Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
To se rozvědčíkovi povedlo: Petr Pavel - ruský sjednotitel. Fronty navrátilců na přechodech do Ruska. Norimberské zákony opět aktuální. Patří do západních koncentráků i stoupenci Navalného? Konečně pochopili, co je Západ. Díky!

To se rozvědčíkovi povedlo: Petr Pavel - ruský sjednotitel. Fronty navrátilců na přechodech do Ruska. Norimberské zákony opět aktuální. Patří do západních koncentráků i stoupenci Navalného? Konečně pochopili, co je Západ. Díky!

19. 6. 2023

Tisk článku

Rostislav Iščenko komentuje skandální výroky českého prezidenta, který ve své lampasácké tuposti navázal na nacistickou antisemitskou propagandu, a pomohl tak otevřít oči i mnohým ruským (a ukrajinským) imigrantům, kteří se začínají houfně vracet zpět do vlasti

Prezident České republiky Petr Pavel navrhl zpřísnit bezpečnostní opatření pro ruské občany, kteří vycestovali do Evropy, a zavést nad nimi přísný dohled tajných služeb.

Pro upřesnění, aby nikdo neměl pochybnosti o kom a o čem přesně mluví, nejvyšší český představitel uvedl, že by mu těchto lidí mohlo být i líto, ale odkázal na zkušenosti USA z doby druhé světové války. Tehdy Američané poslali na dobu války do koncentračních táborů 125 000 etnických Japonců v USA, většinou amerických občanů.

pp

Do koncentráku patří i stoupenci Navalného  

Český prezident zná zjevně jen málo z evropských dějin, včetně dějin své země, stejně jako z dějin Haliče, kde se zrodil nacistický režim, který se nyní Česká republika snaží zachránit na Ukrajině. Dávno před Američany, za první světové války, byly toiž zřízeny podobné koncentrační tábory v Kanadě pro emigranty z Rakouska-Uherska (s nímž Kanada jako britské dominium vstoupila do války). Většina z nich byli Haličané (dnešní Ukrajinci poz. red.), ale byli mezi nimi i další Slované, a to zejména Češi.

I když na druhou stranu, protektory Haličanů i Čechů jsou nyní Američané, takže otázku původnosti můžeme nechat stranou jako irelevantní. To, co Američané udělali, nemůže být z hlediska jejich evropských vazalů proto nejen nikdy špatné, ale zaslouží si napodobení.

Je to o to vtipnější, že nyní jsou v Evropě většinou ti Rusové – nepočítáme-li ty, kteří emigrovali a naturalizovali se už dávno –  kteří odešli v posledních dvou letech, protože nesouhlasili s Putinovou politikou a politikou státní moci obecně. Zvláště pak se Speciální vojenskou operací. Tedy – zahraniční agenti spojení s Navalným a uprchlíci před mobilizací, čili z pohledu Západu ti “dobří Rusové”. Koho by tedy chtěl soucitný Petr Pavel politovat?

Norimberské zákony č. 2 nutno teprve vytvořit

Přesto navrhuje, aby byli podrobeni restriktivním opatřením (na základě jím uvedeného příkladu až po koncentrační tábory) prostě proto, že jsou Rusové. Ve skutečnosti to možná ani nejsou Rusové, ale občané jiných národností v Rusku, ale pro “osvícenou Evropu” v tom dnes už není žádný rozdíl. V mnoha evropských jazycích znějí pojmy národnost a občanství stejně. Dokonce i v ukrajinštině (Rosjanin je Rus svou národností i občan Ruska zároveň), takže pro ně jsme všichni Rusové.

pp

Čtěte ZDE: Senzační odhalení: Rozvědčík PePa je dvojník dementa Joea! Královské rodiny nejsou jen pro ozdobu. Válečný premiér a prezident. I sestra Mašínů líbá Pavlův prsten. Krása nechtěného. Modlitba k rohatému bohu

Samozřejmě, že na pozadí přiznání poradce ukrajinského prezidenta Podoljaka, že cílem ukrajinské ofenzívy je zabít co nejvíce ruských občanů (Rusů), se rusofobie Petra Pavla může zdát poněkud dětinská a nezávažná. Vždyť, co to je koncentrační tábor v “civilizované Evropě” ve srovnání s tvrdou genocidou?

Přece i norimberské říšské rasové zákony Židy zpočátku “jen” zbavovaly občanských práv, vylučovaly je z armády a státní služby, omezovaly jim výběr povolání a podporovaly jejich emigraci. Ghetta a koncentrační tábory přišly později. A plynové komory byly plně legalizovány a aktivovány až na jaře 1942 po konferenci ve Wannsee. A jistě, i uprostřed všeobecné genocidy zůstali někteří etničtí Židé svobodní - a někteří dokonce bojovali ve wehrmachtu. Pouhých několik stovek či dokonce tisíců “šťastných případů” však hrůzy holocaustu, který si vyžádal životy milionů lidí, nevymaže.

Před masovým vyvražďováním Židů změnilo “civilizované Německo” odpovídajícím způsobem své zákony. Petr Pavel navrhuje, aby totéž platilo i pro Rusy. Je to opravdu nepohodlné: Rusové jsou v Evropě neustále vystavováni mimosoudnímu pronásledování na základě geografických důvodů (dokonce ani ne na základě národnosti nebo občanství, ale na základě narození nebo předchozího pobytu v Rusku), avšak odpovídající zákon pro to zatím neexistuje. Co kdyby se situace otočila, a přišly by pak hromadné žaloby požadující náhradu morální a materiální újmy?

Zákon na ochranu vykonavatelů zvůle

Evropanům je přece jedno, koho utlačují. Stejně ochotně vydávali Židy nacistům (před rokem 1945) a následně nacisty Židům (po roce 1945). Jak čestné však byly oči těch několika málo přeživších dozorců z koncentračních táborů (většinu z nich zabili sami vězni nebo osvobozující vojska, ohromená průmyslovým rozsahem genocidy), když hleděli na soudce a tvrdili, že „jen plnili rozkazy“.

pp

Čtěte ZDE: Řehkova lež: Že od první chvíle budeme ve válce s Ruskem? O tom rozhodují poslanci, ne generálové! Členství v NATO nás k válce nezavazuje. Jarek Nohavica: Pánové nahoře, běžte si válčit sami a vaši věrní s vámi. Chceme mír!

Přesto to většině z nich nepomohlo uniknout oprátce nebo vysokým trestům odnětí svobody. Evropská poválečná judikatura rozlišovala mezi uposlechnutím rozkazu (jenž může být sám o sobě trestný, v takovém případě musí uposlechnuvší prokázat, že nemohl rozkaz odmítnout, jinak je sám zločincem) a dodržováním zákona. Zákony se podle evropské tradice musí dodržovat (dura lex sed lex – zákon je tvrdý, ale je to zákon). Ti, kdo vytvářejí trestní zákony, jsou za ně odpovědní. Vykonavatelům lze vyčítat pouze přílišnou horlivost, nikoli však dodržování zákona.

Takže ti, kdo v rámci “germanizace židovského kapitálu” okrádali Židy, propouštěli je ze státních zaměstnání atd., většinou vyvázli bez trestu, pokud se nedopustili dalších zločinů. Jednali přece v rámci norimberských zákonů, za které se zodpovídaly špičky říše. Pouze ti, kteří vraždili a okrádali Židy v ghettech a koncentračních táborech na základě tajných rozhodnutí konference ve Wannsee (učiněných výkonnou mocí, nikoli podle zákona), byli obviněni z plnění zločinných příkazů a akcí, které zákon nestanovil.

Petr Pavel, jenž navrhuje uzákonit druhořadost Rusů v Evropě, nemluví o dohledu jen tak náhodou, ale hujersky se odvolává na zkušenosti z amerických koncentračních táborů. Přijetí zákona by mělo uchránit organizátory ruské genocidy před občanskoprávními žalobami. Právní odpovědnost, pokud by vůbec nastala, by nesli ti (obětní beránci), kteří “překrucovali zákon”, “překračovali své pravomoci” a obecně rozhodli, že výhodnější je sledovat Rusy v koncentračních táborech než na volném teritoriu.

Fronty Rusů i Ukrajinců čekají na vstup

Je třeba říci, že většina rádoby “dobrých Rusů” si evropskou realitu uvědomila ještě před projevem Petra Pavla. V době jeho projevu se podle poradce ruského prezidenta Maxima Oreškina polovina Rusů, kteří odjeli po zahájení Speciální vojenské operace (SVO), již vrátila domů. Na hraničních přechodech z EU do Ruska stojí fronty nejen Rusů (ruských občanů), ale i občanů Ukrajiny, z nichž mnozí zjistili, že pokud nejste nacista, nebo banderovec, ale jen uprchlík, pokud nepřísaháte na nenávist k Rusku a mluvíte rusky, pak jste pro Evropany Rusem i s trojzubým pasem.

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 19. 6. 2023 od 18:00 po dvoutýdenní pauze vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Obecně platí, že místo toho, aby Evropa co nejvíce podporovala ruskou emigraci a získávala podporu těch, kteří odešli, a zpochybňovala ty, kteří zůstali, tlačí všechny emigranty, kteří se ještě úplně nezhroutili, zpět do Ruska, a nutí je stát se ruskými vlastenci.

Není nic spolehlivějšího než vlastní zkušenost. Člověk, který spěchá do Evropy “za spravedlností” a narazí na koncentrační tábor, pravděpodobně podruhé neuvěří v “univerzální lidské hodnoty”. Je to trochu jako s generací, která se spálila na důvěře v Západ na konci osmdesátých let – a pak prožila hrůzy let devadesátých, na nichž dnes do značné míry stojí ruské vlastenectví.

A tak, i když jsou doma mnozí pobouřeni návratem včerejších zrádců, je třeba říci, že návrat Rusů do Ruska je mnohem pozitivnější proces než útěk Rusů z Ruska. Tím spíše, že nejrůznějších gaunerů z popové scény (kteří nadělají hodně křiku, ale skutek utek) je mezi navrátilci málo, zato převažují kvalifikovaní odborníci, kteří nejsou pro naši zem vůbec zbyteční.

Petr Pavel sjednotitel ruského světa

Jak vidíte, držíme se Iljičových přikázání: Nejprve jsme se rozdělili, abychom si vyjasnili stanoviska, a nyní se spojujeme s těmi, kteří jsou připraveni se spojit.

Mimochodem, válka s globálním Západem ještě zdaleka neskončila. Takže každý navrátilec nám přináší dvojí užitek – je to mínus jeden stoupenec “univerzálních hodnot” a plus jeden stoupenec tradičních hodnot. To znamená, 2:0 v náš prospěch.

Díky i Petru Pavlovi a dalším rusofobům za vynucené sjednocení ruského světa!

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky