Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nečekaná prosba Italů: Zmocni se nás, Putine! Ať už to máme za sebou. Znamená invaze vetřelců do Evropy biblickou apokalypsu? Jaké záměry oligarchů se za vším skrývají? V EU nás čeká trpký konec. Vzepřeme se?

Nečekaná prosba Italů: Zmocni se nás, Putine! Ať už to máme za sebou. Znamená invaze vetřelců do Evropy biblickou apokalypsu? Jaké záměry oligarchů se za vším skrývají? V EU nás čeká trpký konec. Vzepřeme se?

9. 7. 2017

Tisk článku

Radim Lhoták přináší komentář k zoufalému, byť fiktivnímu, dopisu italského publicisty Vladimíru Putinovi vyvolanému katastrofální situací, jakou vytvářejí běženci ve slunné Itálii.

Nino Spirli, scenárista, spisovatel a bloger napsal na stránkách italských novin „Il Giornale“ symbolický dopis adresovaný prezidentovi Ruska, v němž prosí, aby obsadil Itálii a ukončil absurdity a chaos v zemi. Obsah dopisu je následující:

Ano, prokaž nám tu službu, drahý prezidente Putine, a pošli do Itálie několik desítek tisíc kozáků, a my se staneme tvoji!

Pouze ty zůstáváš pro nás jediným skutečným a důvěryhodným a cílevědomým spasitelem v odporu proti této nechutné protiitalské Evropě, proti jejím nemyslícím vládcům, proti dámičkám ze všelijakých institucí s eroticko-amorálními fantaziemi, proti prolhaným politikům, kteří na všechno kašlou, proti našim tupohlavým Italům hltavě polykajícím vepřové hot-dogy a jehněčí kebaby, proti agresivním, domýšlivým a vševědoucím gayům, proti svatouškům v bílorudých rouchách věštících z balkonů a řečnických tribun, proti zástupům imaginárních i skutečných dobráků, kteří nás mísí s tím nejhorším, co se tu sebralo ze všech sousedních kontinentů ...

Pokud si najdeš pět minut času, pošli k nám flotilu nějakých ponorek, nebo letku ozbrojených stíhačů, konvoj obrněnců ... je to na tobě. Máš k tomu naštěstí dostatek zkušeností a nápaditosti. A já, Bůh mi odpusť, zatímco potlačuji tíhu ležící na mém srdci za to, že žádám o pomoc (bývalého) komunistu, soudím, že pro nás budeš ve všem všudy lepší, než všechen ten odpad, který nás obklopuje! Pokud si pospíšíš, nenecháš nás trpět v této stresující době těšící se bezvětřím a dobrým počasím, s o to větší vděčností bude přijata tvoje mise.

Tak se do podzimu zbavíme většiny z těch, kdo se vylodili v posledních několika letech u našich břehů, v našich přístavech, které jsou rozloženy po celé naší „botě“, a obsadili a zaneřádili všechny chodníky v Itálii; v tom čase zavřeme tisíce nelegálních mešit zřízených ilegálními imámy a „pravověrnými“; vyčistíme naše města od vší škodné a kapsářů kočujících po našem poloostrově mezi lázněmi s davy turistů a vesnicemi obývanými důchodci (nejoblíbenější oběti oné svoloče bez domova); zavřeme huby těm kazatelům v bílorudých rouchách, kteří podruhé ukřižovali Krista uvnitř samotné církve, jeho „svaté tělo“.

Obdaruj nás tou milostí, Vladimíre Vladimíroviči. Protože vítr se u nás změnil. Italský národ se probouzí a začíná rozdávat první kopance do zadků lhářů usazených ve vládních křeslech. A jestli se na obzoru rozzáří tvoje hvězda, přinese to náboj optimismu mému národu ... Popřemýšlej o tom. (Zdroj.)

Čtěte ZDE: Lidské právo v Nové Evropě: Svoboda terorizovat. Proč jsou deportace tabu? Británie: Zločinci drtivě vítězí nad MI5. 23 tisíc džihádistů připraveno k akci. Rozhodl se náš kontinent k sebevraždě?

Biblická apokalypsa?

Uvedený dopis Putinovi znamená samozřejmě nadsázku, především ale vyjadřuje zoufalou bezradnost. Vnucují se totiž otázky, na něž málokdo nachází uspokojivou odpověď: Co je účelem této apokalyptické invaze alogenních vetřelců do Evropy? Jaké temné záměry vládnoucích elit se za ní skrývají? Jak mohou evropští politici něco takového dopustit? Jakým potměšilým plánům se zaprodaly vymyté mozky všech Junckerů, Macronů, Merkelových, Sobotků, Kalousků, Bělobrádků a ostatních křesťansko-demokratických a levicových pomatenců? Jenomže znalost příčin tak rozbujelé a politicky dopuštěné migrace je nezbytná pro účinná nápravná opatření. Pokud pomineme rozšířená tvrzení o vyvolání bídy a chaosu za účelem depopulace planety a genocidy bílé rasy, bližší a pragmatická vysvětlení se nabízejí minimálně dvě.

Za prvé: Bohatství a moc finančních elit jsou založeny na kapitalistické ekonomice založené na dluhu. Aby se tato dluhová ekonomika nezhroutila, je nutný neustálý hospodářský růst, jinak by totiž nebylo z čeho splácet úroky naplňující kapsy finančních oligarchů. Růst ekonomiky západních států byl dosud živen expanzí na zahraniční trhy a jejich ovládnutím. Tento proces se nyní zastavil díky odporu Ruska, Číny a vzmáhajících se východních zemí. Rovněž ekonomiky středozemí a Jižní Ameriky se začaly emancipovat a těžit svoji nezávislost z vlastních zdrojů. Ty nejúspěšnější Západ zničil válečným požárem podle pravidla, když nebudete prospěšní nám, tak nikomu. Subsaharská Afrika vlivem charakteru své populace dosud adekvátní kapitalistický trh nevytvořila a asi nikdy nevytvoří.

Pokud tedy už neexistují nově dostupné trhy pro rozšiřující se odbyt tržní produkce, je řešením rozšířit kapacitu poptávky a spotřeby uvnitř samotného Západu. A to zvýšením jeho populace, která z důvodu skomírající natality začínala naopak klesat.

Příliv barevných spotřebitelů

Hlavním argumentem západních politiků pro příjem migrantů je právě obnovení ekonomického růstu. Většina jejich oponentů tvrdí – jakýpak růst, když se jasně prokazuje, že většina imigrantů zůstává nezaměstnaná, závislá na sociálních dávkách a do západní společnosti se neintegruje. Jistě, typický černoch z Afriky nepřišel do Evropy pracovat, vzdělávat se a zařadit se mezi kvalifikovanou pracovní sílu. Dosud byl zvyklý pouze plodit potomky a po zbytek času dohlížet na své „stádo“ a teritorium, aby neutrpěly přílivem vetřelců z cizích kmenů a teritorií.

Jenomže k oživení spotřeby a zbožní poptávky není třeba, aby tito noví obyvatelé Evropy pracovali. Stačí, když dostanou peníze. Miliony přistěhovalců tak z poskytnutých dávek budou nakupovat jako zjednaní vše, co zrovna trh nabízí, a to samo o sobě stačí k tomu, aby stávající fabriky bez větších nároků zvyšovaly svoji produkci, obrat i zisk a začaly postupně plně využívat svých výrobních kapacit, které statisticky vytěžují přibližně na 60%. V podmínkách technologického pokroku a automatizace budou potřebovat jen malé množství odborných pracovníků navíc, a ten najdou mezi původními obyvateli. Peníze pro migranty banky jednoduše vytvoří ze vzduchu v rámci takzvaného kvantitativního uvolňování (tištění ničím nepodložených peněz). Přitom se nemusí bát nekontrolované inflace, protože výrobci jsou schopni pružně reagovat na zvýšenou poptávku výrobou zboží v odpovídající hodnotě, aniž by trh začal trpět jeho nedostatkem při současném nadbytku peněz v oběhu.

K čemu ale riskovat migrační krizi a společenský rozklad, když by bylo možné peníze rozdat původním obyvatelům západních států? Tak jednoduché to bohužel není. Trh v západní Evropě je nasycen a takto obdržené peníze by nevedly k masivnímu zvýšení poptávky po stávajícím zboží, ale ke zvyšujícím se úsporám a vyšším nárokům na užitnou hodnotu a kvalitu zboží. Takoví Němci by chtěli luxusnější digitálně řízené domy, masivnější nábytek, větší a chytřejší auta. Vše s dopadem na neúměrnou spotřebu zdrojů, vyšší potřebu investic a inovací, což by nutně nezajistilo odpovídající ekonomický růst ani vyšší HDP a hrozilo inflační spirálou.

Čtěte ZDE: Eurasie: Utopie nebo šance pro budoucnost? Prohnilému Západu navzdory. Kam zmizela vrstva vládců? Rusko proti Antikristu. Soumrak ideologií a filosofie konce. Každá civilizace má svoji cestu

Nábor budoucích rekrutů ozbrojených složek

Žádný strom neroste do nebe, tudíž i jakkoliv stimulovaný ekonomický růst má své hranice. V případě jejich dosažení je na řadě záměrně vyvolané zhroucení ekonomiky a válka, a ta představuje druhý výše zmíněný důvod k podpoře imigrace. Pouze válečný konflikt, vnější i vnitřní, může zabránit tomu, aby se ekonomický kolaps a s ním spojené lidské strádání neobrátily proti vlastníkům kapitálu. S tím je počítáno. Finanční oligarchie má válku jako prostředek k dosažení a udržení moci ve svém rejstříku metod společenského řízení od počátku své existence. Nebýt jí, nevypukly by ani obě světové války.

Co se týká války s vnějším nepřítelem, připravuje se Západ na konflikt s Ruskem, s Čínou a s dalšími východními mocnostmi. A to zcela zjevně a nepokrytě. Expanze vojsk NATO na Východ jsme denně svědky. Aby ovšem měl takový konflikt smysl, nesmí znamenat totální zničení obou stran, jako v případě použití jaderných zbraní. V úvahu proto připadá válka za použití konvenčních zbraní, a ta může být různého rozsahu. V každém případě bude i na straně Západu vyžadovat živou sílu dostatečně odhodlanou a početnou k tomu, aby dokázala čelit zocelené síle protivníka, jakou disponuje Rusko, nebo Čína.

Otázka bojeschopné živé síly ovšem naráží na změkčilost a morální slabost původních obyvatel Západu, v našem případě bílých Evropanů. S nimi nelze v tvrdých válečných bojích příliš počítat. Jiné je to s barevnými imigranty. Ti jsou zvyklí na strádání a válečné podmínky, jsou tudíž ideálními záložníky pro nábor budoucích rekrutů na pozice bojových pěšáků do armády. Nakonec už dnes je i profesionální armáda NATO plná černochů. Takové jednotky složené z bývalých džihádistů použitých na vyplenění a udržení dobytých oblastí také nejsou k zahození.

Imigrantské pořádkové síly

Ještě důležitější roli mohou sehrát imigranti v potlačování vnitřních nepokojů. Policie složená z příslušníků bílých domorodých Evropanů představuje krajně nespolehlivý represivní nástroj proti vlastním obyvatelům, pokud jejich hnutí odporu přeroste určité meze. Lze také těžko chtít od synka tradiční evropské rodiny, aby se postavil proti svým soukmenovcům. Nedisciplinovanost, pohodlnost a nároky osobní svobody dělají navíc z pořádkových složek nejistou údernou sílu tam, kde by byla potřeba. 

Jako příklad poslouží nedávný skandál se dvěma sty policisty nasazenými na ochranu summitu G20. V ulicích Hamburku notně posílení alkoholem uspořádali noční párty v takovém rozsahu, že přivodili bezesnou noc místním obyvatelům. Zmužilé ženské policejní příslušnice při ní odhazovaly své uniformy a předváděly striptýz na očích všem. Řeknete, proč si trochu „nevyrazit z kopýtka“, když je na ubytovnách tak pusto a smutno a venku přitom čarovná letní noc? Jenomže to nelichotivě vypovídá o morálním stavu a branné připravenosti pořádkových složek.

Takový migrant z válečných oblastí blízkého východu či afrických zemí zmítaných občanskými válkami a hladomorem, to je něco jiného. Minimálně odvaha, psychická otužilost a krutost mu nechybějí a jeho vrstevníci ze zemí původu mu již vícekrát předvedli, jak se chová „pravý chlap“ v roli řezníka lidí a usekávače hlav. Ten si z násilí vůči domácím evropským obyvatelům a především bělochům hlavu dělat nebude. Znovu, ideální záloha represivních sil pro případ nouze.

A pokud by nevyšel plán A, vždycky existuje plán B na rozpoutání občanské války, v níž se vybije veškerá energie odporu, ve zničených zemích prakticky od nuly nastartuje poptávku a elity ze všeho vyjdou jako vždy bohatší a mocnější, než kdykoliv před tím. V etnicky, nábožensky a kulturně rozpolcené Evropě to pro západní stratégy bude hračka.

Čtěte ZDE: Západ nakažen virem HIV: Muslimové v ozbrojených složkách. Armády a policie proti vlastním lidem? Imámové namísto kaplanů: Šaríja nad profesní etiku a povinnosti. Rychlost stoupá, záchranná brzda zablokována

Konspirační teorie?

Mnozí asi namítnou, že oba uvedené scénáře vysvětlující účel podpory migrace do Evropy nemají reálné opodstatnění a spadají spíše do sféry šílených konspiračních teorií. Invaze cizích národů a etnik do evropského prostoru je však sama o sobě dost šílená na to, aby se za ní mohly skrývat daleko šílenější a děsivější záměry vládnoucí oligarchie. Okolnosti, za jakých obyvatelé západních evropských zemí k podobnému apokalyptickému dění nečinně přihlížejí, vypovídají o celkovém morálním a kulturním rozkladu západní Evropy nevratného rozsahu.

S Evropou, jak jsme ji znali ještě před pár desítkami let, je konec. Tím vážněji před námi stojí otázka, jak se stejného konce vyvarovat u nás. Tím myslím Slovany a vlastence z České republiky. Pokud zůstaneme členy Evropské unie a budeme se nadále podvolovat vůli bruselských, berlínských či pařížských vůdců, náš stejně trpký konec bude jen otázkou času.

Přičinit se o záchranu můžeme už nyní a v nadcházejících volbách dát hlas těm stranám a politickým silám, které prosazují referendum o vystoupení z EU a z NATO. Snad to v našem případě ještě bude mít smysl.

Nejsem si totiž jist, že volební porážky vlasteneckých a „národně populistických“ stran ve Francii, v Rakousku a zanedlouho patrně i v Německu odrážejí pravou vůli tamních voličů a že jejich hlasy nebyly zfalšovány. 
Tagy článku

Doporučujeme

Tři tváře lidovlády: Moskva, Kyjev, Washington (Brusel). V Rusku se volí. V Kyjevě a na Západě jen dosazuje. Brutální podvody. Cenzura jak břitva. Trump: V USA místo voleb Orwell. Není kouře bez ohně. Máme na výběr?

Tři tváře lidovlády: Moskva, Kyjev, Washington (Brusel). V Rusku se volí. V Kyjevě a na...

Západ se hroutí: Kudy na sebeobranu? Bildergerg, Trilaterála, Aspen, Globsec a vláda nevolených. Korporátní fašismus EU. Proč Zuckerberg staví bunkr a převádí majetky do zlata? Platební karty? Ne, hotovost! Je to náš boj!

Západ se hroutí: Kudy na sebeobranu? Bildergerg, Trilaterála, Aspen, Globsec a vláda nevolených....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky