Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Ďábel je především demokrat: Dvanáct triků antikrista. Podobnost čistě náhodná? Křesťanství nebylo nikdy potřebnější než dnes. Pohřební píseň zločinům současnosti? I tresty vzbuzují naději. Jak se bránit?

Ďábel je především demokrat: Dvanáct triků antikrista. Podobnost čistě náhodná? Křesťanství nebylo nikdy potřebnější než dnes. Pohřební píseň zločinům současnosti? I tresty vzbuzují naději. Jak se bránit?

10. 10. 2021

Tisk článku

Pete Baklinski tlumočí prorocká slova slavného arcibiskupa Fultona Sheena, jež v temné době, která právě nastává, dostávají mimořádnou naléhavost a hodnotu kompasu

Říká se, že největším trikem, který se ďáblovi kdy podařil, je to, že přesvědčil svět o tom, že neexistuje. Podobně největším trikem antikrista bude to, že přesvědčí lidi, že není ničitelem, nýbrž spasitelem světa, jak řekl ctihodný Boží služebník arcibiskup Fulton J. Sheen již v roce 1947 v působivém rozhlasovém kázání, které bylo nedávno objeveno v archívech a zveřejněno na YouTube.

Stejně jako ďábel, jehož typickým znakem je překrucování pravdy, aby prodal hřích, i antikrist bude podle Sheena mást myšlení lidí, aby je přesvědčil, že je „Velkým Humanistou“, a bude mluvit o „míru, prosperitě a hojnosti“.

Aktuálnější než tehdy

I když Sheenův popis antikrista vznikl téměř před 70 lety, jsou jeho slova v naší době ještě přiléhavější než v té jeho. Jeho prorocké poselství je naprosto klíčové pro každého upřímného křesťana, který se snaží o věrnost Kristu až do konce.

Arcibiskup Sheen říká:

„Antikrist se tak nebude nazývat, jinak by neměl žádné následovníky. Nebude nosit rudé kamaše, dštít síru, třímat kopí ani mávat špičatým ocasem jako Mefisto ve Faustovi. Nikde v Písmu svatém nenacházíme opodstatnění pro lidový mýtus o ďáblu jako kašparovi oblečeném jako první ‚rudoch‘. Popisuje se tam jako padlý anděl, jako ‚pán tohoto světa‘, jehož úkolem je nás přesvědčit, že žádný jiný svět neexistuje.

Jeho logika je prostá: jestliže není nebe, pak není peklo; není-li peklo, neexistuje hřích; neexistuje-li hřích, pak není žádný soudce; a není-li soud, pak zlo je dobrem a dobro zlem. Kromě všech těchto popisů nám však náš Pán říká také to, že Antikrist se mu bude tak podobat, že by mohl svést i vyvolené – a žádný ďábel, kterého jsme kdy viděli v obrázkové knížce, by vyvolené určitě nesvedl. Jak se mu v tomto novém věku podaří získat příznivce svého náboženství?

Čtěte ZDE: Blíží se konec věků? Ruský filosof Solovjov před sto lety předpověděl Evropskou unii a tvrdil: Antikrist bude prezidentem EU. Tragédie dneška: Svoboda bez obsahu

Poznávací znaky antikrista

 • Bude se maskovat jako Velký Humanista a bude mluvit o míru, prosperitě a hojnosti, a to ne jako o prostředcích, které nás vedou k Bohu, ale jako o cílích samotných o sobě.
 • Bude psát knihy o novém pojetí Boha, které budou vyhovovat tomu, jak lidé žijí.
 • Bude propagovat víru v astrologii, aby za naše hříchy neodpovídala naše vůle, nýbrž hvězdy.
 • Vinu bude psychologicky omlouvat jako potlačený sex a přinutí lidi, aby se styděli, budou-li o nich jiní říkat, že nejsou dost tolerantní a liberální.
 • Toleranci bude zaměňovat za lhostejnost a dobro za zlo.
 • Bude podporovat rozvody pod záminkou, že mít dalšího partnera je „nutnost“.
 • Bude zveličovat lásku k lásce a snižovat lásku k lidem.
 • Bude vzývat náboženství, aby náboženství zničil.
 • Bude dokonce mluvit o Kristu a říkat, že to byl největší člověk, který kdy žil.
 • Bude tvrdit, že jeho posláním je osvobodit lidi od otroctví pověr a fašismu, které nikdy nedefinuje.
 • Při vší své zdánlivé lásce k lidstvu a uhlazených řečech o svobodě a rovnosti bude mít jedno velké tajemství, které nikomu nesvěří: nebude věřit v Boha. A protože jeho náboženstvím bude bratrství bez Božího otcovství, dokáže svést i vyvolené.
 • Zřídí anticírkev, která bude napodobeninou Církve, jako je ďábel opicí Boží. Bude to mystické tělo Antikrista, které se všemi vnějšími znaky bude podobat Církvi, mystickému tělu Kristovu. Moderního člověka, v jeho osamělosti a frustraci zoufale potřebujícího Boha, svede k tomu, aby stále více hladověl po členství v jeho komunitě, která člověku poskytne smysl života bez nutnosti osobního obrácení a přiznání osobní viny. V naší době byl ďáblovi ponechán obzvlášť dlouhý řetěz.

Argument pro křesťanství

Sheen konstatuje, že se Antikrista neobává kvůli strachu o přežití Katolické církve, ale kvůli ničivému vlivu, který Antikrist bude mít na ty, kdo žádnou víru nemají. „Neobáváme se o neomylnost, ale o to, že svět zaplaví omyl; netřeseme se, že bude Bůh sesazen z trůnu, ale že bude vládnout barbarství; zničena nebude transsubstanciace, ale rodina; nevytratí se svátosti, ale mravní zákon.“

Sheen věří, že „Církev bude žít a zazpívá pohřební píseň všem zlům současnosti,“ jako během své staleté existence přežila jiné velké krize. „Církev možná má své Velké pátky, ale ty jsou jen preludiem k neděli Vzkříšení, neboť nikdy nebude zrušeno Boží zaslíbení: ‚...a brány pekelné ji nepřemohou. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa’ (Mt 28,20). ,Každý, kdo padne na ten kámen, rozrazí se; a na koho padne, toho rozdrtí’ (Lk 20,18).”

„Nikdy v dějinách neexistovaly tak silné argumenty ve prospěch existence křesťanství, neboť lidé zjišťují, že jejich strádání a bída, války a revoluce vzrůstají přímo úměrně k jeho odmítání. Zlo je odsouzeno k nezdaru; jen dobro samo sebe zachovává.“

Sheen své posluchače naléhavě vybízel, aby dělali konkrétní kroky proti špatnostem doby a čerpali z duchovních zdrojů, které jim pro tento boj dává Bůh.

Jako křesťané si musíme uvědomit, že okamžik krize není dobou zoufalství, ale příležitosti. Zrodili jsme se v krizi, v porážce – při Ukřižování. Jakmile uznáme, že se na nás vztahuje Boží hněv, začíná se na nás vztahovat Boží milosrdenství. I Boží tresty vytvářejí naději: zloděj po pravici přišel k Bohu skrze ukřižování.

Čtěte ZDE: 20. století: revoluce, teror a války. Poté přijde Antikrist - vzdělaný, moudrý, šlechetný, jednotící. Vidíme jich desítky okolo sebe. Geniální ruský prorok promlouvá k naší době

Jak se bránit

 • Katolíci musejí povzbuzovat svou víru, pověsit si doma krucifix, který jim má připomínat, že je třeba nést svůj kříž.
 • Ať se rodina každý den shromažďuje k modlitbě růžence.
 • Choďte denně na mši svatou.
 • Denně se modlete před svatostánkem, zejména ve farnostech, kde si kněží uvědomují potřeby světa, a proto konají kající pobožnosti.
 • Ti, kteří mají víru, ať dbají na to, aby byli stále ve stavu milosti, a ti, kteří ji nemají, by měli začít zjišťovat, co víra znamená, protože v nadcházející době bude jen jeden způsob, jak dosáhnout toho, aby se nám přestala třást kolena: kleknout na ně a modlit se.
 • Modlete se ke svatému Michaelovi, který zvítězil nad Luciferem a svrhl z nebe pyšné anděly, aby svět očistil od všeho rozkladu a nepokoje.
 • Modlete se k Panně Marii, aby ta, která dostala moc rozdrtit hlavu hada, jenž lidem nalhal, že mohou být jako bohové, pomohla světu znovu najít Krista.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky