Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Dva roky teroru a bezpráví: Je čas zintenzivnit modlitby. Duchovní rozměr bitvy. Zrada autority autoritou. Model pekelné společnosti pro náš svět? Všechny národy nechť volají

Dva roky teroru a bezpráví: Je čas zintenzivnit modlitby. Duchovní rozměr bitvy. Zrada autority autoritou. Model pekelné společnosti pro náš svět? Všechny národy nechť volají

8. 1. 2022

Tisk článku

Carlo Maria Vigano uprostřed boje o duchovní i fyzickou svobodu tváří v tvář celosvětovému organizovanému teroru vyzývá všechny k modlitbě, neboť účinnější zbraň v rukách nyní nemáme

Po dvou letech lží a podvodů je lidstvo podrobené globalistickou oligarchií svědkem posledních úderů ocasu Leviatana; a zatímco pravda vychází na světlo z mnoha stran a odhaluje podvody a zradu mnohých, zdá se, že zlo chce pokračovat v řádění a zavádět stále absurdnější zákony, kterými nás chce donutit k otroctví ve jménu naléhavé zdravotní situace, jíž se snaží legitimizovat omezování základních svobod, segregaci těch, kteří se nepodávají vydírání, a kriminalizaci nespokojenců.

Pochopili jsme duchovní rozměr této bitvy, v níž měl virus, pravděpodobně vyrobený v laboratoři, umožnit Velký reset, který Nový světový řád dlouho a podrobně plánoval, aby vymazal všechny stopy naší křesťanské identity a s ní i zbytky civilizace a kultury, které náboženství ve společnosti inspirovalo.

Uvědomili jsme si také, že zrada autority autoritou se týká nejen těch, kdo řídí osudy národů, ale také katolické hierarchie, která se snaží z Kristovy církve udělat služebnici globalistické ideologie. S hrůzou jsme sledovali, jak se hluboký stát a hluboká církev spojují proti Bohu a lidem, aby na zemi nastolily království Antikrista.

Stejně jako Panna Maria ukázala fatimským pastýřům peklo a zatracené duše, tak i nám ukazuje model pekelné společnosti, kterou by globalistická elita ráda vytvořila na zemi. Společnost bez Boha, bez Pravdy, bez Dobra, v níž vládne smrt, nenávist, bezbožnost, neřest a hřích, v níž se stvoření bouří proti Stvořiteli.

V duchovním boji jsou zapotřebí duchovní zbraně. To dobře pochopily tisíce katolíků, zejména mužů, kteří v různých částech světa začali veřejné modlitby růžence za osvobození své vlasti. Takové chvályhodné a odvážné iniciativy jsou počátkem křesťanského povstání a znovuzrození víry a zároveň slavnostním aktem úcty k Matce Boží.

Samotné lidské síly nejsou schopny čelit této hrozbě. Proto musíme pochopit, jak důležité a nenahraditelné je uchýlit se k modlitbě a Boží pomoci s nepřemožitelnou zbraní, kterou nám dala Panna Maria, abychom bojovali proti nepříteli lidského rodu.

ZVU VŠECHNY K CELOSVĚTOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTĚ RŮŽENCE, ABYCHOM NA MOCNOU PŘÍMLUVU BLAHOSLAVENÉ PANNY DOSÁHLI BOŽÍHO ZÁSAHU A VÍTĚZSTVÍ NAD ROZPOUTÁNÍM SIL ZLA. MOJE VLASTNÍ PROSBA SE PŘIPOJUJE K PROSBĚ VÁS VŠECH PŘI RECITOVÁNÍ TŘÍ RŮŽENCŮ.

Ve všech národech, ve všech městech světa ať se s důvěrou a hlasitě ozve volání naší modlitby. Vrhněme se k nohám naší Matky jako děti, které svírá soužení, a vzývejme ji s jistotou, že budeme vyslyšeni. Připomeňme si slova svatého Bernarda: 

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se uchýlil pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.

 

Čtěte ZDE: Vize budoucí společnosti: Bez majetku, soukromí i důstojnosti. Naplnění účelu covidismu? Náboženství, které je zakázané. Pastýři odstaveni. Musíme vidět hrozbu v celé šíři. Máme však něco, co oni nemají

Poklekněme k modlitbě ve svých domovech, v kostelech, na ulicích a náměstích našich měst. Když si uvědomíme, že všichni potřebujeme pomoc Panny Marie Růžencové, uctěme božský řád proti pekelnému chaosu a vložme veškerou svou naději do té, která nám byla dána u paty kříže jako Matka a jako Matka nás miluje a pomáhá nám, jak to vždy v dějinách činila.

Kéž nás na této křížové výpravě provázejí děti, jejichž nevinnost dojímá nebe. Kéž se s námi duchovně spojí i staří a nemocní lidé a obětují své utrpení ve spojení s utrpením našeho Pána Ježíše Krista. Ďábel se bojí modlitby dětí a pokání trpících, protože v čistotě a oběti vidí obraz Krista, který ho porazil.

Kéž všude zazní naše upřímná modlitba. Prosíme Prostřednici všech milostí, aby ukončila toto ničení našeho světa, naší svobody, naší identity a našich citů. Prosíme ji, aby nám otevřela oči, abychom se nenechali strhnout do propasti zoufalství, nenávisti a sociálních konfliktů těmi, kdo zasévají rozkol, aby nás zasáhli na těle i duši.

Prosíme o osvícení váhající mysli rodičů, kteří si neuvědomují důsledky genového séra na děti; prosíme, aby pohnula lékaře k léčbě pacientů a k zastavení cynických neúčinných protokolů; aby otřásla vládci, soudci a policejními složkami, aby pracovali pro obecné dobro, a neposlouchali diktátory bez morálky.

Prosíme tě, obrať ty, kdo se zaslepeni touhou po moci a penězích stali spoluviníky nejtěžšího zločinu proti Bohu a proti těm, které tvůj Syn vykoupil na kříži. Prosíme, abys obrátila pastýře, kterým Pán svěřil své stádo a od nichž bude žádat účet za každou duši. A aby se tak stalo, prosíme o odpuštění našich hříchů a veřejných hříchů národů, neboť pouze skrze pokání a odhodlání již neurážet tvého božského Syna můžeme doufat, že budeme vyslyšeni.

Pohnut touto důvěrou se k tobě obracím, ó Matko, Panno panen, k tobě přicházím, tobě se klaním, já kající hříšník.

Nepohrdej, ó Matko Slova, mými modlitbami, vyslechni je laskavě a vyslyš mě!

Zdroj.

P. S.: U nás tuto výzvu následuje iniciativa Země Koruny české se modlí.
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky