Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Arcibiskup Vigano: Svrhněme globalisty! Vytvořme Antiglobalistickou alianci. Osvoboďme zotročené občany a národy. Pryč se satanisty Sorosem, Schwabem a Gatesem. Rusko jako poslední bašta křesťanské civilizace. Kristus zvítězí!

Arcibiskup Vigano: Svrhněme globalisty! Vytvořme Antiglobalistickou alianci. Osvoboďme zotročené občany a národy. Pryč se satanisty Sorosem, Schwabem a Gatesem. Rusko jako poslední bašta křesťanské civilizace. Kristus zvítězí!

26. 3. 2023

Tisk článku

Carlo Maria Vigano ve svém poselství kongresu Mezinárodního hnutí přátel Ruska vyzval tento týden k vytvoření mezinárodní antiglobalistické aliance která by vrátila moc ve světě do rukou občanům a národům

Arcibiskup Carlo Maria Vigano prohlásil, že globalisté George Soros, Klaus Schwab a Bill Gates musí být svrženi veřejností, protože jsou „čistým zlem“ pracujícím jménem Satana, aby na Zemi nastolili „Nový světový řád“.

pp

Vytvoření Antiglobalistické aliance

Bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických ve svém projevu na zakládajícím kongresu Mezinárodního hnutí přátel Ruska varoval před plány globalistů, včetně jejich progresivně-liberální ideologie, Velkého resetu a Agendy 2030, které podle něj představují obrovskou hrozbu pro přežití lidstva.

Dále vyzval ke zformování Antiglobalistické aliance, která by vrátila moc do rukou občanům a národům. Oslavy v Moskvě se zúčastnili hosté ze 40 zemí z Evropy, Asie, Afriky a Spojených států. Začínající sociální hnutí dostalo blahopřání i od prezidenta Vladimira Putina, který dal hnutí do protikladu s tím, co popsal jako „protiruskou hysterii záměrně vybičovanou v mnoha zemích“.

Arcibiskup Vigano: Vítězství patří Kristu

Navrhovaný manifest hnutí obhajuje podporu ruské kultury a spirituality, poskytování „spolehlivých informací“ o Rusku a posílení „lidové diplomacie na obranu multipolárního světa“. Od invaze na Ukrajinu ruští představitelé stále více vzdalují svou zemi od tzv. liberálních západních hodnot. Jak informoval deník Moscow Times, představitelé země nadále podporují obranu multipolárního světa a opozici vůči „rusofobní kampani“.

Arcibiskup Vigano se k události vyjádřil v živém videu, přičemž se zaměřil na globalisty a připomněl posluchačům, že „vítězství patří Kristu a těm, kteří se rozhodnou spojit pod svatým obrazem kříže“.

Přepis poselství arcibiskupa Vigana:

Milí přátelé,

mám velkou radost, že vám mohu adresovat krátký odkaz u příležitosti založení Mezinárodního hnutí přátel Ruska.

Manifest této asociace začíná slovem, které jako by se vytratilo ze západní slovní zásoby: přátelství. V tomto případě je to přátelství k ruskému lidu, sdílené tolika lidmi na celém světě, a přátelství ruského lidu k jiným národům v duchu bratrství, jehož základy spočívají ve vidění sebe sama jako dětí Božích, jako bratří a sester našeho Pána Ježíše Krista.

Moskva - zachránce křesťanství

Když Západořímská říše pod tlakem barbarských invazí ztratila svou politickou moc, štafeta přešla na Konstantinopol. A když po dobytí Byzance Mehmedem II. padla i Východořímská říše, byla to Moskva, která zachránila její náboženské a politické dědictví se svými svatými a králi.

Současná krize nám ukazuje kolaps zkorumpovaného Západu, ve kterém není papeže Lva Velikého, který by zachránil jeho osud, ale který má stále své poslání, pokud by dokázal obnovit svou prozřetelnost a rozpoznal, co ho spojuje s misí Ruska.

Nedávné události nám ukázaly, že materialistický ateismus, který od roku 1917 devastoval Ruskou říši a svět – jak to oznámila Nejsvětější Panna Maria ve Fatimě – se dnes připojil k liberalismu v globalistické ideologii, která je základem bláznivého projektu Nového světového řádu.

pp

Čtěte ZDE: Výzva pro celý svět: Jsme Kristovi vojáci na „válečné stezce“. Postavme se satanské tyranii globalistů! Antikrist se děsí Panny Marie. Máme zbraň nad všechny zbraně. Archanděli Michaeli, chraň nás v boji proti útokům ďáblovým!

Poslední bašta civilizace proti barbarství

Jde o pekelný projekt, jak správně poukázal v nedávném projevu prezident Vladimir Vladimirovič Putin, ve kterém nenávist ke křesťanské civilizaci chce vytvořit společnost otroků podřízených davoské elitě. Dystopickou společnost, bez minulosti a bez budoucnosti, bez víry a bez ideálů, bez kultury a bez umění, bez otců a matek, bez rodiny a spirituality, bez učitelů a duchovních průvodců, bez úcty ke starším a bez naděje pro naše děti.

Nemůžeme se však divit. Po odkřesťanštění západního světa tato elita považuje Rusko za nepřítele, kterého je třeba svrhnout. Ruská federace nepochybně stojí jako poslední bašta civilizace proti barbarství a soustřeďuje kolem sebe všechny ty národy, které se nehodlají podřídit kolonizaci NATO, OSN, Světové zdravotnické organizace, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a té hromadě nadací, jejichž cílem je indoktrinace mas, manipulace s informacemi, vytváření „barevných revolucí“ k destabilizaci legitimně zvolených vlád a rozsévání chaosu, válek a bídy.

Po nedávné pandemické frašce – vedené kriminálními metodami, které jsem neváhal odsoudit od začátku roku 2020 – následovaly nové nouzové situace, včetně ukrajinské krize. Tyto krize byly záměrně vyvolány s cílem zničit sociální a ekonomickou strukturu národů, zdecimovat světovou populaci, soustředit moc do rukou oligarchie, kterou nikdo nezvolil a která spáchala skutečný světový převrat, za který bude dříve či později povolána zodpovídat se před světem.

pp

Čtěte ZDE: Roztříštěný svět spěje ke třetí světové válce: Davoská „dokonalá bouře“ na pozadí smrtelné nemoci a války. Emmanuel Todd: velký konflikt už začal. Rusko nemá kam ustoupit. Je to buď a nebo. Začal boj mezi světlem a tmou

Království Antikrista

Zosnovatelé tohoto převratu mají svá jména a tváře, počínaje Georgem Sorosem, Klausem Schwabem a Billem Gatesem. Ti, kteří dnes prohlašují, že Rusko je nepřítel, považují Evropany, Američany, Australany a Kanaďany za nepřátele a tak se k nim i chovají, pronásledují je a ochuzují je.

Ale zatímco vyslanci Světového ekonomického fóra (WEF) infiltrovaní v západních vládách mohou přijímat zákony proti dobru vlastních občanů a držet světové lídry pod krkem, změna režimu, která byla úspěšná v jiných zemích, se zastavila na hranicích Ruska. Na druhé straně, volební podvod ve Spojených státech amerických v roce 2020 byl také nezbytný k tomu, aby zabránil znovuzvolení prezidenta Donalda Trumpa. Stínové vládě a stínové církvi se rovněž v roce 2013 podařilo přimět papeže Benedikta XVI., aby rezignoval a zvolili osobu, která se líbí Novému světovému řádu, jezuitu Jorge Maria Bergoglia.

Váš závazek musí jistě podporovat přátelské vztahy Ruska se všemi národy v souladu se zásadou multipolarity. Chytrá dlouhodobá politická vize je nejlepším způsobem boje proti globalistickému monopolu. Ale toto přátelství, tyto vztahy svornosti a vzájemné spolupráce nemohou ignorovat vypovězení války proti lidstvu nebezpečnými podvratníky, jejichž deklarovaným cílem je nastolení pekelné tyranie, ve které vládnou nemoc nenávisti k Bohu, jakož i nenávist k člověku stvořeného k Jeho obrazu, smrt, nevědomost, chudoba, násilí, sobectví a zkaženost.

 

Nově v pondělí: Nepodvolení na čaji v Protiproudu aneb česká Tea Party - 27. 3. 2023 od 18:00 v přímém přenosu

Vítězství patří Kristu

 Je to království Antikrista. Tento Leviatan musí být identifikován a musí se proti němu bojovat způsobem, který zahrnuje všechny svobodné národy, především odmítnutím programových bodů Agendy 2030, Velkého resetu a jejich společnými iniciativami.

Potřebujeme Antiglobalistickou alianci, která vrátí občanům moc, co jim byla odňata, a národům suverenitu nahlodanou a předanou davoské lobby. Rozhodující roli v tomto úsilí sehraje Ruská federace, stejně jako poselství, které Mezinárodní hnutí rusofilů přinese národům Západu. Ten se musí vrátit k hrdosti na svou víru a hrdosti na civilizaci, ke které přispěli svatý Cyril a Metoděj.

Vedeme epochální boj. Držme se pod pláštěm Nejsvětější Panny, slavné Nikopie, spolu s archandělem sv. Michalem.

Vítězství patří Kristu a těm, kteří se rozhodnou postavit se pod svatý obraz kříže!

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky