Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Jestřábi ve Spojených státech: Chceme uzákonit novou studenou válku. Senátor Bob Corker spolu s dalšími neokonzervativci předkládají normu, která je v podstatě vypovězením války Rusku

Jestřábi ve Spojených státech: Chceme uzákonit novou studenou válku. Senátor Bob Corker spolu s dalšími neokonzervativci předkládají normu, která je v podstatě vypovězením války Rusku

26. 8. 2014

Tisk článku

Luis R. Miranda přináší plné znění „protiruského zákona“ a redakce Protiproudu se při jeho čtení zamýšlí nad pokusem amerických „neokonů“ vyprovokovat válku s Ruskem – na účet Evropy

Republikánský senátor a člen senátní komise pro zahraniční vztahy Bob Corker je hlavním sponzorem zákona, který je v podstatě vypovězením války Rusku: Přináší drakonické sankce vůči ruským obchodním partnerům a jednotlivcům. Zvyšuje americkou vojenskou přítomnost v evropských zemích a v zemích podporujících akce NATO vůči Rusku včetně bývalých sovětských republik. Počítá s přijetím Ukrajiny do NATO, aby Spojené státy mohly na ukrajinském území umístit své vojáky a rakety namířené na Rusko. Ruší všechny odzbrojovací smlouvy mezi Amerikou a Ruskem.

pp

                   Republikánští senátoři John McCain a jeho kolega Bob Corker 

Nová „karibská krize“?

Návrh senátora Corkera podporují další známí neokonzervativci, například arizonský senátor John McCain či senátor Marco Rubio, původem z Kuby. Je zajímavé přečíst si plné znění zákona S.2277  o takzvané „prevenci proti ruské agresi“. Ve své podstatě je norma pokusem o uzákonění nové studené války. S tím podstatným rozdílem, že před pětadvaceti lety vedla linie raket a vojenských uskupení připravených na válku „horkou“ na západ od berlínské zdi, nyní ji přesunuje přímo na ruské hranice.

Američtí neokonzervativci – v Obamově administrativě i mimo ni – chtějí úplně zničit vše, čeho dosáhl Ronald Reagan a Margareth Thatcherová. A definitivně pošlapat všechny sliby, které Západ dal Gorbačovovi, když od něj „za babku“ nakoupil zásadní revizi výsledků Druhé světové války. To proto, že jsou vážně odhodláni rozpoutat válku třetí. 

Připomeňme, že při pádu sovětského bloku a rozpuštění Varšavské smlouvy, respektive při Gorbačovově souhlasu se sjednocením Německa, dal Západ Rusku slib, že nerozšíří NATO o bývalé země sovětského bloku. Tento slib byl již mnohokrát porušen. Současný pokus sevřít Rusko do „kleští“ NATO – čili Spojených států – také z jižní strany, může vytvořit situaci zrcadlově podobnou té, která v šedesátých letech přivodila „karibskou krizi“, při níž byl svět jen pár minut od rozpoutání jaderné světové války.

pp

Čtěte ZDE: Kola války se pomalu roztáčejí: Fascinující účinnost stále stejné primitivní propagandy. Démonizace a skuteční démoni. Uvědomují si vlády zemí EU a novináři, co podporují?

Reagan se musí obracet v hrobě

Je samozřejmě otázka, zda takový zákon ve Spojených státech projde. A pokud ano, zda s jeho aplikací na evropském kontinentě budou souhlasit spojenci USA v NATO, především Německo, které se nyní všemi silami snaží dosáhnout smírného řešení ukrajinské krize. Je totiž jasné, že navrhovaný zákon si bere evropské země za rukojmí: Budou to především ony – včetně České republiky – kdo v případě konfliktu ponesou jako první následky odvetného či preventivního úderu Ruska. Tato snaha přenést všechna rizika studené či horké války na „předsunuté“ pozice USA v Evropě, ční ze zákona přímo výsměšně: „My jsme daleko, první si to vypijete vy,“ říkají američtí jestřábi svým evropským „přátelům“.

V každém případě je však zákon, zvláště jeho ustanovení a podpoře „Pátých kolon“ v zemích bývalého Sovětského svazu, nezakrytým pokusem zvýšit na maximum mezinárodní napětí a vrátit vše zpět do dob, kdy balancování na hraně světového jaderného konfliktu bylo každodenní součástí evropské reality. Jinými slovy: Američtí neokonzervativci – v Obamově administrativě i mimo ni – chtějí úplně zničit vše, čeho dosáhl Ronald Reagan a Margareth Thatcherová. A definitivně pošlapat všechny sliby, které Západ dal Gorbačovovi, když od něj „za babku“ nakoupil zásadní revizi výsledků Druhé světové války. To proto, že jsou vážně odhodláni rozpoutat válku třetí. Definitivní.

pp

Čtěte ZDE: Šílený plán na „návrat impéria“: Odstartuje z Česka na podzim jaderná krize kubánského střihu? „Kde jsme vzali nápad diktovat Rusům, jak si mají vládnout?“

Návrh zákona o takzvané prevenci proti ruské agresi:

Nařizuje ministru obrany - předložit Kongresu strategický rámec pro podporu bezpečnosti USA a spolupráce v Evropě a Euroasii.

Nařizuje prezidentovi: Zastavit na 180 dní všechny současné a plánované přesuny bojových sil z Evropy a předložit plán k nápravě nedostatků ozbrojených sil, aby mohly reagovat na nepředvídatelné události v Evropě a Euroasii.

Připomíná Kongresu, že Severoatlantická aliance (NATO) představuje nejúspěšnější kolektivní bezpečnostní smlouvu moderní doby; Silné NATO je rozhodující k udržení míru v Evropě a Euroasii a k zajištění toho, že Ruská federace hraje vhodnou úlohu v tomto regionu.

Nařizuje prezidentovi zavést plán pro zvýšení podpory USA a NATO ozbrojeným silám Polska, Estonska, Litvy a Lotyšska a dalším členům NATO; nařídit zástupci USA v NATO, aby uvážlivě hledal možnosti umístění stálých základen NATO v takových zemích.

Nařizuje prezidentovi předložit plán Kongresu ke snaze o urychlení výstavby NATO a evropské protiraketové obrany.

Nařizuje prezidentovi zřídit globální a evropskou bezpečnostní pracovní skupinu mezi USA a Německem, která by se zaměřovala na oblasti společných zájmů, včetně situace na Ukrajině a vzrůstající politické, ekonomické a vojenské spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi.

Nařizuje prezidentovi zavést blokace majetku a sankce odepření vstupu na území USA, jestliže ruské ozbrojené síly neuzavřou východní hranici Ukrajiny do sedmi dnů po uzákonění tohoto zákona nebo pokud agenti RF nezastaví akce, které vedou k destabilizaci kontroly vlády nad východní Ukrajinou, a to proti  Sberbank, VTB Bank, Vnesheconombank, Gazprombank, Gazprom, Novatek, Rosneft, Rosoboronexport, společnostem vlastněným nebo kontrolovaným právnickou osobou nebo osobou Ruské federace, a  vedoucím pracovníkům takových subjektů, kteří jsou obyvateli Ruské federace.

Ukládá blokace majetku, odepření vstupu do USA a zahraniční peněžní sankce společnostem, jestliže ruské ozbrojené síly se rozšíří dále, nebo pokud vláda Ruské federace připojí jakékoliv nezávislé území Ukrajiny nebo jiné suverénní země Evropy a Euroasie, a to proti vyšším úředníkům RF, společnostem vlastněným nebo kontrolovaným vyššími ruskými úředníky a blízkým spolupracovníkům vyšších ruských úředníků, kteří jim poskytují významnou podporu nebo prostředky.

Ukládá blokace majetku a odepření vstupu do USA také v takových souvislostech, proti společnostem organizovaným pod zákonem RF, které jsou vlastněny nebo kontrolovány vládou RF nebo vlastněny nebo kontrolovány osobou trestanou za násilí na na území Ukrajiny společnostem fungujícím v ozbrojených, obranných, energetických, finančních službách nebo těžařském průmyslu RF a vedoucím pracovníkům takových společností, kteří jsou obyvateli RF.

pp

Čtěte ZDE: Kasino před výbuchem: Horká půda nám ujíždí pod nohama. Ukrajina jako odbytiště zbraní. Plánují „neokoni“ v USA jaderný úder na Rusko?

Požadavky na další zostření sankcí

Uvádí, že sankce odepření vstupu do USA by nebyly použity, pokud by bylo nutné žádat o povolení Spojeným státům, aby byly splněny smlouvy OSN nebo jiných platných mezinárodních závazků.

Zmocňuje prezidenta vzdát se sankcí, pokud je to v národním bezpečnostním zájmu USA, po předchozím oznámení Kongresu.

Nařizuje ministru obchodu omezit převoz nebo export ropných nebo plynových technologií z USA do Ruské federace, pokud Ruská federace podstatně nestáhne své ozbrojené síly z východní hranice Ukrajiny do 30 dnů nebo agenti RF neukončí destabilizaci východní Ukrajiny.

Nařizuje ministru zahraničí pracovat s americkými spojenci na omezení prodeje obranných zařízení a služeb Ruské federaci a spolupráce s vládou Ruské federace v záležitostech spojených s výrobou obranných zařízení a služeb ruských společností.

Zakazuje prezidentovi vstoupit do jakékoliv dohody s vládou Ruské federace týkající se omezení jaderných vojenských složek, bez porady a souhlasu Senátu, snižovat počet rozmístěných a nerozmístěných raket v rámci Smlouvy mezi USA a Ruskou federací o snížení a omezení strategických útočných zbraní, zatímco ruské ozbrojené síly ohrožují územní celistvost nebo suverenitu Ukrajiny nebo jiného státu Evropy nebo Euroasie, sdílení citlivých informací s vládou Ruské federace o americké protiraketové obraně, schvalovat jakékoliv smlouvy o otevřeném nebi nad územím USA, pro ruská letadla využívající jakékoliv prostředky dozoru, kromě těch činných před 1. lednem 2014.

Zakazuje, aby velké množství zařízení povinných nebo rozšířených ve společném systému protiraketové obrany USA nebo NATO, jakýkoliv volně stojící radar nebo systém protiraketové obrany byl vyroben, prodáván nebo exportován ruskou společností, jakoukoli osobou nebo právnickou osobou, která je v současné době trestána nebo vyšetřována pod zákonem USA o raketových zbraních.

Nařizuje ministru zahraničí poskytnout přístup k příslušným konzulárním zdrojům, včetně prioritního přístupu o stavu přistěhovalectví, uprchlících a cestování do Spojených států, o novinářích, o politických a občanských společnostech aktivistů a disidentech v Ruské federaci.

Příprava na Třetí světovou válku

Nařizuje ministru obrany zhodnotit schopnosti a potřeby ukrajinských ozbrojených sil. Pověřuje prezidenta, po dokončení tohoto posouzení, poskytnout specifickou vojenskou pomoc Ukrajině.

Vyjadřuje význam kongresu, že prezident by měl: poskytnout Ukrajině informace o ruských vojenských a zpravodajských schopnostech na východních hranicích Ukrajiny a v rámci územních hranic Ukrajiny, včetně Krymu a zajistí, aby tyto zpravodajské informace byly chráněny před dalším zveřejněním.

Poskytuje významný status "ne-NATO" spojencům Ukrajině, Moldávii a Gruzii (během tohoto období každá z těchto zemí plní specifická kritéria) pro účely převozu nebo případného převozu obranných zařízení nebo obranných služeb.

Nařizuje prezidentu zvýšit: spolupráci amerických ozbrojených sil s ozbrojenými silami Ukrajiny, Gruzie, Moldávie, Azerbajdžánu, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Makedonie, Černé Hory a Srbska, a americkou a NATO podporu bezpečnosti těmto státům.

Mění zákon o zemním plynu, aby byla použita zrychlená aplikace a schvalovací proces, pro vývoz zemního plynu pro členy Světové obchodní organizace (WTO).

Naléhá na Agenturu USA pro mezinárodní rozvoj (USAID), Agenturu pro obchod a rozvoj, OPIC, Světovou banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, na podporu pomoci Ukrajině, Gruzii a Moldávii a v zájmu využití zemního plynu a ropy a na rozvoj alternativních zdrojů energie.

Zakazuje federálnímu ministerstvu nebo agentuře jakékoliv akce, kterými by uznali svrchovanost Ruské federace nad Krymem nebo jinak podpořili ilegální anexi Krymu Ruskou federací.

Nařizuje ministru zahraničí: posilovat demokratické instituce, nezávislá média a politické a občanské společenské organizace v zemích bývalého Sovětského svazu a zvýšit vzdělávací a kulturní výměny se zeměmi bývalého Sovětského svazu.

Nařizuje Broadcasting Board of Governors a Hlasu Amerika, dodat Kongresu plán na zvýšení a udržení, přes FY 2017, dostatečné množství ruskojazyčného vysílání do zemí bývalého Sovětského svazu, s prioritou pro rozhlasové a televizní vysílání na Ukrajině, Gruzii a Moldávii.

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky