Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Jako za Sparty či Hitlera: Co spojuje odpadlé kněze, levicové věřící a nacisty? František s Bidenem jedna ruka. Nastupuje v USA doba vraždění a temna? I Polsko nakonec měkne. Halík mistrem sprosté manipulace

Jako za Sparty či Hitlera: Co spojuje odpadlé kněze, levicové věřící a nacisty? František s Bidenem jedna ruka. Nastupuje v USA doba vraždění a temna? I Polsko nakonec měkne. Halík mistrem sprosté manipulace

15. 11. 2020

Tisk článku

Radomír Malý sleduje vývoj v klíčových tématech základních morálních hodnot v Evropě i za oceánem a obává se, že ďábel se svými pohůnky má opět na čas navrch

Nedávný výrok polského Ústavního soudu (Trybunal Konstytucyjny, TK), že legální potraty dětí z eugenických důvodů, tedy po diagnostikování vady při prenatálním vyšetření (zejména se jedná o Downův syndrom) jsou protiústavní, vyvolaly protesty proabortivních skupin, došlo i na devastaci chrámů a fyzické napadání katolických kněží.

Žel takzvaná katolevice reprezentovaná krakovským Tygodnikem Powszechnym vznesla argument, že tito odpůrci rozhodnutí TK mají částečnou pravdu, neboť prý „nelze ženy nutit k hrdinství“. Vyskytli se žel i někteří polští duchovní, kteří sdílejí toto stanovisko, jak dokazuje veřejně publikované Prohlášení obyčejných kněží.

Vláda PiS před tímto nátlakem ustupuje, dodnes nepředložila toto rozhodnutí TK v parlamentu, aby podle něj mohla být upravena legislativa. Prezident Andrzej Duda se ozval, že chystá kompromisní návrh, jenž by připouštěl eugenické potraty „až v nejkrajnějším případě, kdy existuje neomylná jistota, že dítě se narodí postižené“.

Odpadlíci 

To všechno odporuje nauce Církve o potratech, která je jasná. Kdo se jakkoliv vysloví pro legalizaci těchto vražd, byť jenom v maximálně omezené míře, podléhá exkomunikaci. Že toto platí i o amerických „katolických“ politicích Joeovi Bidenovi, Nancy Pelosiové nebo kanadském Justinu Trudeauovi, je jasné jako facka. Proč biskupové už dávno tuto automatickou exkomunikaci nad těmito vrahy nenarozených dětí nevyhlásili a proč těmto propotratovým politikům je nadále podávána Eucharistie, má souvislost s rozmělňováním a zřeďováním katolické víry po II. vatikánském koncilu, což by bylo na jiné téma.

U nás tomuto trestu automatické exkomunikace podléhá i profesor Tomáš Halík. Na christnetu 12.11. byl publikován jeho článek Pseudonáboženství F – příklad náboženské patologie. Píše v něm mimo jiné: „Co mají společného teroristé, vykřikující náboženská hesla, křesťané, podporující Donalda Trumpa, radikálové pro-life skupin, odpůrci papeže Františka, zasílající mu 'synovská napomenutí', bojůvky 'na obranu bílého heterosexuálního muže' nebo pokus Jaroslava Kaczyńského vytvořit v Polsku autoritativní katolický stát? (poznámka autora: Kaczyński právě naopak takový stát, žel, odmítá…) (…) Radikálové pro-life skupin ignorují fakt, že kriminalizace potratů není jedinou a nejvhodnější cestou k ochraně nenarozeného života. Například zpřísnění zákonů o potratech v Polsku povede zřejmě pouze k potratové turistice polských žen do okolních zemí a nebezpečným domácím potratům. Dosavadní legislativa většiny evropských zemí nikoho k potratům nenutí. Odvaha rodičů přijmout i těžce zdravotně postižený plod a starat se trvale o těžce handicapované dítě je obdivuhodným morálním hrdinstvím; k hrdinství však nemůže být nikdo nucen, zejména ne moralizátory, kteří 'ukládají lidem těžká břemena, ale sami se jich prstem nedotknou' (srov. Mt 23, 4)“.

Těžko lze najít otřesnější příklad podvodné demagogie. Dávat „radikály prolife skupin“ do jedné řady s teroristy je opravdu vrcholem nečestné a sprosté manipulace, o to však teď tolik nejde. Spíše jde o to, že Halík jako katolický kněz (je-li jím vůbec, pochybnosti o tom byly už vícekrát publikovány) veřejně schvaluje, že zákon dovoluje potraty – a to spadá jednoznačně pod exkomunikaci latae sententiae.

Čtěte ZDE: Vraždění za časů cholery: Byznys musí šlapat. Vakcíny ze zabitých miminek? Gatesova rozdvojená osobnost. O co se WHO důsledně stará. Odmítání dobra. Boj o Spojené státy. Krev nevinných obětí

Hrdinství

Nebudeme polemizovat s Halíkovou tezí, že zákaz potratů povede k nelegální potratové turistice a k nebezpečným domácím potratům, to je stejně hloupé jako argument, že legislativní kriminalizace krádeží povede k ohrožení zdraví a života pachatelů, kteří při nebezpečných nelegálních vloupačkách do domů a bytů mohou narazit na hlídacího psa, jenž je může napadnout.

Tady jde o argument, jestli skutečně k hrdinství, v tomto případě k porodu postiženého dítěte a jeho přijetí, „nemůže být nikdo nucen….“ Katolická morálka je zde jasná: Ano, k hrdinství může být nucen, když jde o lidský život. Hasiči, který vidí člověka ohroženého plameny, ukládá profesní povinnost riskovat i vlastní život při jeho záchraně. Po ženě, které je diagnostikován poškozený plod, se pouze žádá, aby děťátko porodila, nikoli vlastní život. Pokud nemá odvahu postarat se o ně, existují tady charitativní instituce, především katolické vedené řeholnicemi, jež toto břemeno vezmou na sebe. Pokud sekularizace a nedostatek řeholních povolání postoupily tak daleko, že takové katolické instituce již zde nejsou, má stát morální povinnost zřídit příslušné ústavy.

Nicméně statistiky ukazují, že u většiny matek, které porodí postižené dítě, nakonec zvítězí přirozená mateřská láska, potomka přijmou a pečují o něho.

Jestli akceptujeme, že k „hrdinství“, tedy k porodu postiženého dítěte, nemůže být žena nucena, octneme se ve starověké Spartě nebo v hitlerovském Německu. Pokud nemůže být matka nucena k „hrdinství“ porodit postižené dítě a starat se o ně, tak logicky nemůže být k tomu nucena ani tehdy, když její zdravé dítě se zraní s doživotními následky nebo onemocní nemocí, která ho zcela vyřadí ze společnosti normálních lidí.

Tak uvažovali v antické Spartě, kde postižené děti zabíjeli, tak uvažovali i v pohanském Římě, kde je shazovali z Tarpejské skály. Nacistické Německo mělo pro takové případy do důsledků vypracovaný program eutanázie. Legální eugenické potraty jsou významným krokem k legálnímu zabíjení dětí doživotně postižených už po narození nebo i dospělých. To není strašení, to už se děje legálně v Nizozemí, kde se takovým dětem nebo lidem podá příslušný medikament. A nejen v Nizozemí, kde je eutanázie legální, pololegálně se tak děje i v jiných "vyspělých" zemích.

Čtěte ZDE: Polsko ve varu: Potratoví aktivisté útočí již i na katedrály. Domobrana se formuje. Hysterie levicových liberálů neschopných dialogu. Na životech dětí nezáleží? Kulturní revoluce má problém. Fans jdou věřícím na pomoc

Nový ministr

Katolík musí odmítat toto pohanské barbarství stejně rozhodně, jako je odmítali křesťané v prvních třech staletích – a jako je v jeho novopohanské podobě odmítali katoličtí hrdinové protihitlerovského odboje ve 3. říši (kardinál bl. Clemens von Galen, prelát bl. Bernhard Lichtenberg aj.). Jakékoliv přizpůsobování se novodobému návratu k pohanství je zradou Krista, ať už ji páchá prostý katolík nebo vysoký církevní hodnostář.

Mimochodem, papež František osobně telefonoval s Bidenem, ačkoliv jeho vítězství ve volbách kvůli podezření z podvodů stále není jisté. Prý podle Bidenových slov, jak sděluje kath.net 13.11., se bavili o ekologii a politice vůči imigrantům z muslimských zemí.

O ochraně nenarozeného a končícího života samozřejmě ani slovo, ačkoliv těsně předtím Biden oznámil, že novým ministrem spravedlnosti jmenuje dosavadního prokurátora z Kalifornie Xaviera Becerru. Právě on vedl před lety žalobu proti novinářům prolife, kteří odhalili kšefty největší propotratové organizace Planned Parentood s plody potracených dětí.

K tomu snad není třeba dalšího komentáře.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky