Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Orbán: Většina nerovná se pravda. Co dělat, když už nemáme krále? Duchovní rozměr našich národů. Vnucování úpadku ze Západu. Jedinou cestou je vzepřít se Bruselu. Diplomatický boj maďarského premiéra

Orbán: Většina nerovná se pravda. Co dělat, když už nemáme krále? Duchovní rozměr našich národů. Vnucování úpadku ze Západu. Jedinou cestou je vzepřít se Bruselu. Diplomatický boj maďarského premiéra

29. 7. 2021

Tisk článku

Goran Andrijanic shrnuje některé zásadní Orbánovy teze důležité pro pochopení jeho statečného boje nejen za Maďarsko, ale i za země a národy střední Evropy

Viktor Orbán svá veřejná vystoupení vždy pečlivě plánuje. Jeho projevy, zaměřené na současné politické otázky, mají často hlubší rozměr. Předkládá úvahy o problémech, které v současnosti trápí jeho vlast, Evropu, země EU, ale i celý svět. Poukazuje na problémy, navrhuje konkrétní řešení. Jinými slovy, předkládá svou politickou vizi.

O důležitosti Orbanových myšlenek svědčí i skutečnost, že jeho projevy pravidelně vyvolávají bouřlivé diskuse. Dobře si pamatujeme na projev z roku 2014. Po volebním vítězství v Maďarsku v projevu pro studenty uvedl, že moderní svět se blíží ke konci éry liberální demokracie, která je ve velké krizi. Uvedl, že Maďarsko vnímá jako zemi hledající nová řešení a maďarský systém jako politické společenství založené na systému demokracie, který není zcela liberální, ale respektuje některé principy liberální demokracie (například lidská práva). Podle jeho vize Maďarsko má být "krajinou práce respektující křesťanství, svobodu a lidská práva".

Středoevropské společenství osudů

V posledních týdnech měl Orbán dvě veřejná vystoupení, ve kterých se opět zabýval civilizačními problémy světa. Prvním z nich byl rozsáhlý rozhovor, který poskytl pro chorvatský katolický týdeník Glas Koncila. Druhým byl projev v Budapešti k 30. výročí odchodu sovětských vojsk z Maďarska.

Orbán v rozhovoru pro Glas Koncila uvedl, že klíčovou výzvou pro křesťany působících v demokratických podmínkách je zajistit politickou většinu pro pravdu, kterou brání.

"Politika probíhá současně na třech úrovních. První úroveň je praktická: týká se otázek souvisejících s mocí. Druhou úroveň lze nazvat vizí, protože míří na všechny národní komunity: co bude s Maďarskem za pět, deset, dvacet let? Ale za vším je širší dimenze, svět transcendence. Žijeme také v této dimenzi a je to součást života. V maďarském politickém myšlení se to nazývá problém většiny a pravdy. Lze to říci takto: pokud má někdo většinu, ale s touto většinou neusiluje o pravdu, co má z ní? Je to pouze profanace. Na druhé straně, pokud někdo obhajuje pravdu, ale nedokáže získat většinu, jak bude jednat v zájmu této pravdy?"

Jak řekl, dnes "už nemáme Bohem pomazané krále, musíme existovat v demokracii spojující většinu s pravdou".

"Není to snadné, ale není to nemožné. Politika křesťanské demokracie má své závazky vůči křesťanské kultuře. Křesťanství nejprve stvořilo svobodného člověka. Proto musíme chránit lidskou důstojnost. Potom křesťanství stvořilo křesťanskou rodinu. Musíme chránit pojem křesťanské rodiny. Křesťanství v této části světa navíc stvořilo národy. Kdybychom my, Maďaři, tisíc let nenásledovali křesťanství, zanikli bychom. Musíme tedy chránit i národ. Naším úkolem není chránit teologické principy, to je poslání Církve, ale velké křesťanské výdobytky civilizace. Nesmíme však zapomínat na Boží autoritu, protože společné kroky nelze dosáhnout pouze politickými prostředky, ale lze jich dosáhnout i duchovně. Ve skutečnosti úkolem Církve je vytvoření rámce společné akce. Z tohoto důvodu nikdy nebudeme akceptovat odluku Církve od státu tak, jak je interpretována na Západě."

Čtěte ZDE: Šance na záchranu střední Evropy: Orbán bojuje i za nás. Soros teď tahá za kratší konec. Západ ztratil svoji přitažlivost. Zvládne se alespoň inspirovat? V Trumpovi je stále naděje. Po krůčcích ke svobodě...

Postnárodní svět

V rozhovoru s Chorvaty premiér Orbán zopakoval svou tezi o potřebě užší spolupráce mezi národy střední Evropy, které spojuje historie a kultura.

"Měli bychom se bránit s ohledem na národní zájmy, ale musíme konečně pochopit, že střední Evropa je společenstvím osudů a jsme na sebe odkázáni. Jsem si jist, že pokud spojíme síly ve všech oblastech politiky i v Unii, můžeme mnohem efektivněji realizovat naše zájmy. Pokud to zvládneme, tehdy ukážeme společnou středoevropskou sílu."

Připomněl také, že západní síly nesouhlasí s takovou spoluprací ve střední Evropě, a uvedl pro to dva důvody.

"První je důvod ideologický: lidé na Západě se rozhodli žít v postnárodním a postkresťanském světě. My to respektujeme. Ale oni chtějí ještě více. Chtějí, abychom i my takto žili. Z tohoto důvodu, pokud se v regionální spolupráci, která zahrnuje ochranu národních křesťanských kultur, objeví nějaké duchovno, okamžitě následují ideologické útoky. Toto je levicově-liberální útok pocházející z Bruselu, spojený s americkými liberálními a ekonomickými silami. Takže jim nezáleží na tom, abychom byli svobodní, chtějí naši svobodu za podmínek, které oni určí. Z tohoto důvodu se staví proti středoevropské spolupráci a neakceptují ji, mají na ni negativní názor, jako je tomu například v případě polsko-maďarské spolupráce.

A druhý důvod? Jde o osu Německo-Francie. EU je organizovaná takovým způsobem, že máme členské státy, které jsou formálně rovnoprávné, ale samozřejmě důležitá je i jejich velikost. Dva velké státy tvoří osu a chtějí prosazovat především svou vlastní vůli. Musíme být silnější, abychom mohli prosazovat naše zájmy. Objem obchodu zemí V4 s Německem je již nyní vyšší než má Francie a třikrát vyšší než Itálie! Náš politický vliv v Bruselu ještě není úměrný naší hospodářské síle. My, Středoevropané, chceme zachovat národní státy, protože "už nemáme Bohem pomazané krále a musíme existovat v demokracii spojující většinu s pravdou," a demokracii lze dosáhnout pouze tímto způsobem. Na druhé straně západní Evropa chce mít impérium se sídlem v Bruselu. Jde o klíčovou odlišnost oproti naší vizi Evropy."

Impérium

Orbán ve svém projevu v Budapešti zopakoval tuto tezi a zdůraznil, že některé země chtějí z Bruselu udělat hlavní město sjednocené Unie.

"Namísto Evropy národů se v Bruselu buduje evropský superstát, ke kterému nikdo nedal souhlas. Budování impéria nevyhnutelně vede k deficitu demokracie. My, kteří stojíme na národní půdě, stojíme v opozici vůči budovatelům impéria, kteří jsou ve skutečnosti nepřáteli demokracie. V Bruselu dnes vládnou ti, kteří integraci nevidí pouze jako nástroj, ale jako cíl sám o sobě. Jejich cílem je potlačit všechny národní zájmy a tradiční hodnoty, čemuž napomáhají orgány EU. Snaží se podkopat přirozené komunity, které tvoří základ naší kultury. Na mušce je národ, regiony, církve i rodiny."

Evropská komise se podle Orbána stala politickým orgánem, který chce rozhodovat o stavu právního státu v členských státech.

"Její úsudky o právním státě se však nezakládají na faktech nebo dokumentech, ale jsou vytvářeny pseudoobčanskými organizacemi. Téměř bez výjimky jsou součástí sítě George Sorose zaměřené proti vládám zemí, které se jim nelíbí. Jde o zneužití moci, kterou členské státy svěřily Evropské komisi."

Čtěte ZDE: Útok na poslední baštu: Unijní hnojomet a výhrůžky Maďarsku. Jak se zachová Babiš? Václav Klaus inspiruje. V EU je dnes špatně všechno. V Budapešti se bojuje za Prahu i za celý svět. Státníkův projev. Vydržte, premiére Orbáne!

Červená karta

Orbán navrhl konkrétní opatření, která mají zabránit tomu, aby se Unie změnila na impérium. Jedním z nich je vypuštění ze smluv Unie formulace o vytváření "stále užšího svazku" mezi evropskými státy. Dalším je změna způsobu fungování Evropského parlamentu. Podle Orbána třeba výrazně zvýšit úlohu národních parlamentů, které by měly vysílat své členy do Evropského parlamentu podle vzoru Parlamentního shromáždění Evropské rady. Národní parlamenty by navíc měli mít právo pozastavit legislativní procesy EU, pokud se domnívají, že tyto porušují národní pravomoci.

"Je třeba zavést proceduru červené karty. Následující desetiletí bude obdobím nebezpečných výzev. V tomto období je třeba být úspěšný. Podmínkou úspěchu je obnova evropské demokracie. V zájmu ochrany národní a ústavní identity členských států by proto měla být zřízena nová instituce, kterou by tvořily ústavní soudy členských států," řekl Viktor Orbán.

Není pochyb o tom, že jeho teze vyvolají další bouřlivé diskuse.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky