Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Hlasy téměř z podzemí: Jak se bránit technokratickému fašismu? Bez obnovy národního státu to nepůjde. Neselhal trh, ale jeho bruselská karikatura v domácí režii Fialovců. S EU do tyranie. Progresivisty vede Mao Ce-tung

Hlasy téměř z podzemí: Jak se bránit technokratickému fašismu? Bez obnovy národního státu to nepůjde. Neselhal trh, ale jeho bruselská karikatura v domácí režii Fialovců. S EU do tyranie. Progresivisty vede Mao Ce-tung

2. 5. 2023

Tisk článku

Radek Pokorný přináší zprávu a záznam ze setkání řady významných nepodvolených osobností v Kamenných Žehrovicích u Kladna, kde se pokusily "ohmatat" malér našeho skomírajícího státu z hlediska národních konzervativců

To, co může v současné nelehké době naši zemi zachránit, je návrat ke kořenům. A to konkrétně k národnímu konzervatismu, který spojuje víru v tradiční hodnoty a instituce s vizí takové ekonomiky a sociální politiky, ze které profitují běžní pracující lidé. Jde o spojení kulturního a společenského konzervatismu a pragmatické středové sociálně ekonomické politiky. V oné civilizační a kulturní oblasti jde v prvé řadě o odpor vůči progresivismu, který naši společnost rozkládá a ničí v její samotné podstatě.

pp

Zachraňme náš stát

Klíčovou institucí je a musí být suverénní národní stát ztělesněný jeho občany. Lidmi, kteří nejsou jen objekty určené k ovládání a k převýchově, ale spoluobčany, kteří státu důvěřují. To je smysl současného konzervatismu, jenž představuje více než pouhé odmítnutí zrůdného progresivismu. Jde mu o obranu autentických tradic, historickou kontinuitu a společenskou soudržnost. O potvrzení a hájení tradičních kolektivních i individuálních identit jako jsou národ, stát, rodina, dvě pohlaví a hodnot vycházejících z historie, kultury a mravního řádu.

V posledních 50 letech zažíváme bouřlivý nástup vysoce dekadentních ideologií, multikulturalismu a popírání smyslu klasické rodiny. To vše zdůrazňuje aktuální důležitost konzervativního chápání tradic, společenských hodnot a především svobod.  Tažení Evropské unie proti nezávislosti národních států je přímým ohrožením historických národů.

Tyto ničivé tendence se hluboce odrážejí i na stavu společnosti v České republice. Cesta ke zlepšení poměrů vede přes spolupráci všech vlasteneckých sil zprava do leva, aby co nejdříve skončila vláda Petra Fialy. Ta totiž znamená nejen ohrožení posledních zbytků samostatnosti České republiky a ožebračování občanů, ale neomezenou podporou kyjevského režimu i bezprostřední bezpečnostní riziko.

Právě to vyplynulo z téměř "podzemní" konference „Konzervativismus v České republice a ve střední Evropě a jeho další ideologické směřování,“ uspořádané v sobotu 29. dubna v Kamenných Žehrovicích u Kladna iniciativou Zachraňme náš stát.

pp

Přehlídka hlavních řečníků odleva doprava: Poslanec SPD Jiří Kobza, filosof Jiří Hejlek, profesor Ivo Budil, europoslanec Milan Uhrík, politolog Tomáš Doležal, ekonomka Ilona Švihlíková, místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín a publicistka Monika Pilloni

Hluboké příkopy

Smyslem jednání řady předních osobností národně konzervativní scény z České republiky a ze Slovenska, bylo nejenom popsat situaci konzervativců u nás i v Evropě, ale také otevřít diskusi o budoucnosti spolupráce konzervativců napříč politickým spektrem. Patron konference, poslanec SPD Jiří Kobza, se v úvodním analytickém příspěvku zabýval současnou politickou situací ve společnosti rozdělené na progresivisty a konzervativce:

„Naše společnost je nemocná infekcí maoistického progresivismu. Společnosti, která je duchovně, hodnotově i morálně vyprázdněná, zchudlá, a tím i mnohem lépe ovladatelná. Ekonomicky jsme v situaci, kdy liberálním progresivistům došly peníze těch druhých, a tak si bezuzdně půjčují na dluh nás všech. To vše v situaci, kdy jsme svědky skrytého boje o moc mezi demokratickými strukturami (ať již to s jejich zvolením bylo jakkoliv) a samozvanými aktivisty, politickými neziskovkami, polostátními organizacemi, kteří se snaží si (za podpory médií a zahraničních entit jako je Evropská komise a podobně) usurpovat moc, na kterou nemají mandát občanů.

Současné rozdělení společnosti (nikoliv jen v České republice, ale v celé Evropě), které započalo před 10 lety na tématech typu ME TOO, ilegální migrace, islamizace, LGBT, až po vývoj na Ukrajině, už neprobíhá na ose pravice versus levice, ale vykrystalizovalo se na hluboké a nesmiřitelné rozdělení na konzervativce a progresivisty.

SLEDUJTE: Protiproud TV v úterý 2. 5. 2023 od 16:00 vysílá přímý přenos rozhovoru s Ladislavem Jaklem. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Zažíváme masívní tlak zejména ze strany progresivisty ovládaných médií, včele s těmi, která se označují za veřejnoprávní, a aktivistů na náhradu tradičních hodnot, na kterých stála naše společnost po dlouhá staletí, totalitním orwellovským socialismem. Termíny jako rodina, národ, vlast, pocit sounáležitosti s národem, spoluzodpovědnost za jeho budoucnost, poctivost, tvořivá práce, jsou masivně nahrazovány nejrůznějšími bezobsažně pofidérními termíny politického marketingu, prezentovanými jako úžasné životní cíle: sebestřednost, sobectví, bezohlednost, individualismus, konzumentarismus.

V dnešní Evropě, Českou republiku nevyjímaje, probíhá tvrdý boj mezi dvěma základními koncepty: levicově-liberálním internacionalistickým progresivismem a konzervatismem, který je národní a sociální. Která z těchto vizí zvítězí, to rozhodne o budoucnosti evropských společností. I o tom, jestli vůbec přežijí,“ uvedl mimo jiné Jiří Kobza.

Uhrík: EU směřuje k totalitě

Slovenský europoslanec Milan Uhrík, který je zároveň předsedou strany Republika popsal situaci konzervativců na Slovensku a jejich perspektivy do budoucna v souvislosti s očekávaným vývojem v Evropě a ve světě.

Evropská unie podle něho směřuje jednoznačně k totalitě. „V historii to není žádná výjimka. Velká nadnárodní impéria vždy směřovala k totalitě, ne k demokracii. Čím větší impérium, tím větší snaha o jeho centralizaci, o omezování svobody. Jde o přirozený úkaz, který provází vznik impérií. Svoboda se nedá vybudovat s úředníky, kteří vám chtějí přikazovat, jak má vypadat vaše rodina a manželství. Jak má vypadat vaše hospodářství až po to co jíte, nebo kolik máte přijmout migrantů do země. Jsme dostatečně vyspělé národy, abychom si takové věci dokázaly určit samy,“ prohlásil mimo jiné Uhrík.  

pp

Čtěte ZDE: Vlaštovka na Lávce: Naděje? Rozpaky? Boj, či spolupráce? SPD, Trikolora a PRO osahávaly terén. Vyslanci ANO Babiš účast zatrhl. Jak využít temné zbraně protivníka? Svým vlakem ke svobodě, nebo cizím dobytčákem do gulagu?

Proti technokratickému fašismu

Vysokoškolský pedagog a politolog profesor Ivo Budil popsal jednotlivé fáze vývoje konzervatismu u nás a ve světě a jeho další ideové směřování. Konzervativní hnutí musí podle něho rozšířit svoji tradiční agendu o požadavek na obnovení produktivní síly modernity a podpořit sílu vzdělání, vědy a technologií. „Postavme proti šířícímu se technokratickému fašismu, konzervativní technokratický idealismus.“ Je třeba rovněž využít velkých geopolitických změn, spjatých se zrodem multipolárního světa a vydobýt naší zemi důstojné místo, které nám zajistí svobodu a prosperitu.  

Místopředseda Akce D.O.S.T., publicista Michal Semín, se zabýval především vztahem mezi konzervativními hodnotami a Církví, která byla po staletí nositelkou těchto hodnot a její dnešní pozicí v současném sekularizovaném světě. „Církev ve všech uzlových bodech naší doby, které oddělují myšlenkově národní konzervativce od globalistů, stojí svými myšlenkovými východisky na straně národních konzervatistů. Mezi nimi je přirozené spojenectví,“ uvedl mimo jiné. To je ale podle něho nahlodáno z jedné strany pronikáním nekřesťanských ideologií do Církve, a ze strany některých konzervativců zase vypjatým antiklerikalismem.  

Konzervativní hodnoty jsou bez křesťanské tradice podle Semína v dlouhodobém horizontu jen obtížně udržitelné. Je v bytostném zájmu národních konzervativců, aby toto přirozené spojenectví s Církví bylo obnoveno. „Některé konzervativní spolky mají ve svém štítu pojmy jako Bůh vlast a rodina. Bez Boha nebudeme mít brzo ani vlast ani rodinu,“ je přesvědčen Semín.

Ekonomka a děkanka Vysoké školy obchodní Ilona Švihlíková zhodnotila ve svém vystoupení roli sociálně konzervativní ekonomie jako záruky hospodářské stability a vliv nadnárodních korporací na domácí ekonomiku. „Je jasné, že něco je v našem státě velmi špatně. Představa, že naší současnou ekonomickou krizi vyřeší pouze volný trh je zcela mylná, neboť trh to již vyřešil - v neprospěch českého spotřebitele. Jak je možné, že dokážeme velmi levně vyrobit elektřinu, ale zároveň máme ceny energií jedny z nejvyšších v Evropě?“ Podle Švihlíkové je třeba začít dělat rozumnou národohospodářkou politiku, která respektuje národní zájem. Jde o to nebýt již nadále kolonií a závislou ekonomikou.

Terorizující praktiky globální plutokracie  

Česko-italská publicistka a ambasadorka Salviniho Ligy v ČR Monika Pilloni zhodnotila situaci v Itálii.  Konzervativní ideje jsou podle ní v italské společnosti silně zakořeněny a jejich hlavním nositelem na současné politické scéně je právě Liga Mattea Salviniho. Základem programu Ligy je podle PiIloniové ochrana tradiční rodiny a křesťanských hodnot, stejně jako tradice a zvyky, které definují identitu národů. „Salviniho Liga se řadí mezi identitáře, což v praxi dokazuje tím, jak se snaží bránit vlastní zemi a Evropu před nelegální migrací."  

Filosof a místopředseda Akce D.O.S.T. Jiří Hejlek kriticky zhodnotil takzvaný liberálně demokratický model, který se podle něho neosvědčil ani v politické ani v ekonomické rovině. Pouze politický lid, který je současně národem, může podle něho vytvořit svobodný stát. „Svobodný ve smyslu nezávislosti, a ve smyslu moci. Potřebuje k tomu, aby státy budovaly a udržovaly osobnosti znalé řádu, vybavené autentickou autoritou:

„Jedním z rysů, je vnitřní soudržnost.“ Autentický evropský konzervativec, by se měl podle Hejlka distancovat od velmi sporného konzervatismu anglo-amerického. Staví se mnohem důsledněji proti liberalismu. “Konzervativec staví na hodnotách jako je řád, pospolitost a národ. Oponuje genderovým a sexuálním úchylkám a ekologickému šílenství a dalším terorizujícím praktikám globální plutokracie."

Na konferenci v Kamenných Žehrovicích padla mnohá další slova, která by se měla "tesat do kamene". Jde o to, jak způsobit, aby se ze slov staly činy, jež naši zoufalou realitu skutečně promění. Ale to je téma, které účel "porady konzervativců" přesahuje.  

pp
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky