Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Krize obnažuje krizi: Papež zase blíže ke dnu. Nejsem Kristův náměstek, říká. Boží tresty už prý nejsou. Mstí se pohanská příroda? Hogan míří přesně. Modlitbu nám ani Bergolio nevezme. Vše je předpovězeno. Bůh s námi!

Krize obnažuje krizi: Papež zase blíže ke dnu. Nejsem Kristův náměstek, říká. Boží tresty už prý nejsou. Mstí se pohanská příroda? Hogan míří přesně. Modlitbu nám ani Bergolio nevezme. Vše je předpovězeno. Bůh s námi!

26. 4. 2020

Tisk článku

John-Henry Westen z portálu LifeSiteNews přináší několik zpráv o dění v nejvyšších patrech Církve, kde pod Bergoliovou taktovkou využívají virové krize a zavřených kostelů k dalším zničujícím útokům na Kristovo mystické tělo

To byl ale šílený Svatý týden! Kromě absence veřejných mší téměř na celém světě včetně Vatikánu papež František spustil další vatikánskou komisi pro zkoumání jáhenek a portál Vatican News uveřejnil článek velebící blahodárný účinek koronaviru na planetu. V neposlední řadě pak došlo k revizi mše proti moru, při níž byly odstraněny zmínky o Božím hněvu.

Člověk by si myslel, že vzhledem k tomu, že téměř všechny katolické kostely na světě jsou v této nejposvátnější době roku pevně uzavřeny, nekonají se žádné veřejné oslavy Velikonoc dokonce ani ve Vatikánu, příspěvky Církvi strmě padají a většina světa tone v úděsu, soustředí se papež na výzvy k pokání, které by smířilo spravedlivý Boží hněv. To je samozřejmě naprostý omyl. Ve skutečnosti došlo k pravému opaku.

Další rozklad mše 

Vatikán minulý týden zveřejnil nový mešní formulář, který původní „mši v době moru“ změnil tak, že z ní odstranil zmínky o Božím hněvu. Portál LifeSiteNews přinesl zprávu, že Kongregace pro bohoslužbu s odvoláním na pověření, které jí udělil papež František, vydala texty pro zvláštní votivní mši v době pandemie, která se od dávné liturgické tradice odchyluje tím, že vynechává jakoukoli zmínku o Božím hněvu a trestu za hříchy.

Nová „mše v čase pandemie“ byla vydána v reakci na všeobecné přání za současné krize kolem COVID-19. Na rozdíl od tradiční latinské votivní mše svaté „k zabránění úmrtnosti nebo v době moru“ se tato nová „mše v čase pandemie“ dovolává Božího milosrdenství tím, že žádá o různé formy pomoci pro lidi trpící nemocí, ty, kteří již zemřeli, jejich rodiny, zdravotnický personál a vládní představitele. Tradiční mše svatá k zabránění úmrtnosti nebo v době moru sice rovněž prosí o Boží smilování, ale také o prominutí hříchů, a hovoří o „metle tvého hněvu“. 

A takzatímco se celý svět zabývá koronavirem, liberální agenda ve Vatikánu nezpomalila ani za mák.

Náměstkova demise

Ve Svatém týdnu papež František jmenoval další komisi, která má zkoumat možnosti jáhenského svěcení žen. Vatikán 8. dubna vydal zprávu, v níž se uvádí, že se papež rozhodl „během nedávné audience udělené Jeho Eminenci kardinálu Luisi Ladariovi, prefektovi Kongregace pro nauku víry“ jmenovat novou komisi „pro studium ženského jáhenství“. Neuvěřitelné! Rázem lépe chápeme, proč současně musela pryč zmínka o Božím hněvu a trestu!

Kromě toho František v papežské ročence pro rok 2020, každoročně vydávaném adresáři Svatého stolce, svůj zásadní starobylý titul „Náměstek Kristův“ překvapivě přesunul do poznámky pod čarou a nazval ho „historickým“. Zatímco předchozí ročenky uváděly titul „Náměstek Kristův“ se jménem vládnoucího papeže, v letošním roce se v ní objevuje prostě „Jorge Mario Bergoglio,” jméno muže, který se v roce 2013 stal papežem Františkem. Titul „Náměstek Ježíše Krista“ vyplývá z Písma svatého, v němž dal Pán Ježíš svatému Petrovi moc klíčů v Církvi.

Bývalý papežský nuncius, arcibiskup Carlo Maria Vigano na vynechání titulu Kristova náměstka reagoval prohlášením, v němž uvedl, že jde o akt, který má zřejmě „oficiálně změnit papežství“, takže se papež „nadále už nepokládá za strážce víry.“ „Tuto změnu v rozvržení a obsahu oficiálního textu Katolické církve nelze ignorovat, ani ji nelze považovat za gesto pokory z Františkovy strany, protože to neodpovídá tomu, že se tak nápadně propaguje jeho jméno.“ „Naproti tomu je možno v tom vidět připuštění – které se ovšem přešlo mlčením – určitého druhu uzurpace, podle níž nevládne servus servorum Dei [služebník služebníků Božích], nýbrž osoba Jorge Maria Bergoglia, který se oficiálně vzdal toho, že je náměstkem Kristovým, nástupcem knížete apoštolů a nejvyšším pontifikem, jako by to byly otravné relikty minulosti, pouhé ,historické tituly',“ pokračoval Vigano.

Čtěte ZDE: Současná podoba Církve: Ústav duchovní eutanázie. Proč již není nedobytnou tvrzí? Bloudění pastýřů i stád. Úpadek začal před půl stoletím. Výzva pro všechny křesťany: Braňte a budujte. Jinak své hodnoty neudržíme

Ekologická organizace

Papež také minulý týden schválil nový biskupský orgán, který má směřovat k regionální církvi „s amazonskou tváří“. Kardinál Cláudio Hummes, předseda Panamazonské církevní sítě, oznámil, že nová panamazonská organizace biskupů bude vycházet z doporučení v závěrečném dokumentu synody o Amazonii. Jde o další důkaz toho, že papež František zveřejněním posynodální apoštolské exhortace Querida Amazonia kontroverzní závěrečný dokument nezměnil ani nezcenzuroval.

Chcete-li mít další indicii toho, oč v novém orgánu půjde, zde je citát ze závěrečného dokumentu synody, který se na něj vztahuje. „Navrhujeme vytvoření biskupského orgánu, který bude podporovat synodalitu mezi církvemi v tomto regionu, pomáhat vyjadřovat amazonskou tvář Církve a pokračovat v úkolu nalézání nových cest evangelizačního poslání, zejména začleněním návrhu na integrální ekologii.“

Když už je řeč o pohledu Vatikánu na teologii, i v tomto směru se nám v minulém týdnu leccos ujasnilo. Ač je to neuvěřitelné, portál Vatican News zveřejnil článek jezuitského autora Benedicta Mayakiho, který na koronavirus pohlíží pozitivně, protože je přínosný pro životní prostředí. Oficiální tisková služba Svatého stolce publikovala článek, který smrtící virus nazývá „spojencem“ planety Země. V podtitulu se dočteme: „Změny v lidském chování v důsledku pandemie viru COVID-19 přinášejí nezamýšlený prospěch naší planetě.“ Autor-kněz se vůbec nezmiňuje o desítkách tisíc obětí, které se viru připisují, až na to, že pandemii označuje za „globální zdravotní problém“. Má to však i svou světlou stránku, píše Mayaki: „Země se sama uzdravuje“ následkem omezení lidské činnosti. „V Itálii se do benátských kanálů vrátily ryby. Méně turistů a vodní dopravy vedlo k tomu, že se kalné vody usadily...“ Dále dodal, že „globální pokles letecké, pozemní i mořské dopravy planetě prospívá,“ neboť se tak snižují emise uhlíku. Po mnoha kritických ohlasech Vatican News nakonec šílený článek stáhla.

Pomsta přírody?

Výroky v článku na Vatican News následují po vyjádřeních papeže Františka ve stejném duchu. Papež prohlásil, že koronavirus není Boží trest, ale spíše odplata přírody za to, že jsme se nestarali o životní prostředí. Od té doby tento přístup odsoudilo několik kardinálů a biskupů, ale papež minulý týden ještě přitvrdil. V rozhovoru pro list The Tablet řekl: „Nereagovali jsme na částečné katastrofy. Kdo teď mluví o požárech v Austrálii nebo si vzpomene, že před osmnácti měsíci mohla loď přejet přes severní pól, protože ledovce roztály? Kdo teď mluví o povodních?… Nevím, jestli je to pomsta přírody, ale určitě jsou to reakce přírody.“

Inu, alespoň někteří lidé pochopili. Německý kardinál Paul Josef Cordes se přidal k rostoucímu počtu katolických představitelů, kteří na pandemii koronaviru pohlížejí jako na trest. „Boží slovo také jasně říká, že život odporující Bohu může vést k nemoci,“ napsal Cordes, bývalý předseda Papežské rady Cor Unum. Dále uvedl, že hodnověrní exegeté konstatují, že „nemoc je mzdou hříchu“. Mezi jinými biblickými pasážemi Cordes poukázal na vyprávění o uzdravení ochrnulého v Markově evangeliu, „podle něhož je souvislosti mezi nemocí a hříchem nevyvratitelná.“

Hrdinský biskup Athanasius Schneider nazval epidemii koronaviru „Božím zásahem, který má potrestat a očistit hříšný svět, a také Církev.“ Z událostí, které přivolaly Boží spravedlnost, Schneider zvlášť uvedl to, že papež dovolil modloslužbu s pačamamou a svaté přijímání na ruku.“ V rozhovoru citoval z knihy Zjevení: „Mám však něco málo proti tobě: máš tam některé, kteří se drží učení Balaama, … aby jedli z masa obětovaného modlám a smilnili. … Obrať se tedy! Jinak na tebe přijdu brzy a budu s nimi bojovat mečem svých úst.“ „Jsem přesvědčen,“ komentoval Schneider tento úryvek z Bible, „že Kristus by stejná slova zopakoval i papeži Františkovi a ostatním biskupům, kteří dovolili modlářské uctívání pačamamy a implicitně schvalovali sexuální vztahy mimo platné manželství, když takzvaným ,znovusezdaným rozvedeným', kteří jsou sexuálně aktivní, umožnili přistupovat ke svatému přijímání.“

Biskup Schneider rovněž zmínil svaté přijímání na ruku, které bylo přijato nejprve lokálně a potom široce dovoleno papežem Pavlem VI. přibližně před 50 lety. Schneider uvedl, že tato praxe „vedla k neúmyslné i úmyslné desakralizaci eucharistického Těla Kristova v bezprecedentním měřítku. Padesát let po Tělu Kristovu (většinou neúmyslně) šlapou kněží i laici v katolických kostelech po celém světě. Také krádeže proměněných hostií alarmujícím tempem rostou.“ [...] Současnou situaci, kdy se mnoha částech světa neslouží žádné veřejné mše, „by papež a biskupové mohli pochopit jako Boží výtku za uplynulých padesát let desakralizace a trivializace Eucharistie a současně jako milosrdnou výzvu k opravdovému eucharistickému obrácení celé Církve,“ dodal Mons. Schneider.

Čtěte ZDE: Modlit se za změnu papeže: Dovolené a doporučeníhodné. Jedno obrovské riziko. Prozřetelnost určí nejlepší cestu. Co lze dělat pro záchranu obecného dobra? Válka jako extrémní projev lásky. Důvěrnost s Bohem

Zápasníkova výzva

Nejde však jen o několik kardinálů a biskupů. Lidé obecně vidí, co se děje. Průzkum veřejného mínění minulý týden zjistil, že téměř polovina Američanů považuje pandemii koronaviru za „Boží upozornění“, abychom se opět obrátili k víře. Třetina se domnívá, že jde o „poslední dny“, které jsou předpovězeny v Bibli. Průzkum navíc zjistil, že křesťané, ale i nekřesťané se v pokračující krizi utíkají k Bibli a k náboženství.

Slavný zápasník a filmová hvězda Hulk Hogan vyzval na Twitteru 2,2 milionu svých fanoušků, aby činili pokání. Hogan nazval koronavirus „jedním z nejmocnějších darů lidstvu“. K tweetu připojil odkaz na Druhou Paralipomenon 7,13-14: „Zavru-li nebe, že nebude pršeti, pošlu-li kobylky a přikáži, by pohubily zemi, nebo pošlu-li mor na lid svůj, avšak lid můj, který sluje podle jména mého, obrátí se, bude se modliti ke mně, hledati tváře mé, a kajícně-li odvrátí se od svých zlých cest: také já vyslyším je s nebe, milostiv budu hříchům jejich a dám zdraví zemi jejich.“

Slavný zápasník minulý týden výzvu k pokání zopakoval: „Během tří krátkých měsíců, stejně jako v případě ran egyptských, nám Bůh vzal všechno, čemu se klaníme. Říká nám: Chcete se klanět sportovcům, tak zavřu stadiony. Chcete se klanět hudebníkům, zavřu kulturní střediska. Chcete se klanět hercům, zavřu divadla. Chcete se klanět penězům, zastavím ekonomiku a nechám zkolabovat akciové trhy. Nechcete chodit do kostela a klanět se mně, ale já se dostanu tam, kde do kostela nemůžete jít.“ „Možná nepotřebujeme vakcínu. Možná potřebujeme využít tuto dobu izolace od rozptylování světem a dopřát si osobní obnovu, při níž se soustředíme na to JEDINÉ na světě, na čem doopravdy záleží. Na Ježíše.“

Recept pro nás

Nejlepší zprávou, která se dobře hodí k největším svátkům Církve, je propuštění kardinála George Pella po nespravedlivém věznění, které trvalo déle než rok. Australský Vrchní soud připravil kardinálu Pellovi svého druhu vzkříšení, když ho jednomyslným rozhodnutím sedmi soudců zprostil obvinění ze zneužívání dětí v minulosti a propustil ho na svobodu. Osmasedmdesátiletý Pell byl ve vězení od února 2019. Obvinění se opíralo o neprokázané svědectví jediného člověka! Rozhodnutím, které bylo zveřejněno v úterý Svatého týdne, sedmiletá právní sága definitivně končí. Už nebudou žádné další procesy ani odvolání – Pell je svobodný.

A co byla první věc, kterou kardinál o svém osvobození řekl? „Doopravdy se těším, až budu sloužit soukromou mši svatou. Už je to dávno [co jsem mohl celebrovat], takže to je velké požehnání.“

„Po celou tuto dobu mi byla velkým zdrojem síly modlitba, včetně modliteb druhých,“ pokračovala Jeho Eminence. „Jsem obrovsky vděčný všem, kteří se za mě v této náročné době modlili a pomáhali mi.“

A to je, drazí přátelé, receptem i pro nás v našem uvěznění. Když už prožíváme tuto velikonoční dobu zavření doma, ať je nám modlitba velkým zdrojem síly a ať je prvním naším přáním po propuštění účast na nejsvětější Oběti mše svaté a přijetí zmrtvýchvstalého Spasitele ve svatém přijímání.

Bůh vám žehnej!

Zdroj.

 


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky