Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nepodvolení na scéně: Chceme mír a svobodu slova! Přestaňte s překrucováním dějin! Ne cenzuře svobodných médií. Fiala lže a pomlouvá. Dostihne ho spravedlnost? Kde je naše národní hrdost? Nedáme se. Zvítězíme!

Nepodvolení na scéně: Chceme mír a svobodu slova! Přestaňte s překrucováním dějin! Ne cenzuře svobodných médií. Fiala lže a pomlouvá. Dostihne ho spravedlnost? Kde je naše národní hrdost? Nedáme se. Zvítězíme!

9. 5. 2022

Tisk článku

Radek Pokorný přináší zprávu ze včerejší manifestace občanů v centru Prahy „Za mír a svobodu slova“, Výzvu jejích účastníků Fialově vládě i video – záznam z celé akce nepodvolených

Tisíce zastánců mírů a svobody slova vyzvali vládu Petra Fialy, aby přestala zavlékat Českou republiku do války s Ruskem a ukončila posílání zbraní do míst ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. V neděli 8. května se na tom shodli i účastníci demonstrace Za mír a svobodu slova v centru hlavního města na Náměstí republiky v Praze. Tak jako při akcích proti covidismu se dokázaly spojit na akci všechny hlavní mimoparlamentní opoziční síly v zemi spolupracující na platformě Spojenectví Říp a společně se zástupci SPD říci současné Fialově diktatuře své hlasité ne.  

pp

Ladislav Vrábel, jeden z pořadatelů shromáždění (veřejnost ho zná z akcí Chcípl pes), jenž spolu s Ivanou Novou a Jiřím Havlem celé mírové odpoledne moderoval, hned v úvodu vyzval k vytvoření silného mírového hnutí v naší zemi. „Všichni dobře víme, že válka na Ukrajině je od roku 2014. Armády a zbraně NATO se sunou od konce studené války směrem k Rusku, přičemž politiky bylo dohodnuto, že se toto dít nebude. Rusko vyzývalo už na podzim a na konci roku k jednáním o bezpečnosti, na které NATO pod vedením USA nereagovalo.“ Právě tato neochota Západu vedla podle něho ke konfliktu, který vidíme dnes na Ukrajině.

Generál: Hnědé překrucování historie

Jedním z motivů, které lidi na Náměstí republiky přivedly, je i brutální omezování svobody slova, které pod Fialovou vládou zažíváme. „Chceme svobodu slova, abychom mohli říkat svobodně politické názory, neboť žijeme ve svobodné zemi a máme právo na svobodu projevu. „Nechceme, aby naše vláda posílala zbraně na Ukrajinu. Nechceme to, neboť chceme, aby tam byl mír.  Když se tam budou posílat zbraně, bude tam jen více války. Chceme zastavit vyzbrojování Ukrajiny.

pp

Moderátoři sladění v barvách trikolóry: Jiří Havel, Ivana Nová a Ladilslav Vrábel

Nechceme, aby naši politici vystupovali jako váleční štváči, místo toho, aby usilovali o mírová jednání. Už se nemůžeme dívat na to, jak Fialova vláda zavléká naši zemi do války s Ruskem. Odmítáme cenzuru a to v jakékoli formě a s jakýmkoli odůvodněním. Musíme začít organizovat protesty po celé republice a nastartovat silné mírové hnutí. Musíme vyměnit vládu.“

Generál Hynek Blaško, europoslanec za SPD ve své řeči vyzdvihl památku obětí sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování naši vlasti v květnu 1945. „Chci se poklonit památce vojáků, kteří padli v boji s hnědou hydrou, která schvátila do svého chřtánu půlku světa. Hydru porazili, ale hnědý mor začíná opět otravovat vzduch. Hluboce se stydím za ty, kteří dnes šlapou po jejich památce a překrucují historii. Dnes jsme svědky vzkříšení nové hydry, která je možná ještě strašnější než ta poražená. Přimějme vládu České republiky, aby přestala na Ukrajinu valit zbraně!“ prohlásil generál.

pp

Generál Hynek Blaško

Kde je naše hrdost?

„Zástupkyně strany Švýcarské demokracie Pynelopi Cimprichová, vyzvala vládu, aby přestala se zvýhodňováním Ukrajinců na úkor českých občanů. „Potřebujeme, aby naši lidé měli přednost v zaměstnání oproti cizincům. Vyzývám vládu přestaňte podporovat válku a zaměřte se na mír!“

Bezpečnostní expert strany Svobodných David Bohbot, ve svém vystoupení konstatoval, že vláda jedná impulzivně a agresivně – tak jako celý Západ. „Místo aby využili možnosti pozvat Vladimíra Putina k jednání a zastavit válku, rozhodli se zničit Rusko a pomstít se Vladimíru Putinovi za útok na Ukrajinu. A posílají tam další a další zbraně.“ Tato válka podle něho už není válkou o Ukrajinu ale válkou proti Rusku. Bohbot se také pozastavil nad upřednostňování ukrajinských vlajek: „Na úřadech a ve veřejném prostoru jsou místa, kde už je jen ukrajinská vlajka. Ptám se, kde je naše hrdost?“

pp

Zástupce Akce DOST František Červenka se ve svém vystoupení vymezil proti omezování svobody slova a občanských práv v naší zemi. „Mezi občany je zasévána nedůvěra, jsou šířeny neobjektivní informace, je svévolně omezována svoboda slova a kriminalizována svoboda přesvědčení. Tradice českého politického myšlení, spojené se zásadami lidskosti a mírumilovnosti, jsou opuštěny.

Ani tak závažný fakt, jako je ozbrojený konflikt v zeměpisně blízké zemi, neopravňuje vládu a státní či privátní instituce a subjekty ke krokům, které jsou v protikladu s ústavou zaručenými právy. Akce D.O.S.T. proto podporuje každý hlas na obranu Míru a svobody a připojuje se k němu,“ uvedl mimo jiné ve svém vystoupení člen předsednictva tohoto konzervativního spolku hájícího od roku 2007 občanská práva a svobody v naší zemi.

David Tesař, předseda politické strany Manifest se ve svém vystoupení zaměřil na vzmáhající se nacismus, který vidíme pod různými prapory znovu zvedat hlavu u nás i v celé Evropě.  Významný faktor, který k tomuto přispívá, je podle něho současný uměle vyvolávaný chaos.

pp

“Chaos bylo to, co předcházelo vzestupu nacismu do nejvyšších pater. Chaos se snaží vláda vyvolat i teď. Chaos v opatřeních, chaos v nařízeních, chaos v politice, kdy nikdy nevíte, co se zítra bude dít.“ I dnes hlásají nacisté omezení svobodné diskuse a plurality. „Musíte mít jednu barvu, jinak jste nepřítel. I když dnes jde o dvoubarvu,“ uvedl Tesař v narážce na žlutomodrou ukrajinskou symboliku, která zcela ovládla veřejný prostor.

Rajchl: Zvítězíme!

Významný právník a zakladatel Charty 2022 Jindřich Rajchl uvedl, že současný konflikt na Ukrajině není naše válka. Zdravý rozum podle něho stačí na to, abychom věděli, že nejsme ve válce, jak se nám snaží namluvit současná vláda. „Pokud pan premiér říká, že ve válce jsme, tak lže a dopouští se trestného činu. Bohužel v naší zemi dosud neexistují pojistky právního státu, které by ho za tuto lež dohnaly k zodpovědnosti. Ale jednou k tomu dojde.“

pp

Rajchl se také vyjádřil k omezování svobody slova, k němuž kromě jiného dochází zablokováním nepohodlných svobodných webů, pod záminkou, že prý šíří dezinformace a ruskou propagandu. „Nejprve zablokovali osm webů, potom 29 a dnes je již blokováno přes stovku různých webů.“ To je zcela bezprecedentní krok, kterým vláda porušila veškeré právní předpisy o svobodě projevu. „Postarám se o to, aby za toto jednání byli postaveni před spravedlnost.“, uvedl ta bouřlivého potlesku.

„Podávám trestní oznámení na premiéra Fialu, který řekl, že ty zablokované weby jsou řízené a financované z Ruska, což je evidentní lež a pomluva. Dne již nejde o to, co říkáte, ale hlavně kdo to říká. Oni mohou říkat všechno a my nemůžeme říkat nic. Poslední dva roky nám to ukázaly. Jde jen o to, zda se protivíte režimu, či s ním spolupracujete.“ I když současná moc porušuje svobodu slova a přesvědčení a kriminalizuje nepohodlné názory, je odsouzena k porážce: „Nakonec to všechno vyhrajeme, je to jen otázka času.“  

Na nebezpečí federalizace Evropské unie ve svém vystoupení poukázal i předseda pražské SPD Josef Nerušil. Varoval před snahami vytvořit jednotnou evropskou kandidátku pro volby do Evropského parlamentu, což se nyní připravuje – a znamenalo by to zásadní posun k federalizovanému bruselskému superstátu.

pp

Právník Jindřich Rajchl při podpisu výzvy Za mír a svobodu slova

Záznam z celé akce naleznete zde.

Výzva

Na závěr zástupci politických stran, spolků a iniciativ podepsali výzvu vládě za mír a svobodu slova, ke které s mohou připojovat všichni občané ČR:

My, občané České republiky, vyzýváme vládu České republiky k míru a svobodě slova!

Nepřejeme si zavlékání České republiky do války s Ruskou federací. V této souvislosti si nepřejeme posílání zbraní z České republiky do míst ozbrojeného konfliktu. Rozdmýchávání válečných nálad v naší zemi ze strany vlády České republiky považujeme za nepřípustné. Česká republika není oficiálně ve válečném stavu, a proto vláda České republiky nesmí tvrdit, že ve válce jsme.

Vyzýváme tímto vládu České republiky, aby změnila svůj politický směr a usilovala o politická jednání za účelem deeskalace konfliktu, ukončení bojů a hledání mírových řešení v mezinárodním ozbrojeném konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

Vyzýváme Vládu České republiky k zachování svobody slova!

Nepřejeme si v naší zemi cenzuru s jakýmkoliv odůvodněním. Nesouhlasíme se zákazem provozování soukromých informačních webů, s cenzurou zahraničních médií a s umlčováním odborné i laické veřejnosti v mediálním a jiném veřejném prostoru. Vytváření strachu z možných následků svobodného vyjádření politického názoru, je nepřípustné.

Svoboda slova je bezpodmínečným základem svobodné společnosti. Vyzýváme proto vládu České republiky k ukončení potlačování svobody slova, žádáme o obnovu svobody slova, její respektování v nově přijímaných právních normách, i všech aktivitách vlády České republiky.

Odkazujeme na článek 17 Listiny základních práv a svobod, jež je nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky:

  (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

  (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

  (3) Cenzura je nepřípustná.

 Svým podpisem se každý může připojit k této Výzvě.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky