Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Volební systém v USA: Navrženo k vytváření systémových podvodů. Co ukázal audit? 170.000násobné zkreslení! Podvod, jaký svět ještě neviděl. Zametání důkazů. Co udělá zítra Kongres? Demokracie je mrtvá

Volební systém v USA: Navrženo k vytváření systémových podvodů. Co ukázal audit? 170.000násobné zkreslení! Podvod, jaký svět ještě neviděl. Zametání důkazů. Co udělá zítra Kongres? Demokracie je mrtvá

5. 1. 2021

Tisk článku

Soeren Kern přibližuje výsledky volebního auditu v USA, který dokázal tak obrovskou manipulaci ve prospěch Bidena, že se tomu člověk zdráhá uvěřit - a přesto se nenašel jediný soud, který by to před zítřejším "schvalovacím dramatem" v Kongresu projednal

Forenzní audit hlasovacího zařízení společnosti Dominion Voting Systems použitého ve státě Michigan ve volbách v roce 2020 zjistil velké nesrovnalosti v tabulaci (frekvenci výskytu hodnot – poznámka překladatele) volebních výsledků. Při auditu v okrese Antrim, kde byly při volbách 3. listopadu 2020 tisíce hlasů odevzdaných americkému prezidentovi Donaldovi J. Trumpovi "podezřele změněny" na hlasy pro bývalého viceprezidenta Joea Bidena, byla zjištěna 68% chybovost.

Vysoká míra chyb byla podle auditorů způsobena algoritmem obsaženým v softwaru Dominion, který přiřazoval různé váhy hlasům odevzdaným různým kandidátům v poměru od 2/3 až do 1/3. To umožnilo volebním úředníkům aplikovat na kandidáty váženou číselnou hodnotu a tím změnit celkový výsledek. Vítěz byl podle auditorů určen na základě bodů, nikoliv na základě počtu hlasů.

Skandální nález 

Audit také zjistil, že všechny logovací soubory serveru před časem 23:03 hodin 4. listopadu 2020 byly vymazány. Výsledkem toho je, že chybí všechny logovací soubory ze dne před volbami, z volebního dne a ze dne po volbách. Kromě toho chybí i všechny položky logu manuálních oprav jednotlivých volebních hlasů pro volební cyklus 2020. Proces manuální opravy je podle auditorů nejjednodušším způsobem manipulace s hlasy. Federální zákon vyžaduje, aby byly všechny volební záznamy uchovávány po dobu 22 měsíců od data všeobecných voleb.

Soudem nařízený audit, který byl omezen na 22 hlasovacích zařízení v jednom okrese, neprokazuje, že k podvodům došlo v ostatních státech USA, které používají hlasovací software společnosti Dominion. Vyvolává to však podezření a podpoří to požadavky na úplný forenzní audit letošních prezidentských voleb v šesti rozhodujících státech (tzv. "swing states" nebo "battleground states") – Arizoně, Georgii, Michiganu, Nevadě, Pensylvánii a Wisconsinu – ve kterých Biden vede nad Trumpem s relativně malým rozdílem.

23stránkový audit – nařízený soudcem Kevinem Elsenheimerem ze 13. obvodního soudu v Grand Traverse, provedený týmem armádních a zpravodajských odborníků společnosti Allied Security Operations Group – účinně potvrzuje závěry jiných datových analytiků a odborníků, kteří varovali, že zařízení vyrobené společností Dominion bylo navrženo tak, aby jeho prostřednictvím bylo možné ovlivňovat výsledky hlasování.

Čtěte ZDE: USA: Kýčovitá fraška kosmických rozměrů. Člověk se až zdráhá uvěřit. Rozkaz zní jasně: Odpůrci NWO již neprojdou. Co čeká velmoc a Evropu? Démonická trojice Biden - Brusel - František nám zasolí. A křesťanství?

Mezi klíčové body auditu patří:

 • "Dospěli jsme k závěru, že volební systém Dominion byl záměrně a účelně navržen s inherentními chybami, aby vytvářel systémové podvody a ovlivňoval volební výsledky. Systém záměrně generuje enormně vysoký počet chyb při hlasování. Elektronické hlasovací lístky jsou poté předány k manuální opravě. Úmyslné chyby volebního systému Dominion vedly k hromadným manuálním opravám hlasovacích lístků bez dohledu, bez transparentnosti a bez auditních záznamů. A to umožnilo volební podvody. Na základě naší studie jsme dospěli k závěru, že volební systém Dominion by neměl být v Michiganu používán. Dále konstatujeme, že volební výsledky okresu Antrim neměly být certifikovány."
 • "Administrátorka okresu Antrim a státní tajemnice státu Michigan Jocelyn Benson uvedly, že chybu o volební noci, při níž došlo ke "změně" hlasů od Trumpa k Bidenovi, způsobilo opomenutí aktualizovat hlasovací zařízení pro obec Mancelona pro všechny ostatní volby (tj. nejen prezidentské) před volební nocí. My s tímto vysvětlením nesouhlasíme a na základě naší analýzy jsme dospěli k závěru, že ke "změně" hlasů došlo kvůli počítačové chybě zabudované do hlasovacího softwaru a určené k vytváření chyb." 
 • "Přípustná míra chybovosti volebních záznamů stanovená Federální volební komisí je 1 z 250 000 hlasovacích lístků (0,0004 %). My jsme zjistili míru chybovosti 68,05 %. To potvrzuje významné a fatální chyby v oblasti bezpečnosti a integrity voleb."
 • "Logovací soubor pro forenzní kontrolu serveru v okrese Antrim provedenou 6. prosince 2020 se skládá z 15 676 jednotlivých záznamů. Chybových bylo 10 667 (to je 68,05 %) záznamů. V důsledku těchto chyb byly nesprávné volební lístky odesílány k manuální opravě. Tato vysoká míra chybovosti dokazuje, že volební systém Dominion je vadný a nesplňuje podmínky stanovené státními a federálními volebními zákony." 
 • "Je důležité si uvědomit, že systém Dominion třídí hlasovací lístky do dvou kategorií: 1) normální hlasovací lístky, které mohou být zpracovány automaticky bez manuálního zásahu, a 2) hlasovací lístky, které je třeba manuálně opravit. Hlasovací lístky zaslané k manuální opravě mohou administrátoři pozměnit a záznamy o tom lze přesouvat mezi různými terminály se záznamy výsledků a reportů (Results Tally and Reporting, RTR) bez kontroly toho, který administrátor ve skutečnosti manuálně změnil příslušnou dávku hlasovacích lístků. Toto demonstruje významnou a fatální závadu v bezpečnosti a integritě voleb, protože je tím znemožněna smysluplná kontrola toho, který administrátor ve skutečnosti hlasovací lístky manuálně upravil."
 • "Ohromující počet hlasů vyžadoval manuální úpravy. Tento problém se týká jen roku 2020, v předchozích volebních cyklech, jejichž záznamy jsou na serveru stále uloženy, se nevyskytl. Je to způsobeno úmyslnými chybami v systému. Záměrné chyby vedou k hromadným manuálním úpravám hlasovacích lístků bez dohledu, bez transparentnosti a auditních záznamů. Naše přezkoumání logovacích souborů serveru naznačuje, že tato vysoká míra chybovosti neodpovídá vzorům z předchozích let. Prohlášení, které tyto problémy připisuje lidské chybě, není v souladu s forenzním hodnocením, které ukazuje na systémové hardwarové a softwarové chyby. Systémové chyby jsou záměrně navrženy tak, aby byl velký počet hlasovacích lístků přesunut k manuální opravě."
 • "Okres Antrim nedokázal správně aktualizovat svůj systém. Úmyslné zanedbání základních aktualizací zabezpečení systému po softwarové a hardwarové stránce ukazuje na nekompetentnost, hrubou nedbalost, úmyslné podvádění a úmyslné nedodržování předpisů při zajišťování základního zabezpečení systému požadovaného federálními a státními zákony. Tento systém správy voleb by podle současných zákonů nemohl v žádném případě projít testy a nikdy by nemohl být certifikován k provádění voleb ve státě Michigan v roce 2020."
 • "Je příznačné, že počítačový systém je schopen zobrazit protokoly manuálních oprav hlasů z předchozích let; všechny logovací soubory se záznamy o manuálních opravách volebních hlasů volebního cyklu v roce 2020 však chybí. Proces "opravy" je nejjednodušším způsobem, jak je možné ručně manipulovat s hlasy. Nedostatek záznamů přitom brání auditu zjistit jakoukoliv míru zodpovědnosti. Nápadná absence záznamů je extrémně podezřelá, protože soubory z předchozích let – v nichž byl použit stejný software – existují. Smazání těchto souborů porušuje státní zákony a brání smysluplnému auditu, pokud by ho státní tajemnice chtěla provést. Závěr je zřejmý – záznamy z voleb v roce 2020 byly záměrně smazány."
 • "Stejně tak chybí všechny logovací soubory serveru před 4. listopadem 2020 23:03 hodin. To znamená, že všechny logovací soubory ze dne před volbami, z volebního dne a ze dne po volbách jsou pryč. Zejména v systémech se zastaralými systémovými soubory jsou logovací soubory velmi důležité pro audit postupů, forenzní analýzu a pro detekci sofistikovaných hrozeb a útoků zvenčí. Tyto protokoly by obsahovaly záznamy o přihlašování do domén, chyby při přihlašování, časy přihlášení a odhlášení uživatelů, síťová připojení k souborovým serverům mezi jednotlivými přístupy k souborům, internetová připojení, časy internetových připojení a datové přenosy. Ostatní logovací soubory serveru z období před 4. listopadem 2020 jsou k dispozici, a proto neexistuje žádné rozumné vysvětlení, proč logovací soubory z voleb v roce 2020 chybí."
 • "21. listopadu 2020 se neoprávněný uživatel neúspěšně pokusil vynulovat volební výsledky. To ukazuje na další nedovolenou manipulaci s daty."
 • "Na základě předběžných výsledků jsme dospěli k závěru, že všechna tato pochybení jsou natolik významná, že zpochybňují integritu a legitimitu volebních výsledků v roce 2020 v okrese Antrim do té míry, že výsledky nelze autorizovat. Skutečnost, že stejný volební hardware a software byl použity v 48 dalších okresech státu Michigan, zpochybňuje integritu voleb ve státě Michigan všeobecně."
 • "V neděli 6. prosince 2020 navštívil náš forenzní tým sídlo administrativy okresu Antrim. Porovnali jsme tam dva USB flash disky: jeden obsahoval software použitý k vyhodnocení výsledků voleb 3. listopadu 2020 a na druhém disku byl software naprogramovaný 6. listopadu 2020, který vygeneroval výrazně odlišné volební výsledky."
 • "Software by měl být standardní ve všech hlasovacích zařízeních po celou dobu voleb, pokud má být očekávaným výsledkem přesné vyhodnocení, dle požadavků amerického volebního zákona. Účelem těchto úmyslných rozdílů ve volebním softwaru je změna volebních výsledků."
 • "Volební výsledky byly vyhodnoceny pomocí původního softwaru z 3. listopadu 2020. 5. listopadu 2020 byla administrátorka obce Central Lake Township požádána, aby zopakovala sčítání hlasů a tento neobvyklý požadavek nebyl nijak objasněn. 6. listopadu 2020 nainstalovala administrátorka okresu Antrim Sheryl Guy druhou verzi softwaru a znovu provedla sčítání hlasů v obci Central Lake Township a přitom na celý proces dohlížela. Výsledkem byl více než 60% rozdíl ve výsledcích hlasování."
 • "Kontrolní součty na páskách hlasovacích zařízení dokazují, že došlo k velkému převodu hlasů ze záznamu dne 3. listopadu 2020 na záznam dne 6. listopadu 2020. Rozdílný výsledek je pouze důsledkem použití různých verzí softwaru pro výpočet hlasů, nikoliv různého softwaru pro vyhodnocení hlasů. Byl použit stejný volební systém Dominion se dvěma různými verzemi softwaru uloženými na dvou různých flash discích."
 • "Zákon Help America Vote Act, Safe Harbor stanovuje 90denní období před volbami, kdy ve volebních systémech nelze provádět žádné změny. Provedení změn v tomto období by vyžadovalo opětovnou certifikaci celého systému pro použití ve volbách."
 • "V prohlášení státní tajemnice státu Michigan Jocelyn Benson ze dne 6. listopadu 2020 se uvádí: 'Správné výsledky se vždy odrážely a nadále se budou odrážet v kontrolních součtech na páskách hlasovacích zařízení. I kdyby nebyla chyba rychle zaznamenána v ohlášených neoficiálních výsledcích, byla by identifikována během sčítání a autorizace volebních výsledků na úrovni okresů. Okresní volební komise, které se skládají z 2 zástupců Demokratické strany a 2 zástupců Republikánské strany, kontrolují před autorizací volebních výsledků vytištěnou pásku se součty od každého hlasovacího zařízení, aby ověřily, že celkové hlášené součty jsou správné.'"
 • "Prohlášení státní tajemnice státu Michigan Jocelyn Benson je chybné. Naše zjištění ukazují, že kontrolní součty na vytištěných páskách byly významně pozměněny využitím dvou různých verzí programu, a to nejen pomocí Systému správy voleb (Election Management System) společnosti Dominion. Úřad státní tajemnice na svých webových stránkách přitom tvrdil opak. Skutečnost, že tyto významné chyby nebyly zachyceny při testování sčítání hlasů a nebyly zachyceny okresním administrátorem, ukazuje, že v Systému správy voleb (EMS) společnosti Dominion existují zabudovaná slabá místa a chybné procesy a že tím byly ovlivněny další města i obce a vůbec celé volby."
 • "Vysoká 'chybovost' volebního softwaru (v tomto případě 68,05 %) je důsledkem použitého algoritmu, který přiřazuje různé váhy hlasům odevzdaným různým kandidátům v poměru od 2/3 až do 1/3. V logovacích souborech jsme zjistili, že byl povolen aktivní hlasovací algoritmus tzv. Ranked Choice Algorithm (RCV). To uživateli umožňuje aplikovat na kandidáty váženou číselnou hodnotu a změnit celkový výsledek. Vyhlášení vítězů voleb lze potom provést na základě bodů, nikoliv hlasů."
 • "Konfigurační logy ('Divert Options') softwaru Dominion ukazují, že všechny hlasovací lístky, které byly voličem vyplněny jinak, byly automaticky označeny pro manuální opravu podle 'záměru voliče' volebním pracovníkem nebo volebním úředníkem. Manuální oprava umožňuje operátorovi rozhodnout, komu tyto hlasy přidělí, nebo zda je úplně zahodí."

Audit potvrzuje svědectví mnoha odborníků, že hlasovací zařízení společnosti Dominion jsou ze své podstaty nezabezpečená a zranitelná vůči manipulaci.

Čtěte ZDE: USA: Vůle lidu svržena spiknutím! Prezident rekapituluje volební podvod. Demokracie je mrtvá. Nejvíce hlasů a největší podvod v historii. Bude Biden přesto dosazen? Média místo voličů. U těch Trump drtivě vyhrál. Co dál?

Plánovaný podvod 

Jak snadno lze hlasovací lístky beze stopy změnit nám na videu předvedla například volební supervizorka okresu Coffee ve státu Georgia.

V Pensylvánii nám zase expert na kybernetickou bezpečnost plukovník ve výslužbě Phil Waldron vysvětlil, jak byly volební systémy společnosti Dominion konstruovány, aby se s nimi mohlo manipulovat:

"Stručně řečeno, tyto systémy umožňují oprávněným i neoprávněným uživatelům smazat volební hlasy, přesouvat hlasy, načíst hlasy dopředu, použít k hlasování nevyplněné volební lístky, a to vše v reálném čase a ve velkém počtu. Naši odborníci a jiní akademici věří, že v Pensylvánii mohlo být podvodně upraveno nebo zneužito až 1,2 milionu volebních hlasů. Pouze podrobná forenzní analýza použitých skutečných hlasovacích zařízení a jejich softwaru skutečně ukáže, kolik občanů Pensylvánie bylo poškozeno na svých občanských právech."

V Texasu volební úřady z bezpečnostních důvodů odmítly použití hardwaru a softwaru společnosti Dominion nejméně třikrát. Dokument texaské státní tajemnice ze dne 24. ledna 2020 uvádí:

"Zprávy zkušebního referenta identifikovaly několik problémů s hardwarem a softwarem, které brání úřadu texaského státního tajemníka rozhodnout, že systém Democracy Suite 5.5-A splňuje všechny požadavky na volební systém stanovené v texaském volebním zákoníku. Konkrétně zprávy zkušebního referenta vzbuzují obavy, zda je systém Democracy Suite 5.5-A vůbec vhodný pro zamýšlený účel; zda funguje efektivně a přesně; a zda je zabezpečený před podvodnou a neoprávněnou manipulací. Systém Democracy Suite 5.5-A a odpovídající hardwarová zařízení proto nesplňují standardy pro certifikaci předepsané v článku 122.001 volebního zákoníku státu Texas."

V Arizoně požádali zákonodárci o nezávislý audit hardwaru a softwaru společnosti Dominion použitý ve všeobecných volbách v roce 2020 v okresu Maricopa.

Zakládající pracovník ministerstva pro vnitřní bezpečnost a vydavatel časopisu Cyber Defence Magazine Gary Miliefsky v rozhovoru pro deník The Epoch Times o michiganském auditorském týmu řekl:

"Podíváme-li se na členy týmu, jejich patenty a jejich zkušenosti, tak si můžeme být jistí, že nyní máme důvěryhodnou analýzu dokazující – jak jsem předpověděl – že algoritmy používané ve volebním systému společnosti Dominion byly úmyslně a záměrně navrženy k vytváření systémových podvodů a k ovlivňování volebních výsledků v neprospěch prezidenta Trumpa."

 Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky