pána dříve nenalezli?“ (Moudrosti 13:9) „Zkoumali pohyb hvězd, vzdálenost mezi různými hvězdami a dráhu nebeských těles.

Zabývali se tedy tímto studiem a dospěli k takovým vědeckým poznatkům, že předpovídali zatmění Slunce a Měsíce, a když je předpověděli, nastala v předpovězený den a hodinu, v jimi předpovězené míře a na jimi předpovězeném místě v prostoru. Úžasná dovednost! Úžasná dovednost! Když se však vydali hledat Stvořitele, který stál nedaleko od nich, nemohli Jej nalézt. Kdyby Jej nalezli, měli by Ho v nitru.“

Ve starověku a v křesťanském středověku lidé zkoumali nebe a snažili se poznat smysl mimořádných událostí, jako to učinili například mudrcové, když se objevila kometa oznamující narození Spasitele. A když Ježíš zemřel na Kalvárii, obloha potemněla a země se zachvěla (Mt. 27: 45–51). Církevní otcové totiž poznamenávají, že bylo příhodné, aby na zemi padla tma ve chvíli, kdy byl ukřižován Ten, který přišel přinést světu světlo.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - a současně podpořit Protiproud?

 

Některé zásadní odpovědi najdete v rozhovoru Petra Hájka s ing. Jiřím Černotou - nejen na téma jednoho zcela mimořádného prostředku na posílení těla i ducha - a dosažení praktické dlouhověkosti

Bezplatný účet u BEWITu pro nezávazný přístup ke slevám si můžete vytvořit zde. Výrobky BEWIT si lze také prohlédnout i zakoupit zde. Nákupem přes tyto odkazy  pomůžete nejen sobě, ale i další existenci Protiproudu!

Až spatříte noc ozářenou neznámým světlem

Ve Fatimě v červenci 1917 Naše Paní třem dětským pasáčkům vyjevila, že trestu, který dopadne na lidstvo, pokud nevyhoví jejím požadavkům, bude předcházet velké znamení z nebe: „Až spatříte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení od Boha, že se chystá ztrestat svět za jeho hříchy prostřednictvím války, hladomoru a pronásledování Církve a Svatého otce.“

Druhé světové válce, která vypukla 1. září 1939, přecházely dvě polární záře 25.–26. ledna 1938 a 23. srpna 1939. Sestra Lucie z kongregace sv. Doroty v Tuy ve Španělsku, kde tehdy žila, zřejmě ztotožnila polární záři z roku 1938 s „velkým znamením“, které předpověděla Naše Paní. „Bůh to použil, aby mě přiměl pochopit, že Jeho spravedlnost dopadne na provinilé národy, a já jsem pak začala naléhavě žádat o kající Svaté přijímání o prvních sobotách a o zasvěcení Ruska.“ (Documentos de Fatima, Porto, 1976, str. 231)

Slova sestry Lucie dávají podnět k zamyšlení, ale protože druhá světová válka byla počátkem a nikoliv koncem trestů, které dopadnou na lidstvo kvůli jeho nevěrnosti, musejí být polární záře z roku 1938 a 1939 považovány za předzvěst a náznak dalších nebeských znamení, která přijdou, aniž by byl jejich přirozený či nadpřirozený původ jasný.  

DOPORUČUJEME:

Zdraví v Protiproudu: Fantastické houby. Zkušenost patologa s vyléčením cirhozy jater. Pro nádory zhoubné i nezhoubné. Překvapivý detox. Jak na mozek, paměť a kognitivní schopnosti? Bambus a cévy. Čokoláda nejen pro děti. Pomozme si!

SUPERPOTRAVINY A ZÁZRAČNÉ HOUBY SUPRAMEDEX
objednávejte zde

 

Ať už Naše Paní předpověděla jakékoliv nebeské znamení, zdá se být pravděpodobné, že jej Boží Prozřetelnost neposkytne ani tak k obrácení těch, kteří jsou ponořeni do hříchu, jako spíš k posilnění víry a naděje těch, kdo bojují za ustavení království Panny Marie slíbeného ve Fatimě. Podle Evangelia dokonce ani člověk vzkříšený z mrtvých nemohl otřást nevírou bratrů boháče Epulona, kteří odmítli slova proroků (Lk. 16:19–31). Jak by mohli být ti, kteří setrvávají v odmítání prorockého poselství, které Naše Paní dala světu ve Fatimě, přesvědčeni znamením z nebe, ať už by bylo jakkoliv velkolepé.

Rudá polární záře před druhou světovou válkou

23. srpna 1939, v den, kdy sovětský a německý ministr zahraničí Vjačeslav Molotov a Joachim von Ribbentrop podepsali pakt o neútočení mezi těmito dvěma zeměmi, který vedl k rozdělení Polska, shromáždil Hitler nejbližší kolegy ve svém úkrytu v salcburských Alpách. „Té noci,“ napsal režimní architekt Albert Speer, „jsme se zdržovali na terase Berghofu a obdivovali vzácný nebeský jev: asi tak hodinu osvětlovala intenzivní aurora borealis rudým světlem legendární Untersberg, který stál před námi, zatímco nebeská klenba byla paletou barev duhy. Poslední dějství Soumraku bohů nemohlo být zinscenováno lépe. Dokonce i naše tváře a ruce byly zbarvené nepřirozeně rudě. Tato podívaná v nás vyvolávala hluboké znepokojení“ (Vzpomínky na Třetí říši, ital. překl., Mondadori, Milán, 1997, str. 196).

Nacističtí potentáti byli užaslí, ale nedokázali pochopit symboliku této události, na rozdíl od toho, co se stalo o sto let dříve spisovateli Adalbertu Stifterovi (1805–1868), který 8. července 1842 ve Vídni pozoroval velké zatmění Slunce. Stifter tvrdí, že nikdy v životě nebyl tak ohromen, a viděl v tom ruku Boží: „Nikdy v celém svém životě jsem nebyl tak otřesen vznešenou hrůzou jako v oněch dvou minutách.“ (Eclipse. Winter Letters from the Bavarian Forest, ital. překl., Boloňa, 2006, str. 38)

DOPORUČUJEME:

pp

Zdraví v Protiproudu: Báječná Třetí říše: Houbový Indiana Jones. Jsou víc, než se zdají být? Sbírat a jíst i s podhoubím? Kombinace, které v lese nenajdeme. Zdroj zázračných látek. Výživa není magie: Jsme tím, co jíme. Houba nejen pro šachisty

Vyváženou kombinaci tří hub - TRITON MRL - objednávejte zdeBalíček HERICOR MRL (hericium a coriolus) a CHAGA MRL - objednávejte zde.

Pohnout sluncem i hvězdami

Bůh si od věčnosti nejen přál, aby tyto mimořádné nebeské události nastaly, ale chtěl do našich srdcí vložit hluboký pocit posvátné hrůzy a úžasu, který v nás vyvolává touhu objevit jejich smysl. Tento duch, který nám dovoluje rozjímat o „metafyzické symfonii vesmíru“, o níž mluvil Plinio Correa de Oliveira (Sacred Contemplation of the Universe, Cantagalli, Siena, 2013) musí být znovuzískán, abychom obnovili hluboce posvátnou a Bohem ustavenou společnost.

Ztráta transcendentního smyslu dějin odpovídá zániku metafyzického pohledu na přírodu. V obou případech je Bůh, stvořitel nebe a země, z tohoto stvořeného vesmíru vyloučen. Pozvedněme tedy svůj zrak k nebeské klenbě a pokusme se pochopit ona tajemná poselství, která astronomové nechápou, ale která neuniknou těm, kdo ve vesmíru rozjímají o „lásce, která dovede pohnout sluncem i hvězdami“ (Dante, Ráj, 23, 145).

(Přeložil D. Groff)

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky