Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Satanská dynamika papeže Františka: Výuka mladých v uctívání zlatého telete. Důležitější než spása člověka je osobní důstojnost zeleniny? Vymývání mozků v Lisabonu. Hlavně pryč od Boha! K novým svátostem, svazáci, spějte!

Satanská dynamika papeže Františka: Výuka mladých v uctívání zlatého telete. Důležitější než spása člověka je osobní důstojnost zeleniny? Vymývání mozků v Lisabonu. Hlavně pryč od Boha! K novým svátostem, svazáci, spějte!

6. 8. 2023

Tisk článku

Tommaso Scandroglio komentuje ústřední téma Světových dnů katolické mládeže, které namísto aby sloužily k posílení zbylých ostrůvků víry ve zbylých ostrůvcích mladých křesťanů, jsou Bergogliem zneužity k pravému opaku

V Lisabonu dnes končí Světové dny katolické mládeže (pravidelná příležitost k modernistickému vymývání mozků a likvidaci zbytků pravé víry u mladých lidí v duchu odkazu II. vatikánského koncilu, jenž vrcholí v současném papeži Františkovi,  pozn. PP)

Organizátoři zřejmě zavedli novou formu katecheze, která je tak nová, že už ani nevypadá jako katecheze. V rámci integrální ekologie se do popředí posouvá dojemná starost "o sebe navzájem a o všechny tvory", která velmi připomíná sycený a přeslazený americký nápoj, přičemž ingrediencemi tohoto "nápoje" jsou přátelství, všeobjímající láska a milosrdenství ve společenství a vůči všem tvorům - i kdyby se mělo někomu ublížit.

Kdepak evangelizace, tu nahradí ekologismus!

Vše vyjadřuje video, v němž bodrý a tolerantní ekologický katolík medituje o tom, jak by se lidé měli chovat a myslet. Z videa se tak dozvíte, "jak přemýšlet o omezených zdrojích planety a o tom, co zůstane budoucím generacím". Že "péče o společný domov znamená přemýšlet o lidském a sociálním rozměru". A že "integrální ekologie je neoddělitelná od pojmu společné dobro".

Následuje sladké nokturno, že "v Laudato si' je nám představen svatý František z Assisi jako hlavní příklad života v krásné harmonii s Bohem, přírodou a sebou samým a že tuto ambici by měli naplňovat všichni...".

Osobně mě pobavila část o tom, že "integrální ekologie vyžaduje čas na znovuobjevení tiché harmonie se stvořením, na zamyšlení nad naším životním stylem, ideály a kontemplací".

 

Čtěte ZDE: Pačamama: Nahradí Františkovi Pannu Marii? Démonické modly v Římě naházeny do řeky. Vatikán už ani neví, čemu věří. Rouhání a pohoršení před maličkými. Vždy rozlišujme

V měsících předcházejících Světovému dni mládeže se mladí liberální křesťané připravovali na diskusi o ekologických otázkách. Byli pozváni na několik setkání, která měla mladým bdělým katolickým liberálům poskytnout "potřebný čas k vzájemnému naslouchání a pochopení různých dimenzí integrální ekologie ve vztahu ke znečištění a klimatickým změnám, problematice vody, ztrátě biodiverzity, zhoršování kvality života, sociální degradaci či planetární nespravedlnosti".

O tom, jak se v ekologii projevuje, hovořil monsignore Ignor Américo Aguiar, který je zodpovědný za průběh setkání v Lisabonu. Nabádá nezmiňovat "bigotní evangelizaci", aby neodrazovala mladé lidi od palčivých témat, neboť mladí liberální křesťané mají mluvit, naslouchat a diskutovat především o globálním oteplování, tání ledovců a životním prostředí. Jeho postoj vítá i jezuita P. James Martin SJ, který stojí v čele snah o integraci LGBT komunity do katolické církve.

Pryč od Boha, k novým svátostem spějme!

Na Světovém dni mládeže tak téma vyprahlosti katolické víry nahradilo téma vyprahlosti životního prostředí; téma znečištění duší hříchem nahradilo znečištění vodních zdrojů; téma boje za spásu duší nahradilo téma boje proti globálnímu oteplování; obrácení k Bohu nahradilo obrácení k životnímu prostředí; a zdá se, že třídění odpadu a elektromobilita se brzy stanou novými svátostmi.

Zajímalo by mě, co můžeme v blízké budoucnosti očekávat od ekologických pseudokatolíků utržených ze řetězu. Podle cyniků hluboké pokání za globální oteplování, zpytování svědomí, zda třídíme v souladu s 'Laudato si', ekologické pátky místo pátečních křížových cest, uctívání Pachamamy, Matky Gaii nebo ekologické blahořečení Grety Thurnbergové.

 

Čtěte ZDE: Vigano: satan byl znovu odpoután. Generální zkouška na nástup království antikrista? Přesná hodnota symbolů. Co mají všechny revoluce společného? Františkův osudový paradox. Největší skandál a ohavnost teprve přijde

Podle cyniků má environmentalismus ke katolicismu asi takový vztah jako Al Kajda ke světovému míru. Normální katolický vztah mezi věřícím katolíkem a stvořením totiž závisí na následujících základních aspektech:

  • každé přírodní bytí je dobré samo o sobě, protože nachází svou první příčinu v Bohu. V tom jednoznačně září dokonalost Boha Stvořitele;
  • i příroda prošla negativním odrazem prvotního hříchu (Gn 3,17-19), což se odráží i v jejím vztahu k člověku. "A Adamovi řekl: "Protože jsi poslechl hlas své ženy a jedl jsi ze stromu, o němž jsem ti přikázal: "Nebudeš z něho jíst," ať je pro tebe země prokletá; s námahou se z ní budeš živit po všechny dny svého života." A tak se stalo. V tom spočívá vysvětlení přírodních pohrom;
  • dobrota stvoření projevující se v jeho kráse a vnitřní rozumnosti musí vyvolávat oslavu Boha způsobem, jakým to činil svatý František z Assisi (jistě nemusím vysvětlovat propastný rozdíl mezi svatým Františkem z Assisi a Gretou Thurnbergovou);
  • zvířata, ani ledovce nemohou mít lidská práva - prostě proto, že nejsou lidmi.

SLEDUJTE: Další rozhovor z duchovního cyklu Alfa a omega uvede Protiproud TV v sobotu 12. 8. 2023 od 18:00, tentokrát s vynikajícím filosofem Jiřím Fuchsem. Sledujte kanál Protiproudu na Youtube, videu bude jako obvykle věnován i článek zde na protiproud.info.

Vulgární environmentalismus, zahalený do katolického pláště, přisuzuje zvířatům či zelenině osobní důstojnost. Převrací okrajová témata jako ústřední, aby vyplnil liberální obsahovou pseudokatolickou prázdnotu, která je již jasně patrná v pastoraci církve. Environmentalismus tím, že přisuzuje nelidským tvorům hodnotu, kterou nemají, převrací hierarchické uspořádání, podle něhož je člověk svou důstojností nadřazen zvířatům. Environmentalismus člověka odsouvá na nižší úroveň a obviňuje ho z vykořisťování planety.

To je zjevně čistě satanská dynamika (násilně prosazovaná ve společnosti) a všichni víme, že ďábel dokáže vytvořit pouze nepořádek nebo chaos. Může pouze zrcadlit obrácenou skutečnou hodnotu, protože ďábel je opice, která může pouze parodovat skutečné stvoření. A proto si položme vážnou otázku:

Nejsme právě teď v Lisabonu svědky výuky mladých v novém uctívání Zlatého telete?

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky