Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Kardinál Müller: Synodální proces je nepřátelské převzetí Církve. Svěcení žen či žehnání homosexuálům je jen prvním krokem. Nejde o aplaus mas. Papež není absolutistický panovník. Hlavou je Kristus. Vzdorujme!

Kardinál Müller: Synodální proces je nepřátelské převzetí Církve. Svěcení žen či žehnání homosexuálům je jen prvním krokem. Nejde o aplaus mas. Papež není absolutistický panovník. Hlavou je Kristus. Vzdorujme!

29. 10. 2023

Tisk článku

Karel Bek přináší podstatné myšlenky z rozhovoru s kardinálem Müllerem, ve kterém tento významný německý teolog a bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry vyjádřil vážné obavy o osud katolické církve, neboť právě čelí útoku nepřátelských sil dosud nebývalé intenzity

Předchozí vedení doktrinálního úřadu, kardinál Müller, dal ve studiu katolické televize EWTN exkluzivní rozhovor známému reportérovi Raymondu Arroyemovi. Moderátora zajímalo, jak kardinál vnímá nové metody a pokusy o nové směřování církve.

Nepřátelské převzetí

„Obětoval jste celý svůj život ochraně katolické doktríny - byl jste hlava vatikánské Kongregace pro doktrínu katolické víry. Co si myslíte, pokud sledujete, co se nyní děje, kdy celá doktrína je prý ke zvážení, kdy hlasováním můžeme vyhodit dosavadní nebo vnést nové doktríny, protože se momentálně více cení než věčná doktrína, která obstála v čase a kterou církev zastávala již od dob Kristových?“

Kardinál na otázku reagoval klidně, u nás bychom řekli s klidem Angličana, ale zároveň s velkou jistotou v hlase: „Základem církve je Boží slovo, Boží zjevení, - a ne naše podivné reflexe nad tím nebo oním.“

A pokračoval svým snad nejostřejším vyjádřením:

„Je to okupace katolické církve. Je to nepřátelské převzetí moci nad církví Ježíše Krista. Myslí si, že doktrína je něco jako program politické strany, který mohou měnit podle vůle jejích voličů.“

Musíme vzdorovat

Raymond reagoval: „Musím přiznat, že se chvěji, když vás slyším říct, - a to jste byl právě na konzistoři, o které budeme ještě mluvit, - že synodální proces se ve skutečnosti připravuje na nepřátelské převzetí moci nad církví a pokus zničit církev. Opravdu to tak vidíte?" A kardinál znovu potvrdil: „Ano, pokud uspějí, tak to bude konec katolické církve. Ale my musíme vzdorovat. Je to jako stará hereze arianismu, když Arius přemýšlel o tom, podle svých představ, co Bůh může a nemůže. Je to racionalismus, lidský intelekt, který chce rozhodnout, co je pravda, a co ne.“

Na otázku, jak vidí potřebu větší vstřícnosti církve pro LGBT lidi a co si myslí o neustálém zdůrazňování zaměření se na LGBT komunitu, odpověděl, že „ideologie za tím chce použít katolickou církev k propagaci jejich vlastních myšlenek." Že ve skutečnosti každý je vítán v církvi, přičemž je třeba činit pokání z hříchů a změnit život podle Božích přikázání, což je zároveň nejlepší pro nás, lidi: Totiž následovat cestu Ježíše a změnit život podle přikázání a Evangelia.

pp

Čtěte ZDE: Papež František se přihlašuje k revoluci: Je povinnost uchovat posvátnou tradici. Skončí nostalgičtí zpátečníci znovu na popravištích? Satan je původcem všech revolucí v dějinách. Kontrarevoluce spojená s modlitbou. Pán včas zasáhne

Následovat Boží, ne lidskou vůli

Raymond se dále ptal na požadavek svěcení žen a větších pravomocí pro ně: „Nebyly už tyto otázky vyřešeny posledními pontifiky?“ A dostal odpověď ve smyslu, že tento přístup, toto vnímání dělení rolí a otázek "rovnoprávnosti" není nesprávný, protože v církvi nejde o sebeprezentaci, ani o politickou moc. Že to jediné, čím se musíme řídit, je následovat Boží vůli. „Myslím, že je to všechno zmanipulováno ideologií a nemá to nic společného s Evangeliem a církevní doktrínou.“

V rozhovoru se věnovali i synodálnímu procesu, a tedy i konkrétnostem jako například otázce, proč byla pro tvorbu pracovního dokumentu vybrána skupina sestávající z tak velké části laiků:

„Nyní se podívejme na proces. Všechny národní zprávy se syntetizují do jednoho pracovního dokumentu, který je známý jako Instrumentum laboris. Tento dokument se precizuje, a nakonec bude vést všechny diskuse na Synodu. Toto je načrtávané vedením Synody, komisí poradců a skupinou asi dvaceti tzv.. expertů. Jsou to laici, řeholní sestry, kněží, arcibiskup, atp. Kdo jsou tito lidé, a proč byli vybráni oni a ne skupina kardinálů, aby sestavili tento dokument?“

pp

Čtěte ZDE: Třetí fatimské tajemství: Zrušení mše svaté. Antipapež, který bude heretikem. Žádná synoda nemá moc změnit formu svátostí. Zednáři a falešná Církev. Ďábelské zmatení v církvi i ve světě. Nebojte se! Já jsem přemohl svět

Není možné nahradit Zjevení

I další odpověď kardinála Müllera nepřestala udivovat. „Myslím, že výsledek byl dán před celým tímto procesem. Jednoduše formulovali konec a sní o jiné církvi, která nemá nic společného s katolickou vírou, je zcela proti ní. Chtějí zneužít tento proces ke změně katolické církve. Nejen k jinému směru, ale ke zničení katolické církve jako takové. Odpovědní za doktrínu jsou papež a biskupové. Nikdo nemůže udělat absolutní posun a nahradit zjevenou doktrínu katolické církve, ale oni mají tyto podivné nápady, že doktrína je pouze teorie nějakých teologů.

Doktrína apoštolů je odrazem a projevem Zjevení Božího Slova. Musíme poslouchat Boží Slovo v autoritě svaté Bible, apoštolské Tradice a Magisteria. A všechny koncily předtím potvrdily, že není možné nahradit Zjevení dané jednou provždy v Ježíši Kristu jiným zjevením."

Na otázku, proč si myslí, že papež toto dovoluje, odpověděl, že je to těžká otázka a že když má mluvit otevřeně, tak přiznává, že to neumí pochopit, neboť papež by přece měl garantovat pravdu Evangelia a jednotu biskupů v církvi ve Zjevené Pravdě.

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 30. 10. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Protestantská hermeneutika

Odvážně reagoval i na nedávný tweet kardinála Grecha (pouze upozornění – rozhovor byl poprvé publikován v říjnu 2022, pozn. red.), který jakoby, posouval teze katolické církve směrem k protestantskému chápání.

„Vaše Eminence, kardinál Mario Grech, sekretář Synody, promluvil k 200 katolickým vůdcům v Římě v září o komplikovaných náboženských problémech - tak je nazval - jakými jsou například přijímání pro rozvedené a znovu oddané či žehnání homosexuálů nemají chápat jen ve smyslu doktrinálním, ale ve smyslu Božího neustálého setkávání s lidmi. Čeho se prý církev má bát, pokud tyto dvě skupiny věřících dostanou příležitost vyjádřit svůj důvěrný smysl pro duchovní realitu, kterou prožívají? … Mohla by to být příležitost pro církev poslouchat Ducha svatého, který skrze ně také mluví?"

Kardinálova reakce byla jasně odmítavá: „To je hermeneutika starého kulturního protestantismu a modernismu, že individuální zkušenost je na stejné úrovni jako objektivní Boží Zjevení a že Bůh je jen stěnou, na kterou si můžete promítat své vlastní představy. Všichni mimo katolickou církev, kteří chtějí zničit její základy, jsou jistě velmi potěšeni těmito prohlášeními. Ale je zřejmé, že je to absolutně proti katolické doktríně. Máme Boží zjevení v Ježíši Kristu. To je v Něm zcela dokončeno. Musíme následovat Ježíše, a ne plnit naše subjektivní přání. Je naprosto jasné, že Ježíš mluvil o nerozlučitelnosti manželství. Jak je možné, že kardinál Grech je chytřejší než Ježíš Kristus? Odkud bere autoritu relativizovat Boží Slovo?“

pp

Bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry Gerhard Ludwig kardinál Müller

Synoda jde mnohem dále než II. vatikánský koncil

A to ještě nebyl konec rozebírání prohlášení z oficiálního twitterového účtu Synody, kam její zmíněný generální sekretář nedávno napsal, že Synod „otevírá scénáře, které si ani II. vatikánský koncil nepředstavoval a ve kterých se projevuje jednání Ducha, který vede církev“.

Na tento tweet kardinál Müller reagoval: „Odkud kardinál Grech bere tuto autoritu? On přece nemá vlastní zjevení. Každý, kdo vystudoval první semestr teologie, ví, že Církev a její autority nemohou změnit Zjevení…“ A dodal, že je to neuvěřitelné mluvit v takovém smyslu o Duchu svatém:

„Je to relativizace církve a velmi se divím, že kardinál Grech se prezentuje jako superautorita. On není uznávaný teolog, nemá žádné jméno v akademické teologii a přitom zde prezentuje jakousi novou hermeneutickou katolickou víru jen z titulu sekretáře Synody, která nemá žádnou pravomoc nad církevní doktrínou. Synodální proces nemá takovou pravomoc, v žádném případě nemá magisteriální autoritu.“

Souhlasil, že "Synod o synodalitě" je pokusem o vytvoření neoficiálního třetího vatikánského koncilu.

„Je velmi udivující, co je dovoleno v tomto kontextu Vatikánu,“ řekl. „Vyvolává to dojem, že je to opravdu možné, že církev s tímto papežem nebo s tímto generálním sekretářem Synody, jsou oprávněni být vykladači Ducha svatého. Jenže Duch svatý je pro ně pouze funkcí, jen instrumentem. To nemá nic společného s Duchem svatým, který se zjevuje v Nejsvětější Trojici. Toto je pouze způsob, jak podkopat katolickou víru a katolickou církev.“

pp

Velmi nás těší, kolik z Vás chce dát najevo svoji příslušnost k hnutí odporu a solidaritu s pronásledovanými nepodvolenými médii.

Trička Protiproudu ve velikostech L a XL, si můžete objednat na adrese: [email protected]. Možnost po dohodě vyzvednutí osobně v redakci, nebo zasíláme poštou na dobírku. Cena 300 Kč + poštovné. Pro osobní odběr volejte na redakční telefon 737 461 817. Po dohodě vám trička připravíme k vyzvednutí v Praze v Opletalově ulici.

Papež není absolutistický panovník

K srpnovému konzistoriu, kde se probíral způsob vedení Římské kurie, aby prodiskutovali papežovu reformu kurie, řekl, že tato interní reforma neuspěla, neboť by to změnilo podstatu kurie na formu světského administrativního orgánu.

„Na jedné straně máme populismus synodalismu, kde každý může prezentovat své vlastní, subjektivní, ba někdy i hloupé myšlenky, jako formu soukromého zjevení, ale na druhé straně máme chápání některými poradci papeže, jako by papež byl absolutistický panovník. Přičemž je to absolutně naopak. Papež musí sloužit církvi, je prvním služebníkem církve, jako Řehoř Veliký.“

Kardinál Müller vysvětlil, že II. vatikánský koncil dal rovnováhu mezi biskupy, jejich kolegiemi a jejich zodpovědností pro celou církev, nejen pro jejich diecézi. Zároveň podotkl, že papežský primát neznamená autokratický systém.

Papež nedostává nové zjevení. Je pouze zodpovědný za uchovávání víry a má být věrný tomu, co bylo zjeveno. Jeho posláním je ochraňovat doktrínu a zjevení a ne je měnit podle aktuální vůle lidu jako populistický diktátor, jako by síla vůdce závisela na aplausu mas. To není model katolické církve. Kristus sám je její hlavou.

Papež a biskupové jsou služebníci Ježíše Krista, tedy pod autoritou a ve jménu Ježíše Krista, ale ne místo Ježíše Krista - to je ten velký rozdíl.

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán. Semlely ho cizí politické mocenské zájmy? Proč vzplála hranice na břehu Rýna? A co se stalo, když dohořela? Bludy husitství Hus nehlásal

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán....

Na začátek stránky