Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
NASA ve službě démonů Nového světového řádu: Kontakt s mimozemšťany prý již brzy. Utajované „vědecké“ zjištění: Křesťanům invaze nehrozí. Totální zbraň

NASA ve službě démonů Nového světového řádu: Kontakt s mimozemšťany prý již brzy. Utajované „vědecké“ zjištění: Křesťanům invaze nehrozí. Totální zbraň

29. 11. 2014

Tisk článku

Jan Hruška komentuje výzkum obětí unesených mimozemšťany a dochází k závěru, že lidstvo má k dispozici absolutní zbraň, proti které jsou E.T. takhle malí

„Sovy nejsou tím, čím se zdají být.“ Tak zní famózní citát z kultovního seriálu Twin peaks, který vysílá jasný varovný signál: Něco není v pořádku... Existuje jen málo mystifikací tak svůdných jako fenomén UFO.

Mimozemšťané a Nový světový řád

Stále častěji se na internetu objevují články zabývající se neidentifikovatelnými létajícími objekty (UFO). Alternativní weby se plní konspiračními dokumenty o dávných mimozemských civilizacích, svědectvích vládních příslušníků, až k podivným pohádkovým fabulacím Davida Icka o „reptiliánech“. Mimozemské bytosti jsou také reálnou složkou řady neopohanských okultních směrů „New age“. A v neposlední řadě jsou i stálým tématem „továrny na propagandu“ v Hollywoodu. Vznikl tak novodobý „mimozemský“ kult, který má mnohé rysy společné s náboženstvím a často je jeho romantickou náhražkou.

Ať už se za tímto fenoménem skrývá cokoliv, křesťané, narozdíl od ateistů, mají zjevně proti mimozemšťanům k dispozici zbraň, kterou nelze překonat

Klíčová otázka zní stále stejně: Skutečně navštěvují Zemi mimozemské bytosti? Jak se říká v dalším kultovním seriálu: „Pravda je tam někde venku.“ Tou pravdou je, že žádní mimozemšťané Zemi zcela určitě nenavštěvují. Existují však bezpochyby jiné síly, které jsou podstatně temnější a jsou s námi už od stvoření světa. Jde o tytéž síly, které ve skrytu tahají za „nitky“ Nového světového řádu – a v rámci této „mise“ mají co do činění s děsivými nočními návštěvami? Pozoruhodný průzkum totiž ukázal, že veškerá „blízká setkání třetího druhu“, lze poměrně snadno „destruovat“. Absolutní zbraní je kupodivu „pouhé“ slovo. Jméno.

                                               Vetřelci dávnověku - Odhalení                                

Případ Whitleyho Striebera

Šílenství kolem UFO odstartovalo v minulém století. Podivné neidentifikovatelné objekty, kruhy v obilí a ještě záhadnější blízká setkání mnoha svědků provázená ztrátou paměti i času, upoutala pozornost nejen médií, ale i řady odborníků – především psychiatrů.

Pravděpodobně nejznámější je případ Whitleyho Striebera z 80 let, spisovatele, který si v hypnóze vybavil velmi znepokojující opakované příchody nemilých návštěvníků provázené nepopsatelným strachem. Jeho příběh je archetypem pro všechny podobné únosy. Ve své první knize „Společenství“ do detailů rozebírá své děsivé a současně i bizarní zážitky. Přišel též s řadou hypotéz mající odpovědět na otázku: Kdo jsou oni. Paradoxní však je, ač byl katolík, tak jej nenapadlo zřejmé; a to, že nejde vůbec o mimozemské bytosti, nýbrž o něco starověkého a zcela „pozemského“.

„Cítil jsem naprosto nepopsatelný pocit ohrožení. Bylo to hotové peklo na zemi být v jejich přítomnosti a nemoci se pohnout, křičet ani utéct. Ležel jsem nehybně jako mrtvola a zažíval vnitřní muka. Ať tam se mnou bylo cokoliv, bylo to tak obludně ošklivé, špinavé, hříšné a zlověstné! Samozřejmě, že to jsou démoni. Museli být. A byli tady a já jsem se nemohl dostat pryč,“ píše Strieber ve své druhé knize „Proměna“. Nemáme co do činění s bytostmi z jiného světa, ale s démonickými entitami. Podobnosti obou fenoménů jsou příznačné.

                           Duchovní povaha zpráv o únosech mimozemšťany                           

Podobnosti mezi démony a „mimozemšťany“

Daniel R. Jennings provedl důkladnou studii a sestavil následující tabulku, která sjednocuje některé společné příznaky démonických aktivit a mimozemských únosů.

 
Démoni
Mimozemšťané
Únosy
Ano
Ano
Ztráta vědomí
Ano
Ano
Bytosti v „humanodní“ podobě
Ano
Ano
Telepatie
Ano
Ano
Levitace
Ano
Ano
Upadnutí do tranzu
Ano
Ano
Manifestace speciálních schopností
Ano
Ano
Projevy „média“(channelování, mimosmyslová komunikace...)
Ano
Ano
Fyzické utrpení
Ano
Ano
Znásilnění/sexuální obtěžování
Ano
Ano
Pach síry
Ano
Ano
Zjevení v nočních hodinách v ložnici
Ano
Ano

Přinesou „nové náboženství“?

Kniha „Společenství“ je plná klasických symptomů démonické posedlosti. Kromě výše zmíněných jsou „blízká setkání třetího druhu“ doprovázena pocitem vibrace těla, projevy statické elektřiny (vlasy se „zježí“), paralýzou, levitací nad postelí, pachem síry, nepopsatelným strachem, vědomím přítomnosti něčeho/někoho dalšího – takto popisuje démonickou aktivitu i Chris Lasala, který se věnuje jejich vymítání.  

Další zajímavá podobnost: Známý satanista a „nejzkaženější muž světa“ Aleister Crowley se po celý život věnoval okultním praktikám mezi které patří i „channeling“ neboli snaha o jakési „naladění“ a následnou komunikaci s určitou bytostí. Také byl, dle svých slov, ve spojení s démonem, který se měl jmenovat Lam. Podobnost kresby Crowleyho démona s mimozemšťanem je příznačná!

pp     pp

Srovnání kresby Lama nalevo s obrázkem mimozemšťana napravo

To však není všechno. Rozumně uvažujícího člověka s otevřenou myslí jistě napadne, že reálné mimozemské bytosti by nám mohli jako civilizaci s lecčím pomoci. Předpokládá se – tak nás učí i Hollywood, že by došlo k výměně informací, technologií, léků... Rozhodně by nikdo neočekával, že sem marnili  dlouhou cestu, aby nás učili takové věci jako třeba nové náboženství, že? Nebo ano?

pp

Čtěte ZDE: Satanova ofenzíva: Hlavní trik spočívá v tom, že chce přesvědčit o své neexistenci. Jeho dílem je i globální šíření islámu. Hodina úspěchu: Veřejná oslava ďábla i hříchu

Čtěte ZDE: Exorcista: "Ďábel je schopen zničit kultury i celé národy. Současný chaos ve světě je jeho dílo. Nejsme svobodní pro svobodu, nýbrž proto, abychom milovali.“

Podivná poselství a jedno velké Hups!

V knize doktorky Karly Turner říká jedna z obětí únosů: „Jane řekla: ‚Jsem uklidňována během celé procedury. A ani to tolik nebolí. Ptám se jich, proč to potřebují a on se mi podívá hluboce do čí a poté řekne, že to byla má volba. Že jsem s tím souhlasila již dávno. Řekla jsem mu, že si nic takového nepamatuji a on mi odpověděl: Předtím než si byla narozena, proběhla naše konverzace.“

Další oběť záhadných návštěvníků například nahlásila, že „mimozemšťan“ mluvil o Adamovi a Evě jako vytvořeném experimentu k urychlení naší „evoluce“, kdy mělo dojít k manipulaci DNA opic. Něco podobného připouští i populární militantní ateista Richard Dawkins.

V obecné rovině lze shrnout, že tito návštěvníci učí své oběti myšlenky „New age“ – o kosmickém vědomí a jeho evoluci, reinkarnaci, jednotě bytí (koncepty monismu), morálního relativismu atd. Stejné bytosti sehrály velkou roli v apokalyptických vizích (ale i nástupu „zlatého nového věku“) v roce 2012. A destruktivní vize se objevily i v knize Whitleyho Striebera.

pp

pp

 Mimozemšťané se přestěhovali o 2.5 miliónu světelných dál, jen aby unikli svým „sousedům“

Trochu komické však je, že „geniální mimozemšťané“ si jaksi nepohlídali lidský vývoj. Ještě v 50. letech tvrdili, že pocházejí z Marsu či Venuše. V současné době, protože už víme, že je to nemožné, přilétají najednou z galaxie Andromeda, z Plejád a dalších velmi vzdálených míst. Jak by řekl Will Smith ve filmu Den nezávislosti: Hups!

Zbraň křesťanů

To ale stále není vše! Teprve teď přijde to nejlepší: Všechny únosy a nezvané „návštěvníky“ lze zrušit a odvolat! Existuje totiž jméno, které je nade všechny ostatní.

„Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.“ (Filipským 2:9-11)

Skupina badatelů s názvem „CE4 Research Group“ si položila zásadní otázku: Jestliže se zdá, že existuje duchovní element v těchto mysteriozních případech, jsou mimozemšťany unášeni i křesťané? Objevili něco pozoruhodného: I křesťané byli pochopitelně unášeni, ale mnozí z nich nalezli vysvobození!

Jak se ukázalo, spousta z nich již věděla, o co jde. Okamžitě poznali, že nejde o mimozemské bytosti a volali jméno Ježíše Krista a démonické bytosti, stejně, jako se náhle manifestovali, tak i zmizeli. Pryč. Jako by nebyli vůbec nic. Skupina badatelů zdokumentovala již stovky takových případů.

Zajímavé rovněž je, že mnozí z nich nic takového ani nenahlásili. Prostě to brali jako součást své víry, která zahrnuje i duchovní svět. Zatímco ostatní, jako i Whitley Strieber, bádali dlouhá léta a mnozí z nich stále vzrušeně pátrají, křesťané byli s problémem v klidu hotovi během několika málo vteřin.

Také ostatní badatelé přiznali, když byli dotázání, že se s těmito svědectvími křesťanů setkali. Ale, jak v přednášce Nečisté spojení“ poznamenal badatel Joe Jordan, nechtěli, aby byl jejich výzkum zdiskreditován, a tak podobná svědectví zkrátka raději ignorovali. Je přece naprosto nekorektní mluvit o náboženské víře veřejně!

Proč?

Mnohé jistě napadne: Proč tito „návštěvníci“ přicházejí? Svým obětem často říkají, že byli „vyvoleni“. To samé bylo zodpovězeno i Strieberovi. Z výzkumu badatelů „CE4 Research Group“ vyplývá jasný vzor, který zahrnuje následující důvody:

Oběti o to požádali sami. Někteří lidé si vyloženě vyprosili podobné zážitky, protože chtěli poznat, jestli jsou skutečné. Platí však: Dávejte dobrý pozor, o co žádáte!

Oběti se nevědomě otevřeli působení duchovního světa. Nejčastěji jde o lidi, kteří mají zkušenosti s okultními praktikami (Strieberův případ) a obvykle se jedná o „duchovní prožitky“ New age – například astrální cestování, meditace, „channeling“ atd. To jsou nejčastější případy.

Oběti, které jsou součástí „generačního cyklu rodinné kletby“. V podstatě to znamená, že se tyto prožitky opakovaně vracejí dětem v dalších generacích, dokud daný jedinec nevyhledá Boha a jeho ochranu.

Předchozí tři body se střetávají v jasném poselství: Jakmile se člověk začne pohybovat mimo prostor Božího slova, není pod jeho ochranou. Ale vždy má možnost navrátit se zpátky! Toto může potvrdit mnoho zachráněných obětí. Důležitá otázka, proč se lidé stávají oběťmi, je tedy zodpovězená. Zůstává však ještě poslední a nejpodstatnější otazník: Existuje nějaká globální agenda ukrývající se za tímto fenoménem?  

Mimozemský klam a Nový světový řád

Mimozemské návštěvy se stávají stále více součástí myšlení hlavního proudu. Nejen Hollywood a skalní fanoušci seriálu Akta x, co mají po zdech plakáty „I want to believe“ (Chci věřit), ale dokonce už i NASA oznamují, že do dvaceti let (!) prý „navážeme kontakt“.

Hlavní proud se tak nyní dostává tam, kde byla řada badatelů před 20 lety a dnes jsou opět dál. Je tu ale drobný zádrhel: Křesťanství není cesta, na kterou by se současný evropský atheizovaný mainstream mohl vydat. Zjištění, že mimozemšťané jsou ve skutečnosti jen aktuální manifestace po věky známých démonů zůstane nezveřejněno. Navzdory tomu, že mimozemšťané – návštěvníci z hlubin vesmíru – jsou ve skutečnosti naprosto bláznivý nápad, který chce „vědeckým ateistickým romantismem“ nahradit vědomí, které člověk v sobě přirozeně chová. Jde o „výhybku“ na cestě. Protože kdyby nebyla, pak by to znamenalo, že... Ježíš Kristus je Cesta, Pravda i Život. A to je nepřípustné!

Stojíme před podstatnou otázkou: Existuje nějaká globální agenda skrývající se za „mimozemšťanským“ fenoménem? Vždyť jak lépe „sjednotit“ (rozuměj ovládnout) svět pod jedinou „světovou vládou“, než například hrozbou „mimozemské invaze“? Už jsme to přece tolikrát viděli v „hollywoodských politických školeních mužstva“.

Ještě podstatnější by měla být otázka: Jak může taková hrozba existovat, když neexistují žádní mimozemšťané? Ale taková otázka nemá validitu v orwellovské době, kdy pravda je to, co nám řeknou oni. Média... Lidé za nimi. Démoni. Je možné, že tam, kde to začíná, to i končí?

Ať už se za tím skrývá cokoliv, křesťané, narozdíl od ateistů, mají zjevně proti mimozemšťanům k dispozici zbraň, kterou nelze překonat:

„Když Bůh s námi, kdo proti nám?“

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky