Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Geneze globálního rozvratu morálky a tradičních hodnot: Od sexuální revoluce k sodomii. Veřejná podpora sexuální zvrácenosti nezná mezí. Mravní prznění dítek na pořadu dne? Gayové obcují na ulici pod lucernou

Geneze globálního rozvratu morálky a tradičních hodnot: Od sexuální revoluce k sodomii. Veřejná podpora sexuální zvrácenosti nezná mezí. Mravní prznění dítek na pořadu dne? Gayové obcují na ulici pod lucernou

17. 10. 2019

Tisk článku

Marion Sigautová - francouzská historička a spisovatelka - přehledně ukazuje, jak byla sexualita vybrána, aby během několika dekád rozpoltila západní civilizaci a připravila její mravní a poté faktické zhroucení pomocí "Overtonových oken"

1)  Americký přírodovědec Alfred Kinsey zabývající se výzkumem hmyzu vydal zprávy s názvem Sexuální chování muže (1948) a Sexuální chování ženy (1953).

 • Byly prodány miliony výtisků po celém světě. 
 • Na základě těchto zpráv byla založena nová vědní disciplína nazvaná „sexuologie“.
 • Homosexuální maniak Alfred Kinsey zmanipuloval stovky lidí a znásilnil desítky dětí, aby nakonec sepsal lživé „zprávy“, jejichž cílem bylo ospravedlnit a následně propagovat nejodpornější sexuální chování. Veřejně hlásal toleranci pro různé formy sexuálního chování, od masturbace až po pedofilní kontakty. Podle něho „Jsou pouze tři formy sexuálních abnormalit. Abstinence, celibát a pozdní manželství.” Tvrdil, že čím více sexu a s více partnery, tím lépe.
 • Následné zrození sexuální revoluce převrátilo a zničilo všechny dosud uznávané hodnoty.

2)  20. března 1969 Dr. Richard Day, muž dobře známý v kruzích globalistů a člen Asociace plánovaného rodičovství, vystoupil před skupinou amerických pediatrů, aby je seznámil s plánem globalizace:

 • „Omezíme světovou populaci, omezíme plodnost, oddělíme sexuální vztahy a reprodukci, připravíme se na eutanazii, rozšíříme nové nemoci, vymýtíme stará náboženství ve prospěch nových a podpoříme homosexualitu."
 • „Nyní je vše na svém místě a nikdo nás nemůže zastavit.“

Čtěte ZDE: V duchu zvrácené doby: V Chicagu zvolena starostkou černá feministka a homoaktivistka. Ideologie víc než profesionalita. Západní kulturní revoluce. Pronásledování bílého muže. Rudé gardy v ulicích. Mao Ce-tung zírá

3)  2. prosince 1978 byla v Bostonu založena Severoamerická asociace boyloverů nebo tzv. milujících dětí (anglicky NAMBLA).

 • Členové Nambly upřímně vzdali hold svému učiteli Alfredu Kinseymu.
 • Nambla je sdružení propagující pedofilii.

4)  Většina států podepsala 20. listopadu 1989 Úmluvu o právech dítěte. Velký pokrok? Nebo otevření bran pekla:

 • Rodiče jsou definováni jako osoby, které jsou povolány k tomu, aby daly svému dítěti přiměřené „poradenství“ pro výkon jeho práv. To je konec rodičovských práv a naprosté šílenství.
 • Zúčastněné státy uznávají právo každého dítěte na takovou životní úroveň, jaká je nezbytná pro jeho fyzický, vzdělanostní, duchovní, morální a sociální rozvoj.
 • V souladu s tímto zákonem západní země jako Anglie, Norsko, Německo, Švédsko, Itálie a stále více také Francie odebírají děti jejich genetickým rodičům a předávají je do pěstounských rodin.
 • Skandál v Itálii ukázal, že děti jsou předávány do péče LGBT párům a v nich sexuálně zneužívány.

5)  17. května 1990 Světová zdravotnická organizace WHO vyřadila homosexualitu ze seznamu duševních chorob.

 • Rozhodnutí schválené všemi asociacemi gay aktivistů bylo učiněno z politických důvodů a bez lékařských argumentů. 

6)  9. listopadu 2006 se v Jogdžakartě (Jáva – Indonésie) konalo setkání šestadvaceti „renomovaných odborníků v oblasti lidských práv“, na němž byl vypracován návrh Jogdžakartských zásad:

 • Na všechny otázky týkající se sexuální orientace a genderové identity by se mělo vztahovat mezinárodní právo.
 • Byla tak schválena genderová teorie na mezinárodní úrovni: máte právo si vybrat vlastní pohlaví.
 • Mnoho států a společností ukládá jednotlivcům normy týkající se pohlaví a sexuální orientace prostřednictvím zvyků, zákonů a násilí a snaží se kontrolovat, jak tito jednotlivci prožívají své osobní vztahy a identifikují se. Budeme globálně bojovat proti těm, kteří neuznávají gender,“ píše se v návrhu.
 • Oficiálně se tak uznává tzv. transsexualismus.
 • Drahé operace spojené se změnami pohlaví se budou provádět na náklady daňových poplatníků. Předsudky a navyklé praktiky týkající se těchto práv musejí být odstraněny. Nové normy musejí být pro státy závazné.

Čtěte ZDE: Z Germánie je Gaymánie: Perzekuce vědce za pravdu. Pokroková mládež kádruje své profesory. Opět jen jediná dovolená "pravda". Nebylo v Německu (a ne jen tam) něco podobně děsivě "pokrokového" - ne zase tak dávno?

7)  Dne 1. října 2008 přijala OSN Deklaraci o sexuálních a reprodukčních právech.

 • Sexuální uspokojení je právo.
 • Sexualita musí být oddělena od reprodukce a reprodukce od sexuality.
 • Tato práva nejsou omezena minimálním věkem: právo na sexuální uspokojení mají i děti.

8)  17. května 2010 – francouzská ministerstva zahraničních věcí, zdravotnictví a sportu požadují zbavit transsexuály stigmatu duševně nemocných: touha změnit si pohlaví je nyní NORMÁLNÍ.

9)  Dne 1. října 2011 vydal Národní institut pro prevenci a vzdělávání v oblasti zdraví (INPES), který působí pod francouzským ministerstvem zdravotnictví, dokument propagující lesbickou lásku s šokujícími a nic nezakrývajícími fotografiemi a kresbami.

 • Název brožury: „Se staženými kalhotkami“.
 • Vyslovuje se v ní právo na uzavření sňatku mezi ženami.

10) 1. ledna 2012 vydalo francouzské ministerstvo školství a vědy brožuru „Homofobie, lesbofobie, bifobie, transfobie, znalosti a reakce“: stát musí bojovat proti „fobiím“ těch, kdo se otevřeně staví proti těmto deviacím.

 • Sexualita je definována jako hledání uspokojení z rozkoše.
 • Sedmnáct stránek brožury se zaměřuje na to, aby se normální lidé cítili provinile a lidé s deviantním chováním jako oběti.

11) 31. října 2012 francouzský premiér Jean-Marc Ayrault oznámil zahájení „Státního akčního programu boje proti násilí a diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity“.

 • Boj proti homofobii musí být státní politikou.
 • Musí být propagován i mezi dětmi ve školách.
 • Vydání a propagace AzureLine – katalogu všech možných pohlavních úchylek.

12) 4. ledna 2013 francouzský ministr školství oznámil, že boj proti homofobii je jednou z národních priorit: podpořil také AzureLine.

13) Dne 17. května 2013 francouzský parlament schválil tzv. zákon „O manželství pro všechny“, který uznává sňatek dvou osob stejného pohlaví jako zákonné manželství, a to navzdory několika měsícům protestních demonstrací, které zmobilizovaly miliony lidí a sebraly proti návrhu zákona stovky tisíc podpisů.

Čtěte ZDE: Homosexuálové se nerodí: Deviace jsou duševní poruchou či výpěstkem prostředí a doby. Ukázková sodomie Západu. Marné hledání gay-genu. Vítr z plachet liberálů? Plody dlouholeté propagandy

14) 13. června 2016 vydává Nejvyšší rada pro otázky rovnosti katalog všech typů sexuálních praktik pro školáky v rámci spolupráce při jejich sexuální výchově.

15) V lednu 2018 zveřejnilo UNESCO svá doporučení týkající se sexuální výchovy:

 • Na 139 stranách věnuje UNESCO velkou pozornost respektu k sexuální orientaci, odmítnutí stereotypů a právu na tělesné ukájení.
 • Přestože je francouzština v OSN úředním jazykem a generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová je Francouzka, text je k dispozici pouze v angličtině: Francouzi, kteří většinou angličtinu ignorují, nemají nárok o tom vědět.
 • Všestranná sexuální výchova začíná ve věku pěti let v základní škole a homosexualita se bude vysvětlovat už ve školkách.
 • Od pěti let se děti budou učit, jak mají určit vlastní pohlaví: po ukončení základní školy nebude mít dítě jistotu, zda je chlapec nebo dívka.
 • Příznaky těhotenství se budou vyučovat od devíti let.
 • Masturbace bude schvalována od základní školy, pokud s ní dítě „zůstane v soukromí“.
 • Děti se budou učit respektovat různé druhy rodin: homosexuální i desítky dalších zvrácených odchylek.

16) 30. listopadu 2018, během vlny protestů Žlutých vest, odhlasoval francouzský parlament zákaz trestání dětí ze strany rodičů.

 • Rodiče již nemají právo na výchovné tresty ani autoritu ve vztahu k svým dětem.
 • Přípustné způsoby, jak zajistit vymahatelnost zákona, jsou udání, materiální zabezpečení rodin, odejmutí dětí.
 • Skandinávské země a Německo si již na této cestě prošly mnoha křivdami a zdejší rodiče žijí ve strachu.

17) V srpnu 2019 vypukla polemika nad fotbalovými stadiony, kde už několik zápasů bylo přerušeno kvůli „homofobním“ plakátům.

 • Stovky tisíc fotbalových fanoušků budou brzy připraveny o možnost vyjádřit svůj názor. A ti se mstí tím, že se vysmívají politikům, kteří se je snaží poučovat.
 • Vlády nebezpečně balancují na hraně.

18) Zároveň 1. září ve Štrasburku si mladí lidé natáčejí dva zcela nahé muže, kteří se ukájejí sodomií na široké ulici v centru města a pod pouliční lampou.

Co přijde příště?

Nastal čas znovu nastolit základní smysl pro slušnost a cudnost. Jenže to je už fakticky zakázané a pokusy nastolit normálnost se stávají trestné.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Západ se hroutí: Kudy na sebeobranu? Bildergerg, Trilaterála, Aspen, Globsec a vláda nevolených. Korporátní fašismus EU. Proč Zuckerberg staví bunkr a převádí majetky do zlata? Platební karty? Ne, hotovost! Je to náš boj!

Západ se hroutí: Kudy na sebeobranu? Bildergerg, Trilaterála, Aspen, Globsec a vláda nevolených....

Likvidace zemědělství: Bláznění? Ne, plán! Žádné jídlo, žádní lidé. Spiknutí s cílem depopulace. Umělé vyvolání hladomorů. Vy a vaše rodina musíte zmizet. Nechte zdivočet zemi. Vypusťte divokou zvěř. Po dobytku vybijí i vás

Likvidace zemědělství: Bláznění? Ne, plán! Žádné jídlo, žádní lidé. Spiknutí s cílem depopulace....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky