Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Třetí fatimské tajemství: Zrušení mše svaté. Antipapež, který bude heretikem. Žádná synoda nemá moc změnit formu svátostí. Zednáři a falešná Církev. Ďábelské zmatení v církvi i ve světě. Nebojte se! Já jsem přemohl svět

Třetí fatimské tajemství: Zrušení mše svaté. Antipapež, který bude heretikem. Žádná synoda nemá moc změnit formu svátostí. Zednáři a falešná Církev. Ďábelské zmatení v církvi i ve světě. Nebojte se! Já jsem přemohl svět

7. 8. 2022

Tisk článku

P. Paul Kramer se zamýšlí nad souvislostmi současného vývoje v Církvi a ve světě, kde se stále více projevují apokalyptické vize, jež podle věrohodných "úniků" z Vatikánem stále utajovaného textu obsahuje třetí fatimské tajemství

Nečetl jsem vlastní text třetího fatimského tajemství, ale konzultoval jsem jej s lidmi, kteří jej četli nebo jej slyšeli z úst lidí, kteří jej sami četli. V průběhu let jsem provedl rozsáhlé rešerše ke třetímu fatimskému tajemství a různé fragmenty, když je poskládáte dohromady, postačují k tomu, aby poskytly poměrně přesný, i když neúplný, obraz celku.

Dopis obsahující tajemství

Neexistovala žádná tisková zpráva, když ctihodný Pius XII. v roce 1957 otevřel dopis obsahující tajemství, a tak je tato skutečnost obecně málo známá, na rozdíl od toho, když třetí tajemství v roce 1962 otevřel a přečetl papež Jan XXIII. Otec Malachi Martin se o obsahu dozvěděl od kardinála Bey. Víme, že to, co Malachi řekl, je autentické, protože mnozí další lidé, kteří mezi sebou neměli žádnou spojitost, při různých příležitostech řekli v podstatě totéž. A všichni měli informace z autentického zdroje.

pp

Čtěte ZDE: Navigace na moři ďábelského zmatení: Satan a jeho služebníci v akci. Výklad "třetího tajemství". Proč Bůh dopouští tuto krizi? Čas se krátí. Jak usilovat o svatost? Povede nás hvězda mořská, Panna Maria. Boží vítězství je jisté

Otec Lawrence Emmet Hughes doprovázel v roce 1957 do Říma kardinála Stritche, který byl přítomen, když Pius XII. otevřel a četl tajemství. P. Hughes se vrátil zpět do Chicaga, a pak se o tom v listopadu téhož roku v Los Angeles na rodinném setkání zmínil a vysvětlil, že jelikož je pod přísahou, nemůže prozradit detailní obsah tajemství, může však říct toto:

Zrušení mše svaté

V tajemství se prorokuje, že v Církvi velmi brzy vznikne hnutí, které bude usilovat o zrušení slavení mše svaté. Přijde den, kdy bude zrušena a výsledkem ztráty milostí získávaných díky mši budou katastrofy a trest pro celý svět. Víme, jaké některé z nich budou. V druhé části tajemství je Naše Paní předpověděla: „válka, hlad, pronásledování Církve a Svatého otce“.

Řekla také, že znovu přijde, aby požádala o zasvěcení Ruska, aby se zabránilo trestu a vyhlazení celých národů. Když 13. července 1917 odhalila toto tajemství, předložila detailní informace o nadcházející druhé světové válce. Řekla, že jestli lidé přesto nepolepší své životy, vypukne pak další, ještě daleko horší válka. Její naléhavá varování a požadavky však zůstávají nevyslyšeny, a tak dnes fakticky čelíme prvním hřměním třetí světové války.

Když byl papež Benedikt XVI. ještě kardinálem Ratzingerem, sdělil Dr. Ingu Döllingerovi, že ve třetím tajemství jsou zmíněny konkrétní detaily o papežích. Zeptal jsem se Malachiho Martina na něco z toho již v roce 1997, rok předtím, než umřel. Byl jsem ve Woonsocketu na Rhode Islandu a zastihl jsem ho jen telefonicky. Malachi o obsahu třetího tajemství nikdy dobrovolně nehovořil vzhledem ke své přísaze. Když však někdo vyřkl nějakou skutečnost obsaženou v tajemství, souhlasně ji potvrdil, což učinil i u mě.

pp

Čtěte ZDE: Pravá euforie se rodí z temnot těžkých mraků: Když rozlomil sedmou pečeť. Obrazy dvou šelem: antikrista a jeho proroka. Nástroje k zotročení lidí - kódování a čipování. Na tvůj příchod čekáme. Písma se musejí naplnit

Antipapež, který bude heretikem

Řekl jsem mu, že jsem zkoumal fatimské tajemství, a došel jsem k závěru, že se ve třetím tajemství odhaluje, že přijde antipapež, který bude heretikem. Malachi odpověděl: „Kdyby jen to!“

V tajemství se tedy předpovídá, že přijde antipapež a podle kardinála Stritche se zde odhaluje ještě něco horšího: Antipapež zruší mši a zavede reformu Církve, která vyústí v to, že velká část Církve zběhne. To povede k vytvoření falešné církve pod heretickým antipapežem – což je přesně to, co rovněž prorokovala blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová.

Přesně to také plánoval Martin Luther – zrušení katolické mše a falešnou církev s falešným novým náboženstvím a padělanou „mší“. Musíme si proto dávat pozor na Bergogliovu „Synodu o synodalitě“. Poprvé 13. října 2016 a podruhé znovu vloni přinesl na zahájení této synody sochu Martina Luthera. Luther je ten, kdo řekl, že mše je ohavnost a napsal knihu proti papežství, přesto Bergoglio přinesl sochu Martina Luthera na Synodu o synodalitě!

pp

Čtěte ZDE: Výkřik na duchovní poušti: Oživme ducha křížových výprav! Evropa přežila díky víře předků. Zrada duchovních autorit a kapitulantský dialog s ďáblem. Vzplanou ještě naše srdce?

Žádná synoda nemá moc změnit formu svátostí

Církvi vládne nástupce sv. Petra na základě zvaném munus (úřad), který obdržel jako papež a který mu dává úplnou a naprostou jurisdikci nad Církví, jak to bylo definováno jako článek Víry na Prvním vatikánském koncilu. Proto nikde v Církvi neexistuje žádná jurisdikce, kterou by měla synoda biskupů a která by nebyla podřízena úplné a nejvyšší jurisdikci papeže.

Synoda nemůže změnit slova konsekrační formule mše svaté ani formu svátostí. Žádná synoda nemá takovou moc. A dokonce ani papež nemá moc změnit to, co je podstatné v ritu a v substanci svátostí.

Žádný koncil ani synoda, a dokonce ani papež nemají moc změnit mešní ritus. Dle 39. sezení Kostnického koncilu jsou všichni vázáni Božím zákonem k „tradičnímu ritu“ – tj. k tradičnímu mešnímu ritu a svátostem. Papež se k němu výslovně zavazuje. Nemá žádnou autoritu k tomu, aby vyhlásil nový ritus, ani aby dal biskupské synodě pokyn k podstatné reformě ritu a aby vyhlásil novou formu mše.

pp

Čtěte ZDE: Satan puštěn z řetězu: Šílenství a zloba proti pravdě a rozumu. Bůh má své plány: Pomoc přijde, až utrpení vyvrcholí. Nepřátelé na ústupu, obnova nebeské slávy. Vize Kateřiny Emmerichové se naplňují

Ďábelské zmatení

Mnozí s určitým ospravedlněním říkají, že Bergoglio je "poněkud duševně nevyrovnaný". Není to však nic, co by mělo přirozený původ. Je to ďábelské zmatení – ďábelský vliv na myšlení. Jeho myšlení je překrouceno tak, že řečeno Shakespearovými slovy: „Ačkoli je to šílenství, přesto v tom existuje metoda.“ On ví, co dělá.

V druhém svazku své knihy To Deceive the Elect [Svést vyvolené], jsem citoval dokumenty zednářů z 19. století, kde vysvětlují, jak plánují Církev změnit a zničit: Zničit hierarchii kněžství v Církvi a nahradit katolické svátosti zednářskými svátostmi. Chtějí zjednodušenou formu „křesťanství“ – nazývají to „křesťanství bez dogmatu“ – což je takzvané náboženství dobrých skutků. To je přesně Bergogliova reforma Církve.

pp

Čtěte ZDE: Tajná společnost, kterou dnes neprávem podceňujeme: Když je zákonem lež, náboženstvím ďábel a kultem nemravnost. Papežské dokumenty promlouvají

Zednáři a falešná Církev

Zmíněné autentické zednářské dokumenty nastiňují reformu jak vejce vejci podobnou Bergogliovým plánovaným reformám, které nastiňuje ve svých proslovech a dokumentech. Znamená to zběhnutí z Církve u těch, kteří jej v jeho „reformách“ budou následovat. Budou jej následovat do apostaze. To je třetí tajemství: Apostaze – apostaze velké části věřících a hierarchie, kteří zběhnou z Církve a utvoří falešnou církev.

Je to apostaze zevnitř, kdy falešný papež stáhne většinovou část hierarchie k tomu, že se oddělí od těla Církve, a vytvoří nové falešné náboženství. Bergogliova „církev“ bude falešnou novou církví s falešnými svátostmi. Bude to úpadková a degenerovaná „církev“, která nebude mít platné svátosti, ani mši a ani nebude mít konstituční dogmata a mravní kodex katolické Církve.

Vždy však pamatujme na příslib z nebe. Panna Maria Fatimská nakonec zvítězí. Náš Pán nás v Evangeliu přece ujišťuje:

„Nebojte se. Já jsem přemohl svět.“

Zdroj.

PP
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky