Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Putin na Valdaji: Vybojujeme nový svět. Spolupráce místo globalismu. Oděsa je ruská. Od začátku ofenzivy ztratil Kyjev 90 tisíc vojáků. Západní teroristické útoky na Nord Stream. Jaderné zbraně použijeme jen ve dvou případech

Putin na Valdaji: Vybojujeme nový svět. Spolupráce místo globalismu. Oděsa je ruská. Od začátku ofenzivy ztratil Kyjev 90 tisíc vojáků. Západní teroristické útoky na Nord Stream. Jaderné zbraně použijeme jen ve dvou případech

7. 10. 2023

Tisk článku

Pavel Kotov přináší nejdůležitější pasáže z vystoupení Vladimíra Putina na Valdajském fóru (neformální "anti-Davos"), kde vysvětlil různé aspekty aktuální ruské i světové politiky a nenechal na pochybách, že Moskva půjde vlastní cestou, bez ohledu na pokračující imperiální ambice Západu, jimž se Rusko postavilo

Ve čtvrtek 5. října vystoupil ruský prezident Vladimir Putin na plenárním zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj. Rozhovor mezi ruskou hlavou státu a členy klubu trval 3 hodiny a 40 minut. Putin přednesl zprávu a odpovídal na dotazy publika o aktuálních otázkách ekonomiky, jakož i zahraniční a domácí politiky největší země světa.

Západ si nás chtěl podrobit

Uvedl, že za posledních 20 let země vstoupila do nové etapy svého rozvoje, když překonala nejtěžší období obnovy po rozpadu Sovětského svazu. „Se vší energií a dobrou vůlí jsme se zapojili do procesů budování nového, jak se nám zdálo, spravedlivějšího světového řádu,“ řekl Putin.

"Bohužel", zdůraznil, "ruská připravenost ke konstruktivní interakci, byla některými nepochopena. Chápali to jako podřízení se, jako souhlas s tím, že nový řád vybudují ti, kteří se prohlásili za vítěze studené války, ve skutečnosti jako uznání toho, že Rusko je připraveno následovat někoho jiného, že je připraveno nechat se vést, nikoli svými vlastními národní zájmy, ale zájmy jiných lidí,“ řekl Putin.

pp

Čtěte ZDE: Vladimír Putin: Osvobozené republiky, Záporoží a Cherson Rusko neopustí. Západ si nás nikdy nepodrobí. Teď USA zotročí i své spojence. Systém s rysy satanismu. Chtějí zničit přirozený svět. S námi je pravda! Za námi Rusko!

"Destruktivní vojensko-politická konfrontace minulého století měla dát lekci o nutnosti společného postupu a hledání kolektivních řešení globálních problémů, ale nestalo se tak. Celé ty roky jsme opakovaně varovali, že takový přístup nejenže vede do slepé uličky, ale je zatížen nárůstem hrozby vojenského konfliktu. Ale nikdo nás nechtěl poslouchat ani slyšet, nikdo nechtěl. Arogance našich takzvaných partnerů na Západě byla prostě mimo žebříčky. Jinak to nelze říci. Spojené státy a jejich satelity nastavily kurz hegemonie - vojenské, politické, ekonomické, kulturní - a nakonec i morální destrukce," řekl ruský vůdce.

Budeme klást tvrdý odpor  

"Ruské argumenty, nabádání a návrhy Západ prostě ignoroval. Historie Západu sama o sobě je kronikou nekonečné expanze a nikdo se tam nehodlal zastavit," poznamenal Putin. "Trvalý mír bude nastolen pouze tehdy, když se každý bude cítit bezpečně, pochopí, že jeho názory jsou respektovány a že ve světě je rovnováha."

Západ podle prezidenta světu vnucuje umělé geopolitické struktury, ale éra kolonialismu pominula a návratu k ní už nebude. „Jsem přesvědčen, že lidstvo nesměřuje k fragmentaci, ne k nové blokové konfrontaci, ať už kohokoli k tomu motivuje cokoli, ne k bezduchému univerzalismu, nové globalizaci, ale naopak: Svět je na cestě k synergii,“ řekl Putin.

"Rusko bylo a bude jedním ze základů světového systému, připraveno ke konstruktivní interakci s každým, kdo usiluje o mír a prosperitu, ale také připraveno na tvrdý odpor vůči těm, kdo vyznávají zásady diktatury a násilí.

pp

Čtěte ZDE: Západ zašel příliš daleko: Zabránil naší dohodě s kyjevským režimem. Dnes již NATO útočí i na naše území. Ochráníme milióny lidí na Dobasu. Mobilizace 1 % záloh. Máme dost prostředků, abychom se Západu ubránili - jako vždy v historii

Šest principů, o které Rusko usiluje

"Jsme si vědomi toho, o co usilujeme, čeho chceme dosáhnout. V Rusku takové porozumění je. Za prvé, chceme žít v otevřeném, propojeném světě, ve kterém se nikdo nikdy nebude snažit stavět umělé bariéry ke komunikaci mezi lidmi, jejich kreativitě a prosperitě. Chceme bezbariérové prostředí,“ řekl prezident.

"Druhým principem je rozmanitost světa, třetím maximální reprezentativnost. Svět budoucnosti je svět kolektivních rozhodnutí. Za čtvrté – všeobecná bezpečnost a trvalý mír v zájmu všech a odmítnutí blokového přístupu.

Za páté – spravedlnost pro všechny, rovný přístup k výhodám moderního rozvoje. Šestá je rovnost. „Toto je kvintesence celé historické zkušenosti lidstva,“ je přesvědčen Putin.

Rozpočtový přebytek a nízká nezaměstnanost

Země překonala všechny ekonomické problémy, kterým čelila po zavedení rozsáhlých protiruských sankcí, poznamenala hlava státu: Nezaměstnanost nyní dosáhla rekordně nízké úrovně 3 %, reálné příjmy občanů vzrostly o více než 12 % - na rozdíl od Evropy, kde ještě vyšším tempem klesají.

"Zvládáme to a mám důvod věřit, že si poradíme i v budoucnu. Ve třetím čtvrtletí jsme měli rozpočtový přebytek přes 660 miliard rublů," poznamenal. Ruský prezident současně nepopřel, že určité potíže v ekonomice přetrvávají, například v otázce nedostatku pracovních sil. Podle Putina se zvýšil podíl prostředků přidělených na posílení obrany a bezpečnosti v Ruské federaci - nyní se na to vynakládá 6 % HDP, to znamená, že nárůst je téměř dvojnásobný.

Jednou z možností, jak ochránit alespoň své peníze před loupeživými nájezdy fialové pětikolky, inflací a "vševidoucím zrakem" Velkého bratra - a k tomu ještě současně podpořit další existenci Protiproudu - je spoření či "konzervace" svých financí ve zlatě. Nepodvoleným nabízíme bezpečnou metodu (zdaleka ne všechny totiž bezpečné jsou).
Mnozí naši čtenáři, diváci, příznivci a podporovatelé již ke své spokojenosti tuto možnost s námi využili (budiž jim velký dík!), mnozí o ní ale stále nevědí. Stačí si pustit některý z rozhovorů, který jsme nedávno odvysílali a pochopí. Braňme se! Nedejme jim nic zadarmo!

pp

Čtěte ZDE: Zlatá horečka v Protiproudu: Občanská sebeobrana proti fialovým loupežníkům. Markéta Šichtařová a spol. Jak spořit ve zlatě? Jak přelstít Velkého bratra? Hlavní je bezpečí: 5 tun falše. Pomozme sobě i svobodě slova! Nedejme se!

SVO, ztráty Ukrajiny, Oděsa – ruské město

Rusko klidně postupuje k dosažení svých cílů ve Speciální vojenské operaci (SVO). Putin vyjádřil přesvědčení, že všechny budou splněny. „Od začátku tzv. protiofenzívy kyjevského režimu - to jsou poslední údaje teprve ze 4. června - ukrajinské jednotky ztratily přes 90 tisíc lidí – to jsou sanitární a nenahraditelné ztráty, 557 tanků a téměř 1900 obrněných vozidel různých tříd,“ uvedl prezident.

Pokud jde o to, kde se Rusko během speciální operace zastaví, pak v této věci nejde o územní zisky. "To není záležitost území, je to záležitost zaručení bezpečnosti národů Ruska a ruského státu. A to je složitější otázka než jen územní. Bezpečnost lidí, kteří považují Rusko za svou vlast, a my je považujeme za své lidi. Tohle je mnohem složitější problém, který by vyžadoval samostatný rozhovor,“ řekl a zmínil se samostatně také o Oděse (o níž se spekuluje, že bude právě tou hranicí, kde se SVO zastaví, pozn. PP). "Oděsa je samozřejmě ruské město, ale je trochu i židovské," řekl.

Teroristické útoky USA na Nord Stream

"K výbuchům na plynovodech Nord Stream došlo v září loňského roku, ale stále nejsou žádné výsledky vyšetřování a je nepravděpodobné, že k nim dojde," řekl Putin. "První věc, na kterou bych chtěl upozornit, je, že dlouho před těmito výbuchy prezident Spojených států veřejně řekl, že Spojené státy udělají vše pro to, aby dodávky ruských energetických zdrojů do Evropy prostřednictvím těchto potrubních systémů byly zastaveny. A pak se mnohoznačně usmál a řekl: "Teď nebudu říkat, jak to bude, ale uděláme to," komentoval to šéf ruského státu.

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 9. 10. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Putin také zdůraznil, že zničení těchto infrastrukturních zařízení bylo „aktem mezinárodního terorismu“. Řekl, že Ruská federace pokračuje v dodávkách plynu do Evropy prostřednictvím Turecké větve. „A ukrajinské teroristické skupiny jsou zjevně zaměřeny na to, aby tomuto plynovodu způsobily škodu,“ řekl.

"Ruské válečné lodě střeží potrubní systémy pod Černým mořem, ale neustále na ně útočí bezpilotní letouny, za účasti anglicky mluvících specialistů," dodal Putin. Dodávky plynu pokračují i přes území Ukrajiny, se kterou má Rusko tranzitní smlouvu a za kterou Kyjevu platí. "Vykřikují, že jsme agresoři, ale očividně jim naše peníze nezapáchají. Přijímají je s radostí. Chováme se otevřeně. Jsme připraveni spolupracovat. Ale pokud nebudou chtít, stopneme to," řekl Putin.

Jaderné zbraně

"Rusko může použít jaderné zbraně ve dvou případech; to je uvedeno ve vojenské doktríně země. Prvním je odvetný úder v případě použití jaderných zbraní proti Ruské federaci. Druhým je přímé ohrožení existence ruského státu. V tom případě nezáleží na tom, zda jsou proti Rusku použity jaderné nebo konvenční zbraně. Nyní neexistuje žádné ohrožení ruské státnosti," poznamenal Putin. „Myslím, že nikoho se zdravým rozumem a jasnou pamětí by nenapadlo použít jaderné zbraně proti Rusku,“ řekl prezident.

"Už slyším výzvy k zahájení testování jaderných zbraní, k návratu k testování. Spojené státy podepsaly mezinárodní akt, smlouvu o zákazu zkoušek jaderných zbraní, a podepsalo ji Rusko. Rusko podepsalo a ratifikovalo a Spojené státy jen podepsaly, ale neratifikovaly,“ vysvětlil.

pp

SLEDUJTE: V novém pořadu z cyklu "Rub a líc" bude Petr Hájek tentokrát zkoumat s Janem Suenée Markem zásadní otázku: Opravdu Američtí astronauti přistáli na Měsíci, a vrátili se zpátky? Nebo šlo o první z řady grandiózních podvodů, jejichž důsledky naplno prožíváme teprve dnes?

Mimořádně zajímavý pořad uvedeme v sobotu 7. 10. od 18:00 - a bude mu jako vždy věnován i článek na protiproud.info.

Zelenskyj a ukrajinský esesák

Během rozhovoru byl Putin dotázán na vyznamenání staršího ukrajinského esesmana Jaroslava Hunky v kanadském parlamentu, když kolaborantovi tleskali nejvyšší představitelé této země a také prezident kyjevského režimu Vladimir Zelenskyj. „Pokud předseda kanadského parlamentu říká, že za druhé světové války tento kanadský, kanadsko-ukrajinský nebo ukrajinsko-kanadský nacista bojoval za druhé světové války proti Rusům, nemůže nechápat, že bojoval na straně Hitlera... Nebo to byl fašistický kolaborant, v každém případě bojoval na straně nacistických vojsk,“ odpověděl.

"Předseda kanadského parlamentu říká - bojoval s Rusy a dnes pokračuje v podpoře ukrajinských jednotek bojujících proti Rusům. V podstatě postavil Hitlerovy spolupracovníky, jednotky SS a dnešní ukrajinské bojové jednotky, které, jak řekl, bojují proti Rusku, na stejnou úroveň. Řekl, že jsou na stejné vlně,“ pokračoval Putin. "Řekněme, že to neví. V žádném případě nechci urazit city kanadského lidu, ke Kanadě se chováme s úctou, zvláště k národu. Pokud ale neví, že Hitler a jeho přisluhovači bojovali proti Rusku během války, pak je to idiot. Znamená to, že nechodil do školy a nemá základní znalosti. A pokud ví, že tento muž bojoval na straně Hitlera a nazývá ho hrdinou Ukrajiny a hrdinou Kanady, pak je darebák. Buď to, nebo ono,“ uzavřel ruský prezident.

Pokud jde o Zelenského, jeho reakce na projev ukrajinského esesmana naznačuje, že se dnes na Ukrajině vyvinul „pronacistický politický systém“. "Vypadalo to naprosto nechutně, že všichni tleskali, tomu nacistovi, zvláště prezident Ukrajiny, v jehož žilách proudí židovská krev, Žid podle národnosti stojí a tleská nacistovi. Nejen poslední z nacistů, nejen stoupenec, ale přesně ten muž, který vlastníma rukama vraždil židovské obyvatelstvo,“ řekl Putin.

Potlesk pro ukrajinského nacistu Jaroslava Hunku v kanadském parlamentu

Arménie a Karabach

Moskva nabídla Jerevanu kompromis v územním sporu s Baku, ale arménská strana odmítla - tak Putin komentoval likvidaci neuznané republiky Náhorní Karabach. "Neprozradím tady žádné tajemství. Za posledních 15 let jsme našim arménským přátelům mnohokrát nabídli kompromis. Vrátit pět oblastí kolem Karabachu Ázerbájdžánu, dva si ponechat pro sebe, a tím zachovat územní spojení mezi Arménií a Karabachem, ale naši karabašští přátelé nám vždy řekli: „Ne, to pro nás vytvoří určité hrozby,“ řekl prezident.

Ruská strana vysvětlila, že Ázerbájdžán se rozvíjí, ekonomicky posiluje, bylo nutné dosáhnout kompromisu a všechna rozhodnutí nechat projít přes Radu bezpečnosti OSN, poznamenal Putin. "Ale ne, řekli nám: "Ne, s tím nemůžeme souhlasit." Zeptali jsme se: "Co uděláte?" "Budeme bojovat" odpověděli. Nakonec došlo k ozbrojeným střetům v roce 2020. Navrhl jsem našim přátelům a kolegům kompromis. Mimochodem, prezident Ázerbájdžánu Ilham Alijev se mnou pravděpodobně nebude cítit uražen, ale v určitém okamžiku bylo dosaženo dohody, že se ázerbájdžánská vojska zastaví. Abych byl upřímný, myslel jsem, že problém je vyřešen. Zavolal jsem do Jerevanu a najednou jsem slyšel: „Ne, ať opustí tu bezvýznamnou část Karabachu, kam vstoupily ázerbájdžánské jednotky.“ Znovu řekli, že budou bojovat,“ uzavřel Putin.

Projev Vladimíra Putina na Valdajském fóru (český překlad)

Arménie neuznala nezávislost Karabachu, naopak Jerevan toto území považoval za součást Ázerbájdžánu, připomněl. "Poskytli jsme obyvatelům Náhorního Karabachu humanitární pomoc, poskytli jsme lékařskou pomoc, zajistili jejich výjezd. No, když se vrátíme zase k našim evropským takzvaným kolegům, tak ať aspoň teď pošlou humanitární pomoc. Pomoci na podporu těch nešťastných lidí, nemohu to jinak říci, kteří opustili své rodné domovy v Náhorním Karabachu. Ale nezdá se mi, že to udělají. Obecně ale musíme samozřejmě přemýšlet o jejich osudu v dlouhodobém horizontu,“ zdůraznil Putin.

"Wagner" a Prigožinova smrt

Putin poprvé od smrti zakladatele Wagner PMC Jevgenije Prigožina při leteckém neštěstí v Tverské oblasti 23. srpna letošního roku oznámil oficiální údaje o možných příčinách incidentu. Odkázal na šéfa vyšetřovacího výboru Alexandra Bastrykina, který mu oznámil, že na zříceném stroji nebyly nalezeny žádné stopy vnějšího vlivu. V tělech obětí byly zároveň nalezeny úlomky ručních granátů.

Valdajské fórum: Odpovědi Vladimíra Putina na otázky novinářů (český překlad) 

Podle Putina nebyly testy na alkohol a drogy v krvi obětí provedeny, i když by to neškodilo. "Víme, že ve (Prigožinově) firmě v Petrohradu našla FSB nejen deset miliard v hotovosti, ale také pět kilogramů kokainu. Podle mého názoru by bylo nutné provést takové vyšetřování," uvedla hlava státu. "Otázka, zda Rusko potřebuje společnosti jako Wagner, zůstává diskutabilní," poznamenal Putin.

"To byl novinářský název "soukromá vojenská společnost". V Rusku nejsou žádné soukromé vojenské společnosti, protože neexistuje zákon o soukromých vojenských společnostech. U nás neexistují a neexistovaly. Ta zkušenost, která byla, byla i pokroucená, protože nebyla vytvořena na základě zákona," řekl. Podle prezidenta byla účast Wagnerovců v SVO motivována situací na bojišti.

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Trumpova kontrarevoluce: Návrat domů. Žádné nové války, žádné nové daně. Váleční zaprodanci globalistů jsou k smrti vyděšeni. A s nimi všichni Fialové, Rakušanové, Pekarové u nás i v Bruselu. Užijme si tento okamžik, chcimírové!

Trumpova kontrarevoluce: Návrat domů. Žádné nové války, žádné nové daně. Váleční zaprodanci...

Klaus před kamerami PPTV: Lejnová se u svých bruselských soudruhů zjevně osvědčila. Atentát na Trumpa mohl rozběhnout 3. světovou. Fiala vztahy se Slovenskem zhoršuje záměrně. Postavit se do čela odporu? Nikdy neříkej nikdy

Klaus před kamerami PPTV: Lejnová se u svých bruselských soudruhů zjevně osvědčila. Atentát...

Na začátek stránky