Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
COVID-19: Přírodní původ vyloučen! Jak v laboratoři upravili koronavirus pro člověka. Vše se vymklo kontrole? Soukromé výzkumáky a import tropických chorob. Země biologickými bombami. Třetí strana nové války

COVID-19: Přírodní původ vyloučen! Jak v laboratoři upravili koronavirus pro člověka. Vše se vymklo kontrole? Soukromé výzkumáky a import tropických chorob. Země biologickými bombami. Třetí strana nové války

27. 5. 2020

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší zásadní rozhovor s významným mikrobiologem Igorem Nikulinem, jehož závěry ohledně původu a skutečných příčinách pandemie jsou "našimi" hlavními médii ignorovány

Jaká je dnes situace kolem koronaviru? Je pravda, že epidemie začala už v srpnu v USA, kde zemřelo několik vojáků?

Tu informaci potvrzuji. Navíc včera nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier, který svého času objevil virus HIV, prohlásil, že Covid-19 byl vytvořen v laboratoři, a že o tom nemá žádné pochyby. Ke dnešku je to, bohužel, jediná vědecky potvrzená verze. V roce 2015 v nejrespektovanějším vědeckém časopise „Nature“ byl publikován článek skupiny amerických vědců, kteří oznámili světu, že vytvořili spojením viru SARS s koronavirem čínského netopýra nový virus, který neexistuje v přírodě.

Dokázali přesvědčivě doložit, že tento virus velmi dobře proniká do lidské buňky a hromadně se tam množí. Navíc zjistili, že proti tomuto nově vzniklému hybridnímu viru nejsou k dnešku žádné léky či jiné prostředky boje. Přinejmenším na něj nepůsobily ani monoklonální protilátky, ani známé protivirové preparáty.

Proto řeči o tom, že jsme něco propásli, že je to úplně jiný virus, nelze brát vážně, protože přírodní zásobník není. A článek visí už 5 let, aniž by ho někdo dokázal vyvrátit a říci, že to tak nebylo. Dokonce všechna dnešní odhalení "to vše není pravda a je to jinak", se snaží tento článek nekomentovat. Tváří se, že o něm neslyšeli a nevěděli o něm.

Ve skutečnosti je to ale významný projekt, na který bylo vynaloženo kolem 100 milionů dolarů, pracovalo na něm 6 univerzit, z toho 4 americké, jedna švýcarská - a v posledním stadiu se zapojil ještě ústav virologie ve městě Wu-han. Virus v té době ale už byl vytvořen a ve Wu-hanu ho jen testovali.

Jak došlo k tomu, že Číňané testovali virus vytvořený občany jiného státu?

No, protože výzkumy v roce 2014 vylekaly dokonce i americké vedení a prezident Obama vyhlásil moratorium na práci s nebezpečnými patogeny, které mohou pro člověka představovat hrozbu – mimo jiné SARS, MERS a viry chřipky. Takže všechny práce na posílení patogenity byly na území USA zakázány. Proto je, jak je u nich zvykem, převedli do jiné země.

Mnohé z těchto laboratoří jsou umístěny při hranicích Ruska (Ukrajina, Gruzie, Arménie, Kazachstán). Proč jsou tam rozmístěny?

Rusko, Čína a další země, které Amerika řadí mezi svoje protivníky, jsou těmito laboratořemi obklopeny. Tyto laboratoře jsou ve 25 zemích a USA pokračují v činnosti, kterou světové společenství nijak nemůže kontrolovat. Nemůže je dokonce zkontrolovat ani prezident Trump, protože 5. srpna 2019 vyšel v NYT článek o tom, že bylo zavřeno největší vědeckovýzkumné vojensko-biologické centrum USA ve Fort Detricku.

A 31. srpna se objevil článek o tom, že se v USA objevilo neznámé plicní onemocnění, které pojmenovali nemocí kuřáků elektronických cigaret. Tehdy bylo infikováno 215 lidí, z nichž několik zemřelo, mezi nimi i vojáci USA. Již 11. září vedl Donald Trump poradu s pracovníky CDC (Centrum prevence infekčních onemocnění), na kterém požadoval zákaz prodeje elektronických cigaret na celém území USA. Takže možná ani nevěděl o úniku biologických zbraní na území Států – takže vlastně má alibi.

Mezi 15. a 27. říjnem byly světové armádní hry ve Wu-hanu, kterých se zúčastnila americká delegace. Ze zhruba 200 amerických vojáků jich několik mělo zjevné příznaky virové infekce. Z nějakého důvodu odmítli lékařskou pomoc a laboratorní vyšetření.

Není vyloučeno, že ho přenesli do Číny náhodou, ale čas a místo ukazuje spíš na to, že šlo o diverzi. Mohla to být pátá kolona v onom ústavu virologie, kde se prováděly experimenty s lidskými bílkovinami – kulturou mandle, obdrženou z ústavu infekčních nemocí americké armády. Ty rozmnožili a přesvědčivě prokázali, že virus výborně proniká do lidské buňky a velmi dobře se v ní množí.

Čtěte ZDE: Na stopě: Co má společného Covid-19 s „e-cigaretózou“? Jak hodit průšvih na Čínu. Byla na počátku laboratoř Fort Detrick? Platit odškodnění by měl někdo jiný. Včasná zpráva tajné služby. Kolik je v USA nemocných?

Podíváme-li se na virus Covid-19, můžeme určit, zda je původu umělého nebo přírodního?

Co tady povídat, jestliže máme upřímné doznání. Oni vyhlásili do celého světa, že vyvinuli nový patogen, který v přírodě být nemohl. Takže oni vytvořili tento virus z 80% lidského viru SARS a 20% koronaviru čínského netopýra, který člověka nikdy nenapadal, bez ohledu na to, že ho Číňané jedli před 5, 10, 20 tisíci lety. Tento virus neměl bílkovinu, která by mu umožnila pronikat do lidských buněk. A tuto bílkovinu američtí vědci vytvořili, a jsou v ní 4 vložky z HIV.

Nyní vykládat, že Číňan nemocný HIV snědl netopýra, který předtím pokousal luskouna – to je jako ve středověku, kdy tvrdili, že se myši rodí ze špinavého prádla a mouchy z hnoje, protože je středověcí vědci odtud viděli vylézat…

Takže se nám pokouší vykládat nějaké pohádky o luskounech, kteří s tím nemají nic společného.

Náměstek ředitele ruského Ústředního ústavu epidemiologie Alexandr Gorelov dokonce nedávno prohlásil, že máme problém s vytvořením vakcín, protože nemůžeme nalézt zvířata, ve kterých by se tento virus množil. Proto jsou řeči o přírodním původu koronaviru přinejmenším předčasné. Navíc i prohlášení laureáta Nobelovy ceny Montagniera má jistý význam.

Proto na základě souhrnu důkazů vylučuji verzi přírodního původu COVID-19.

Je pravda, že Američané shromažďují v Rusku biomateriál, jak na to upozornil prezident Putin?

Američané, Britové a další naši „přátelé a partneři“ sbírají genetický materiál nejen v Rusku, sbírali ho i v Číně a dalších zemích – třeba na Ukrajině, v Gruzii – vůbec všude, kde to pro ně bylo z nějakých důvodů zajímavé. Hlavním účelem laboratoří, které vybudovali v jižním podbřišku Ruska, bylo provádění experimentů s vytvářením nových patogenů na konkrétním genofondu – lidí, zvířat a rostlin. Počátkem nultých let shromažďovali vzorky velmi intenzivně například na Ukrajině. Teď už je nesbírají - zřejmě proto, že jich mají dost.

V Rusku je rovněž sbírali někdy od počátku 90. let, ještě když byl program „Genom člověka“, na kterém jsem také pracoval. Požadovali výsledky našich výzkumů, a všechny vzorky, které jsme při výzkumu odebírali. Hlavním údajným důvodem byla potřeba prověřit, jestli jsme tam něco nekamuflovali, ale skutečný důvod byl úplně jiný. Hlavně se tohoto programu účastnily desítky firem, firmiček a fondů, které sbíraly pro pokračování studia dědičných onemocnění - genealogické výzkumy, prodloužení života…

Ještě nedávno, v roce 2016 prováděli na našem území vědecká sympozia. Mormony, bůhvíproč, velmi zajímala genealogie našeho lidu. Rozhodně to nebylo bezpečné - pokud se nemají shromažďovat osobní údaje v zahraničí, tak tím méně genetické údaje občanů. Zejména, víme-li o zvláštnostech takových výzkumů prováděných v amerických laboratořích.

Profesor Montagnier prohlásil, že zhruba 13 tisíc amerických vědců pracuje pro Pentagon, právě v oblasti vývoje biologických zbraní. A to je závažný důvod ke znepokojení.

Jak lze zabezpečit náš genetický materiál před jeho použitím proti nám?

Je nutné mít svoje – rozvíjet svoji vědu. Kdo nechce živit svoji vědu, bude živit vědu cizí – je to jako s armádou. Z výzkumu, který jsem uváděl, vyplývá, že ti vědci si velmi dobře uvědomovali, že výsledek jejich práce představuje ohrožení lidstva pandemií. Oni ale jen vysvětlovali, že velmi pečlivě dodržovali všechny předpisy a dostali veškerá povolení od americké vlády.

Proto nelze vykládat, že je to virus čínský - i kdyby to uniklo ve Wu-hanu. Jde o virus z 80% americký, protože z 15 výzkumníků bylo 13 Američanů a jen 2 Číňané, kteří se navíc zapojili až do poslední etapy, kdy ten virus už existoval. Oni ho jen testovali na lidských buňkách.

Čtěte ZDE: Muselo to přijít: Temná zima na obzoru? Ukolébáni zdánlivým ústupem nákazy. Prosakuje spiknutí skrz média? Trump ví, že v sázce je hodně. Cvičení proti Saddámovi. Velmoc se může pořádně otřást. Jedno je jisté

Všichni tvrdí, že tyto výzkumy jsou nutné pro včasné odhalení virů a jejich zneškodnění.

Inu, pokud by nebylo té publikace, tak bychom jim snad i věřili. Ale, bohužel, každé 3 - 4 roky vznikají stále nová a nová onemocnění, se kterými se lidstvo dříve nesetkávalo. A říkat, že to byla náhoda, nelze. Za posledních 20 let se objevil SARS, pak ptačí chřipka, prasečí chřipka, poté MERS, a teď tento Covid-19. To je příliš často.

Nové epidemie samozřejmě vznikají, ale dochází k tomu tak jednou za 300-400 let. A tady za 20 let 8 koronavirů, které nikdy na člověka neskákaly, najednou skáčou… To vypovídá o tom, že to není náhoda. Dokonce první název onoho blízkovýchodního respiračního syndromu MERS, bylo: „koronavirus získaný v medicínském centru v Nizozemí“ – takže ho získali uměle a je to umělý virus.

A proto, bohužel, všechny ty experimenty jsou zločinné, jinak je nazvat nelze. A ty vědce je, dle mého názoru, třeba soudit v Haagu za zločin proti lidstvu. Protože podle oficiálních údajů už je kolem 2,5 milionu infikovaných, 150 tisíc lidí zemřelo. Tedy skutečně jde o zločin proti lidstvu.

Komu jsou ti vědci podřízeni?

Situace je o to nebezpečnější, že nejsou vždy podřízeni ani prezidentu Trumpovi, protože většina laboratoří je soukromá. Takže jsou podřízeni sponzorům - a těmi jsou soukromé americké korporace. Prezident Trump má, dle mého, docela vážné důvody nedůvěřovat WHO právě proto, že zhruba polovinu jejich rozpočtu tvoří právě peníze oněch farmaceutických společností. 

Ty rozdmýchávaly atmosféru kolem SARS přesto, že epidemie neexistovala, zatímco oni už vyhlašovali pandemii. A s prasečím morem… kdy rovněž vyhlašovali pandemii. A tady, bůhvíproč, epidemii nevyhlašovali. Taková jejich podivná pozice vyvolává vážné podezření.

A přitom WHO dosud žádné vyšetřování o původu daného koronaviru, ani přes vážná prohlášení světově respektovaných vědců, nepodnikla. Z toho plyne otázka, jakou roli tato, řekněme, nekomerční organizace, vlastně hraje.

Přejděme k výzkumným laboratořím, umístěným blízko našich hranic. Existuje středisko „Richarda Lugara“ nedaleko Tbilisi, zabývající se studiem jakýchsi písečných much…

Ty mouchy jsou přenašeči tak nebezpečné věci, jako nemoc zvanou visceriální leishmanióza, typově podobná antraxu. V roce 2006, když začala americká agrese proti Iráku, americké vojáky napadaly tyto mouchy a mnozí z nich onemocněli nemocí projevující se ošklivými vředy po těle a dehydratací, která bez náležitého léčení může být smrtelná…

Oni je začali pěstovat. Mimochodem – v centru Richarda Lugara existuje celá továrna na množení hmyzu, nebezpečných přenašečů, kteří v Gruzii nikdy nežili - žluté zimnice, západonilské horečky, horečky Zika.

Takový hmyz na území Eurasie nikdy zaznamenán nebyl. Poté, co začala „americká zdravotnická pomoc gruzínskému lidu“, se tento hmyz začal vyskytovat na ruském území Stavropolského, Krasnodarského kraje, na Krymu – a to, samozřejmě náhoda není a naši experti vyjadřují velké znepokojení touto věcí.

Nakolik může tento hmyz ovlivnit člověka a jeho geny?

Práce v tomto směru se evidentně vedou, přestože o nich nejsou oficiální publikace. V Lugaru jim cosi uteklo a během měsíce zahynulo více než 100 lidí, na kterých testovali jakýsi „nový lék“. Byl to závažný případ, bohužel ale žádné mezinárodní vyšetřování nebylo. Pokud jde o genetické zbraně, hranice jejich účinku nikdo nezná. Naši vědci také v 70. - 80. letech měli za to, že příroda již vše vytvořila, tak proč vymýšlet nové.

Bohužel, to, co se děje posledních 20 let, vypovídá o tom, že hrozba vyvolaná takovým vměšováním se do přírody je mimořádně vysoká, a všechny následky neumíme spočítat ani my, ani nejnovější počítačové programy. Vezměte si bakterie použité v Mexickém zálivu ve víře, že zlikvidují ropné skvrny po velké havárii. Sotva zkonzumovaly ropné skvrny, začaly ničit vše živé…

Proto byla v roce 1972 podepsána konvence o zákazu vývoje, skladování a šíření biologických a toxických zbraní. Dnes lidstvo stojí před problémem: virus je zjevně umělý a vymkl se kontrole.

Jakou hrozbu laboratoře umístěné kolem Ruska představují pro jeho občany?

Je to jako s tou puškou visící na zdi, která dřív nebo později vystřelí. Z území sousedních zemí přicházejí stále nové nemoci. Jednou je to africký prasečí mor, jindy neštovice, zarděnky, botulismus, pak zase vzteklina, atypická pneumonie… Tyto země, zvláště pak Ukrajina a Gruzie, se změnily v biologické bomby. A protože naše hranice s nimi jsou prostupné - a přijíždějí tisíce lidí, kteří tu mají příbuzné, přátele - je situace velmi nebezpečná, protože náš genetický materiál je velmi podobný.

Jaký vývoj kolem koronaviru předpokládáte?

Mám jistou naději, že někde v červnu může přijít ústup onemocnění, protože bude teplota kolem 25°C a sluneční záření bude virus ničit – taková je naděje, ale ne jistota. Není vyloučeno, že v září přijde druhá vlna. Pokud u viru dojde k tzv. persistenci, stane se sezónním onemocnění, jako je chřipka. 

Virus ale způsobuje ale velké komplikace, protože napadá sliznici, v plících se objevují jakési „dírky“ které sice po léčbě zarostou, ale už nebudou schopny vykonávat svoji funkci. Kapacita se o 20 - 30% sníží a člověk se stává invalidou. Takže, pokud dnes onemocní například profesionální fotbalisté, znamená to pro ně s vysokou pravděpodobností konec kariéry, protože nevydrží zátěž vrcholového sportu.

Čtěte ZDE: Koronavirus: Voda na mlýn Billu Gatesovi. Hlavní sponzor depopulace planety? Krajně podezřelý úspěch Microsoftu. V povinném očkování tekuté nanočipy? Globální digitální koncentrák. Veslo po Rockefellerovi

Jak hodnotíte karanténní opatření přijatá v naší zemi?

Jako nezbytnost. Ale nedostatečnou. Protože kdyby se u nás před 10 - 15 lety medicína „neoptimalizovala“, byli bychom připraveni podstatně lépe. Jen počet nemocničních lůžek se u nás snížil ze 120 tisíc na 80 tisíc, z profese odešlo velké množství lékařů… Tento tržní model to předpokládá – k čemu jsou nějaké rezervy? To je přece mrtvý kapitál… Takový přístup demonstruje svou neefektivnost v podmínkách mimořádných situací.

Nejvíce trpí země, které se považovaly za vítěze. USA, Británie, Itálie, Španělsko – naprosto nepřipraveny. Mimo jiné i díky oné „optimalizaci“, která proběhla v desítkách zemí světa. Možná to bylo tak i vymyšleno.

Ze širšího pohledu vzniká dojem, jakoby vše šlo podle dopředu daného plánu. Všechny země přijímají stejná opatření, samy pohřbívají svoje hospodářství, ale problém samotný stejně neřeší.

Sovětský systém boje s infekčními onemocněními byl nejlepší na světě, a tuto epidemii by utlumil jistě do 2 - 3 měsíců. V SSSR se vyrábělo přes 80% světové produkce vakcín. Dnes, bohužel, nevyrábíme více než 2% a úplně jsme se svěřili naši západním „partnerům“, se vším, co z toho vyplývá.

Nakolik lze srovnat hrozbu biologické a jaderné války?

Bill Gates ne příliš dávno prohlásil, že 3. světová válka bude jiná, než jakou jsme si ji představovali ve 20. století. Nebudou hromadné jaderné údery, přesuny ohromných armád, – bude tajná, hybridní a zejména s použitím biologických a chemických zbraní.

Takže vstupujeme do éry tajné války, kde kromě bojujících existuje i jakási třetí strana, která se války formálně neúčastní, ale fakticky ji pohání.

A tajná válka, tj. tzv. “světová vláda“ a „ vládci světových financí“, za jejichž peníze se točí filmy o všelijakých pandemiích, apokalyptické filmy a jedou kampaně v médiích – patří jim 80 % těch korporátních takzvaně nezávislých. Za jejich peníze lidstvo straší, že přijde apokalypsa a všichni zemřeme - s výjimkou některých vyvolených.

Je to jakýsi scénář, který nám vnucují. Mám takový pocit, že zkrátka zešíleli…

Předejít takové katastrofě lze  podpisem protokolu USA, Ruska, Británie a dalších zemí, podobného tomu, který byl na půdě OSN vypracován v roce 2001, na němž jsem se podílel, když jsem v OSN pracoval, a vznikla tak Organizace pro zákaz biologických zbraní. Je zapotřebí organizace s mandátem VS OSN, vybavená kontrolní a sankční funkcí.
Tagy článku

Doporučujeme

Vynález zkázy: Je tu lidská „entita bez matky a otce. Ďáblovi pohůnci v rouše vědeckém si dál zkoušejí hrát na Boha. Výroba lidí, nebo zombií? Poslušní otroci podle zadání. Elity si pumpují dětskou krev do žil. Přijmeme bod bez návratu?

Vynález zkázy: Je tu lidská „entita" bez matky a otce. Ďáblovi pohůnci v rouše vědeckém...

Nová umělá pandemie: Nemoc X se již připravuje. Big Pharma cítí příležitost a chystá novou vakcínu. Zveřejní Rusko 20 000 stran o biozbraních USA? 95 procent lidí by mělo podle globalistů zmizet. Biblická šelma a boj proti ní

Nová umělá pandemie: Nemoc X se již připravuje. Big Pharma cítí příležitost a chystá novou...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky