Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Dobré zprávy na Nový rok: Vypusťte akvária, neplaťte dluhy! Dosť bolo závadného myšlení, konspiračních teorií a nekorektní kultury. Šestnáctý bude šťastný a veselý!

Dobré zprávy na Nový rok: Vypusťte akvária, neplaťte dluhy! Dosť bolo závadného myšlení, konspiračních teorií a nekorektní kultury. Šestnáctý bude šťastný a veselý!

31. 12. 2015

Tisk článku

Michal Fraiman odkrývá šťastnou budoucnost, která nás čeká nejenom v tomto novém roce, ale i v letech příštích, neboť naše moudrá vláda, pozorní legislativci, policie i prokuratura (o soudech nemluvě) to konečně vezmou pevně do pracek

Období přelomu roku je v médiích zpravidla obdobím silvestrovských legrácek, rozverných anket a hlubokomyslných poselství. Skoro by se zapomnělo, že s novým rokem se můžeme těšit i na novou legislativu.  

 pp

Zejména díky aktivitě Evropské komise, ale i nebývalé kreativitě tuzemského zákonodárce rok od roku utěšeně klesá okruh lidských činností, které nejsou nějakým způsobem regulovány, či alespoň bedlivě dozorovány. Rok od roku méně tápeme, rok od roku se díky nejrůznějším technologickým i administrativním opatřením radostněji svěřujeme do hřejivého náručí státu a korporací. Není daleko doba povinných návleků na velké klouby, to abychom věděli, v kterém místě správně ohýbat ruce a nohy.

V závěru roku se zasloužené nadílky konečně dočkají i naši těžce zkoušení státní zástupci, když v účinnost vstoupí všechny tři klíčové normy, tedy Zákon o státním zastupitelství, Trestní řád i Trestní zákoník

Po celý uplynulý rok jsem bedlivě sledoval tuzemské i světové události a tu a tam jsem se skutečně nestačil divit, jak moc toho zatím zůstává trestuhodně legislativně neošetřeno a kolik dalších směrnic, nařízení, příkazů, zákazů a omezení potřebujeme ke šťastnějšímu životu.

Nedalo mi, abych se s P. T. čtenářstvem o některé tyto perly nepodělil.  A namísto obvyklých legrácek nabízím u příležitosti Nového roku zcela seriózní přehled všech očekávaných legislativních změn, o kterých jste možná zatím ani netušili.

pp

Čtěte ZDE: Hydra policejního státu pořád nemá dost: Likvidace chatrných zbytků svobod ministrem pro lidská práva. Korupce víc než vražda. Lumpem snadno a rychle na politickou objednávku

Konec podvodů s rybičkami

Hned počátkem roku 2016 vstoupí v účinnost tolik očekávaný a tolik potřebný Zákon o akvarijních rybičkách, díky kterému všeobecně známé, leč dosud prakticky nepostižitelné podvody v tuzemských akváriích definitivně skončí. Chovatelé budou nově každý měsíc sestavovat kontrolní hlášení  o aktuálním počtu kusů, přičemž každý jednotlivý kus musí být k datu hlášení změřen, zvážen a vyfotografován a tyto údaje automaticky odeslány do Centrálního registru rybiček (CRR). V opačném případě hrozí vysoká sankce. Zákon současně vymezí přesné technické parametry pro provoz akvárií, jejichž splnění musí chovatelé dokládat certifikátem ne starším třiceti dnů. Všechna akvária musí být pochopitelně nízkoenergetická a zateplená. Přes neoddiskutovatelnou nezbytnost této legislativní novinky, se někteří chovatelé nechali slyšet, že než tohle, tak raději vypustí akvária a vrhnou se na dosud trestuhodně neregulovanou filatelii.

Zneužitá nevěsta a spol.

Pěknou holandskou zkušenost reflektuje Zákon o kultuře, rovnou trefně přejmenovaný na Zákon o multikultuře. Změna názvu normy je charakteristická, protože zákon se dnem 1. 2. 2016 zasadí o vymýcení nevhodných názvů uměleckých děl, z kterých napříště zmizí všechny rasistické, xenofobní, sexistické, homofobní a šovinistické narážky.

Napříště se tak můžeme těšit na Čapkovo drama Rodič (původně sexistická Matka), Smetanova klasika bude nově uváděna pod titulem Zneužitá osoba (místo šovinismus opěvující Prodaná nevěsta) a Muchova velkolepá, leč skrytě xenofobní Slovanská epopej ponese označení Evropská unijej. S ohledem na širokou společenskou podporu, které se u nás snaha o politicky korektní názvosloví těší, bude brzy obdobně legislativně ošetřena také gastronomie (cikánskou pečeni nahradí pečeně sociálně vyloučená, talijány se vrátí k původnímu označení užovky a pod názvem bílková pochoutka hledejte od 1. 3. 2016 někdejší turecký med), a rovněž místopis (Úplně bezbarvý živočich, okres Praha-západ, dříve Černý vůl, Osoba bez příjmu, okres Beroun, dříve Žebrák, Homofobov, okres Cheb, dříve Teplá).

K prvnímu březnu 2016 provede vláda své zatím nejsociálnější opatření, kdy Zákonem o dluhové amnestii z kreativní dílny ministra Pelikána budou všem fyzickým osobám, dlužícím více než dvěma věřitelům, jejich dluhy automaticky a spravedlivě odpuštěny. Vláda se tak hlásí k pokrokové myšlence, že není myslitelné, aby se věřitelé domáhali uhrazení svých pohledávek jenom proto, že si od nich dlužníci dříve vypůjčili, případně pouze proto, že od nich dříve odebrali zboží či služby, za které nezaplatili, aniž by současně byl vzat v úvahu sociální rozměr dané věci.

pp

Čtěte ZDE: Klika policejních plukovníků a prokurátorů přebírá v naší zemi moc: Už nejde o kmotry, politiky či celebrity. Dveře policejních cel otevřou každému z nás. Jdou po krku zbytkům svobody

Metro v Brně, Plzni i Ostravě 

K 1. 4. 2016 dojde novelou Zákona o drahách k rapidnímu zlepšení kvality městské hromadné dopravy. Po té, co hnutí ANO k 1. 1. 2016 zajistilo historicky nejvyšší nárůst počtu provozovaných kilometrů dálnic, přichází takzvaná Politika Potěmkin i do našich měst. Metro přestane být výsadou stověžaté metropole a dočkají se ho i v Brně, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích, kde bude slavnostně uvedeno do provozu několik desítek kilometrů podzemky. Stávající vesměs nevyhovující trolejbusové tratě budou totiž na apríla prostě přejmenovány na metro. Jedinou kaňkou na jinak geniálním opatření je, že takto získaný vyšší komfort cestujících na nových linkách metra bude vykoupen nemalými náklady na nutné přeznačení.

Vláda inspirována úspěšným protikuřáckým tažením prosadila k 1. 6. 2016 další novelu Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, která v cukrárnách zavádí zákaz podávat pokrmy a nápoje obsahující cukr. Účinky cukru na zdraví lidu jsou totiž podle posledních výzkumů naprosto devastující. Díky naší moudré vládě se tak vyhneme hypertenzi, zvýšené hladině triglyceridů, vzniku diabetes doprovázenému inzulinovou rezistencí i předčasnému stárnutí. K datu zpracování tohoto přehledu není dosud vyřešen doutnající koaliční spor o možnost prodeje tzv. elektronického cukru, vyráběného z řepky. Ten v konzumentech vyvolává srovnatelné pocity, prokazatelně nijak neškodí a díky koncernu Agrofert je u nás i lehce dostupný.

pp

Čtěte ZDE: Český policejní stát 2015: Prokurátorská diktatura. Jak vše začalo? Kde je Halův „tajný seznam“? Co Rath, Nečas a spol. ani netušili. Podvržené důkazy. Ambiciózní nicka z Okresu na severu chce vládnout

Na dovolenou s čipem

Před sezónou dovolených nás k 1. 7. 2016 v novele Zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích čekají změny v povinné výbavě aut, ke které nově přibude komunikační čip, vyvinutý v rámci evropského projektu E-Call. Systém má mnoho výhod. Nejen, že v případě nehody přivolá automaticky pomoc, ale permanentně sleduje pohyb vozidla, čímž předchází krádežím. Systém počítá skutečně najeté kilometry, což pro změnu zamezí podvodům s tachometry. Veškeré záznamy se on-line přenáší správci daně, který automaticky vyměří pokuty, silniční daň a nově i mýto, přičemž vše rovnou strhne z povinně vedeného bankovního účtu provozovatele vozidla.

Přidanou hodnotou zaváděné novinky je i možnost nepřetržitě sledovat, o čem posádka vozidla hovoří, což ušetří obrovské sumy dosud vydávané na policejní odposlechy. Navíc lze očekávat, že hovory ve vozidlech po několika prvních zásazích Šlachtových elitních jednotek postupně zcela ustanou a řidiči se tak konečně budou plně věnovat řízení a klesne nehodovost.

Po té, co vláda ochránila naše ovzduší před důsledky spalování nekvalitního odpadu v domácnostech přichází od 1. 8. 2016 s novelou Zákona o vodách, která má na podobném principu ochránit vodní zdroje od nadbytku dusíku pocházející prokazatelně z lidské moči. Zatímco starořímský císař Vespasianus razil cestu daňovou, neboť pecunia non olet (peníze nesmrdí), vydávají se naši zákonodárci evropsky osvědčenou cestou regulativně-represivní.

Dnem účinnosti novely zákona se tak v domácnostech napojených na kanalizaci prostě zakazuje vykonávat malou tělesnou potřebu do toalety. Pokud by okolnosti nasvědčovaly tomu, že tento zákaz není dodržován, získají obce třetího stupně oprávnění vstoupit do obydlí podezřelých a provést kontrolu, jakým způsobem je v dané domácnosti předmětná potřeba realizována. Tvrzení o narušení soukromí jsou pochopitelně laciným populismem a argumenty pravicové opozice zavání ochranou nedotknutelnosti znečišťování.

pp

Čtěte ZDE: Jouda zvoní vždycky dvakrát: Vládní nadílka úředního špiclování - tentokrát zvláště pro chudé. Utrpení mladého kontrolora. Jak to tatínek nevzdal ani na Vánoce. Mladé pověsti české.

Pryč s matematikou, diskriminací a lží

S novým školním rokem dojde k 1. 9. 2016 k nevyhnutelnému přizpůsobení obsahu výuky nově prosazenému konceptu inkluzivního vzdělávání. Ze školních vzdělávacích plánů bude konečně odstraněná příliš abstraktní, neoblíbená a neužitečná Matematika, prakticky přežitý Český jazyk i xenofobní Výchova k občanství. Žáci tak přestanou marnit čas neužitečným biflováním a budou se konečně moci svobodně vrhnout na Základy genderu, Výchovu k politické korektnosti ale i na Sexuální praktika s živými ukázkami.  

V říjnu vstoupí v účinnost nový Občanský soudní řád, vycházející z návrhu veřejné ochránkyně práv. Abychom se konečně dokázali účinně vypořádat s diskriminací všeho druhu, připojí se Česká republika k okruhu zemí, v nichž bude v praxi uplatňován Orwellův princip ideozločinu. Bude-li napříště proti komukoliv vznesena žaloba pro diskriminaci, musí žalovaný prokázat, že jeho rozhodnutí například nepronajmout někomu soukromý byt, nebylo motivováno diskriminačními pohnutkami a tedy, že nesmýšlel závadně. V opačném případě bude žalobě automaticky vyhověno a diskriminovaná strana má rovněž automaticky nárok na přiměřenou satisfakci. Tento účinný princip presumpce vinny má být podle našich informací postupně prosazen i v oblasti trestního práva, což poskytne nebývale účinnou zbraň zejména v boji proti korupci.     

A od listopadu bude konečně pořádek i na internetu, jehož obsah nesmí být díky novému Zákonu o pravdě a lásce lživý. Další skvělý nápad ministra Pelikána (ANO) zajistí, že internetem nebudou šířeny žádné informace, které by předem neschválila nově zřizovaná Rada pro pravdu. V té na principu samosprávy zasednou přední osobnosti naší občanské společnosti. V důvodové zprávě se zdůrazňuje, že jde o opatření ochranné a nejde o jakoukoli formu cenzury. Jakékoli jiné tvrzení je nutno považovat za lživé, tudíž nebude ve veřejném zájmu zveřejňováno. Mimo zákon se po aplikaci nové normy ocitne i šíření nejrůznějších škodlivých takzvaných konspiračních teorií, které naše občany zbytečně matou a odvádějí je od radostného budovatelského úsilí.

PP koláž

Čtěte ZDE: Odborník žasne, laik už chápe: Do Prahy dorazila další posila v boji s korupcí. Tuzemští „aktivisté“ vítají křišťálově čisté dolárky. Skončí Ivo Rittig v americkém Guantánamu?

Šťastné a veselé

Od 1. 12. 2016 se díky Zákonu o odstranění překážek multikulturního prožití závěru kalendářního roku zbavíme dalších ošklivých přežitků. Oproti původnímu návrhu bude zpěv tzv. koled i nadále legální, ovšem jejich texty nesmějí obsahovat křesťanskou symboliku. Schválená znění vydá ministerstvo kultury prováděcí vyhláškou. Už nyní je však zřejmé, že si budeme moci konečně svobodně zazpívat nezávadnou Lichou noc, případně Chtíc, aby lhal či zvesela zvolat Narodil se Ramadán. Ruší se i některé písně populární, neboť se zjistilo, že například Já sním o vánocích bílých je ve skutečnosti oslavou rasistické segregace, navíc jméno interpreta Gotta zbytečně provokovalo osoby muslimského vyznání.

V politicky korektním a příkladně multikulturním závěru roku se zasloužené nadílky konečně dočkají i naši těžce zkoušení státní zástupci, když v účinnost vstoupí všechny tři klíčové normy, tedy Zákon o státním zastupitelství, Trestní řád i Trestní zákoník najednou. Psát o jejich přínosu pro naši společnost by bezesporu bylo nošením dříví do lesa, neboť o jejich nezbytnosti a prospěšnosti jsme na stránkách Protiproudu referovali po celý uplynulý rok.

pp

Čtěte ZDE: Nečesaný, Nečas a naondulovaná „spravedlnost“: Nedotknutelným dovoleno vše? Kolik lidí právě teď sedí neprávem? Nový zákon vezme poslední šanci. Docent Chocholoušek opět na scéně

A konečně se definitivně rozejdeme i se samotným nevhodným a přežitým označením konce kalendářního roku, které se napříště má stát milou připomínkou velkého vítězství pokrokových sil.  V prosinci 2016 tak poprvé prožijeme šťastné a veselé Ištvánoce.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky