Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Covid selhal, Schwab šlape vodu: Řekli to jasně hned na začátku. Nasadíme znečištění. Pak oteplování. Pak vodu a hladomor. Hlavně mít pořád společného nepřítele. Skutečným nepřítelem těch zločinců je každý z nás: člověk a lidstvo

Covid selhal, Schwab šlape vodu: Řekli to jasně hned na začátku. Nasadíme znečištění. Pak oteplování. Pak vodu a hladomor. Hlavně mít pořád společného nepřítele. Skutečným nepřítelem těch zločinců je každý z nás: člověk a lidstvo

25. 12. 2023

Tisk článku

Rhoda Wilson ilustruje na výrocích bandy ze Schwabova Davosu a Guterresovy OSN, že od počátku jdou při pokusu vyhladit většinu lidstva stále stejnou cestou - a když se jedna uměle vytvořená krize neosvědčí, nasadí vzápětí další - a přestože se s tím už ani netají, mnozí jejich strašení a zločiny schvalují

Globální iniciativa Světového ekonomického fóra pro vodu na svých webových stránkách s odkazem na nadcházející konferenci OSN o vodě radostně prohlašuje, že jde o globální okamžik - tentokrát pro vodu. Stránky musí být zastaralé, protože konference OSN o vodě se konala už dávno.

Přesněji v březnu 2023 v New Yorku. Společně pořádaly vlády Nizozemska a Tádžikistánu. Tato konference se konala poprvé po 46 letech. První se konala v Argentině v roce 1977. "Doufáme, že by to mohlo vyústit v 'pařížský dokument' pro vodu (odkaz na Pařížskou dohodu o klimatu) - protože voda je stejně kritické téma jako klima," uvedli Henk Ovink a Sulton Rahimzoda.

Ovink je zvláštním vyslancem Nizozemského království pro "mezinárodní otázky vody". Rahimzoda je zase zvláštním vyslancem prezidenta Tádžické republiky v Koalici lídrů pro vodu a klima.

Nejsou kolem nás jen bezútěšné věci. 

Zvláště v dnešní den je ten pravý okamžik poslechnout si rozhovor Petra Hájka se strahovským opatem Michaelem Pojezdným. 

Čtěte ZDE: Světlo přichází ze tmy: Nejposlednější z lidí? Bez fanfár. Jak se připravit? Láska pozemská, či nadzemská? Tajemství. Cesta. Šance. I za socialismu byly u nás Vánoce krásné. Vážné varování dobré maminky. Proč čtyřiadvacátého?

Už zase "propojují" svět (aby mu vládli)

"Voda je tématem, které je zahrnuto v cílech udržitelného rozvoje... Náš pokrok v plnění cílů a úkolů souvisejících s vodou však stále znepokojivě vázne, což ohrožuje celý program."

Svůj projekt nazývá "Propojení světa pro vodu". Na stejných webových stránkách je i patřičně dramatický citát generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese:

"Výsledkem konference OSN o vodě v březnu 2023 musí být odvážný akční program pro vodu, který naší životodárné tekutině poskytne závazek, který si zaslouží."

Konference OSN o vodě, oficiálně nazvaná "Konference OSN o střednědobém komplexním hodnocení plnění cílů Mezinárodního akčního desetiletí o vodě pro udržitelný rozvoj (2018-2028)", měla zvýšit povědomí o globální vodní krizi a rozhodnout o opatřeních k dosažení mezinárodně dohodnutých cílů týkajících se vody.

Jako vždy "společné dobro"

Tedy, to bylo cílem, jak se uvádí v článku Ovinka a Rahimzoda, který Světové ekonomické fórum (WEF) zveřejnilo v březnu 2023, tedy týden před zahájením konference. Podle tiskové konference WEF, která se konala před půl rokem, však nemluví pravdu.

WEF uspořádalo tiskovou konferenci k zahájení činnosti své Globální komise pro ekonomiku vody během svého výročního zasedání v roce 2022. Na této tiskové konferenci jeden z předsedů komise vypustil kočku z pytle a odhalil skutečné důvody, proč se zaměřili na světové zásoby vody.

První nápovědou je něco, co WEF napsal ve shrnutí článku Ovinka a Rahimzoda:

"Globální komise pro ekonomiku vody, která byla zahájena na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v roce 2022, bude informovat o způsobech, jak změnit pravidla hry, aby si lidé vážili vody a hospodařili s ní jako se společným statkem."

Klíčovým slovním spojením je zde "společné dobro".

Společné dobro je kolektivistický termín používaný pro společenskou kontrolu. Kolektivismus má mnoho podob: socialismus, fašismus, nacismus nebo národní socialismus, sociální etatismus a komunismus.

Jednou z možností, jak ve stále napjatější mezinárodní situaci ochránit své peníze alespoň před loupeživými nájezdy fialové pětikolky, inflací a "vševidoucím zrakem" Velkého bratra - a k tomu ještě současně podpořit další existenci Protiproudu - je spoření či "konzervace" svých financí ve zlatě. Nepodvoleným nabízíme bezpečnou metodu (zdaleka ne všechny totiž bezpečné jsou).

Mnozí naši čtenáři, diváci, příznivci a podporovatelé již ke své spokojenosti tuto možnost s námi využili (budiž jim velký dík!), mnozí o ní ale stále nevědí. Stačí si pustit některý z rozhovorů, který jsme nedávno odvysílali a pochopí. Braňme se! Nedejme jim nic zadarmo!

pp

Sledujte ZDE: Peníze nejsou tím, čím se zdají být: Mezi černou magií a zázrakem. Státní převrat pod zn. FED. Titanic, Lincoln, Kennnedy: Vraždy? Basilej 3 - a hned tu byl covid! Další velká krize na dohled. Záchranný vor. Návštěvník z hvězd nabízí pomoc

Zásady podle Göringa

Jak řekl německý nacistický politik Hermann Göring, nejvyšší zásadou nacismu je "přednost společného dobra před soukromým".

V socialismu naproti tomu vládnoucí třída intelektuálů, byrokratů a sociálních plánovačů rozhoduje o tom, co lidé chtějí nebo co je pro společnost dobré, a pak pomocí donucovací moci státu reguluje, zdaňuje a přerozděluje bohatství těch, kteří pracují.

Jinými slovy, socialismus je podle Ashbrookova centra na Ashlandské univerzitě formou legalizované krádeže.

Na tiskové konferenci WEF vystoupili Alem Tedeneke a tři ze čtyř spolupředsedů komise WEF: profesorka Mariana Mazzucato, zakládající ředitelka UCL Institute for Innovation and Public Purpose, profesor Johan Rockström, ředitel Postupimského institutu pro výzkum dopadů na klima, a Tharman Shanmugaratnam, prezident Singapuru.

Náhrada za covid-diktaturu?

V březnu 2023, týden před konferencí OSN o vodě, zveřejnila komise zprávu s názvem "Turning the Tide: A Call for Collective Action" (Zvrat v situaci: výzva ke kolektivní akci). Na tiskové konferenci před jejím vydáním WEF odvážně tvrdila, že "zpráva a akční plán změní způsob, jakým o vodě mluvíme, jak ji oceňujeme a jak s ní hospodaříme po zbytek 21. století".

Na této tiskové konferenci je zajímavé to, co Mazzucato řekl o tom, jak vznikla "globální krize vody".

Shanmugaratnam řekl, že "krize vody a krize klimatu" jdou ruku v ruce a že je třeba změnit myšlení. "Spravedlnost je zájmem každého člověka, zájmem každého člověka všude na světě". Mazzucato dále odhalila své totalitní smýšlení, když řekla:

"To ovšem platí i pro covid, že? Všichni jsme jen tak zdraví, jako je zdravý náš soused v naší ulici, v našem městě, v našem regionu, v našem národě a na celém světě.

A vyřešili jsme to? Podařilo se proočkovat všechny lidi na světě? Naštěstí ne!

Nedejme se jim jen tak! 

Jak se vlastními silami úspěšně léčit a udržet si zdraví BigPharmě, covidovým vakcinátorům a selhávajícímu zdravotnímu systému navzdory?

V rozhovoru Petra Hájka s mužem, který stojí za pozoruhodným přípravkem, jenž má překvapivě dobré výsledky v léčení jak některých fatálních onemocnění, tak následků vakcinace, najdete další informace

Sledujte ZDE: Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Musíme tedy zdůraznit, že voda je globální společné vlastnictví a co znamená spolupracovat a vidět ji z této globální společné perspektivy, ale také z perspektivy vlastního zájmu, protože existuje tato paralela.

Je to důležité i proto, že jsme nebyli schopni vyřešit tyto problémy, které měly podobné atributy, a voda je něco, čemu lidé rozumějí. Klimatická změna je přece jen trochu abstraktní. Někteří lidé jí rozumí opravdu dobře, někteří jí rozumí jen trochu, někteří jí prostě nerozumí.

Selhávat jinými způsoby

Co se týče vody, každé dítě ví, jak je důležité mít vodu - když hrajete fotbal a máte žízeň, potřebujete vodu. Takže jde také o to, aby se do toho občané opravdu zapojili a aby se s tímto pojmem společného dobra nějakým způsobem experimentovalo.

Můžeme tento problém vyřešit způsobem, který se nám jindy příliš nepovedl? Doufejme, že nebudeme i nadále selhávat jinými způsoby."

(Poznámka Rhody Wilsonové: Musím se přiznat, že jsem tiskovou konferenci neposlouchal celou. Poslouchat nebo číst příliš mnoho psycho-blábolů z WEF není pro psychickou pohodu nikoho dobré. Pokud se však rozhodnete, můžete se podívat na celou tiskovou konferenci...)

Musíme je vystrašit, a pak pobít

Takže tady to máte. Protože "covidová krize" a "klimatická krize" nedosáhly toho, co zamýšlely, hledají globalisté další globální hrozbu, která by srazila světovou populaci na kolena "pro společné dobro" - globální vodní krizi.

Připomeňme si citát předsedy Římského klubu (1984-1990) z knihy Alexandra Kinga "První globální revoluce" z roku 1991:

"Při hledání nového nepřítele, který by nás sjednotil, jsme přišli s myšlenkami znečištění, hrozby globálního oteplování, nedostatku vody, hladomoru atd.

Tyto jevy ve svém souhrnu a vzájemném působení představují společnou hrozbu, která vyžaduje solidaritu všech národů. Když je však označíme za nepřátele, dostáváme se do pasti, před kterou jsme již varovali, totiž zaměňujeme symptomy za příčiny.

Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidskou činností a lze je překonat pouze změnou postojů a chování. Skutečným nepřítelem je tedy lidstvo samo."

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat. Mluvte šeptem! Neomezená moc všude a nikde. Chapadla ke všemu, co je připojené. Ovládnou i zbraňové systémy? Moloch se probouzí. Mlčení...

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat....

Německý protektorát 1939: 15. březen a jeho poselství - zvláště pro naše mladší generace. Existence českého státu není samozřejmostí.  Zrada? Zájmy velkých hráčů. Gaučoví generálové a novodobí andělé. Dáme se rozpustit v biočaji EU?

Německý protektorát 1939: 15. březen a jeho poselství - zvláště pro naše mladší generace....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky