Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Jedenácté Přikázání: Energetický přechod. Je papež skrze svou duševní poruchu naprogramovaný jako Greta? Jeho role v globálních zájmech. Co meldoval petrolejářům? Neviditelná skála, která řídí svět

Jedenácté Přikázání: Energetický přechod. Je papež skrze svou duševní poruchu naprogramovaný jako Greta? Jeho role v globálních zájmech. Co meldoval petrolejářům? Neviditelná skála, která řídí svět

30. 6. 2019

Tisk článku

Maurizio Blondet přemýšlí, zda je současný papež v rukou psychologických manipulátorů zneužívajících jeho zřejmé poruchy osobnosti

"Jesliže překročíme práh 1,5 stupně, objektivně stanovený v Pařížské smlouvě, budou následovat katastrofické efekty" - a "zbývá už jen jedna dekáda, abychom dosáhli této bariéry globálního oteplování".

To nepronesla Greta nebo jiný věřící v oteplování způsobované člověkem.

Byl to papež, když před několika dny zdravil miliardáře z tuctu multinacionálních kšeftařů s ropou, které si shromáždil ve Vatikáně: k jednání za zavřenými dveřmi, jako Bilderberg.

Nové Přikázání

Promlouval k Ben Van Burdenovi (Royal Dutch Shell), Michaelu Wirthovi (Chevron), Barbaře Novick, viceprezidentce a spoluzakladatelce BlackRock, Lary Finkovi (BlackRock), Ryanovi Lance (Co di onoc Philips), Daren Woodovi (Ceo Exxon Mbil), Bob Dudleyovi (British Petroleum).

Nepozval je, aby spasil jejich duše, ani aby jim připomněl chudinu, ale aby je varoval, že čas spěchá. Jde o determinovanou akci, o extrémně naléhavý "radikální energetický přechod".

Co k tomu dodat? Je to až komické, do jaké míry tento starý tělnatý správce hotelu Svaté Marty napodobuje patnáctiletou Gretu. "Už nezbývá čas, je třeba jednat", rozumí se "pro radikální energetický přechod" na obnovitelné zdroje (a na proteiny z brouků), jak to nařizuje direktiva jednotlivým vládám, občanům a veřejnému mínění. Energetický přechod je nové Přikázání. Hlas pronesený k novému Mojžíšovi nesestupuje z hory Sinaj, ale od nejvyšších globálních finančníků, z terminálu, který tajně vymyslel tento descendentní rozvoj, aby podpořil globální kontrolu, který poroučí Světové Vládě, aby zachránila sebe samu a udělala dobré obchody tak, že vytáhne poslední miliardy ze zisků od západního lidstva tím, že je přitlačí ke zdi.

Čtěte ZDE: Nevinné děti: Známý nástroj bolševiků k manipulaci dospělých. Kdo stojí za loutkou Gretou Thunbergovou? Deep State v akci pod falešnou vlajkou. Vzdělání je zbytečné? Jak zničit svět? Strašil už Gretin pradědek

Berogliova náklonnost k BlackRock

Jinak není možno vysvětlit, proč se Brogogliova shromáždění za zavřenými dveřmi účastnili nejen petrolejáři, ale i Lary Fink a Barbara Novick (rozená Goldman), neboli osoby číslo 1 a číslo 2 z BlackRock (prezident a spoluzakladatelka).

BlackRock je největší světová finanční společnost, která spekuluje se 6.300 miliardami jako "neviditelná skála, která řídí svět“, jak to vyjádřil Corriere.

Má své investice ve všech evropských zemích, diktuje spoustu zákonů EU, kde má mnoho evidovaných aktérů, jak např. Daniele Noury, ředitelku Kontroly Ústřední banky, která svěřila Black Rocku úkol vytvářet stres na evropských bankách: neboli posílat kuny do kurníků.

To je oblast globálních zájmů, ve kterých papež sehrává svou "přidělenou roli". Od koho a jak? Množství a síla prostředků nasazených do akce jako např. klimatické "pátky" ve všech evropských školách z podnětu "Grety", přijaté všemi hlavami států, všechny její akce v médiích – to všechno představuje velkou a drahou organizaci, nic spontánního, ani žádné dobře myšlené dobrovolné aktivity. Ale papež se všeho účastní svým přesvědčením a jako argentinský osmdesátník se propůjčuje a papouškuje stejné výrazy jako patnáctileté švédské děvče a vyvolává tak něco velice hlubokého v kapacitě této organizace. Se všemi vhodnými přestávkami probíhá program "mentální kontroly", který CIA praktikovala ilegálně v 50. a 60. letech. Argument, který ihned pobouří komplotisty: je to program zvaný MKUltra, historická realita, která vyvolala skandál a svolání senátní komise Commisione Church (1975).

A uvnitř MKUltra - Monarch Project di controllo mentalew - se prováděly technické pokusy, jak programovat individua a dělat z nich nevědomé vrahy pro profylaxi a psychické ovlivňování hlav nepřátelských států. Izraelci je používali pro vyvolání disgregace mezi Palestinci. 22. června 2001 revue International Bulletin of Political Psychology uveřejnila článek s titulem: Užitečnost psychologického výzkumu pro vyvolání a uklidnění násilí: jako jsou „vyhledávači“ teroristů a selekce a výchova mladých teroristů. Autorem článku je Jerrold Pot, zakladatel buletinu, který byl 21 let hlavou sítě teroristických skupin. Studoval mezi jinými Bin Ládina, Saddáma Husajna a psychologii únosců letadel.

Čtěte ZDE: Papežova tzv. laskavost a otevřenost v praxi: Zastrašování, udávání, podrazy. Kdo se bojí odvety Říma za věrnost Kristu? Síť donašečů funguje spolehlivě. Ničivý démon strachu. První stateční však již zvedají hlavy

Použití „Asperger“ a „Narcis“

Mentální porucha, existující a vyprovokovaná jako post-traumatický stres, tortury, pokoření, ztráta smyslů se stávají svého druhu „pozdější vnitřní branou“, kterou tito vědci “usefully mined”, účelově zneužívají k programování osobnosti. Greta, jak víme, je asperger. Bergoglio evidentně trpí narcistním narušením osobnosti: postrádá empatii (schopnost vžít se do potíží druhého), naopak osvědčuje manipulační vychytralost, schopnost zneužívat vztahu k druhým osobám. Potřeba být obdivován a oceňován ho činí na jedné straně supermocným, který druhé zlehčuje, protože je pokládá za slabé a stává se osobou závislou na tom, kdo mu lichotí, pociťuje potřebu být zahrnován narcistickým uspokojováním jako každodenní drogou. Potřebuje ty, kteří chápou jeho velikost, jeho „Dobrotu“, kteří ho obdivují. Těmi se pak obklopuje a ti s ním mohou dělat, co chtějí, je jimi ovládán.

Zdá se, že mužem, který má nad Bergogliem svrchovanou moc, je Gustavo Vera. Je to jeho argentinský přítel z doby, kdy byl arcibiskupem v Buenos Aires. Vera má svou dobrovolnou organizaci La Alameda: Bergoglio ho potkal v argentinských slumech, kde se Alameda a Vera snažili působit mezi lidmi z oblasti drog a pašeráctví. Když se Bergoglio stal papežem, pozval Veru, který má diplom učitele základní školy, aby byl jedním z referentů mezi osobnostmi na nejvyšší úrovni, mezi kterými se pak narcista cítí jako rovný s rovnými, obdivován pro svou výjimečnou jedinečnost, jako je např. společnost ekonoma Jefferey Sachse, který se stal pro OSN poradcem pro omezování porodnosti a potraty a který zařídil současný postoj Svatého stolce k otázkám populace, rozvoje a prostředí.

3. - 4. března 2019 se slavný univerzitní profesor Sachs a učitel Vera stali hlavními referenty na semináři za zavřenými dveřmi na téma změny klimatu, lidská přeprava a technologie transportu: titul výstřední, protože není jasné, jak souvisejí klimatické změny s přepravou lidských bytostí a ještě méně s transportem, ale je to unikátní příklad, jak vytvořit příležitost a dosadit přítele a důvěrníka Veru do společnosti předáka International Transport Forum. 

Narcista v úrovni patologické může být snadno objektem manipulace, zvláště když tato patologie je umocněna psychanalytickými procedurami, "žehnáním", jaká udělují letniční evangelikální kazatelé, kontakty se šamanskými obřady a zaklínáním čarodějnic (vše Františkovy domény). Mezi přirozeným a mimopřirozeným, mezi pošetilostí a pomanutím, je to směs opravdu výbušná. Pro toho, kdo chce zaměřit Svatý stolec na určitý druh agentury OSN, je takový typ člověka jako Bergoglio přímo ideální.

Podobně jako je tomu u některých státníků.


Tagy článku

Doporučujeme

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa  jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky totéž. Arcibiskup: Nemohu mlčet tváří v tvář ničení Církve! Falešný papež nemůže exkomunikovat. Kyrie eleison!

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky...

Na začátek stránky