Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Konečné řešení rasové otázky: Němci vymysleli změnu ústavy. Absurdní rozměr korektnosti. Zmínka o rase je rasistická. Zrušíme celé vědní obory? Do boje za univerzální lidstvo. Je na čase zakázat rozlišování pohlaví

Konečné řešení rasové otázky: Němci vymysleli změnu ústavy. Absurdní rozměr korektnosti. Zmínka o rase je rasistická. Zrušíme celé vědní obory? Do boje za univerzální lidstvo. Je na čase zakázat rozlišování pohlaví

11. 11. 2020

Tisk článku

Petr Akopov komentuje vrcholný akt německé politické korektnosti, při němž poslanci Bundestagu budou hlasovat o vymazání pojmu rasa z německé ústavy

Němci se také (jako Rusko) rozhodli pozměnit svou ústavu: německá vláda dospěla k závěru, že je nutné vyškrtnout jedno slovo ze základního zákona a nahradit ho jiným. Jakým konkrétně, na to zatím nepřišli, ale na tom nezáleží. Hlavní věc je, že odstraní to špatné.

Jak prohlásila ministryně spravedlnosti Spolkové republiky Německo Christine Lambrechtová, v německé vládě jsou všichni jednomyslní v názoru, že neexistují různé lidské rasy. Proto bude samotný pojem „rasa“ z ústavy vypuštěn a bude nalezeno nové znění z důvodu ochrany proti rasismu – koneckonců základní zákon by měl chránit před rasismem, aniž by připomínal lidské rasy.

Pojem rasa se objevil v ústavě teprve v roce 1949, protože její autoři se snažili jasně distancovat od rasové ideologie nacistů, poznamenala Lambrechtová. Ze současného hlediska však použití tohoto výrazu může vést k nedorozumění, a proto je oprávněně kritizováno:

Základní zákon říká, že nikdo nemůže být diskriminován na základě rasy. Nicméně všude na světě, kde se hovoří o různých lidských rasách, jsou populární právě rasové předsudky a rasistická propaganda.

Německo tak dosáhlo dalšího vrcholu politické korektnosti – odstraní z ústavy slovo, které nevyhovuje. K tomu je třeba poznamenat, že vláda a parlament (který bude hlasovat pro změnu) by se nemusely zastavit pouze u „rasy“. Třetí článek ústavního zákona Spolkové republiky Německo ve skutečnosti říká, že „nikdo nemůže být poškozen ani upřednostněn na základě pohlaví, původu, rasy, jazyka, vlasti a místa narození, náboženství, náboženských nebo politických názorů“. V této formulaci se vyskytuje víc archaismů, zejména pak fiktivní pojem „pohlaví“ – každý přece ví, že neexistují žádná dvě „pohlaví“, nýbrž máme mnoho genderových identit.

Namísto rasy etnikum?

Rasa se stala obětí prohlubujícího se boje proti rasismu – jinými slovy, rasismus byl zavržen již dávno, ale nyní se přistoupilo k činům. S teorií rasové nadřazenosti se skoncovalo v roce 1945 – i když pouze v Německu. Norimberské zákony z roku 1935 nebyly prvními a ani posledními zákony o rasové segregaci na Západě, rasismus nevznikl v nacistickém Německu a s ním ani neskončil – obecně není vlastní pouze Evropanům, dokonce ani pouze bělochům. Ale budiž, rasismus a eugenika byly zakázány (přesněji, byly prostě přejmenovány), ale co je špatného na rasách samotných? Antropologie a genetika budou nyní také prohlášeny za neexistující?

Němečtí ministři samozřejmě nejsou prvními lidmi na Zemi, kteří se promysleli do eliminace ras. Už dlouho se tím zabývá řada předních západních vědců, kteří tvrdí, že žádné rasy nejsou a že ti vaši běloši, černoši a mongoloidní odrůdy jsou nevědecký koncept: No a co, že tu je spousta rozdílů – to přece není důležité. Jste snad rasisté, nebo co, že se tím chcete zaobírat? Vy všichni lžete, když prostě studujete rasy, stavíte jednu nad druhou a přirovnáváte černochy k opicím, cožpak tím neospravedlňujete genocidu? Ve skutečnosti podněcujete nenávist a tajně uctíváte nacistické fašisty.

Návrh na odstranění „rasy“ z ústavy se v Německu objevil v létě – a poté ho podpořil jeden ze dvou černých poslanců Spolkového sněmu, rodák ze Senegalu, Karamba Diaby. Ten poznamenal, že situace se za poslední dva roky radikálně změnila a mnozí si ani neumí představit, jak důležité bude toto rozhodnutí pro oběti rasismu. Současně Diaby navrhl nahradit pojem rasy slovním spojením „etnický původ“ – i když není zcela jasné, co by to způsobilo.

Nejspíš by to jen podtrhlo stupeň pomatenosti části současné západní společnosti: Rasy neexistují, zato etnika (národy) ano. Pokud nejsou žádné rasové rozdíly, kde se potom vzaly národy? Ve vaší zemi se Holanďané a Němci považují za různé národy, i když etnicky jsou téměř stejné, a přitom chcete hodit do jednoho pytle Číňany s Italy. Mimochodem, Číňané jsou kategoricky proti konečnému řešení rasové otázky. Evidentně se odmítají bavit jako na Západě – tam ať si hrají, pustoší si vlastní vědu, alespoň tak bývalým mongoloidním rasám usnadní cestu k triumfu.

Čtěte ZDE: Politická korektnost proti vědě: Tabu versus poznání? Zkoumání rasových odlišností se režimu nehodí. Koho a co zakážou příště? Kdo rozhoduje o vědeckých tématech a výzkumu? Liberální totalita jede

Za universální lidstvo

A samozřejmě odmítnutí „rasy“ je velmi symbolické z hlediska boje za světlou budoucnost sjednoceného lidstva, v němž nebudou žádní bílí, černí ani žlutí. Je nutné se předem připravit na tavicí kotel, aby lidé přestali lpět na zastaralých pojmech. Křesťanství nemá pro Německo žádný zvláštní význam, řekli Němcům, islám je zrovna tak součástí německé kultury. Nejste Němci ani Řekové, jste Evropané – hlásají evropští integrátoři. A v další fázi se bude mluvit o čem? Ano, správně: neexistuje žádná rasa, žádné pohlaví, vůbec nic – kromě spotřebitelů.

Mimochodem, plný název funkce Christine Lambrechtové zní „Ministr spravedlnosti a ochrany práv spotřebitelů“. Hodilo by se doplnit – „budoucích spotřebitelů“. Nebo dokonce „spotřebitelů budoucnosti“, kteří si myslí, že je v jejich silách zrušit realitu a vymazat minulost.

Vyhlídky na konečné řešení „rasové otázky“ v Německu se však zdají být velmi temné. I v tak multirasově pokročilé společnosti, jako je ta americká, celý experiment s popíráním reality končí před našimi očima zuřivými útoky „boje proti rasismu“. A dej bože, aby to u Němců skončilo bez velkého krveprolití – koneckonců v USA tvoří největší část bílé populace potomci imigrantů z Německa. 

Nebo snad Němci nejsou bílí?

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky