Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Kudy z EU: Nebojme se odchodu, bojme se setrvání! Převychovat bestii je nemožné. Dystopická vize budoucnosti unie. Buďme připraveni, může se to rozpadnout dřív, než tušíme. Nadějní mladí sekáči?

Kudy z EU: Nebojme se odchodu, bojme se setrvání! Převychovat bestii je nemožné. Dystopická vize budoucnosti unie. Buďme připraveni, může se to rozpadnout dřív, než tušíme. Nadějní mladí sekáči?

5. 10. 2021

Tisk článku

Tomáš Doležal informuje o jednom zajímavého setkání, které rozfoukává jiskřičku naděje v temnotě narůstající unijní tyranie

Ve čtvrtek 30. září, tedy v den s datem, které symbolizuje zradu našeho novodobého státu tzv. západními spojenci, proběhl v jednom z největších sálů Poslanecké sněmovny (tzv. „rezervní“ Sněmovna) odborný seminář spolupořádaný poslancem Jiřím Kobzou a hnutím Odchod.eu nesoucí název Česká republika, Evropská unie a evropská integrace: současnost, vize a alternativy“.

Šlo, v těsně předvolebním čase možná trochu překvapivě, o velmi slušně navštívenou akci – ale zejména o akci naplněnou nesmírně zajímavými, věcnými a argumentačně nabitými vystoupeními jednotlivých řečníků včetně závěrečné živé, otevřené, místy velmi tvrdé, ale v každém momentu slušné a zdvořilé diskuse.

Pohled za horizont

Přestože setkání spolupořádal poslanec hnutí SPD a úvodním projevem je odstartoval předseda téhož hnutí a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, bylo zcela prosto jednostranných a povrchních stranických proklamací.

Všechna vystoupení byla odborně a tematicky zaměřená a šla daleko za horizont jednoduchého odsudku současné podoby evropské integrace, EU a členství v ní. Byť byla samozřejmě vůči bruselskému „žaláři národů“ velmi kritická. Ale šla o krok, či spíše většinou o řadu kroků, dál. 

K podrobné analýze zásadních jevů a prvků unijní integrace, k popisu rizik členství České republiky v ní, k predikci krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého vývoje Evropské unie a také k deskripci různých možností odchodu České republiky z této organizace. Včetně zdůraznění akutní potřeby přesně vědět ,co nastane, a co budeme dělat „den poté“. Tedy po Czexitu.

Leitmotivem příspěvku Jiřího Kobzy byl rozbor „otázky otázek“: Neobávejme se toho, co nás čeká, když z Evropské unie odejdeme. Ptejme se, co nám hrozí, když v unii zůstaneme!

Totalitní mechanismus 

"Západní Evropa, se svým islámem prolezlým liberalismem, propagací sebeúchylnějších menšin až po migrační sebevraždu, nám ukazuje jasně, kudy jít nechceme a kudy nepůjdeme. Střední, východní a jižní Evropa jsou konzervativní, tradicionalistické a křesťanské země a jejich obyvatelé (až na pár dobře financovaných neziskovek, propagandistů, kterým se dříve říkalo novináři, a dalších aktivistů, europrogresivismus odmítají v jeho plné šíři."

"Je jasné, že tyto dvě ideologie spolu koexistovat nemohou. Společně se jim středo a východoevropské státy mohou postavit. Přirozený vývoj EU lze tedy spatřovat v postupném nárůstu důležitosti severojižní hranice, která rozdělí EU na úrovni západních hranic Polska, ČR a Rakouska."

"Priority Evropské komise jsou neslučitelné s národními zájmy České republiky…" řekl také Jiří Kobza ve svém vystoupení.

Následně vystoupil předseda spolku Odchod.eu Matěj Gregor, naděje české vlastenecké politiky, člověk, který nedávno v debatě na ČT 24 doslova roznesl na kopytech europoslance TOP 09 Jiřího Pospíšila. A který vytvořil organizaci, jež na poli euroskeptické osvěty a vzdělávání odvádí nesmírně záslužnou, cennou a nezastupitelnou práci. A hlavně organizaci, která sjednocuje národně a konzervativně orientovanou část naší nejmladší generace je pro ni platformou pro veřejné a politické angažmá.

Matěj Gregor ve svém vystoupení mj. upozorňoval na hlavní poslání nadnárodních orgánů Evropské unie, kterým je od jejího vzniku snaha o absolutní potlačení kompetencí členských národních států, o dominanci nadnárodního prvku a jednoznačný cíl v podobě vzniku federálního nadstátu, „eurofederace“. 

Hovořil rovněž o naprosto nerovných podmínkách pro zastánce a odpůrce vstupu naší země do Evropské unie před vstupním referendem v roce 2003, kdy eurooptimisté obdrželi stamilionové vládní dotace na  kampaň z veřejných peněz, zatímco odpůrci vstupu nedostali nic – pouze „směli“ spolufinancovat kampaň svých protivníků.

Krátce zhodnotil i obdobnou kampaň ve Velké Británii před hlasováním o odchodu z Evropské unie. Přičemž na tvrdých datech a faktech demonstroval několik dalekosáhlých lží odpůrců Brexitu, kterými v kampani před referendem strašili britské občany.

Čtěte ZDE: Setrvání v EU: Dvaadvacet hrozeb pro naši zemi. Jednoduše nepřítel. S liberálním blokem stran do otroctví. Vezme Smolíček do ruky polínko? Historie stále dokola. Probudí se občané? Děti našich dětí

Odevzdanost

Politolog a proděkan Vysoké školy politických a společenských věd v Kutné Hoře Vladimír Srb zajímavě demonstroval nejrůznější alternativy členství v EU na příkladech evropských mikrostátů, nečlenů EU, San Marina a Andorry. A rovněž i to, jak lze docela efektivně hájit národní zájmy i uvnitř EU, to zase na příkladech Malty a Lucemburska. 

Při tomto srovnání obzvláště vynikla slabost a odevzdanost všech českých vlád od roku 2004 dodnes, které každý pokyn „Bruselu“ berou jako nezměnitelnou danost, jíž je nutné se podřídit a mlčet.

Právník a předseda politické strany Svobodní pak upozornil na naprosto nesmyslné – a jednoduše odstranitelné – ustanovení české ústavy o nadřazenosti unijního práva nad naším vnitrostátním. 

Týká se to hlavně údajné „závaznosti“ nařízení a směrnic konstruovaných Evropskou komisí, které komunitární unijní právo tvoří. Jejich domnělou závaznost jsme si tedy na sebe příslušným ústavním doplňkem „ušili“ sami – a stejně tak se jí můžeme zbavit. Bude k tomu mít nová Sněmovna odvahu a hodí tím většinově prounijnímu Senátu rukavici?

Druhý zástupce spolku Odchod.eu, politolog Hugo Chadima přednesl "dystopický" příspěvek s optimistickým koncem. Vycházeje se své osobní zkušenosti tříletého vysokoškolského studia v Nizozemsku vykreslil neradostnou perspektivu západní Evropy – ale v podstatě nevyhnutelně i středoevropských členů EU – v podobě kolonizace islámskými imigranty, dramatického poklesu životní úrovně v důsledku klimatického šílenství, všeprostupujícím elektronickým sledováním likvidujícím soukromý život a nadvládou korporací a progresivistické genderové ideologie. Následovat ji bude revolta konzervativní a patriotistické části společnosti včetně mladé generace, což nutně přivodí rozpad EU a oobnovení systému dobrovolné spolupráce suverénních národních států.

Buďme připraveni

Expertka na evropské právo, doktorka Vladimíra Bondarenková ve své řeči zase detailně rozebrala mechanismus hlasování a přijímání rozhodnutí v orgánech EU. Prokázala naprostou neopodstatněnost víry v to, že společný postup států střední Evropy (tzv. V4 plus) může zastavit nebo zpomalit rozjetý německo-francouzský stroj a jeho politické a dlužnické satelity. Je to zcela nereálné. Nemožné.

Doyen konference, konzervativní filosof Jiří Hejlek vyšel z axiomu, že rozpad, resp. zánik EU je nevyhnutelný. A tudíž se musíme už nyní připravovat na existenci mimo tento svazek. 

Což předpokládá zejména hlubokou změnu našeho hospodářského systému směrem k uspořádání, které nazývá „neliberální ekonomikou“, která preferuje maximální národní průmyslovou, zemědělskou a energetickou soběstačnost. „Být připraven, je vše“, zakončil Jiří svůj příspěvek.

Mediální analytik Petr Žantovský zase podrobně rozebral mechansimus vytváření a udržování propagandy EU ve veřejném prostoru. Ta má v novinářském prostředí i nezanedbatelné rysy korupce nejrůznějšího typu. I s tímto vědomím tedy musíme číst průzkumy o podpoře členství v EU mezi českými občany.

Čtěte ZDE: Před začátkem konce: Bude líp, když bude hůř? Volit ODS znamená volit Piráty. Klausova Trikolóra? Pravda je v paradoxu. Němci nás potřebují, ne my je. Okamura je jistota. Příprava na czexit. Konec začátku?

Sekáči

Monika Hrabáková, mladá datová analytička a publicistka se ve své řeči zaměřila na téma, které se jako příslovečná „zelená nit“ táhlo prakticky celým seminářem: na šílený utopický projekt Green New Deal, který je, doufejme, posledním stádiem “eurounionismu“.

Všem vystoupením byly společná, přes neradostnou současnost, optimismus, víra a naděje. A stetjně tak se v rytířském duchu nesla i závěrečná diskuse, jakkoli mnohdy mezi panelisty i diváky – i napříč oběma skupinami – panovaly dílčí rozpory a rozdílné pohledy na některá probíraná témata.

Největší optimismus ovšem vzbuzovalo evidentní mezigenerační souznění. Skutečnost, že seminář, na rozdíl od mnoha jiných akcí podobného typu v našem myšlenkovém prostředí, nebyl pouze dostaveníčkem pro „starší a pokročilé“.

Naopak. Naše (starší a střední) euroskeptické a konzervativní generace měly dlouho (do velké míry oprávněný) pocit, že nemají následovníky, že je už takříkajíc nikdo nenásleduje.

Vstupem spolku Odchod.eu do politické arény (ale jsou tu i další - česká sekce Generace Identity, někteří mladí konzervativní youtubeři a publicisté apod.) se to razantně mění k lepšímu. 

A co více – tito mladíci (a mladice) dali najevo, že jsou opravdoví sekáči. Až půjde do tuhého, vypadá to, že se opravdu „nezakecají“...
Tagy článku

Doporučujeme

Západ se hroutí: Kudy na sebeobranu? Bildergerg, Trilaterála, Aspen, Globsec a vláda nevolených. Korporátní fašismus EU. Proč Zuckerberg staví bunkr a převádí majetky do zlata? Platební karty? Ne, hotovost! Je to náš boj!

Západ se hroutí: Kudy na sebeobranu? Bildergerg, Trilaterála, Aspen, Globsec a vláda nevolených....

Likvidace zemědělství: Bláznění? Ne, plán! Žádné jídlo, žádní lidé. Spiknutí s cílem depopulace. Umělé vyvolání hladomorů. Vy a vaše rodina musíte zmizet. Nechte zdivočet zemi. Vypusťte divokou zvěř. Po dobytku vybijí i vás

Likvidace zemědělství: Bláznění? Ne, plán! Žádné jídlo, žádní lidé. Spiknutí s cílem depopulace....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky