Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Rozdělený Heartland: Civilizace moře se pokouší obklíčit Světový ostrov. Moskva centrum multipolárního světa? Svět odmítl americkou dominanci. Evropské, čínské, hispánské i islámské srdce? Trump pochopil, že konec dějin nehrozí

Rozdělený Heartland: Civilizace moře se pokouší obklíčit Světový ostrov. Moskva centrum multipolárního světa? Svět odmítl americkou dominanci. Evropské, čínské, hispánské i islámské srdce? Trump pochopil, že konec dějin nehrozí

27. 12. 2023

Tisk článku

Alexandr Dugin prezentuje geopolitikou vizi vycházející z prastarého konfliktu mezi Atlantisty s Eurasií a je přesvědčen, že vznikne několik rozdělených "Srdcí světa", aby se svět ubránil věčným zotročujícím výbojům mořských civilizací reprezentovaných především Spojenými státy a Velkou Británií

Ti, kdo rozumějí geopolitice, vědí, že jedním z hlavních zákonů a pojmů geopolitiky je pojem Heartland. Všechny klasické školy geopolitiky – včetně modelů Mackindera (který jej poprvé definoval, pozn. PP), Spykmana, Haushofera, Brzezinského atp. – vyznávají hluboký dualismus mezi "Heartlandem" (doslova Srdcem světa – kontinentem, civilizací pevniny) – a civilizací moře (ztělesněnou anglosaským světem, především USA a Velkou Británií).

pp

Civilizace moře se pokouší obklíčit Heartland

Civilizace moře nebo námořní moc se pokouší obklíčit Heartland – kontinent, Eurasii z moře a kontrolovat jeho pobřežní území. Mořské síly se snaží omezit rozvoj Heartlandu, a tím realizovat svoji dominanci v globálním měřítku. Jak řekl Mackinder: "Kdo ovládá východní Evropu, ovládá Heartland (v podstatě Rusko), kdo ovládá Heartland, ovládá Světový ostrov (severní Afrika, Blízký a Střední Východ).  Kdo ovládá Světový ostrov, ovládá svět." Tuto myšlenku později rozvinul Spykeman:

"Kdo ovládá Rimland (pobřežní zónu od Evropy po Čínu a jihovýchodní Asii), ovládá Heartland, a kdo ovládá Heartland, ovládá svět." Boj o nadvládu v Heartlandu – ať už prostřednictvím námořní síly zvenčí, nebo v samotném Heartlandu zevnitř je základním vzorcem geopolitických dějin, samotnou podstatou geopolitiky. Geopolitika je boj o Heartland. Všechny moderní školy geopolitiky vycházejí z tohoto modelu a jsou z něj odvozeny.

pp

V bipolárním světě studené války představoval „Heartland“ východní tábor, především SSSR, a „Mořskou moc“ představoval západní tábor (západní Evropa, země loajální Západu na Blízkém východě atd.). Heartland tuto válku začátkem 90. let 20. století prohrál, což znamenalo začátek unipolárního momentu. Porážka Heartlandu ve Velké válce kontinentů znamenala začátek unipolárního momentu, unipolární architektury, v níž civilizace Moří a mořských mocností dosáhla naprosté dominance. Fukuyama to pak proto prohlásil za konec dějin.

Kolik světových srdcí?

Mořská moc vládla Heartlandu zvenčí, například prostřednictvím páté kolony v čele ruského státu, jak tomu bylo v 90. letech 20. století. Heartland byl zablokován. S Putinem u moci se Rusko opět vydalo na cestu suverenity a NATO pokračuje v blokádě Ruska. V 90. letech minulého století bitvu proti Heartlandu vyhrála námořní moc a Heartland byl „vyřazen ze systému“. Tak začal unipolární moment: globální vítězství Mořské síly.

Dnes už ale opět hovoříme o multipolárním světě a o tom, jak si Rusko navzdory strašným ztrátám zachovalo svou identitu, vzpamatovalo se, vrátilo se k sobě, vrátilo se k dějinám a alespoň trochu se vymanilo zpod totální nadvlády páté kolony Západu v Rusku.

Zároveň se tím oslabila unipolární dominance námořní mocnosti, protože Rusko dosáhlo určitého pokroku. Je zřejmé, že se Fukuyama velmi mýlikl, když prohlásil vítězství Západu ve studené válce za konec dějin a globální vítězství liberalismu. Skutečně jsme k němu měli blízko a můžeme říci, že jsme žili v unipolárním světě, ale tento unipolární svět se nemohl stát věčným, nemohl se etablovat, a tak se stal jen epizodou.

pp

Čtěte ZDE: Hybridní válka: Jaké přesně používá metody? Rusko musí být zničeno! Poznáme, až se povede proti nám? Heartland a obchvat anakondy. Západní cyklus dějin se završuje. Skončí Putin u reklamy na pizzu?

Spolu se vznikem multipolárního světa vzniká ovšem rozpor. Bereme-li v úvahu pouze jednu námořní velmoc a jeden Heartland, pak, když jde o multipolární svět, Rusko nemůže zůstat jediným Srdcem světa, Heartlandem. Rusko nemůže budovat multipolární svět samo. Multipolarita předpokládá přinejmenším čtyři nebo pět nejdůležitějších světových pólů. Rusko může být jak jediným centrem tohoto multipolárního světa, nebo jen jedním z jeho pólů. Nemůže však zůstat jedinou "srdeční" zemí.

Rozdělený Heartland

Během mnoha diskusí, konferencí, projevů, přednášek a článků jsem dospěl k názoru, že nastal čas zavést pojem „rozdělený Heartland“. Za tímto účelem považuji za důležité podrobně prozkoumat německou politiku 20. a 30. let 20. století, která prohlásila Německo za Srdce Evropy. Nezajímá nás ani tak samotné Německo, ale samotná možnost uvažovat o dalším Heartlandu. Samozřejmě existuje ruský, euroasijský Heartland, ale ten se nemůže sám prosadit jako pozemní mocnost.

Následně je třeba se blíže podívat na evropský Heartland, evropský pól: například francouzsko-německé spojenectví nebo osu Paříž – Berlín – Moskva. Kontinentální Evropu lze vnímat jako jednotný Heartland, který může a měl by být přátelský k ruskému, přičemž je nezávislým fenoménem.

Čínský Heartland je úplně jiná záležitost. Čína je přece Rimland, pobřežní zóna. Pokud uznáme, že Čína má statut Heartlandu, pak ji uznáme jako nezávislý strategický prostor. Pokud kvalifikujeme Čínu jako Heartland, zdůrazňujeme konzervativní aspekt Číny. Čínu jako pozemní mocnost. Pokud se však Čína prohlásí za "Heartland" vůči Rusku, podobně jako se Hitlerovo Německo prohlásilo za "srdce Eurasie" vůči sovětskému Rusku, pak okamžitě vznikne konflikt.

Nedejme se jim jen tak! 

Jak se vlastními silami úspěšně léčit a udržet si zdraví BigPharmě, covidovým vakcinátorům a selhávajícímu zdravotnímu systému navzdory?

V rozhovoru Petra Hájka s mužem, který stojí za pozoruhodným přípravkem, jenž má překvapivě dobré výsledky v léčení jak některých fatálních onemocnění, tak následků vakcinace, najdete další informace

Sledujte ZDE: Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Jedno srdce vedle druhého?

Pokud si Rusko zachová status nezávislého pólu, tento "rozdělený Heartland" nabude zcela jiného významu. Takové Heartlandy mohou být považovány za ruský Heartland, jako na všech tradičních geopolitických mapách, za „geografickou osu dějin“ a evropský Heartland. Přichází také v úvahu čínský Heartland, což znamená, že Čínu vnímáme jako tradiční, konzervativní, nezávislý a suverénní stát, kterým je dnes – a v budoucnu se jím ještě více stane. Je přinejmenším důležité sladit čínský Heartland s ruským Heartlandem a částečně i s evropským Heartlandem. Ale ani to plně nestačí k vybudování multipolárního světa.

Musíme nutně uvažovat o islámském Heartlandu (zahrnujícím historické prostory nejméně 3 – 4 říší, které se táhnou od Turecka po Pákistán). Koncepci rozloženého Heartlandu lze dále rozšířit na Indii a promítnout také do Latinské Ameriky a Afriky. Proto musí v multipolárním systému existovat rovněž americký Heartland.

Příliš jsme si zvykli uvažovat ve smyslu klasické geopolitiky, že Spojené státy a anglosaský svět mohou být jen námořní mocností. V multipolárním světě Amerika nebude moci hrát tuto roli, její globální námořní dosah se přirozeně zmenší, čímž se změní samotná povaha Ameriky. Proto musí vzniknout americký Heartland, který by se v multipolárním systému neměl vnímat jen jako protiklad k jiným Heartlandům.

Jednou z možností, jak ve stále napjatější mezinárodní situaci ochránit své peníze alespoň před loupeživými nájezdy fialové pětikolky, inflací a "vševidoucím zrakem" Velkého bratra - a k tomu ještě současně podpořit další existenci Protiproudu - je spoření či "konzervace" svých financí ve zlatě. Nepodvoleným nabízíme bezpečnou metodu (zdaleka ne všechny totiž bezpečné jsou).

Mnozí naši čtenáři, diváci, příznivci a podporovatelé již ke své spokojenosti tuto možnost s námi využili (budiž jim velký dík!), mnozí o ní ale stále nevědí. Stačí si pustit některý z rozhovorů, který jsme nedávno odvysílali a pochopí. Braňme se! Nedejme jim nic zadarmo!

pp

Sledujte ZDE: Peníze nejsou tím, čím se zdají být: Mezi černou magií a zázrakem. Státní převrat pod zn. FED. Titanic, Lincoln, Kennnedy: Vraždy? Basilej 3 - a hned tu byl covid! Další velká krize na dohled. Záchranný vor. Návštěvník z hvězd nabízí pomoc

Americký Heartland po vítězství Trumpa

Hlasování pro Trumpa ztělesnilo kontury tohoto amerického centra. Začneme-li Heartland chápat jako rozdělený typ kultury spojený s posilováním konzervativní identity, pak je slogan „Make America Great Again“ tezí amerického Heartlandu. Přestaňme být mořskou velmocí a budeme opět skvělí.

Jako mořská velmoc budete nešťastní, „smutní“, ale stanete se opět velkými, když se stanete „americkým Heartlandem“. Distribuovaný Heartland je imperativem nového geopolitického modelu, multipolární geopolitiky.

Myslím si, že tento koncept si zaslouží vážné zamyšlení a popis. Této nezbytné otázce by se mělo věnovat hodně pozornosti. Účinnost koncepce distribuovaného Heartlandu je podle mého názoru mimořádně důležitá, protože budování multipolárního světa nyní vyžaduje jasnější a přesnější plány. 

Konec dějin neočekávejme.

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat. Mluvte šeptem! Neomezená moc všude a nikde. Chapadla ke všemu, co je připojené. Ovládnou i zbraňové systémy? Moloch se probouzí. Mlčení...

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat....

Německý protektorát 1939: 15. březen a jeho poselství - zvláště pro naše mladší generace. Existence českého státu není samozřejmostí.  Zrada? Zájmy velkých hráčů. Gaučoví generálové a novodobí andělé. Dáme se rozpustit v biočaji EU?

Německý protektorát 1939: 15. březen a jeho poselství - zvláště pro naše mladší generace....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky