Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Satanův dým nad Vatikánem houstne: Vigano exkomunikován zednářským papežem! Výzva nepodvoleného proti satanským globalistickým elitám: Je to morální a liturgická rakovina. Svatá bitva proti ďáblovi bude vítězná!

Satanův dým nad Vatikánem houstne: Vigano exkomunikován zednářským papežem! Výzva nepodvoleného proti satanským globalistickým elitám: Je to morální a liturgická rakovina. Svatá bitva proti ďáblovi bude vítězná!

23. 6. 2024

Tisk článku

Ivan Poledník má zprávy o pravděpodobné exkomunikaci statečného Carla Maria Vigana Vatikánem zahaleným do "dýmu satanova" a přináší kardinálův proslov k probouzejícím se Američanům, jenž ale platí pro nepodvolené katolíky na celém světě

Arcibiskup Carlo Maria Vigano, jeden z nejdůslednějších otevřených odpůrců "progresivistických" hrůz, která činí ve Vatikánu Jorge Bergogio (papež František), má být exkomunikován - vyloučen z církve. Papež si ho pozval "na kobereček" a Vigano nepochybuje, co bude výsledkem: 

pp

"Na 20. června jsem byl předvolán do Paláce Svatého oficia, osobně nebo v zastoupení kanonického právníka. Předpokládám, že rozsudek již byl vynesen, vzhledem k tomu, že jde o mimosoudní proces. Obvinění vznesená proti mně považuji za čest. Domnívám se, že samotné znění obžaloby potvrzuje teze, které jsem opakovaně obhajoval ve svých různých projevech.

Není náhodou, že obvinění proti mně se týká zpochybnění legitimity Jorgeho Maria Bergoglia a odmítnutí Druhého vatikánského koncilu: koncil představuje ideologickou, teologickou, morální a liturgickou rakovinu, jejíž nutnou metastázou je bergogliánská „synodální církev.“

Uchvatitel

Bergoglio, jenž byl na Petrův stolec dosazen za velmi sporných okolností, které tolik připomínají podvodné dosazení Joe Bidena do Bílého domu, od prvního dne nelenil. Obklopil se zrádnými zástupci kléru, kteří aktivně napomáhají likvidaci tradiční katolické církve.

POJĎME SE PORADIT!

PPTV v pondělí 24. 6. 2024 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelnou poradu šéfredaktora Protiproudu s "tvrdým jádrem" nepodvolených.

Do porady buď posílejte své dopisy do redakční pošty, nebo chatujte - ale jen do 17:00, tedy hodinu před zahájením vysílání. Chat bude samozřejmě v provozu i během "porady", ale kvůli úspoře času na některé později sdělené názory, úvahy či dotazy bude Petr Hájek reagovat až v příští Tea Party.

Postupuje stejnou metodou jako ostatní západní globalističtí "uchvatitelé". Používá jakékoli nástroje k upevnění své zničující moci: Do kardinálského sboru (bude volit příštího papeže) urychleně jmenuje své ideové souputníky, a drsně se zbavuje všech, kteří trvají na Církvi takové, jakou ustanovil Ježíš Kristus a pak dva tisíce let její existence.

To, co odstartoval v šedesátých letech minulého století Druhý vatikánský koncil, dovádí argentinský svobodný zednář Bergoglio k děsivým koncům. Exkomunikace kardinála Vigana je toho aktuálně nejviditelnějším projevem, zločinem volajícím k nebesům.

Pro lepší porozumění Viganova statečného boje přinášíme nepodvoleným českým katolíkům ttext, který kardinál napsal jako poselství Američanům pro turné ReAwaken America Tour: s titulkem

Braňte se proti satanské globalistické elitě

Drazí přátelé,

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Dovolte mi, abych vás nejprve oslovil a abych vám poděkoval za svědectví, které vydáváte svým americkým spoluobčanům. Probuzení vědomí je prvním krokem k osvobození od podvratného vedení, které se zmocnilo nejvyšších pozic v národních a mezinárodních institucích.

Otevřít oči a čelit realitě je nezbytné pro pochopení toho, co se skutečně děje, pro odsouzení globalistického převratu a znovuzískání národní suverenity a základních svobod, které vám byly odebrány.

Všichni jsme byli v posledních letech svědky radikální změny ve společnosti. Změnu, kterou naplánovali lidé bez volebního mandátu a provedli současní vládci. Spojené státy americké, stejně jako mnoho dalších národů, které jsou rukojmími Agendy 2030, se nacházejí ve velmi vážné krizi: inflace, migrační krize, kterou si sami přivodili, obchodování s lidmi a dětmi, nekontrolovatelná kriminalita a oslabení vymáhání práva.

Liberalizace zločinu a beztrestnosti, společenského úpadku všude, nové drogy, které ničí lidi, kteří je berou, adorace „woke“ ideologie, LGBTQ+ agenda vnucená ve školách, diskriminace bílých lidí.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - a současně podpořit Protiproud?

 

Některé zásadní odpovědi najdete v rozhovoru Petra Hájka s ing. Jiřím Černotou - nejen na téma jednoho zcela mimořádného prostředku na posílení těla i ducha - a dosažení praktické dlouhověkosti

Bezplatný účet u BEWITu pro nezávazný přístup ke slevám si můžete vytvořit zde. Výrobky BEWIT si lze také prohlédnout i zakoupit zde. Nákupem přes tyto odkazy  pomůžete nejen sobě, ale i další existenci Protiproudu!

Pandemická fraška a klimatická krize

A je toho víc: válka proti prezidentu Donaldu Trumpovi, podvody s hlasy voličů v prezidentských volbách, plány Velkého resetu, které, jak se zdá, jdou hladce, a v bezedné propasti finanční a vojenské pomoci zaměřené na zmírnění konfliktu na Ukrajině se rozšiřují a tím i zakrývají zločiny rodiny Bidenových a demokratů.

A nakonec velmi znepokojivý nový scénář války na Blízkém východě. Toto mnohostranné obléhání má všechny znaky nekonvenční války, mnohem ničivější než ozbrojený konflikt.

Tato elita chce, abychom věřili, že změny, které nám vnucují bez jakékoli demokratické legitimity, jsou pro naše dobro. Tento zdánlivě nezastavitelný proces je plánován desítky let a ti, kdo ho chtěli a realizují, patří k otevřeně protikřesťanské lobby.

Rozvod, potraty, eutanazie, „změna pohlaví,“ pedofilie, mravní korupce, kultura woke, imigrace a zmanipulované krize, prostředky k vymazání všech stop křesťanské morálky z našich společností a k záměrnému ožebračování obyvatelstva a podpoře občanských válek.

Jejich cílem je nás rozdělit, znepřátelit nás navzájem a přimět nás bojovat proti sobě, spíše než se sjednocovat a bojovat proti nim. A nakonec celý tento chaos slouží jako záminka k potlačení protestů novými omezeními. Tito podvratníci chtějí, abychom za každou cenu věřili, že neexistuje žádná alternativa, že krize, které vyvolávají – pandemická fraška, klimatická krize, energetická a vodní krize, zástupné války – jsou nezvratné a nevyhnutelné.

DOPORUČUJEME:

Zdraví v Protiproudu: Fantastické houby. Zkušenost patologa s vyléčením cirhozy jater. Pro nádory zhoubné i nezhoubné. Překvapivý detox. Jak na mozek, paměť a kognitivní schopnosti? Bambus a cévy. Čokoláda nejen pro děti. Pomozme si!

SUPERPOTRAVINY A ZÁZRAČNÉ HOUBY SUPRAMEDEX
objednávejte zde

 

Globalistické elity ve službách satanových

Dnes víme, že tomu tak není. Máme možnost uniknout z tohoto pekla na zemi – a musíme – ale dokážeme to pouze tehdy, pochopíme-li dvě důležité a související věci. Za prvé: Globalisté jsou jistě velmi dobře organizovaní a mají obrovské ekonomické zdroje, ale je jich ve skutečnosti velmi málo a členové této tyranské elity mají jméno a tvář, počínaje Rothschildy a Rockefellery, přes Billa Gatese, George Sorose a Klause Schwaba.

Veškeré jejich bohatství a zisky jsou založeny na vykořisťování lidí a spoluúčasti zkorumpovaných a koupených vládců. I zde jsou jména známá: Mnoho politiků a představitelů předních institucí z různých zemí se zúčastnilo programu Světového ekonomického fóra „Young Global Leaders for Tomorrow,“ školy podvracení.

Jak se liší zástupci nadnárodních organizací, jejichž cílem je vlastní obohacení a naše zotročení, od mafie? Co nám brání se proti nim vzbouřit, jako bychom se vzbouřili proti mafiánským vůdcům?

Druhým důležitým bodem, který je třeba poznamenat, je, že v této duchovní bitvě globalistická elita, i když se  může zdát mocná, poslouchá Satana, protivníka, který je od počátku vrahem, zatímco my, lidé, se všemi svými slabostmi stojíme na straně Všemohoucího Boha.

Svatá bitva proti protivníkovi lidstva

Věříme snad, že jejich pán, Satan, je mocnější než Pán Bůh? Náš Pán Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží, se vtělil a vydržel své utrpení a smrt na kříži, aby zlomil řetězy hříchu a smrti, kterými nás satan drží v zajetí. Skrze vykoupení jsme byli osvobozeni od jha ďábla a skrze milost máme nadpřirozenou pomoc, abychom svedli svatou bitvu proti protivníkovi lidstva.

DOPORUČUJEME:

pp

Zdraví v Protiproudu: Báječná Třetí říše: Houbový Indiana Jones. Jsou víc, než se zdají být? Sbírat a jíst i s podhoubím? Kombinace, které v lese nenajdeme. Zdroj zázračných látek. Výživa není magie: Jsme tím, co jíme. Houba nejen pro šachisty

Vyváženou kombinaci tří hub - TRITON MRL - objednávejte zdeBalíček HERICOR MRL (hericium a coriolus) a CHAGA MRL - objednávejte zde.

Když pochopíme, že vítězství již bylo vybojováno, a že Bůh je skutečně všemocný, pochopíme také, že budeme mít podíl na vítězství, pokud se postavíme na stranu Pána a budeme s ním bojovat proti jeho i našim nepřátelům. Otázkou totiž není, jestli Bůh zvítězí nad Satanem.

Jeho vítězství je jisté, protože Satan již byl poražen na kříži. Otázkou pouze je, zda chceme vyhrát s Bohem, nebo nevyhnutelně prohrát se Satanem. Je to Bůh, Všemohoucí Bůh, kdo drží osud světa ve svých rukou. On je Pán, Dárce života. Musíme poslouchat jen Jeho, protože On je dobrý Otec, který touží po našem dobru, natolik, že za nás dal život svého jednorozeného Syna!

Musíme jen věřit v Boha, protože On je pravda a On nás neklame! Vyjděte ven, ve jménu Božím! Vyjděte z tohoto strašlivého divadla pekla postaveného podvratnými zločinci, kteří nás chtějí zotročit a zabít! Nedovolte, aby se klam této síně hrůzy stal dystopickou realitou.

Vzhůru do duchovní bitvy!

Nenechte se zabít na těle i na duši těmi, kteří nenávidí vše dobré, pravdivé a krásné, protože je to obraz Boha a jeho velikosti! Reagujte a postavte se! Probuďte se, drazí přátelé. Probuďte se ze spánku a znovu objevte hrdost na to, že sloužíte dobru, s vědomím, že Bůh je na vaší straně, a že bez ohledu na to, jak mocní se jeho i naši nepřátelé mohou zdát, již vyhrál, ale chce, abychom se všichni zúčastnili této duchovní bitvy a nakonec i Jeho vítězství a triumfu.

A pokud chcete také pomoci v tomto boji kněžím a řeholníkům, kteří odvážně vzdorují tyranii zkorumpované a odpadlé katolické hierarchie, můžete tak učinit darem Exsurge Domine, mezinárodnímu sdružení, které jsem založil a které se věnuje pastorům věrným Kristu.

Pomáhá a bojuje, aby Slovo Boží neutichlo, aby světlo evangelia svítilo ve tmě, aby se vždy našli kněží, kteří přinášejí mši svatou Božímu Veličenstvu.

Kéž nám v tomto úsilí pomáhá Blahoslavená Panna Maria, naše Paní a Královna, a svatý Michael Archanděl, princ nebeských zástupů!

Nenechte se oklamat, milí přátelé: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Ať vám všem Bůh žehná.

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky