Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Démonická mlha a očkovací diktatura: Spolupráce se zlem? Tkáně zabitých dětí žalují. Reálné, nebo mediální hrozby? Nástroj rozdělení. Covid není vzteklina. Není jedno kterém bojišti padneme. Nést kříž a následovat Krista

Démonická mlha a očkovací diktatura: Spolupráce se zlem? Tkáně zabitých dětí žalují. Reálné, nebo mediální hrozby? Nástroj rozdělení. Covid není vzteklina. Není jedno kterém bojišti padneme. Nést kříž a následovat Krista

21. 3. 2021

Tisk článku

Kennedy Hall zkoumá etickou rovinu vnucovaného očkování proti koronaviru, které by bylo problematické i v případě, kdyby se za ním neskrývaly ještě temnější cíle

Všichni – nebo přinejmenším mnozí – přemýšlejí o problému experimentálního očkování, které ve světě probíhá. Je to rok, co padla démonická mlha s názvem koronavirová hysterie. Navzdory vážnosti této nemoci jsou pozoruhodné trvalé změny, které se cpou lidem horem dolem.

Ačkoliv tam, kde bydlím, neexistují žádné důkazy o „pandemii“ – kromě záplavy propagandy – žijeme přesto v dystopické realitě restrikcí, jež se zavádějí ve všech aspektech našich životů. Politici stále více připomínají psychopaty s démonickou posedlostí, kteří mají potěšení z toho, že mohou udusit civilizaci.

Absolutní princip

S touto „pandemií“ přišlo diskutabilní očkování. Nemám v úmyslu pouštět se do bouřlivých diskusí o účinnosti vakcinace nebo vědeckých otázek, protože je to mimo mé kompetence. Mám svůj vlastní názor, místo toho však čtenáře nabízím, aby si poslechli náš poslední rozhovor s Pamelou Acker – která je významným odborníkem v této oblasti – na téma očkování a toho, co pro křesťany znamená. Paní Ackerová uvádí na pravou míru mnohé nepravdy či polopravdy v diskusi o očkování. Objasňuje také, že otázka potratu není ve vztahu k očkování něčím nepodstatným, ale bohužel ve většině případů relevantním problémem.

Shodněme se na některých základních principech: Za prvé, je možné diskutovat lékařskou účinnost a křesťan může s čistým svědomím nesouhlasit s aplikací některých léků. Není to hřích. I kdyby například byly vakcíny vždy připravovány eticky, může přesto nesouhlasit s tím, zda je či není dobré je využít z čistě lékařských důvodů. Za druhé, jen proto, že něco bylo vytvořeno nebo získáno nemorálně, neznamená to nutně, že je [vždy] nemorální z toho mít prospěch. Stejně jako u všech morálních otázek existují určité hříchy, které jsou závažnější než jiné, je proto třeba velké obezřetnosti a pečlivosti při jejich posuzování.

Nejspíš se bez problémů shodneme na prvním principu, zásadní etické úvahy však přináší ten druhý. Lze také argumentovat, že úmyslné sebepoškozování, dokonce i experimentálním lékem, může být hříšné, pokud neexistuje oprávněný důvod. Může být hříšné, když se z nedostatečného důvodu vydáme velkému riziku tělesné újmy. Proto, pokud by se například ukázalo, že experimentální vakcíny představují velké riziko pro naše zdraví – i kdyby byly získány eticky – musí se to brát v potaz.

Hlavním problémem ale je, že většina západních vakcín proti koronaviru se odvozuje z fetálních buněčných linií nebo jsou na nich testovány, takže určitým způsobem využívají pro své účely tkáně potracených dětí. Znamená to, že je svou podstatou špatné mít hypoteticky prospěch z takových vakcín?

Nejde o absolutní morální princip (pro všechny okolnosti a všechny případy). Proto bychom formálně mohli říci: „Ne, není to svou podstatou špatné.“ Například očkování proti vzteklině jednoznačně funguje a tato nemoc je smrtelná skoro ve 100 % případů. Je možné nalézt eticky vyvinutou vakcínu proti vzteklině, nebylo by však hříšné využít tento lék, ani kdyby jedinou volbou byla neeticky získaná verze.

Čtěte ZDE: Nejvýznamnější chvíle se blíží: Postní období za covidové operace. Strach z nepodstatného a vedle lhostejnost k podstatnému. Jsme na prahu konce světa? A záleží vůbec na tom? Naše největší útěcha. K čemu je ten půst?

To přináší otázku vážného důvodu

Pokud vás pokousalo nakažené zvíře, a dostali jste vzteklinu, takřka jistě zemřete. Tato situace je tedy kritická. Není to otázka typu „mohl bych zemřít“ nebo „bojím se, že zemřu“ protože v televizi říkali, že „bych mohl umřít“. Krajně vysoká pravděpodobnost úmrtí [v tomto případě] se zakládá na mnohogenerační zkušenosti a nenapadnutelných důkazech. Mít v takovém případě prospěch z léku s ohavným původem by nicméně bylo přípustné za předpokladu, že by to byla jediná rozumná možnost.

Je to podobná hypotetická situace, jasko kdyby prostitutka chtěla věnovat hladovému bezdomovci peníze na nákup jídla. Prostitutka samozřejmě spáchala a podněcovala ďábelské jednání. Tyto peníze tedy byly získány nemravným způsobem. Bezdomovec je však nutně potřebuje, a není tedy nemorální, aby přijal tento "sporný" skutek dobročinnosti.

Nezdá se však, že existuje fatální fyzický důvod pro vakcíny proti koronaviru, protože se naštěstí tato nemoc ukázala být mnohem méně závažná, než o ní tvrdí nekonečné mediální a politické očkovací kampaně. Možná někteří staří a nemocní lidé se mohou vcelku pochopitelně bát, ale i mezi starší populací se rizika zveličují pomocí statistické manipulace. Není to tedy tak, že by si fyzické riziko vynucovalo přijetí vakcíny, která má tak otřesný původ, zvláště pokud uvážíme, že je experimentální a možná víc smrtící, než je pro obecnou populaci sama tato nemoc.

Co by tedy zakládalo závažný důvod pro její přijetí?

S pokračujícím dtivým nástupem diktatury „veřejného zdraví“ jsou mnozí vystrašení kvůli vážným existenčním potížím, pokud by vakcinaci odmítli. Pro někoho by to mohlo znamenat ztrátu živobytí, omezení cestování a dokonce i omezení přístupu do některých obchodů. To se už bohužel děje v Izraeli, ačkoliv není jasné, jestli to platí pro všechny obchody. Nicméně se to děje. Může být dokonce možné, že některé vlády by mohly bez dokladu o očkování omezit přístup do církevních budov. Nedivil bych se tomu.

Čtěte ZDE: Očkovací otroctví: Vše bylo plánované již před covidem. Plán z roku 2018. Sledování nálady a boj proto odpůrcům. Smart pračka na peníze. Závod ve výrobě digitálních okovů? Leccos se ještě dozvíme. Bude však možná pozdě

Představují tyto scénáře vážný důvod nechat se očkovat?

Nemohu posoudit důvody nikoho kromě sebe a své rodiny.

Ke zvážení však je: vážný důvod znamená vážný, nikoliv jen to, že něco může být obtížné. Když bychom například mohli ztratit práci, pokud odmítneme očkování, byl by to vážný důvod? To záleží na mnoha různých faktorech. Je jiná práce, kterou byste si mohli najít? Myslíte si, že když vám v práci řeknou: „nechte se píchnout nebo vás propustíme“, že vás nebudou nutit ke kompromisům i u jiných morálních zásad? A že, když po vás teď požadují, abyste spolupracovali se zlem – a to velmi osobním tělesným způsobem – už po vás nebudou příště požadovat nic moc jiného?

Pokud jste farářem a vláda říká, že vaše farnost se musí nechat očkovat, aby mohla navštěvovat kostel, myslíte si, že je to oprávněné? Už vám řekli, že by vaši farníci musí mít překrytá ústa, nesmějí zpívat a že v Božím domě můžete mít jen tolik lidí, kolik césar dovolí. Ne, u očkování to neskončí, stejně jako to neskončilo u dvou týdnů, dvou měsíců, jednoho roku nebo jedné roušky.

Prožíváme ďábelský útlak a stát je ďáblovým poskokem ve většině částí světa. Trajektorie této historické doby je trajektorií jiných dob pronásledování a očkování bude nepochybně použito jako nástroj ostrakizace a rozdělení – jako to už učinila většina dosavadních opatření.

Jediná cesta vpřed je na osobním zvážení, osobní integritě. Nastala hodina zvážit, jaké obtíže jsme schopní snášet pro své zásady a přesvědčení. Je čas rozhodnout se, na kterém bojišti stojí za to padnout a, bude-li to nutné, tedy i trpět, abychom zůstali v jednotě s Bohem.

Kéž se nad námi Bůh smiluje! Kéž nalezneme odvahu upřít svůj pohled na Kříž a čelit vlkům.

Zdroj.

 
Tagy článku

Doporučujeme

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají nás mladí za zaostalé? Od početí po smrt.  Genderismus je prohra Západu. Jsme jen shluk buněk? Identita jednotlivce, národa a státu. Zpověď

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky