Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Dlouho plánovaná operace: Vše se připravovalo ještě za studené války. Špión varoval Západ v orwellovském roce 1984. Pak už Gorbačov - a spustili to přesně podle not: Po demoralizaci destabilizace, a potom už popravy

Dlouho plánovaná operace: Vše se připravovalo ještě za studené války. Špión varoval Západ v orwellovském roce 1984. Pak už Gorbačov - a spustili to přesně podle not: Po demoralizaci destabilizace, a potom už popravy

3. 12. 2022

Tisk článku

Pavel Kopecký přináší svědectví přeběhlého sovětského rozvědčíka z konce studené války, jenž varoval Západ, že je připraveno spiknutí globálních sil na likvidaci nejen občanských svobod, ale také suverenity států a národů - jehož jsme právě v přímém přenosu svědky

Vše, co se nyní děje, bylo dlouhodobě plánováno. Jde tedy o řízené procesy, k nimž by nemohlo dojít bez patřičné indoktrinace širokých mas. Jen díky tomu, že na přeměně společnosti spolupracuje i většina těch, kdo mají být nevolníky plánovaného neofeudálního systému, se již roky úspěšně daří směřovat předem nastolenou cestou.

pp

Západ nerozuměl, nebo nechtěl rozumět?

Přitom v minulosti se objevila mnohá varování, na jejichž základě mohlo dojít k nějakému procitnutí mas, které se však ve skutečnosti nikdy nekonalo. Je to přesně naopak, většina lidí se stala otroky systému. To vidíme například na tom, jak velká masa zejména mladých lidí věří klimatickým lžím i přesto, že lze najít nepřeberně důkazů o tom, že se jedná o lži.

Lidem s vymytým mozkem může systém lhát, aniž by lež odhalili, takže pokud jim do očí řekne, že lež je pravda, pak tomu uvěří. Tak, jak většina lidí nedávno věřila politikům i médiím jejich covidové lži. A i přesto, že mnohé se skutečně ukázalo být jen účelovou lží, masy těmto manipulátorům věří i nadále.

Zaváděná cenzura má pak všechny lži a manipulace potvrdit jako nezpochybnitelnou pravdu, aby vzniklo zdání, že předkládaný názor je jediný možný. Odborná vědecká diskuze je pak něco, co se v současném systému nenosí, neboť nepohodlné zjištění či názor může předem připravené lži diskreditovat.

pp

Čtěte ZDE: Mýty a pravda o bolševickém převratu: Kdo ho financoval? Řídil se astrologickými výpočty? Kdo zadal Marxovi Komunistický manifest?

V plánu na zotročení je covidismus i zástupné války

Zmanipulovaní jedinci pak uvěří čemukoli, co potřebuje systém prezentovat jako nezpochybnitelnou pravdu, byť jde o účelovou lež. A je úplně jedno, zda nyní hovoříme o klimatickém šílenství, pseudopandemii či zástupné válce.

Přesně tento systém hromadného vymývání mozků dokázal společnost dovést až do současného stavu, kdy je plně připravena přejít do jakéhosi digitálního otroctví.

Znepokojivý rozhovor, který poskytl přeběhlík z KGB Jurij Bezmenov v roce 1984, popisuje dnešní Ameriku a nastiňuje čtyři fáze masového vymývání mozků používaných ke zničení svobodné společnosti.

K rozhovoru jen podotýkám, že zatímco Bezmenov hovořil v roce 1984 o komunismu (který nikdy nikde nebyl, v SSSR a satelitech byl socialismus), tak západ je nyní v plném zajetí neomarxismu a ne komunismu. Neomarxismus je definován jako diktatura menšin (zde LGBTQ, rasové menšiny apod.). To přesně odpovídá učení tzv. Frankfurtské školy.

Není pro to zatím termín

Zásadní je i fakt, že cílem má být světovláda korporací s malou hrstkou vlastníků (k čemuž již vše směřuje) v systému, kde 99% lidstva nic nevlastní a vše se sdílí. Nejde tedy o vlastnictví státní, jako v případě socialismu, ale o vlastnictví korporátní (to, co se sdílí, má patřit korporacím), neboť veškeré vlastnictví – včetně soukromého – má být přeneseno na korporace.

Systém, který se nyní vytváří, je tedy ideologicky postaven na neomarxismu, ale jeho charakteristiky plně neodpovídají ani kapitalismu, ale ani socialismu. Ekonomika má být oběhová (tzn. sdílení) a zde je podstatné, že jak výrobní prostředky, tak všechny výrobky mají být ve vlastnictví korporací, které je již nebudou prodávat, ale půjčovat.

Mohlo by tak jít o korporátní fašismus (jeden vůdce – korporát, banka) nebo neofeudalismus. Případně by bylo dobré vymyslet zcela nový název, neboť velmi důležitým aspektem systému bude i transhumanismus.

Ale nyní již nechme hovořit Jurije Bezmenova, neboť mnohé z toho, před čím varoval před téměř 40 lety, se již stává realitou…

pp

Čtěte ZDE: Půl století po vraždě JFK: Spiknutí, nebo „osamělý střelec“? Přinášíme také film, který mnohé napovídá. Kennedy sáhl na peníze nejmocnějších...

Zhroucení ve čtyřech krocích

Vzdělávejte se a pochopte, co se kolem vás děje. Nežijete v době míru. Jste ve válečném stavu a máte drahocenně málo času na to, abyste se zachránili…

A iniciátorem této války samozřejmě není soudruh Andropov. Je to systém. Jakkoliv směšně to může znít, je to světový komunistický systém nebo světové komunistické spiknutí. Ať už některé lidi vyděsím nebo ne, je to tak. Pokud se teď nebojíte, nic vás nemůže vyděsit.

Bezmenov, bývalý agent KGB, který v roce 1970 emigroval do Kanady, se specializoval na oblasti marxisticko-leninské propagandy a ideologické podvratné činnosti. Před 38 lety se pokusil varovat Američany před tichou válkou vedenou proti jejich zemi jako součást dlouhodobého plánu na porážku Ameriky a potažmo všech západních demokracií prostřednictvím psychologické války a „demoralizace“. Je to dlouhá hra, jejíž dosažení trvá desetiletí, ale už může přinášet ovoce.

Ke zhroucení svobodné společnosti dochází ve čtyřech fázích: demoralizace, destabilizace, krize a normalizace. Vysvětluje čtyři základní kroky k sociálnímu inženýrství celých generací, aby myslely a chovaly se tak, jak chtějí naši nepřátelé.

pp

Čtěte ZDE: Nesvatá aliance nenávisti: Hitler – Polsko – Amerika. Proč má být Rusko zničeno? Svět se přepóloval. Bolševici se přestěhovali do Washingtonu. Lavrov: „Promiňte, že jsme obklíčeni“

Demoralizace

První fáze se nazývá „demoralizace“, která trvá 15 až 20 let. Podle bývalého agenta KGB je to však minimální počet let potřebných k převýchově jedné generace studentů, která je obvykle vystavena dané ideologii. Jinými slovy, čas potřebný ke změně myšlení lidí.

Demoralizace je proces, který je „nevratný“. Bezmenov si ve skutečnosti myslel (v roce 1984), že proces demoralizace Ameriky je již dokončen. Bude trvat další generaci a dalších pár desetiletí, než lidé budou myslet jinak a vrátí se ke svým vlasteneckým americkým hodnotám, tvrdil bývalý agent KGB.

V tom, co je možná nejpozoruhodnější pasáží rozhovoru, je to, jak Bezmenov popsal stav „demoralizovaného“ člověka: „Jak jsem již zmínil, na vystavení pravdivým informacím už nezáleží,“ řekl Bezmenov. „Člověk, který byl demoralizován, není schopen posoudit pravdivé informace. Fakta mu nic neříkají. I když ho zahrnu informacemi, autentickými důkazy, dokumenty, obrázky; i když ho násilím odvezu do Sovětského svazu a ukážu mu koncentrační tábor, odmítne tomu uvěřit, dokud nedostane kopanec do svého tlustého zadku. Když vojenská bota narazí na koule, pak pochopí. Ale ne dříve. To je tragédie situace demoralizace.“

Destabilizace

Jakmile je demoralizace dokončena, druhou fází ideologického vymývání mozků je „destabilizace.“ Během tohoto dvouletého až pětiletého období, tvrdil Bezmenov, je důležité zaměřit se na základní strukturální prvky národa: ekonomiku, zahraniční vztahy a obranné systémy. V podstatě jde o rozvrácení, snahu destabilizovat každou z těchto oblastí ve Spojených státech a značně je oslabit.

pp

Čtěte ZDE: Západ na cestě k zániku: Islám na pochodu, bašibozukové v akci. Co měli společného Lincoln, d'Este, Alexandr II. a Martin Luther King? V Dantově Pekle se to zrádci a kořistníky jen hemží. Věříte na teorii spiknutí?

„Jakmile je společnost demoralizována, její slabost a neochota bránit se, jsou využívány k podkopání armády, ekonomiky a zahraničních záležitostí,“ vysvětluje novinář Benjamin Carlson.

Krize a normalizace

Třetí fází by byla „krize“. Trvalo by jen šest týdnů, než by se země dostala do krize, vysvětlil Bezmenov. Oslabená společnost je snadno přivedena do krize, což způsobí násilnou změnu moci, struktury a ekonomiky. Shovívavý diktátor, který dává grandiózní sliby, by pak mohl být dosazen, aby přivedl věci do poslední fáze, „normalizace“. To je, když je vaše země v podstatě převzata, žije pod novou ideologií, komunismem, novou realitou.

To se stane Americe, pokud se nezbaví lidí, kteří ji přivedou do krize, varoval Bezmenov. A co víc, „pokud lidé nepochopí hrozící nebezpečí tohoto vývoje, Spojeným státům nikdy nic nepomůže,“ a dodal: „Můžete říci sbohem své svobodě.“

Pak už začne zabíjení

Dodává, že po konečné krizi všichni, kdo pomáhali v podvratné činnosti, nebudou mít další využití, protože se po svém rozčarování stali překážkou. „Budou eliminováni, zakazováni nebo zadržováni, jak jsme viděli na Grenadě, v Afghánistánu, Bangladéši a Číně. Vzorec je všude stejný,“ řekl agent KGB. „Budou seřazeni ke zdi a zastřeleni.“

pp

Čtěte ZDE: USA: Donutíme vás zatoužit po válce. Umíme to na deset způsobů a vždy na tom vyděláme. Vlastníme média i přisluhovače. Stoletý vrak parníku Lusitania má aktuální poselství

Bezmenovovo strašidelné proroctví je stále aktuální i téměř 40 let po jeho rozhovoru s G. Edwardem Griffinem. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že nejen v USA, ale i v mnoha západních zemích roste mezi mládeží podpora neomarxismu či klimaalarmismu.

V některých zemích se již naštěstí tento trend obrací, například ve Švédsku, Norsku, Finsku, Belgii nebo Holandsku volí většina mladých původních obyvatel pravici a hlavní oporou antisystémových stran jsou voliči kolem 20-25 let. Nicméně v rámci celého západního světa je většina mladých stále pod plným vlivem neomarxistické indoktrinace.

Jde to jak po másle

Mezitím globalistické orgány, jako je Světové ekonomické fórum a jejich plán „Velkého resetu“, odpovídají druhé fázi: destabilizaci. Prostředkem pro Velký reset, který před dvěma lety oznámil Klaus Schwab z WEF, byla pandemie. Cílem globalistů je drasticky snížit globální populaci, demontovat volný trh a vymazat všechny hranice.

Jejich plán byl úspěšný, protože stále více lidí ze Západu se cítí demoralizovaných, depresivních a vyčerpaných. To je demoralizace. Naše společnost byla destabilizována a my zůstáváme v neustálé ekonomické, morální, duchovní a finanční krizi.

Mezitím nám naši vůdci říkají, že se musíme přizpůsobit a dodržovat jejich „nový normál“ protiústavních nařízení, lékařských testů, trasování kontaktů, izolace/karantény, digitálního ID a obdržení „pasu imunity“, abychom ukázali, že jsme „v pořádku“.

Tato fáze postupuje dál a bude pokračovat měřením uhlíkové stopy a zaváděním digitální měny, doprovázené rušením hotovosti. A lidé budou i nadále tupě následovat jakékoli další požadavky, které vymyslí. Lidé ze Západu ztratili mnoho svobod a plány globalistů na „ideologickou subverzi“ prošly téměř bez povšimnutí. Nový systém je nastolován a hrozivé je, že většina lidí se těmto změnám nijak nevzpírá.

Bezmenov tak měl v mnohém pravdu, i když ve své době ještě nemohl odhadnout, kam až systém dojde (klimatický alarmismus, LGBTQI, depopulace, masová výměna obyvatel, transhumanismus, digitální otroctví…).

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky