Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Rozděl a panuj: Ohavná metoda vlády. I vakcinovaní mohou být již zítra mezi diskriminovanými neočkovanými! Režim nám lže ráno, v poledne i večer. Falešná modla vakcinace. Nedejme se rozdělit! Jsme jeden národ. Otevřeme oči

Rozděl a panuj: Ohavná metoda vlády. I vakcinovaní mohou být již zítra mezi diskriminovanými neočkovanými! Režim nám lže ráno, v poledne i večer. Falešná modla vakcinace. Nedejme se rozdělit! Jsme jeden národ. Otevřeme oči

14. 12. 2021

Tisk článku

Radomír Malý vidí, jakou propast ve společnosti záměrně vytváří propaganda vládní covidistické diktatury a vyzývá, abychom na tu léčku neskočili, ale řídili se svým srdcem a rozumem

Divide et impera! Rozděl a panuj! Totalitní režimy odedávna tuto taktiku uplatňovaly a není důvod, proč by současná covidistická diktatura měla být výjimkou. Dělící čára má vést mezi očkovanými a neočkovanými, tj. těmi, kteří se z důvodů svědomí nebo z obavy o své zdraví (nejčastěji však obojího) odmítají dát "napíchnout". Očkovaní mají prioritní postavení: mohou chodit do hospod, do divadla, do kina, na koncerty, k holiči, na sportovní utkání, do posilovny, jít si zaplavat, cestovat do zahraničí atd. Neočkovaným je podle nařízení našich zločineckých kreatur z vlády, ministerstva zdravotnictví a jeho poradních týmů "vstup zakázán".

Jsou proto očkovaní spoluobčané našimi nepřáteli? Těmi, kdo si užívají výhod neoprávněně privilegovaných? Nic by nebylo fatálnějšího než takový přístup. Totalitní covidoví zločinci takto chtějí českou (a evropskou, potažmo světovou) společnost uměle rozdělit.

Důvody k odmítnutí

My, kteří odmítáme vakcinaci, máme své důvody potvrzené fakty a názory skutečných odborníků nesvázaných s farmaceutickým průmyslem a vládní garniturou: jde o testování vakcín na buňkách dětí zabitých umělým potratem (a není možno nás ukolébat argumentem, že papeži Františkovi a dalším církevním autoritám toto nevadí) a o závažné a důvodné podezření, že vedlejší účinky tzv. vakcín jsou podstatně horší než účinky samotné nemoci covid-19. Zkušeností a konkrétních svědectví je už takové množství, že jen totální ignorant nebo hlupák je může popírat. V dopise katolíků arcibiskupovi mons. Janu Graubnerovi na toto téma (autor mgr. Michal Semín) se uvádí mj.:

"Vakcíny proti covid-19 jsou jakožto produkty genetického inženýrství experimentální povahy. Na lidech nebyly dříve testovány, a proto nikdo neví, jaké vedlejší zdravotní účinky mohou, zvláště ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, mít. Kdo tvrdí opak, lže. Moralizující výzva k plošnému očkování tedy není ničím jiným než výzvou k podrobení se potenciálně nebezpečnému experimentu s nedozírnými důsledky. Jsme lidé, nikoli pokusní králíci!

Oficiální systémy evidující hlášené negativní účinky a úmrtí po vakcinaci (v USA VAERS a v Evropské unii EudraVigilance) jsou nám svědky, že jejich počet je dnes větší, než je součet negativních účinků všech ostatních vakcín a to za celou dobu jejich používání! Vyzýváte k vakcinaci i mladé ženy toužící po rodině, když i samotní výrobci vakcín výslovně přiznávají, že nemohou vyloučit komplikace při početí či v průběhu prenatálního vývoje dítěte? Všímáte si mimo jiné i bezprecedentního nárůstu zánětu srdečního svalu u mladých očkovaných mužů, včetně aktivních sportovců?

Proč si výrobci vakcín vyjednali u politických orgánů, nadnárodních i národních, indemnitu, tedy právní nepostižitelnost, pro případ vážných negativních účinků? Proč nejsou smlouvy mezi těmito firmami a státy, na rozdíl od jiných, veřejné?"

Čtěte ZDE: Hněv po Evropě roste: Nejen Rakousko již nastoupilo cestu otevřené tyranie. Demonstruje se i v Bruselu. Existenční likvidace neočkovaných zplodí násilí. Až se odpor sjednotí... Osudy Goebbelse a Hitlera jako vzpomínky na budoucnost?

Nátlak a propaganda

Podle statistických údajů jsou hlášeny v EU od začátku očkování tisíce případů úmrtí po vakcinaci, což je ale jen špička ledovce, protože jejich skutečný mnohonásobně vyšší počet se do statistik nedostane, neboť zdravotníci je z politických důvodů nehlásí. A ještě vyšší je počet osob, kterým zůstanou po očkování trvalé následky. Není tedy důvod, proč "závidět" vakcinovaným jejich výhody. Samozřejmě nemíníme strašit, protože i zde platí, že většina jich projde vakcinací bez následků (a přejeme jim to), ale rozhodně jich bude méně než těch, kdo prodělali a prodělají covid. I mnozí naši rodinní příslušníci a příbuzní se dali naočkovat, a nám nezbývá, než se modlit, aby neměli žádné negativní zdravotní následky.

Současná prolhaná propaganda vymývá mozky maximálně. Řada občanů podlehla mediálním lžím o "tečce za koronavirem a nemožnosti (téměř) se po vakcíně nakazit", potom, když se toto tvrzení ukázalo jako absolutní hoax, podvodům s údajnou "neinfekčností vůči ostatním", pak nepravdám o lehkém průběhu nemoci u očkovaných ve srovnání s neočkovanými atd. Lži, lži a lži podávané mistrovským goebbelsovským způsobem. Mnoho lidí uvěřilo, mnoho dalších podlehlo výhrůžkám a tlakům, obavě ze ztráty zaměstnání a dalším hrubým donucovacím metodám, jaké známe z éry komunistické totality. Máme pochopení, ale současně chceme i varovat.

Ostatně z očkovaných - a tedy zdánlivě privilegovaných - se snadno mohou stát opět neočkovaní a tudíž diskriminovaní. Jak? Velmi snadno, Podívejme se na Izrael, jednu z nejproočkovanějších zemí světa. Počet infikovaných opět narostl, nemocnice se začaly znovu plnit. Na ministerstvu proto vymysleli "třetí dávku", která se už aplikuje téměř všude na světě. Ona má být tou "tečkou za coronou" - a když ne, tak bude následovat čtvrtá až .... nekonečno. V Izraeli ale oficiálně prohlásili, že ti, kteří se dali nabodnout pouze dvěma dávkami a jsou nuceni ke třetí, ztrácejí do té doby, než přistoupí ke třetí dávce, status očkovaných a stávají se znovu "neočkovanými", čili přicházejí o svá pofidérní privilegia. Jen naivka si může myslet, že něco podobného se nebude dít jinde ve světě včetně ČR.

Otevřít oči

Přátelská rada očkovaným proto zní: přidejte se k nám! Nikomu nepřísluší vytýkat druhému, že se nechal píchnout, zvláště pak křesťan je Kristovou naukou vyzván, aby neodsuzoval a neposuzoval. Respektujeme svobodnou volbu každého, pouze varujeme a zároveň ukazujeme, že i ti, kteří podlehli propagandistickým lžím a nátlaku, jsou naši přátelé - jako všichni ostatní.

Naprostá většina těch, kteří odmítají dát se očkovat, nepatří k žádným výtržníkům a násilníkům, i když mainstreamová média podvodně hovoří o opaku. Prolhaní žurnalisté jsou ale schopni ve skutečnosti informovat pouze o několika slovních útocích a nadávkách na adresu zdravotnického personálu, který tzv. vakcinaci provádí. Fyzické násilí při demonstracích proti covidovým opatřením, pokud vím, nebylo zaznamenáno ani u nás, ani jinde v Evropě, žádní zranění nebo dokonce mrtví. A ty verbální urážky, které někteří vykřikují? I když je neschvalujeme, tak se nedivíme. Když státní moc hazarduje s naším zdravím a životy ve jménu "zázraky slynoucí" falešné modly zvané vakcinace, tak vulgarita k jejím zástupcům je vzhledem k ohrožení, které jedy mRNA působí, naprosto neproporcionální.

Mimořádné pokrytectví mainstreamnových médií našich i evropských a světových ilustruje zcela jiný přístup k muslimským komunitám a imigrantům. Kolik jen už bylo za posledních pár let vražd a fyzického násilí z jejich strany! Vždycky jsme se ale ze sdělovacích prostředků hlavního proudu "dozvěděli", že kvůli pár výjimkám nemůžeme odsuzovat celou komunitu a imigranty. Proč neuplatňují tentýž metr vůči tzv. antivaxerům, z jejichž řad nota bene není zaznamenán ani jeden případ vraždy nebo zranění v důsledku užití hrubého násilí?

Vážení očkovaní spoluobčané, otevřete konečně oči!


Tagy článku

Doporučujeme

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem. 300 000 duší do cynické rulety NATO. Bělorusko pod deštníkem Moskvy. Stačí sestřelit jedinou ruskou raketu. A nikdo to už nezastaví

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem....

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly jako za vraždou JFK? Je tu i shodná motivace? Bankéři hrají o vše. Nepotřebují Trumpa živého. Rozhodli již v březnu. Přijdou další pokusy?

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly...

Na začátek stránky