Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Strážní andělé: Nikoli pohádka pro děti, nýbrž stálá skutečnost. Neúnavní průvodci, stateční bojovníci i utěšitelé. Prosba je mocný impuls. Pozor na démony!

Strážní andělé: Nikoli pohádka pro děti, nýbrž stálá skutečnost. Neúnavní průvodci, stateční bojovníci i utěšitelé. Prosba je mocný impuls. Pozor na démony!

2. 10. 2016

Tisk článku

Ivan Poledník připomíná dnešní svátek všech svatých andělů, vysvětluje jejich působení v našem životě a zdůrazňuje, že je budeme v budoucnu potřebovat ještě více

Ve čtvrtek jsme slavili svátek archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela. V neděli si připomínáme památku všech svatých andělů, především pak našich andělů strážných.

Liberální a modernistické kruhy v Církvi existenci andělů v podstatě zamlčují, případně jim věnují pouze minimální pozornost, neboť nezapadají do plánu destrukce autentické a konzistentní víry vycházející z Písma a Tradice. Toto úmyslné i bezděčné opomíjení je však fatálně chybné, obzvlášť v době, kdy nám jsou andělé především v duchovním boji potřebnější více, než kdy dříve. 

Anděly oslavujeme jako prostředníky mezi tajemným a vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé. Díky andělům můžeme vidět a vnímat spásnou přítomnost věčného a nekonečného Boha mezi námi.

Tři archandělé

Michael, jeden ze tří andělů stojících před trůnem Božím je ve Zjevení svatého Jana líčen jako velitel vítězných nebeských vojsk v bitvě proti satanovi a jeho silám. Bůh ho poslal, aby vypudil Lucifera, který vedl vzpouru mezi anděly.

Archanděl Gabriel se v Písmu objevuje celkem čtyřikrát, pokaždé v úloze Božího posla, proto se také stal patronem diplomatů, kteří jsou právě tak jako on nositeli poselství.

Svatý Rafael, ukazatel Boží lásky, poráží ducha nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Pomáhá nám, abychom pod dohledem Neposkvrněné a s její pomocí se stali čistí na těle i na duši a poráželi hřích smilství. Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby.

Čtěte ZDE: Archanděl Michael: Náš nejmocnější ochránce. Příběh pýchy a vzpoury. Poslední naděje na záchranu? Satan svržen z nebes. Slavné zjevení nad troskami Římské říše. Rozum, síla a pravda

Naši strážní andělé

Strážní andělé mají dnes v povědomí lidí velmi zkreslený obraz. Často o nich mluví více nevěřící než věřící, jejichž podvědomí, určité nejniternější přesvědčení o jejich existenci, vyplouvá často na povrch ve chvíli, kdy chtějí přikrášlit své líčení něčím velmi symbolickým, což někdy hraničí až s posměškem.

Často také lidé na strážné anděly pohlížejí pouze jako na bytosti, které pro nás mají získávat určité výhody, ochraňovat nás v krajně nebezpečných situacích, kdy hrozí nějaká fyzická újma. To však zdaleka není jejich jediná role. Jsou tu také proto, aby nám pomohli z obtíží duchovních. Skrze jejich působení nás na každém kroku provází Bůh, napomáhá nám v našem ustavičném boji pokud Jeho pomoc neodmítáme, a pomáhá nám tak naplňovat i naše povolání, úlohu, kterou máme v tomto světě.

Rolí strážných andělů je ochraňovat nejen jednotlivé lidi, ale také instituce, města a národy. Samotná Církev má také svého strážného anděla - právě svatého archanděla Michaela. Existují také andělé strážící celé skupiny lidí, rodiny a společnosti. V podstatě vše, co na světě existuje, je střeženo anděly. Ti tak udržují celý hmotný vesmír, v němž vykonávají Boží instrukce.

Bez andělů žít nelze

Bez andělů bychom nezvládli vykonat žádný svůj úkol, žádnou svoji činnost. Postoj člověka, který si myslí, že je dostatečně schopný, inteligentní, obezřetný a kreativní, je chybný. Každý z nás je schopen se o sebe postarat tak dlouho, dokud od nás Bůh drží dále všechny nepřekonatelné překážky - prostřednictvím andělů. Skutečnost, že máme každý svého osobního anděla strážného, je důkazem, že Boží pomoc potřebujeme ustavičně, v každém okamžiku a ve všem, co děláme.

Bůh, jak známo, stvořil anděly jako nesrovnatelně lepší a dokonalejší bytosti než jsou lidé. Jsou to duchovní bytosti obdařené nejjasnozřivou inteligencí a neobyčejnou silou.

Je rovněž známo, že část andělů se proti Bohu vzbouřila - byli svrženi z nebes. Přes svoji vnitřní hlubokou a nenapravitelnou zkaženost si však některé své vlastnosti ponechali, proto jsou, v podobě démonů, tolik nebezpeční pro člověka, jenž by se jim bez Boží pomoci nedokázal ubránit.

Čtěte ZDE: Přípitek o (po)moci, která ještě vždy zbývá bezmocným. Michaelovy svatyně najdeme od Atlantiku po Ural. Rytíři křesťanských národů bránili Evropu před „obohacujícími“ kinžály

Chybná zobrazení

Paradoxem je, že dnes jsou tyto ďábelské bytosti zobrazovány téměř hrdinsky, takže mnohdy vztah lidí k nim pervertoval až do podoby úcty nebo okouzlení. Na této vlně se ostatně veze i současná popkultura. Démon je vnímán jako mocný, neporazitelný, chytrý, taktizující, plný lsti, schopný okouzlit či zmást kohokoli.

Obvyklá zobrazení dobrých andělů postrádají potřebnou rovnováhu vůči tomuto pojetí. Zdůrazňováním jejich čistoty se vytrácí jejich neméně ohromná inteligence, síla a majestátnost. Působí dojmem slabých, měkkých až přihlouplých stvoření bez odvahy a hbitosti.

Sentimentální představa o strážných andělech proto často vypadá tak, že jde o jakousi jemnou zženštilou bytost ochraňující malé děti. Taková představa je často v souladu s nasládlými svatými obrázky představujícími anděla pomáhajícího dětem překročit po poškozené lávce potok. Taková zobrazení mají svůj význam - avšak právě pouze pro děti. U dospělých však tato sentimentalita zkresluje představu skutečné podoby anděla - mocného bojovníka.

Duchovní role

Andělé jsou tu ale také pro potřeby naší duše. Pomáhají nám překonat duševní a duchovní obtíže. Už jenom víra a vědomí blízkosti strážného anděla ve chvíli, kdy nějakou nesnáz prožíváme, pomáhá se s ní vypořádat. I když jej obvykle nevidíme a neslyšíme, můžeme mít jistotu, že je přímo vedle nás, neopouští nás ani na vteřinu. Čeká na okamžik, kdy o jeho pomoc budeme stát, kdy neodmítneme Boha, jehož nástrojem je. Jistěže často působí, i když ho o to nežádáme či ho požádat nestihneme. Prosba je však daleko účinnější.

Lidská samota je tedy jen dekadentní iluzí. Člověk nikdy není sám. Toto vědomí je klíčové pro náš duchovní život, neboť si díky němu také uvědomíme soustavnou přítomnost Boží, Jeho lásku a péči o každého z nás. Z toho pramení mohutné uspokojení a pocit jistoty, s nímž Bohu oddaný člověk s jistotou kráčí vstříc výzvám a nebezpečím.

Nad toto všechno je náš anděl také naším přímluvcem, zastáncem a prostředníkem. Neustále se za nás modlí.

Proto bychom měli skutečně neustále obracet mysl k našemu andělu strážnému, děkovat mu za toto všechno a současně ho neustále prosit a žádat o další pomoc. Čím úžeji budeme tímto způsobem a andělem komunikovat, tím lepší plody naše "spolupráce" ponese.
Tagy článku

Doporučujeme

Boží dopuštění má různé podoby: Sice dopadá na všechny, efekt na každého je však různý. Démoni pronikli na vinici Páně. Maria svět opakovaně varuje. Šíření zla a zednářská propaganda. Má nám to vzít odvahu? Právě naopak!

Boží dopuštění má různé podoby: Sice dopadá na všechny, efekt na každého je však různý....

Obrazoborectví jako předobraz dnešních klimaaktivistů: Ničené obrazy a sochy jako klíč k lidskému vědomí. Novodobý ikonoklasmus. Ničení kulturních statků má jediný zjevný cíl: Zmocnit se vědomí dnešního člověka a veřejného prostoru

Obrazoborectví jako předobraz dnešních klimaaktivistů: Ničené obrazy a sochy jako klíč...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky