Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Osm důležitých faktů: Celý podvod s globálním oteplováním je jen manipulací médií, politiků a zkorumpovaných „vědců.“  Byznys za biliony dolarů a jeho otec Al Gore. Žádné vědecké důkazy neexistují. Chtějí vyvolat hladomory

Osm důležitých faktů: Celý podvod s globálním oteplováním je jen manipulací médií, politiků a zkorumpovaných „vědců.“ Byznys za biliony dolarů a jeho otec Al Gore. Žádné vědecké důkazy neexistují. Chtějí vyvolat hladomory

26. 7. 2023

Tisk článku

Lynne Balzer přináší zásadní shrnutí skutečných vědeckých faktů argumentů, které jednoznačně vyvracejí ideologii (o žádnou vědeckou hypotézu nejde) o údajném globálním oteplování způsobeném člověkem, a usvědčují ji z podvodu globalistických elit zaměřeného na depopulaci a zotročení podvolených lidí

Klimaalarmismus tvoří základ současné politiky zejména v rámci EU. Jen málokdo si uvědomuje, jak velký vliv má tato na lži založená ideologie na naše životy. Ve svých dalekosáhlých důsledcích pro celé generace má klimatický podvod nesrovnatelně horší důsledky, než jaké měl podvod covidový. Lze jej skutečně pokládat za jeden z největších podvodů v dějinách lidstva.

Změna slovníku pro podvolení

Jde o celou politiku tzv. „zeleného údělu,“ která postupně povede k deindustrializaci, vyvlastňování, přechodu na plnou elektromobilitu, razantní změně jídelníčku, uhlíkovým daním, 15minutovým městům, klimatickým lockdownům a k "výměně" původních obyvatel historických států. Povšimněme si zajímavé okolnosti: Propaganda stále častěji hovoří o „klimatických změnách.“ Výraz „globální oteplování“ je již víceméně opouštěn a objevuje se nanejvýše v létě, kdy má vyvolat podvědomý dojem, že skutečně k podobným procesům dochází.

pp

Přitom ještě před nějakými 45 lety se v té souvislosti hovořilo o příchodu nové doby ledové. Propagandisté  rétoriku promění vždy podle toho, jak se jim to aktuálně hodí. Lidstvo je kvůli technologicky zdokonaleným korporátním médiím ve své podstatné části snadno manipulovatelné. Nemyslící uvěří čemukoli, co je jim autoritativně předloženo. Ostatně perfektně si to manipulátoři ověřili v nedávné „době covidové.“

8 faktů vyvrací podvod století

K žádnému globálnímu oteplování zapříčiněném lidskou činností nedochází. Vše je to jen o koordinované manipulaci médií, politiků a zkorumpovaných „vědců.“

1) „Krize“ globálního oteplování byla ještě poměrně nedávno „krizí“ globálního ochlazování! V roce 1960 se počasí začalo ochlazovat po desetiletích oteplování. Země se ochlazovala, přestože procento CO2 v atmosféře zároveň rostlo. Obálka časopisu Time (viz titulek) je jen špičkou ledovce. Existovaly stovky článků a knih předpovídajících na přelomu století dobu ledovou. Podle tehdejších "vědeckých předpovědí" bychom dnes měli žít v době ledové. A i tehdy tvrdili, že na vině je přelidnění.

Ale když teploty začaly v roce 1980 opět cyklicky stoupat, šiřitelé klimatického strachu začali tvrdit, že oxid uhličitý, kterého vypouštíme jen nepatrné procento třeba ve srovnání s oceány, způsobuje oteplování. Ve stejném roce Meryl Streepová provázela dokument PBS s názvem „Závod o záchranu planety.“ Předpovídala, že do roku 2000 vzroste průměrná světová teplota o čtyři stupně a planeta se v podstatě uvaří. Nic z toho se samozřejmě nestalo (jako ze všech obdobných "předpovědí").

pp

Čtěte ZDE: Mýtus o globálním oteplování se hroutí: Mořského ledu je nejvíc za desetiletí. Island v zajetí ledové tříště. Studené počasí dělá těžkou hlavu farmářům v Kanadě. V Australských Alpách jsou rekordní přívaly sněhu. Klimatické lži

2) Je nemožné vyvrátit hypotézu globálního oteplování způsobeného člověkem, ačkoliv se na něj svádí cokoli vše. Aby totiž byla flexibilní a propagandisticky využitelná, musí mít údajná změna klimatu na svědomí nejen počasí (které s klimatem absolutně nesouvisí): Jak přirozené vlny veder, tak studená období, sucha, ale také záplavy, méně sněhu, ale také více sněhu, více duševních chorob a sebevražd, více alkoholismu, více zločinnosti, více brouků, krys a netopýrů, uměle organizovanou invazi imigrantů, občanské války - jako třeba byla v Sýrii, zemětřesení a tsunami. Cokoliv se stane – nejen v souvislosti s počasím – je vydáváno za důkaz změny klimatu.

Krkolomné výklady mocných médií jsou politiky a alarmisty potvrzovány jako fakt. Tak třeba nedávná zpráva CNN tvrdila, že globální oteplování neznamená vždy oteplování. „Termín ‚globální oteplování‘ mate lidi, protože vyvolává myšlenky o teple a hodí se k dezinterpretaci, protože má také vliv na narůstající období chladu,“ prohlásil Mike Hulme z University of Cambridge (asi příprava opětovné verze umrznutí planety v důsledku "globálního oteplování"). Zřejmě už neplatí známé vědecké pravidlo: „Pokud teorie nemůže být vyvrácena, není to věda.“

Byznys za biliony dolarů a 'la Al Gore  

3) „Kupodivu dnes už nikdo nepřipomene ani Climategate“: V letech 2009 a 2011 unikly tisíce e-mailů mezi prominentními americkými a britskými vědci prosazujícími oteplovačskou hypotézu. Jeden e-mail zní: „Právě jsem dokončil Mikeův trik Nature přidáním skutečných teplot do každé série za posledních 20 let (od roku 1980 a dále).“ To se týkalo grafu vytvořeného Michaelem Mannem z Penn State University, který hrubě zveličil hrozbu, o které tvrdili, že existuje.

pp

Statistické metody, které Mann použil k vytvoření vzestupu na pravé straně – které připomínaly známou hokejku – byly poprvé odhaleny jako zásadně chybné kanadským statistikem Stevem McIntyrem. Tento graf nesprávně ukázal, že globální teploty náhle vzrostly na nejvyšší úroveň v zaznamenané historii.

Tato ikona hnutí globálního oteplování odstranila středověkou teplou periodu (před 1000 lety) a malou dobu ledovou (od 1500 do 1700) z historie klimatu. Jejich e-maily také odhalily šokující a nemilosrdné metody, které používali k umlčení skutečných vědců, jejichž závěry se pochopitelně od jejich lišily.

James Delingpole, novinář britského deníku Daily Telegraph, popsal tuto sbírku e-mailů jako „spiknutí, tajnou dohodu při zveličování údajů o oteplování, nezákonné ničení nepohodlných informací, organizovaný odpor vůči zveřejnění, manipulaci s daty, soukromé přiznání chyb ve svých veřejných tvrzeních a mnoho dalšího.“

Vydírání přes granty

Aby odvrátily vinu od těchto zkorumpovaných vědců, několik médií obvinilo Rusko z hackování e-mailů. Toto odhalení mělo ukončit fiasko klimatického alarmismu. Ale protože média tuto záležitost ututlala, většina lidí nemá tušení, že celý podvod už jednou vyplaval na povrch!

4) Miliardy dolarů za granty byly vyhozeny z okna do korupčních kapes alarmistických vědců, za cesty elit v jejich soukromých tryskáčích za obscénní klimatické konference, za obří dotace (samozřejmě z peněz daňových poplatníků) za nesmyslné elektromobily, solární panely a větrné farmy, které zabírají obrovité plochy a drasticky ničí přírodu a životní prostředí - což náhle ekofašistům kupodivu nevadí. Prominentní firmy i jedinci žhoucí odměny za účast na tomto obřím podvodu – větrné farmy či obchodování s uhlíkem (povolenky atd.) vydělali jmění.

pp

Čtěte ZDE: Životu nebezpečná klimatická lež: Strach je hlavní metoda vlády tyranů NWO. Sebevražda Západu na mnoho způsobů. Zelení zločinci z Bruselu. Green Deal? Ne, Green Reich je cíl. Budoucí generace nás budou proklínat

Někdejší hlavní mluvčí Al Gore zvýšil své čisté jmění z 1,7 na 330 milionů dolarů ze svých investic do „zelené“ energie. Jeho skandální "dokumentární" film Nepohodlná pravda tvrdil, že tání v západní Antarktidě nebo Grónsku v blízké budoucnosti způsobí zvýšení hladiny moře o šest metrů. Ve skutečnosti se hladina moře zvyšuje dál jako předtím asi o 1 milimetr za rok, což je tloušťka nehtu – nebo o 10 cm za století. To je fakt ověřený NOAA.

Po celá desetiletí byli vědci štědře placeni vládními granty, aby fixovali v hlavách nepřemýšlejících podvolených příběh o člověkem způsobené klimatické krizi. Pokud by totiž řekli, že žádný problém neexistuje, jejich granty by zmizely, a oni by se ocitli bez práce.

5) Většina skutečných vědců ví, že žádná klimatická krize nebyla a není. Slavný nositel Nobelovy ceny za fyziku John Clouser nedávno prohlásil: „Populární narativ o klimatických změnách odráží nebezpečnou korupci vědy, která ohrožuje světovou ekonomiku a blahobyt miliard lidí.“ Další prominentní vědec, Hal Lewis, to nazval „největším a nejúspěšnějším podvodem, který jsem viděl ve svém dlouhém životě fyzika“. V projektu Petice za globální oteplování z roku 2007 celkem 31 487 (!) vědců prohlásilo:

„Neexistují žádné přesvědčivé vědecké důkazy o tom, že lidské uvolňování oxidu uhličitého, metanu nebo jiných skleníkových plynů způsobuje nebo v dohledné budoucnosti způsobí katastrofické ohřívání zemské atmosféry a narušení zemského klimatu.“ Někteří vědci, kteří se báli, že přijdou o práci, čekali, až odejdou do důchodu, aby promluvili. Že o tom nevíte? Jistě, korporátní média to utajila.

6) Oxid uhličitý NENÍ hlavním „skleníkovým plynem“. Tvoří jen asi čtyři setiny procenta (0,0415 %) atmosféry. Hlavní skleníkový plyn, vodní pára, je 70 -100krát silnější při zadržování atmosférického tepla. Přesto při vyhledávání koláčových grafů Google, které to ukazují, 99,9% ukazuje nesprávné grafy, jako je tento. Vidíte, co je na tom špatného?

ppsystém manipuluje zveřejňováním nesmyslných grafů

pp

takto by měl vypadat správný a nezmanipulovaný graf

7) Obviňování metanu a oxidu dusného z přispívání ke změně klimatu je nyní používáno jako záminka ke krádeži farem jejich majitelům, a tím ke zničení zemědělství (to je zakotveno i v Agendě 2030 a Green Dealu). Pravdou však je, že výskyt metanu je jen DVA díly na milion, tedy zcela zanedbatelný.

Tento graf ukazuje malý účinek oxidu uhličitého a skutečně nepatrný účinek metanu a oxidu dusného ve srovnání s vodní párou:

pp

Veganští alarmisté démonizovali tyto plyny, aby donutili farmáře zbavit se svých krav, koz a ovcí a nahradit je laboratorním „masem“ a hmyzem.

Záměr klimaalarmistů: Hladomory

Vzhledem k tomu, že metan vzniká i při pěstování rýže, politici chtějí zakázat zemědělcům pěstovat tuto plodinu, která je základem stravy poloviny lidí na světě. USA a Evropská unie tlačily na více než 100 zemí, aby se zavázaly snížit množství metanu a oxidu dusného ve svých zemích o neuvěřitelných 30% do roku 2030. Pokud tyto národy skutečně tuto hrůznou direktivu naplní, nastane skutečný hladomor. To se již děje na Srí Lance, v Ghaně a v Jižní Africe. Tedy v zemích, které na tuto zničující podvodnou ideologii pod nátlakem přistoupily.

8) Země je znatelně zelenější – jak dokazují satelitní snímky – v důsledku mírného nárůstu oxidu uhličitého. Vzhledem k tomu, že CO2 je životně důležitý pro fotosyntézu, která rostliny – tedy i nás – udržuje naživu, malý nárůst tohoto stopového plynu byl přínosem pro zemědělskou produkci (což je přesný opak toho, co architekti snížení počtu lidstva na "zlatou miliardu otroků" chtějí).

pp

Současně platí, že když rostliny rostou rychleji, absorbují více CO2 a zlepšují přísun kyslíku. Jsou to dobře zdokumentovaná FAKTA – ne teorie nebo předpovědi.

Jedny z mnoha, která dokazují, že „klimatická nouze“ je totální podvod zaměřený na vražedný zločin depopulace - a současně na přísun peněz (a tedy i moci) těch, kteří v současné době vládnou našemu světu.

Podaří se jim to?

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Náhradní mateřství: Obchod s dětmi je posvěcený Pětikolkou. Lidovci opět tvární a slizcí. Pokrokové obcházení zákona je u nás už na denním pořádku. Společenský úpadek v přímém přenosu. Zničit rodinu. Rakušan si to už ohlídá

Náhradní mateřství: Obchod s dětmi je posvěcený Pětikolkou. Lidovci opět tvární a slizcí....

Západ prohrává: USA tlačí na Kyjev, aby se vzdal. I britský generál Sir Richard Barrons věští porážku. Podle CIA už není čas a Kyjev by měl válku ukončit. Na mobilizaci nejsou peníze. Blíží se konec ukrajinského dobrodružství Západu?

Západ prohrává: USA tlačí na Kyjev, aby se vzdal. I britský generál Sir Richard Barrons...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky