Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Bývalý spolupracovník WHO a fondu Billa Gatese: Vakcinace proti omikronu povede ke katastrofě. Špičkový vědec a spoluvynálezce mRNA vakcín ve svém dopise volá po okamžitém zastavení očkování proti koronaviru

Bývalý spolupracovník WHO a fondu Billa Gatese: Vakcinace proti omikronu povede ke katastrofě. Špičkový vědec a spoluvynálezce mRNA vakcín ve svém dopise volá po okamžitém zastavení očkování proti koronaviru

14. 1. 2022

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší plné znění dopisu Geerta Vandena Bossche, v němž varuje pracovníky WHO před katastrofickými následky vakcinace a vyzývá k jejímu okamžitému zastavení

Stále více světově uznávaných vědců se vyslovuje proti očkování - tím spíše povinnému. Po francouzském virologovi a nositeli Nobelovy ceny Lucu Montagnierovi, po umlčovaném Dr. Robertovi Malonovi a po šéfovi izraelské asociace lékařů profesoru Hagai Levinovi se proti očkování, a zejména vakcinaci proti „omikronu“, vyslovil i americký virolog a spoluvynálezce mRNA vakcín Dr. Geert Vanden Bossche – jeden z nejvýznamnějších světových virologů.

Tento doktor pracoval pro WHO, Nadaci Billa a Melindy Gatesových a Německé centrum pro výzkum infekčních nemocí v Kolíně nad Rýnem jako vedoucí vývoje vakcín. Nyní napsal dopis adresovaný WHO, v němž označil očkování proti novému kmeni „omikron“ za skutečnou katastrofu. Text jeho burcujícího dopisu uvádíme v plném znění:.

 

Vážení kolegové ze Světové zdravotnické organizace, 

myslím, že nastal čas uznat, že program masového očkování, který jste navrhli ve snaze ukončit pandemii COVID-19, byl naprostým selháním. Na začátku tohoto roku jsem vás vyzval, abyste zahájili vědeckou diskusi o možných rizicích masového očkování těmito vakcínami uprostřed pandemie. Na tuto žádost jsem nikdy nedostal odpověď.

Krátce nato mi však jeden z nejvýznamnějších vakcinologů na této planetě napsal: „Očkování těmito vakcínami povede jen k dalším variantám. Ale nemá pro mě smysl jít proti hlavnímu proudu, protože by mě stejně nikdo neposlouchal, a doufejme, že problém vyřeší vakcíny druhé generace.“

Chtěl jsem vám sdělit, že si nemůžete jen proto, že jste WHO, dovolit ignorovat názory lidí s dlouholetými zkušenostmi ve všech oborech souvisejících s touto pandemií: virologii, imunologii, vakcinologii, evoluční biologii, epidemiologii, zoonóze atd. Navzdory tomu, že někteří z nás předpovídali, že masové očkování těmito vakcínami uprostřed pandemie nevyhnutelně povede k šíření dalších infekčních kmenů, vaši přední vědci hlásali zjednodušenou mantru, že čím více budeme očkovat, tím méně se bude virus replikovat a tím menší bude pravděpodobnost vzniku nových kmenů.

Sami jsme to způsobili

V důsledku těchto zjednodušených a mylných názorů máme dnes co do činění s dominantní cirkulací „omikronu“, nejinfekčnějšího kmene SARS-CoV-2, který jsme dosud zaznamenali, a pravděpodobně nejnakažlivějšího viru, jaký  známe.

Vzhledem k tomu, že se nyní setkáváme s řadou cirkulujících kmenů a jistě i s mnoha subvariantami, že míra infekce je už mimo tabulkové zařazení a že již patrně máme několik populací zvířat, které slouží jako rezervoáry viru, je stále pravděpodobnější, že virové kmeny se nyní mohou rekombinovat a vytvářet nové asortace v témže hostiteli. To znamená, že bude stále obtížnější vysledovat původ nových kmenů a že bude ještě obtížnější předvídat vlastnosti těchto nových kmenů z hlediska nakažlivosti, virulence, patogenity a také z hlediska odolnosti vůči protilátkám z vakcín nebo vůči vakcínám obecně.

Čtěte ZDE: Velká vakcinační genocida: Kolik dětí je třeba zabít injekcí, aby se jedno zachránilo? Seriózní studie vyvracejí lži médií a politiků. Pfizer a jeho byznysové "nekonečno". Rezignace na matematiku a statistiku. Neslýchaně špinavá hra

Přirozená imunita bez očkování je lepší

Je zcela jasné, že pokud tyto nové kmeny přežijí vysoký imunitní tlak na úrovni populace, musí být stále nakažlivější, jako například kmen „omikron“. Kmen „omikron“ však představuje velmi dobrou příležitost, protože získal značnou úroveň rezistence vůči protilátkám z vakcín. To znamená, že je méně pravděpodobné, že protilátky z vakcín vytlačí přirozené protilátky, což je velmi dobrá zpráva, protože víme, že přirozené protilátky mohou chránit proti SARS-CoV-2. Tato skutečnost byla v literatuře opakovaně popsána.

Víme také, že přirozené protilátky lze vycvičit, a proto mohou dokonce zlepšit rozpoznávání virů a ochranu proti nim. Přirozené protilátky lze vycvičit stejným způsobem, jakým lze vycvičit jiné efektory přirozené imunity, a to opakovaným vystavením takzvaným molekulárním vzorům spojeným s patogenem. To ostatně dobře dokazují údaje zveřejněné britskou Službou sanitárně-epidemické bezpečnosti (dříve Služba veřejného zdraví), která v podstatě prokázala, že v průběhu času a s rostoucí expozicí patogenu počet případů u neočkovaných osob dramaticky klesá, a to dokonce do té míry, že se účinnost vakcíny v populaci stává zápornou.

Očkovaní si musejí obnovit přirozenou imunitu

Přibývá také důkazů, že trénink přirozených protilátek v důsledku běžné nákazy může pomoci eliminovat infekci jako takovou a že trénink adaptivní imunity, zejména navození paměti T-buněk v důsledku přirozené nákazy, může pomoci eliminovat vlastní onemocnění. Díky zvýšené odolnosti „omikronu“ vůči protilátkám z vakcíny se uvolňují přirozené protilátky, které nyní mohou očkovaným jedincům umožnit překonání viru, kontrolu přenosu viru, a to povede k dramatickému snížení počtu nakažených, jako tomu je u zdravých neočkovaných jedinců.

Jinými slovy, rezistence „omikronu“ znamená, že uvolňujeme obrovské možnosti sterilizační imunity u očkovaných, protože očkovaní si tak ve skutečnosti obnovují plnou funkčnost svých přirozených imunitních protilátek. To by samozřejmě vedlo ke kolektivní imunitě, protože kolektivní imunita vyžaduje vyvolání takového typu imunity, který dokáže virus sterilizovat, což může výrazně omezit jeho přenos.

Znamenalo by to také, že uvolněním této obrovské schopnosti sterilizační imunity u očkovaných – samozřejmě po velmi výrazném nárůstu počtu nakažených – by došlo k rychlému poklesu celé pandemické vlny. A také k rychlému poklesu případů onemocnění, a co je důležitější, závažných onemocnění. Dnes už víme, že když onemocníte (středně těžkou nemocí), po uzdravení si vytvoříte získanou imunitu, která je dlouhodobá a ochrání vás. A těch několik málo případů závažných onemocnění musíme konečně začít léčit – to je přesně to, o čem jsme vždy mluvili.

Nechte dospělé i děti na pokoji

Důležité je pochopit, že „omikron“ vlastně slouží víceméně jako živá oslabená vakcína a že jde o jedinečnou příležitost. Skutečnost, že jsme uvolnili sterilizační schopnost očkovaných díky zvýšené úrovni odolnosti „omikronu“ vůči vakcinačním protilátkám, které již nejsou schopny zvítězit nad přirozenými protilátkami, nám dává jedinečnou příležitost dosáhnout kolektivní imunity nebo začít kolektivní imunitu budovat. A tak je velmi, velmi důležité nechat lidi na pokoji, nechat děti na pokoji a umožnit šíření viru. Proti této variantě „omikron“ bychom tedy neměli nikoho očkovat ani vynucovat jakékoli karantény.

Čtěte ZDE: V Evropě prudce roste úmrtnost: Lidé masově umírají na následky očkování nebo na protiepidemická opatření. Počet úmrtí na covid-19 je však stejný jako před očkováním. Lze uvést pádnější důkaz o zločinné genocidě?

Pokud nyní budeme očkovat proti „omikronu“, připravíme populaci o možnost vytvořit si kolektivní imunitu prostřednictvím uvolnění přirozených protilátek. V takovém případě vytvoříme protilátky proti spike-proteinu omikronu, a to zejména proti receptorové vazební doméně tohoto proteinu. Víme, že tato receptorová vazební doména již prošla řadou důležitých mutací. 

Hromadné očkování způsobí katastrofu

Pokud tedy na tuto doménu opět vyvineme maximální tlak, je velmi pravděpodobné, že nyní budeme podporovat varianty, které mohou k průniku do buňky využít jiný receptor než ACE-2. Víme, že SARS-CoV-2 to dokáže, protože již bylo popsáno, že SARS-CoV-2 může ke vstupu do buňky použít jiný receptor než ACE-2. Tento způsob vstupu – alternativní způsob vstupu do buňky – však dosud nebyl preferovaným vstupem viru do buňky. Pravděpodobně by však stačila jedna nebo dvě mutace viru, aby se tyto alternativní receptory staly preferovanými pro vstup viru do buňky.

Hromadným očkováním proti „omikronu“ můžeme vyvinout dostatečný imunitní tlak na infekčnost viru, aby vznikly kmeny, které jsou schopny proniknout do buňky přes alternativní receptor – poskytli bychom jim tak konkurenční výhodu ve schopnosti reprodukce, takže by se mohly stát v populaci dominantními. To by však byla naprostá katastrofa, protože to by znamenalo, že se obecně ocitneme v situaci, kdy máme protilátky, které se stále silně vážou na virus, na vazebnou doménu receptoru, ale které již nemohou virus neutralizovat, protože virus nyní používá jinou doménu pro vstup do buňky – doménu, která se liší od domény, která je blokována protilátkami.

Biologický experiment na lidech

Tato situace je vlastně učebnicovým příkladem toho, jak lze vyvolat amplifikaci onemocnění v závislosti na protilátkách. Situace, kdy je virus pokrytý na něj navázanými protilátkami, které ale nejsou schopny ho neutralizovat, by tedy byla podobná situaci, kdy virus získal vyšší úroveň virulence. Může se to stát – tato situace by mohla opravdu nastat a vyvolala by katastrofické následky, před nimiž jsem varoval na začátku tohoto roku. A my víme, že průmysl se již připravuje na hromadné očkování proti „omikronu“. A protože by se to podle mého skromného názoru mohlo s velkou pravděpodobností zvrtnout ve skutečnou katastrofu, musíme tomu zabránit.

Je tedy jasné, že pokud nebudou přijata okamžitá opatření, která by tomu zabránila, budou osoby přijímající rozhodnutí za vaší organizaci WHO přímo zodpovědné za dramatické následky, které by tento biologický experiment na lidech mohl mít.

Doufám tedy, že tentokrát budete brát mé varování velmi vážně.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Využijme krásné léto: Kam po naší vlasti za zdravím? Všude, kam pohlédneme! Pozor ale na místa, kde je hrobové ticho. Tmavé ovoce je účinnější? A co jitrocel, mateřídouška, švestky či mirabelky? Kompotovat, zmrazit - nebo ani jedno?

Využijme krásné léto: Kam po naší vlasti za zdravím? Všude, kam pohlédneme! Pozor ale...

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou. Vědci obviňují farma giganty a vlády. Hlavní zbraň? Cenzura! Proč zakázali Ivermektin? Tajné dohody s farmabyznysem. Tohle ne!

Vražedné vakcíny: To jim nesmí projít! Chystají vrazi další vlnu? Mrtví žalovat nemohou....

Na začátek stránky