Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Čtvrtá říše již cení zuby: Brusel chce zrušit právo veta. Do řady! Ein, zwei, drei. Přesně podle projektu Hitlerových kádrů. Smyslem není prosperita, ale další válka. Drang nach Osten č. 2 už začal? Vrazi jsou vždy nepoučitelní

Čtvrtá říše již cení zuby: Brusel chce zrušit právo veta. Do řady! Ein, zwei, drei. Přesně podle projektu Hitlerových "kádrů". Smyslem není prosperita, ale další válka. Drang nach Osten č. 2 už začal? Vrazi jsou vždy nepoučitelní

7. 11. 2023

Tisk článku

Igor Veremějev opřen o historická fakta připomíná známou skutečnost, že dramaticky rostoucí tlak Bruselu na dokončení výstavby superstátu (a super vězení národů) na evropském kontinentě má německé hitlerovské podhoubí, které po formálním pádu nacismu Západ plynule převzal - a rozpěstoval do dnešní podoby

Výbor Evropského parlamentu pro ústavní záležitosti (AFCO) odhlasoval přijetí návrhu, v němž se doporučují změny zakládajících smluv EU. „Pro“ hlasovalo dvacet členů AFCO z 28 a pouze šest bylo proti. Výsledkem je doporučení, které prosazuje šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a podporuje ho německý kancléř i francouzský prezident.

Navrhované změny zahrnují zrušení pravidla jednomyslného hlasování neboli práva veta v Radě EU a přesun v podstatě už všech pravomocí z členských států na Evropskou komisi. Zároveň byly nastíněny oblasti, které budou „vyjmuty“ z kompetence národních států – zahraniční a bezpečnostní politika, ochrana hranic, lesnictví, zdravotnictví, civilní obrana, průmysl a vzdělávání. Tedy téměř všechno.

Kromě toho - podle řeckých novin Athens News v článku nazvaném „Jak se EU má změnit v Euroreich“ - navrhuje zavést nový trestní postih pro ty, kdo nepodporují „stranickou a vládní linii“, tedy pro rebelující země, jako je Maďarsko, Slovensko a Polsko. Jde o zjednodušenou proceduru pozastavení členství těm zemím, které porušují „hodnoty EU“, jako je to, čemu ve svém totalitářském pojetí téměř výsměšně říkají „právní stát“, „demokracie“, „svoboda“, „lidská práva“, „rovnost“. Jinými slovy, v případě potřeby bude možno jakoukoli neposlušnou zemi tvrdě „přitlačit k zemi“.

SLEDUJTE: Protiproud TV ve středu 8. 11. 2023 od 18:00 vysílá rozhovor se známou nepodvolenou  speciální pedagožkou a školní metodičkou Michaelou Kubátovou-Špryňarovou o stupňovaných útocích "liberálů" na "normální" rodiny a naše děti. O to nebezpečnější, že mezinárodní napětí jim slouží jako clona pro tento připravovaný zločin, jenž chtějí zakryt falešnou "úmluvou" zvanou tentokrát Istanbulská.

Nenechme se ukolébat! Snadno se může stát, že se brzy probudíme jako skuteční cizinci ve své zemi - a z našich dětí bude "zboží" pro deviantní trh!

Tyranie již na to jde bez závoje

Připravuje se osudový převrat v EU – zrušení konsensuálního rozhodování. Pokud bude návrh uveden v život, hlasy současných „disidentů“ v EU již nebudou moci nic ovlivnit. Přesněji řečeno - v Evropské unii, jejíž totalitní představitelé jsou zvyklí (jak je u tyranů v posledních sto letech obvyklé) zaklínat se údajnou demokracií, bude jakýkoli disent v jádru potlačen.

Je jasné, že projekt okamžitě vyvolal rozhořčení „disidentů“. Představitel polské vlády Piotr Müller poukázal na to, že navrhované změny by ve skutečnosti vedly ke zrušení národních států a vytvoření „superstátu EU“. Polský europoslanec Jacek Saryusz-Wolski sdělil tiskové agentuře PAP, že navrhovaná reforma představuje „radikální centralizaci EU, která by ve skutečnosti změnila EU v centralizovaný oligarchický superstát mimo demokratickou kontrolu.

Maďarský historik László Veszprémi ve slovenském deníku „Hlavné správy“ upozorňuje na chmurnou budoucnost kontinentu. „Je třeba si uvědomit,“ píše, „že terorismus, podněcovaný masovou imigrací, může v budoucnu eskalovat. Může útočit na Židy i muslimy. V reakci na to se islamisté budou o to krvavěji mstít. Západní a severní Evropa směřuje sedmimílovými kroky ke krvavé občanské válce a vidím jen velmi málo možností, kudy by se z této cesty dalo sejít,“ dodal Veszpremi.

Za takových podmínek vznikají nacistické diktatury.

Plíživý nacismus

Připomeňme si některé charakteristické znaky nacismu jako politického systému: Je to bezohledné potlačování opozice, cenzura a kontrola všech aspektů života občanů. EU již tomuto popisu odpovídá. V bruselské centrále a v mnoha zemích EU je cenzura v plném rozkvětu. Zakázána jsou například nejen ruská média, ale vše, co souvisí s Ruskem.

Ti, kdo s tím nesouhlasí, jsou nemilosrdně perzekuováni. A masové protesty občanů jsou potlačovány policií tím nejbezohlednějším a nejbrutálnějším způsobem, jako tomu bylo například ve Francii během povstání „žlutých vest“. Opoziční strany jsou pronásledovány a stigmatizovány a nesmějí se účastnit voleb. Pronásledováni jsou dokonce i významní politici. V Itálii se to stalo například lídrovi strany „Liga“ Matteu Salvinimu, který se odvážil pozitivně vyjádřit o Rusku - a byl za to popotahován po soudech. 

Jednou z možností, jak ve stále napjatější mezinárodní situaci ochránit alespoň své peníze před loupeživými nájezdy fialové pětikolky, inflací a "vševidoucím zrakem" Velkého bratra - a k tomu ještě současně podpořit další existenci Protiproudu - je spoření či "konzervace" svých financí ve zlatě. Nepodvoleným nabízíme bezpečnou metodu (zdaleka ne všechny totiž bezpečné jsou).
Mnozí naši čtenáři, diváci, příznivci a podporovatelé již ke své spokojenosti tuto možnost s námi využili (budiž jim velký dík!), mnozí o ní ale stále nevědí. Stačí si pustit některý z rozhovorů, který jsme nedávno odvysílali a pochopí. Braňme se! Nedejme jim nic zadarmo!

pp

SLEDUJTE: Zlatá horečka v Protiproudu: Občanská sebeobrana proti fialovým loupežníkům. Markéta Šichtařová a spol. Jak spořit ve zlatě? Jak přelstít Velkého bratra? Hlavní je bezpečí: 5 tun falše. Pomozme sobě i svobodě slova! Nedejme se!

Jak poznamenává politický pozorovatel Michail Leonťjev, „evropská integrace, nebo jednoduše řečeno Mittel Europe, je německá národní idea, která je jednoduchá jako facka. Je to vidět pouhým pohledem do německých dějin. Z nich si můžeme připomenout tři pokusy o "sjednocení" Evropy. Přitom tři úspěšné pokusy, byť s různou délkou trvanlivosti. Svatá říše římská národa německého (tzv. První říše), Německé císařství (neboli Druhá pruská bismarckovská říše) a konečně nejznámější Třetí (nacistická) říše. Současná Evropská unie (slovy Margareth Thatcherové po znovusjednocení Německa) je Čtvrtou říší.“

I když, jak Leonťjev upřesnil, je sublimována do formálně politicky korektních forem. Nicméně z pohledu „politické korektnosti“ je nutno připomenout, že Hitler se dostal k moci v těch „nejdemokratičtějších“ volbách a jeho strana se jmenovala „Národně socialistická německá dělnická strana“. Půjdeme-li jen malinko do hloubky historie, zjistíme, že myšlenka vytvoření Evropské unie vznikla přímo v útrobách Hitlerovy říše.

Říšské dějiny

Svědčí o tom zejména zpráva americké vojenské rozvědky, známá jako Zpráva rudého domu (Red House Report – EW-Pa 128), která byla ve své době zveřejněna v médiích. Šlo o zprávu z 10. srpna 1944 informující o tajné schůzce ve štrasburském hotelu, kdy už nikdo nepochyboval o porážce nacistického Německa. Právě na této schůzce nacističtí pohlaváři oslovili elitní skupinu německých průmyslníků, aby naplánovali poválečnou obnovu Německa, připravili se na návrat nacistů k moci a rozpracovali projekt vytvoření nové „silné německé říše“.

Na schůzce vystoupil obergruppenführer SS Dr. Scheid. „Německý průmysl si musí uvědomit, že válku již nelze vyhrát,“ řekl. „Musí proto podniknout kroky v přípravě na poválečnou komerční kampaň.“ Nařídil průmyslníkům, aby „navazovali kontakty a spojenectví se zahraničními firmami, ale musí se tak dít individuálně a bez vzbuzování jakéhokoli podezření.“

A tento plán začali němečtí bankéři a průmyslníci realizovat okamžitě po skončení Druhé světové války.

Čtěte ZDE: Lichtenštejnské obcházení a české odcházení (z OSN): Profláklí nacističtí kolaboranti chtějí prolomit Benešovy dekrety. Petr P. a Petr F. jim jen slouží. Pandořina skříňka zvaná Fond. Kalamity Jane v ráži. Bezednost fialové beznaděje

Takovým bankéřem byl i Hermann Abs, který v době nástupu nacistů zasedal v představenstvu Deutsche Bank a byl také členem dozorčí rady klíčové nacistické společnosti I. G. Farben (kromě jiného vyráběla plyn Cyklon-B používaný k vyhlazování obětí nacistických koncentračních táborů).

V roce 1948 se Abs stal efektivním manažerem při obnově německé ekonomiky,“ napsal britský novinář Adam LeBor. „Nutno poznamenat, že Abs byl také členem Evropské ligy pro hospodářskou spolupráci – elitní intelektuální nátlakové skupiny založené v roce 1946. Liga se zasazovala o vytvoření Hospodářství společného trhu (EHS), předchůdce Evropské unie.

Evropská liga pro hospodářskou spolupráci rozvíjela politiku evropské integrace – přesně podle not, které dříve - jinými metodami - chtěli prosadit nacisté: Europaische Wirtshaftsgemeinschaft – Evropské hospodářské společenství. Rodney Atkinson ve své knize Europe's Full Circle (Úplný cyklus Evropy) uvádí seznam politických institucí navržených nacisty a poukazuje na jejich absolutrní podobnost s dnešními institucemi Evropské unie.

Čtvrtá říše v podobě federální evropské velmoci s centrálně plánovaným hospodářstvím řízeným nevolenými byrokraty se tedy nakonec uskutečnila.

Základy EU v podobě jednotné evropské měny položil již v polovině 50. let minulého století nechvalně proslulý Bilderbergský klub. Dokumenty Bilderbergského klubu, které unikly do tisku, potvrzují, že program společného evropského trhu a jednotné měny formuloval klub již v roce 1955. Jaký div, že jedním z hlavních zakladatelů klubu byl nizozemský princ Bernard, bývalý důstojník SS.

Čtěte ZDE: Eurokraté splnili Hitlerův sen o Velké protiruské Evropě: Adenauerovými nástupci byli bývalí nacisté ve službách CIA. Německý kancléř Kiesinger jako zástupce Goebbelse. De Gaulle měl zemřít. Opustil nacisty ovládané NATO

Drang nach Osten 2: Ukrajina

Ideologické kořeny Evropské unie sahají však ještě dále do minulosti.

Nacistický ministr hospodářství a válečný zločinec Walter Funk v knize The European Community (Evropské společenství) vydané roku 1940 psal o potřebě „Centralizované evropské unie“ a „Evropského hospodářského prostoru“ a také o pevných směnných kurzech, přičemž tvrdil, že „žádná země v Evropě nemůže dosáhnout tak vysoké úrovně hospodářské svobody, aby byla slučitelná se všemi sociálními požadavky... vytváření velmi rozsáhlých hospodářských zón se řídí přirozeným zákonem vývoje... mezistátní dohody v Evropě budou vládnout (všemi ekonomickými silami)… v konkrétních případech musí existovat připravenost podřídit národní zájmy zájmům nadnárodním (EU)...“

Již v roce 1940 hlásal Hitlerův ministr propagandy Joseph Goebbels potřebu vytvoření „rozsáhlého hospodářského sjednocení Evropy,“ protože si představoval, že „lidé v padesátých letech již nebudou myslet v kategoriích svých historických zemí.“

Tato myšlenka přežila porážku Německa. Evropská unie koncipovaná nacisty byla oficiálně založena a dnes se rychle mění v dobře naplánovanou novou nacistickou říši. Hlavní úkol, který si před sebe postavila, je rozpoutat další válku s Ruskem, aby ho oslabila nebo zcela zničila. A taková válka již probíhá. Na Ukrajině.

Jaká však může být Říše bez vlastní silné armády? Proto se dnes v EU mluví o vytvoření unijních ozbrojených sil (vedle NATO) a německý kancléř Scholz vyzývá ke zvýšení výroby munice v zájmu podpory Kyjeva.

Historie se opakuje. Vždyť kdo všechno svého času neinvestoval do Hitlera! Henry Ford, Morganové, Rockefellerové, nemluvě o hlavních německých bankéřích a průmyslnících. Pro Hitlerovu říši pracoval průmysl celé Němci okupované Evropy. Současně veškeré obyvatelstvo krmili iluzemi o pochodu na Východ, kde prý každý občan Říše získá úrodnou půdu a slovanské otroky na její obdělávání.

V čem se od toho liší nynější anglosaský plán Euroreichu? Pouze tím, že jako předběžný úderný nástroj byla vybrána banderovci po převratu ovládnutá Ukrajina, nikoli rovnou německý wehrmacht. Vždyť proč umírat hned na bojišti, když lze proti Rusům poslat "bezcenné" obyvatele Ukrajiny?

Kdo za tím vším stojí? Titíž, kteří stvořili Hitlera: Aanglosaští bankéři převlečení dnes za globalisty. I jejich cíl je stejný – poštvat Euroreich na Rusko, jako svého času dotlačili Německo k válce proti SSSR.

Čas plyne, ale plány Západu se nemění.

Není od věci si ale připomenout, jak neslavně skončila Třetí říše a kdo ji porazil.

Jenže poučení z historie jsou dobrá pro rozumné. Vrazi mají jinou mentalitu.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky