Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Americká smlouva: Zrádci národa ve sněmovně. Jen SPD se zradě vzepřela. Smlouva je v rozporu s ústavou. Jen referendum by dalo odpověď. Fialoví sekuriťáci v holportu s Babišem. Právní rozbor je jasný: Vlastizrada!

Americká "smlouva": Zrádci národa ve sněmovně. Jen SPD se zradě vzepřela. Smlouva je v rozporu s ústavou. Jen referendum by dalo odpověď. Fialoví sekuriťáci v holportu s Babišem. Právní rozbor je jasný: Vlastizrada!

21. 7. 2023

Tisk článku

Jindřich Kulhavý komentuje schválení americké okupační smlouvy, kterou ve středu protlačili vlastizrádci ve druhém čtení sněmovnou, a advokátka Daniela Šenarová přináší právní rozbor, který jednoznačně dokládá, že každý poslanec, který pro ni hlasoval, se dopouští vlastizrady

Poslanecká sněmovna schválila "obrannou smlouvu" s USA. Jde de facto o nový zvací dopis pro cizí armádu na naše území. Zfanatizovaná Pětikoalice společně s kolaborantsky laděnou částí opozice z řad ANO překonaly odpor SPD. Poměr hlasů předurčený obsazením Sněmovny nás předurčil jako potencionální přednostní cíl zbraní namířených v případu konfliktu proti NATO či USA. Chybí už jen podpis na Hrad dosazeného generála, který rozhodně nebude dělat žádné obstrukce, a s radostí ho přidá.

pp

Zrádci národa

Veškeré sliby Pětikoalice hovořící o tom, že se pro nás nic k horšímu nemění, jsou naprostou lží. Je neuvěřitelné, jak média a politici z vládní koalice a zástupci ANO manipulují s myslí ovcí věřících, že je pro nás Rusko zásadní hrozbou a Američané ve zbroji spasitelem. Ve skutečnosti se stáváme další americkou vojenskou kolonií, v níž mají tito predátoři výsadní práva povýšená nad české zákony. Dostali k dispozici část našeho území s nadstandardními výhodami, přičemž za to nejsou žádným přínosem. Tvrdit nám, že Ruská federace chce rozšířit své území, je absurdní účelovou lží vypouštěnou zrádci národa a jejich mediálními sluhy.

Samozřejmě o schválení smlouvy poslanci se mluví v médiích až v níže přidaných článcích, protože by se muselo hovořit o výrazném odporu SPD, a naopak společném postupu Pětikoalice a Babiše. Toho zlého Babiše, kterého Fiala & spol. jinak neustále pomlouvají. Je evidentní, že od Vrbětic jede Babiš protiruskou agendu, a je jen otázkou, co se tehdy přihodilo, že se stal tak výrazně odpůrcem Moskvy. Jediná SPD se vzepřela, i když bylo dopředu jasné, že prohraje - a s ní i celá Česká republika. Je teď opět nad jiné patrné, jak nám (záměrně) chybí zákon o referendu, které by v takto zásadní situaci mělo být použito.

pp

Čtěte ZDE: Okupační smlouva o pobytu amerických vojsk: Kolaborantské "smlouvy" 1939 a 1968. Nyní se mezi černé dny naší historie zařadil také 19. červenec 2023. Budou u nás jaderné a biologické zbraně? Jediná cesta ven je neutralita

SPD se vzepřela, smlouva by měla projít referendem

Ono referendum je jediným skutečným zdrojem odporu proti naprosto diskutabilní pozici parlamentní demokracie. Ukazuje se to právě nyní, tedy v době, kdy nám vládnou lidé točící se v názorech jako korouhvička. Fiala z roku 2012 je úplně jiným člověkem než ten z let 2018 až nyní. Muž mnoha tváří a názorů dává zapomenout na sklerózu Babiše schopného popírat sám sebe v průběhu několika vět. Fialova transformace do unijního a proamerického řiťolezce byla zákeřná a dlouho skrývaná. Možná aspenské studium a dostatečný bakšiš od Sorose udělaly své, to je ale spíše spekulace. Podstatná je bezcharakternost premiéra a lidí kolem něj doplněná prolhaným mediálním mainstreamem. Referendum by dokázalo zvrátit ideologickou poblouzněnost současné politické reprezentace. I proto u nás (ačkoli je v ústavě) nebude nikdy umožněno.

Americká armáda u nás nebude mít žádná zásadní omezení, dostala možnost nastavit si vlastní pravidla a není tu pro naši obranu. Jde pouze o další provokaci ruského medvěda. Ruku v ruce s informací o schválení smlouvy byla uveřejněna ničím nepotvrzená jiná, a to o jisté hrozbě jadernými zbraněmi použitých Ruskem i proti nám.

Jde o další mediální trapnost, protože kdyby Rusové chtěli použít svou elitní výzbroj, důvodů by k tomu na Ukrajině měli už dávno dost. Manipulace s myslí stáda je úspěšná pouze tam, kde padala na úrodnou půdu covidová strašení, nenávistné tažení proti Rusku a přidat lze i používané modrožluté symboly, kterými se prezentují občané neuvědomující si souvislosti. Ti jsou snadným cílem vládní válečné propagandy.

Rok 1968 a Filovi sekuriťáci

Obloukem se nám tedy vrátil rok 1968. Vyměnily se pouze strany. Způsob je stejný. Nepřátelé českého národa převlékli kabáty, podřídili se cizí mocnosti a z nás udělali sluhy a terč zároveň. Za vlády Pětikoalice jsme se tak dostali na ekonomické, morální a lidské dno, přičemž sousloví svobodný, svébytný a samostatný národ je už považováno za trestuhodné. Tyto škody budeme v budoucnu dlouho vnímat a jejich náprava bude drahá a složitá. Fiala si tímto krokem zajistil ochranu výjimečně nebezpečnými sekuriťáky zajišťujícími mu beztrestnost. A nepochybně i to je jeden z důvodů, proč tady Američané budou.

Zdroj.

Čtěte ZDE: Smlouva o dočasném pobytu cizích vojsk č. 2: Jeden furt jako vždy. Tady máte klíče, Herr Obergruppen... Černoši se radují. Koudelkova kolona. Kolik se najde v parlamentu Bilaků a Čurdů? A kolik Kriegelů? Báječné repete!

Advokátka Daniela Šenarová: Protiústavní a vlastizrádné!

Oznámení o právním rozporu mezinárodní obranné smlouvy uzavřené s USA (tzv. „DCA smlouvy“) s ústavním pořádkem s výzvou poslancům k důslednému a odpovědnému prověření této smlouvy z pohledu jejího souladu, resp. zjištěného rozporu s ústavním pořádkem ČR v duchu složeného poslaneckého slibu před hlasováním o její ratifikaci

Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážení poslanci, obracím se na Vás, jako ústavní činitele Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (kteří byli zvoleni lidem = národem, který je podle našeho ústavního pořádku svrchovaným suverénem a zdrojem státní moci) v době, kdy rozhodujete o ratifikaci mezinárodní DCA smlouvy, kterou s USA dne 23.5.2023 uzavřela ministryně obrany Jana Černochová.

Stojíte před kritickým a velmi vážným a odpovědným osobním rozhodnutím, které může zásadně ovlivnit nejen individuální život každého z nás - občanů ČR - ale i další vývoj v naší zemi, jakož i v Evropě. Proto si dovoluji vyzvat Vás tímto k důslednému a odpovědnému prověření této mezinárodní smlouvy z pohledu jejího právního souladu, respektive zjištěného rozporu s ústavním pořádkem ČR.

Naše ústava vyžaduje, aby každá mezinárodní smlouva byla v souladu nejen s vnitrostátními zákony a platnými ratifikovanými mezinárodními smlouvami, ale také, aby dodržovala obecně závazné zásady a kogentní normy mezinárodního práva (kterými je ČR právně vázána).

Hlasujete pro protiústavní smlouvu

V duchu svého daného slibu (podle kterého je poslanec povinen „zachovávat ústavu a zákony a svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí), je každý z Vás povinen kvalifikovaně zjistit, anebo si nechat odborně přezkoumat dca smlouvu z pohledu jejího souladu/rozporu s ústavou a zákony (tedy z pohledu, zda-li nekoliduje se současnými platnými mezinárodními závazky ČR a přímo vykonatelnými ratifikovanými mezinárodními smlouvami, jakož i s vnitrostátními zákony chránícími klíčové hodnoty státu, které dohromady tvoří ústavní pořádek ČR).

pp

Čtěte ZDE: Vazalská smlouva s USA: Velké srovnání s pobytem Sovětů. Větší potupu si jen těžko představit. Senátem projde jako nůž máslem. NATO horší než Varšavská smlouva. Pokrytecká hra Fialovy vlády s občany. Poslanec: Nikdy ji nepodpořím!

Protože takovéto komplexní právní posouzení vyžaduje víceoborovou právní kvalifikaci a komplexní znalosti (kterými disponuji) a záleží mi nejen na osudu českého národa a mojí rodné země, ale i na udržení bezpečnosti a míru, rozhodla jsem se v souvislosti s uzavřením dca smlouvy s USA provést nezávislou holistickou právní analýzu DCA smlouvy, a to z pohledu jejího komplexního souladu s naším ústavním pořádkem.

Po provedení této právní analýzy jsem dospěla k objektivnímu (tj. právními normami podloženému) právnímu závěru, že DCA smlouva zásadním způsobem koliduje nejen s obecně závaznými zásadami a právními prameny mezinárodního práva, ale i s naší ústavou a ústavním zákonem o bezpečnosti (zakotvujícími klíčové hodnoty státu, jakož i jeho primární povinnosti vůči lidu) a porušuje či obchází také řadu platných mezinárodních ratifikovaných smluv (které je ČR v duchu ústavy povinna rovněž řádně dodržovat a naplňovat).

Dovoluji si Vás v souvislosti se schvalováním uzavřené dca smlouvy touto svojí výzvou informovat o těchto právních postupech a procesech opírajících se o ústavní pořádek:

1) Jedná-li Váš orgán o schvalování protiprávní mezinárodní smlouvy, která prokazatelně porušuje či obchází ústavu a zákony ČR (a to jak z pohledu vnitrostátního práva, tak i mezinárodního), je každý poslanec povinen posoudit dle svého poslaneckého slibu obsah smlouvy, a to nejen (i) z pohledu jejího souladu s ústavou a ústavními zákony, ale i z pohledu, zda je její uzavření v souladu s jeho vědomím a svědomím.

V případě, že dca smlouva koliduje s ústavou a ústavními zákony, pak má poslanec povinnost nehlasovat pro její ratifikaci, pokud se nechce zpronevěřit slibu, který složil při vstupu do ústavní funkce, jakož se i osobně podílet (jako klíčový činitel vrcholného státního orgánu, kterému byl svěřen výkon legislativní státní moci) na selhání státu vůči svým občanům (kteří jsou zdrojem této státní moci ,a tedy i primární vykonavatelé této státní moci v případě selhání státních orgánů) v této konkrétní záležitosti a souvislosti (tj. zapříčinit svým jednáním právní dopady, které se tím pojí, a nést za to odpovědnost).

V případě, že DCA smlouva koliduje z hlediska jeho vědomí a svědomí, má poslanec právo odmítnout schválení protiprávní mezinárodní DCA smlouvy.

2) V případě, kdy existuje jakýkoliv rozpor či právní pochybnost o souladu/rozporu uzavřené mezinárodní smlouvy s ústavou či jinými ústavními zákony (ústavní zákon o bezpečnosti), má Poslanecká sněmovna, jako komora Parlamentu, právo/povinnost proces jejího schvalování přerušit a jednání odročit za účelem právního posouzení či ověření tohoto souladu (toto právní posouzení může provést buď sama, anebo ho provede na její návrh ústavní soud podle § 71 a násl. zákona o ústavním soudu).

Tento návrh na přezkum souladu mezinárodní smlouvy s ústavou a ústavními zákony podle § 49 ústavy má zákonné právo podat rovněž 41 poslanců, a to od okamžiku, kdy byl vysloven souhlas do okamžiku, kdy prezident smlouvu ratifikoval.

pp

Čtěte ZDE: Okupace č. 3 na obzoru: Zvací dopis poveze soudruhům do Washingtonu Afroameričanová. Overtonovo okno dokořán. Babišovci už volají ANO! Ptát se nás nebudou. Ukrajinci a Pátá kolona to jistí. Jsme ovce vedené na porážku?

Za účelem urychlení a zjednodušení této Vaší povinné právní prověrky DCA smlouvy z hlediska jejího právního souladu či rozporu s ústavou a ústavními zákony Vám s touto svojí výzvou zasílám (jako její nedílnou součást) tyto právní podklady (které sčítají celkem 20 stránek včetně této výzvy) :

1) písemné shrnutí právní analýzy (obsahující nejen moje klíčová právní zjištění, argumenty a jejich podložení o platné právní normy tvořící Ústavní pořádek, ze kterých lze objektivně dovodit právní závěr, že uzavřená mezinárodní DCA smlouva s USA koliduje s Ústavním pořádkem ČR (a to jak z pohledu porušování závazných zásad mezinárodního práva, kterými jsou ČR i USA právně vázány, tak i z pohledu obcházení či porušování platných ratifikovaných mezinárodních smluv a vnitrostátních zákonů, které je ČR také povinna řádně dodržovat a naplňovat),

2) písemné vyjasnění klíčových právních pojmů a citace relevantních právních norem a pramenů,

3) informace pro poslance pro účely schvalování DCA smlouvy v rámci ratifikačního procesu V případě zájmu jsem na Vaši písemnou žádost (zaslanou buď na e-mail nebo do mojí datové schránky) připravena zodpovědět Vaše dotazy a otázky vztažené k obsahu mojí právní analýzy a/nebo k právním pramenům, o kterou ji opírám.

Závěrem si dovoluji tímto vyzvat předsedkyni Poslanecké Sněmovny (M. Pekarovou Adamovou), 1) zabránit porušování platných ratifikovaných mezinárodních smluv a vnitrostátních zákonů, které je ČR také povinna řádně dodržovat a naplňovat), 2) o písemné vyjasnění klíčových právních pojmů a citace relevantních právních norem a pramenů, 3) o informace pro poslance pro účely schvalování DCA smlouvy v rámci ratifikačního procesu V případě zájmu jsem na Vaši písemnou žádost (zaslanou buď na e-mail nebo do mojí datové schránky) připravena zodpovědět Vaše dotazy a otázky vztažené k obsahu mojí právní analýzy a/nebo k právním pramenům, o kterou ji opírám.

Závěrem si dovoluji tímto vyzvat předsedkyni Poslanecké Sněmovny (M. Pekarovou Adamovou), jakož i předsedy poslaneckých výborů (ústavně-právního, zahraničního a pro obranu), aby ze své funkce zajistili předání této mojí právně podložené výzvy všem ostatním poslancům tak, aby se s ní všichni mohli (každý sám za sebe) osobně seznámit před tím, než budou v duchu svého slibu reálně hlasovat o DCA smlouvě.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem. 300 000 duší do cynické rulety NATO. Bělorusko pod deštníkem Moskvy. Stačí sestřelit jedinou ruskou raketu. A nikdo to už nezastaví

Poláci chystají národní sebevraždu (a naši vraždu): Vážně mluví o totální válce Ruskem....

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly jako za vraždou JFK? Je tu i shodná motivace? Bankéři hrají o vše. Nepotřebují Trumpa živého. Rozhodli již v březnu. Přijdou další pokusy?

Vraždy v režii FED: Atentát na Trumpa v podání Fininterny. Za spiknutím stojí stejné síly...

Na začátek stránky