Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Zednáři žádají, aby mohli legálně znesvěcovat hostii: Satanský žert? Omluvy Církve jsou zbabělostí. Drzost a krvavé ruce bratrů v zástěře. Po dálnici ústupků se řítíme do pekla

Zednáři žádají, aby mohli legálně znesvěcovat hostii: Satanský žert? Omluvy Církve jsou zbabělostí. Drzost a krvavé ruce bratrů v zástěře. Po dálnici ústupků se řítíme do pekla

7. 2. 2016

Tisk článku

Radomír Malý se pozastavuje nad nepochopitelnými a sebeponižujícími ústupky Církve před obviněními, která se nezakládají na historické pravdě

Polský internetový portál pch24.pl přinesl informaci o redakčním článku v nejčtenějším francouzském katolickém periodiku – deníku La Croix, že zednáři by měli být v Katolické církvi konečně „rehabilitováni“. Autoři se odvolávají na probíhající Rok milosrdenství. Současný Kodex kanonického práva z r. 1983, který klasifikuje členství v zednářské lóži jako těžký hřích, a proto neumožňuje zednářům přistupovat ke sv. přijímání, je prý „těžkou křivdou“ pro ty zednáře, kteří se cítí být katolíky.

Dále list píše o napětí mezi Katolickou církvi a zednářstvím v minulosti, což prý je už „neaktuální“. Církev údajně na tomto vzájemném nepřátelství „nebyla bez viny“, protože „ve Francii a v Itálii se zapojila do politiky návratu monarchie“.

Omluva za neexistující viny

Nebylo by překvapením, kdyby toto napsalo nekatolické médium. Jenže La Croix je nejenom katolickým listem vycházejícím s církevním schválením, ale také hlasatelem názorů Francouzské biskupské konference. Opět tady máme naše katolické flagelantství, omlouvání se za neexistující „viny“ a překrucování dějin v neprospěch katolicismu nikoli z řad odpůrců Církve, nýbrž přímo od katolických publicistů, jejichž články mají oficiální souhlas biskupů.

Jaképak „Církev nebyla bez viny“? Krvavá Francouzská revoluce byla dílem zednářů, všichni její protagonisté náleželi k lóžím, což je dostatečně zdokumentováno, nota bene sami zednáři se tím hrdě honosí. Bylo snad „vinou“ katolíků ve Vendée a v jiných částech země, že se nechtěli vzdát pravé víry Kristovy a za to se stali obětí první náboženské genocidy moderních dějin? Omluvili se někdy zednáři za tyto kruté a bestiální vraždy starců, žen a dětí, kdy vojáci ve Vendée „vítězoslavně“ nosili nemluvňátka nabodnutá na bajonetech a znásilňovali ženy na oltářích chrámů, Katolické církvi? Nikdy. Lze se po těchto satanských zločinech, při nichž byly povražděny z náboženských důvodů statisíce nevinných duchovních a věřících, divit, když katolíci podpořili r. 1814 návrat bourbonské monarchie, která přece jen – ačkoliv podléhala liberálnímu duchu – poskytla zemi relativní stabilitu a právní řád?

Čtěte ZDE: Z chemika prezidentem: Úžasný příběh, který moderní doba pohřbila. Vražda na schodech. Buď je zabijeme, nebo zneškodníme lží! Svobodu všem, jen ne zlým. Oběť zednářské nenávisti

Čtěte ZDE: Přinesla vláda „osvícenců“ zlidštění společnosti? Francouzská, bolševická a současná „europeistická“ revoluce a pekelné síly v pozadí ve věčném boji o svět

Čtěte ZDE: Pravda versus mystifikace o křížových výpravách: Křesťané se bránili tureckým krutostem a otrokářství. Současný islám činí něco podobného. Je myšlenka křížových výprav mrtvá?

A v Itálii? Mazziniho zednářská diktatura během tzv. Římské republiky let 1848-9 povraždila tisíce kněží a řádových sester věrných papeži bl. Piovi IX., v zahradě kláštera San Callisto se později našly ostatky 90 kněží probodnutých dýkami. Zpovědnice byly vyhazovány z chrámů a veřejně páleny, řeholnice pečující o pacienty v nemocnicích odtud vyhazovány a nahrazeny prostitutkami. Po likvidaci Mazziniho hrůzovlády francouzským vojskem papež Pius IX. po návratu z exilu uplatnil při postihu pachatelů takovou mírnost, že se nad tím pozastavil samotný poslanec francouzského parlamentu de Beaumont. Nebyla prolita jediná kapka krve, rozsudky smrti nad vrahy a násilníky papež změnil cestou milosti na doživotní nebo dlouholeté žaláře.

Zednářský vděk

„Vděčností“ za toto jednání bylo obsazení Říma zednářským královstvím sjednocené Itálie r. 1870, při němž rozhodující roli sehrál zednář Garibaldi, známý svými protikatolickými aktivitami už v revoluci r. 1848. Teror proti duchovenstvu z r. 1848 se opakoval, kněží a řeholní osoby byli lůzou vražděni a pachatelé, pokud se vůbec dostali před soud, osvobozováni. Vycházely tiskoviny oslavující ďábla, v turínském divadle Alfieri se zpívala „hymna na počest satana“, začínající slovy: „Vítej satane! Ať se k tobě vznáší naše kadidla, ty jsi zvítězil nad Jahvem kněží!“ Dodejme jen, že autoři článku v La Croix zřejmě neznají historii, když vyčítají Církvi „politiku směřující k návratu monarchie“. Jednotná Itálie byla přece monarchií a uvedená perzekuce katolíků včetně vražd duchovenstva se odehrávala v jejím jménu.

Mluvit tady o „vině Církve“ je totéž jako mluvit o vině zavražděného nebo oloupeného a nikoli o vině vraha či lupiče. Je tristní a přímo svatokrádežné, jestliže přímo z řad katolických žurnalistů, potažmo i katolických hierarchů, kteří k tomu mlčí, vychází teze o „vině“ katolíků na stejné platformě s vinou zednářů. A mohli bychom jmenovat další zločiny zednářstva vůči katolíkům, především vraždu ušlechtilého prezidenta latinskoamerického Ekvadoru Garcíi Morena r. 1875, který zasvětil zemi Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, nicméně to, co jsme zveřejnili o Francii a Itálii, stačí. Zednáři naproti tomu nemohou uvést žádné podobné „zločiny“ Církve vůči nim.

Čtěte ZDE: Giordano Bruno: Vrah a konfident? Poslední upálený kacíř v Římě měl na svědomí spousty životů lidí, které udal. Málo známá fakta o známé kauze, která dodnes slouží jako hůl na katolickou církev

Čtěte ZDE: Mistr Jan dodnes rozděluje národ. Upalte je, volal - a sám skončil na hranici. Husitství - temná kapitola českých dějin. Svobodův film je paskvil. Jak dojít ke smíření?

Čtěte ZDE: Jan Hus: Nejpalčivější problém českých dějin. Vylhaný Husův obraz – nástroj světské moci v boji proti Katolické církvi. Bludy, které hlásal, jsou bludy i dnes. Osvícenci a komunisté v jednom šiku

Kapitulantství postupuje

Ideologie zednářstva se nezměnila a jestli jsou – jak píše článek v La Croix – v lóžích i přesvědčení katolíci, potom se těžce proviňují, neboť vyznávají nauku, jež kategoricky odporuje katolické víře. Zednáři sami se chlubí (srvn. můj seriál v časopise Immaculata loňského a předloňského roku), že legalizace potratů, antikoncepce, pornografie a homosexuálních sňatků je jejich dílem. Katolík náležející k lóžím je proto spolupachatelem těchto zločinů odporujících přirozenému mravnímu zákonu, už z toho tedy vyplývá oprávněnost zákazu jeho přístupu ke sv. přijímání, v předchozím Kodexu z r. 1917 byla na to dokonce stanovena exkomunikace přesně ve smyslu encykliky papeže Klementa XII. „In Eminenti“ z r. 1738.

Kapitulantství současného vedení Církve před liberály, socialisty, zednáři, genderisty, muslimy, judaisty, hinduisty atd. (čest výjimkám typu kard. Burkea, biskupa Schneidera aj.) postupuje nezadržitelně vpřed. Dokladem je mj. i inkriminovaný článek v La Croix.

Kdo tuto rychlou jízdu na dálnici do pekla zastaví? Teď už toho není schopen nikdo jiný kromě všemohoucího Pána. Jenže obejde se to bez trestu?

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky