Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Před bruselským diktátem: S Klausovou výjimkou by se nás netýkal. Migrační tsunami podle zednářských plánů. Státy musejí zmizet. EUROMED: Přerozdělit do zemí EU až 80 miliónů muslimů

Před bruselským diktátem: S "Klausovou výjimkou" by se nás netýkal. Migrační tsunami podle zednářských plánů. Státy musejí zmizet. EUROMED: Přerozdělit do zemí EU až 80 miliónů muslimů

20. 9. 2015

Tisk článku

Pavel Kopecký se několik hodin před osudovými bruselskými "summity" ptá po architektech současné imigrantské ságy a nachází souvislosti v plánech svobodných zednářů, které mnozí lidé dnes považují za neexistující organizaci

Týden, do něhož vstupujeme, může být pro Českou republiku osudový. V úterý se v Bruselu uskuteční jednání ministrů vnitra EU, kde podle všeho dojde k přelomové situaci. Němci a jejich spojenci ze "starých" členských zemí dokázali zatím v různých kritických situacích vždy prosadit svou "přesvědčováním". Tak se v EU politicky korektně říká metodě cukru a biče, tedy slibům a výhrůžkám, jimž jsou vystaveni politici země, kteří nesouhlasí s tím, co "evropský vůdce" předloží ke schválení. Smyslem je předstírat jednotu, schopnost "přátelského kompromisu" - a tím zakrýt, že ve skutečnosti jde o diktátorskou organizaci, v níž platí jako vždy v minulosti pouze právo silnějšího.

pp

Tentokrát to zřejmě poprvé bude jinak. Poviné "kvóty" pro přerozdělování statisíců a postupně miliónů vetřelců z Afriky, Asie a Blízkého východu do jednotlivých gubernií bruselského protektorátu jsou pro vládnoucí elity natolik podstatné, že "vzpurné země" k poslušnosti prostě otevřeně přinutí silou. V orwellovské "novořeči" se to bude jmenovat "přehlasování kvalifikovanou většinou". Tedy už ani náznak hry na demokracii či "společnou politiku" - ale prostě nezastřený diktát.

pp

Čtěte ZDE: Velký podraz na obzoru: Mnichov číslo 2. Vláda nám lže. Vetřelcům zavře dveře, aby je vtáhla oknem. Přinutíme ji k referendu nebo novým volbám?

Čtěte ZDE: Právě se láme chleba: Podepíše vláda „smlouvu o dočasném pobytu“ migrantů na našem území? Německá závodka vaří opět oblíbený eintopf pro otroky. Je čas odejít?

Proradnost a pokrytectví

Nástroj k povinnému přerozdělování hord, které se na německé pozvání nyní valí do Evropy, vládci totiž nezbytně potřebují. Jinak by kromě jiného hrozilo, že takzvaní utečenci zůstanou jen v zemích, jejichž "pobídkové" sociální systémy učiní z migrantů novou blahobytnou nepracující vrstvu, která bude královsky žít z daní pracujících domácích. A to především Německo (ale i Francie, Švédsko a několik dalších) nepotřebuje. Chce si vybrat z "migrantského materiálu" profese, kterými doplní pracovní sílu, jež bude schopná dále dotovat královský důchodový systém. Nepotřebné - a těch bude většina - potřebuje pověsit na krk "východním koloniím", tedy především nám, Slovensku, Maďarsku, případně Polsku a pobaltským zemím.

Británie sice s povinnými kvótami rovněž nesouhlasí - ale vlastně jí to může být jedno. Spolu s Dánskem má totiž "výjimku". Je proto namístě připomenout, že jsme ji mohli mít také. Dal si ji jako podmínku prezident Václav Klaus, když byl evropskými mocnostmi a našimi kolaboranty včetně Ústavního soudu donucen podepsat takzvanou Lisabonskou smlouvu. Evropští vůdci mu ji tehdy písemně přislíbili - a pak na ni pochopitelně "zapomněli". Připomeňme, že využili i proradnosti naší sociální demokracie, ale i lidovců, komunistů, topky a ODS, kteří se spolu s nimi postavili proti ratifikaci "české výjimky" v našem parlamentu. Dnes se tváří jako velcí bojovníci proti povinným "kvótám", ale nikde se již neobjeví, že jsou to právě oni, kdo "Klausovu pojistku" tehdy pokrytecky zlikvidovali.

PP koláž

Čtěte ZDE: Václav Klaus to vzal do rukou: Výzva občanů České republiky proti plánům Německa a Bruselu. Migranti k nám nesmějí! Váhavá vláda musí konečně konat. Nedejme se. Jde o všechno

Čtěte ZDE: Roboti a hackeři útočí na Klausovu výzvu: Hlas veřejnosti nesmí být slyšen. Utonulý chlapeček dojímá svět. Tisíce brutálně zavražděných dětí jsou nic. Evropa zahyne – a my s ní

Nový evropský lid

Nejde však jen o levnou pracovní sílu. Milióny imigrantů mají především jeden základní úkol: "rozředit" obyvatelstvo historických národních států, které je svými politickými elitami stále hůře ovladatelné a začíná se proti bruselské "aristokracii" bouřit. Cílem je vytvořit "nového evropského člověka", jak o tom ve svém článku velmi trefně napsal ředitel Klausova institutu Jiří Weigl.

Ale nejen to. Německý prezident Gauck se již nechal otevřeně slyšet, že jde o to "naředit" i mateřštinu, kulturní vzorce a tradice jednotlivých zemí, křesťanství namixovat islámem a konečně (jak příznačné německé téma!) - i rasy. I toto je starý plán, o němž jsme též psali: nepodajné bělochy má nahradit "asijsko-negroidní" rasa, vpravdě Nový Evropan.

Kde se tyto šílené plány, jejichž realizaci právě žijeme, vůbec vzaly? A jak to, že o nich dosud nikdo neměl ani potuchy?

Ale měl. Mnozí měli. Byli ale vysmíváni a nálepkováni jako blouznivci či "konspirační teoretici". Pouze vyslovit spojení slov Svobodní zednáři vyvolávalo útrpné úsměvy "vážných" lidí. Tak nám nyní mohou vysvětlit, jak je možné, že právě plány Svobodných zednářů nyní docházejí naplnění. Přesto, že před nimi již dávno varovaly mnohé významné autority. Zatímco jiné významné "autority" současnosti jsou stále ještě součástí takzvaných Lóží, v nichž se i ti současní Svobodní zednáři organizují. Mnohé z nich potkají naši politici na bruselských jednáních, které proběhnou v úterý a ve středu. Pokud ovšem mezi ně rovněž nepatří.

Varování

„Jsou různé sekty, jež se sice liší jménem, obřady, organizační formou a původem, poněvadž však mají jakýsi společný cíl a druží se k sobě názorovou podobností v hlavních věcech, shodují se ve skutečnosti se sektou zednářskou. Ta je jakýmsi ústředím, odkud se rozcházejí a kam se opět všechny vracejí.“

Tato slova pocházejí z encykliky „Humanum Genus“ papeže Lva XIII., která byla napsána jako varování naší civilizaci 20. dubna 1884. Dnes, kdy Evropa čelí smrtelnému nebezpečí a stojí před katastrofou v podobě imigračních vln zaplavujících starý kontinent, bychom si je měli připomínat zvláště pozorně. Bez jejich pochopení totiž nemůžeme porozumět ani dnešní imigrační krizi. Ta, podle mnoha indicií, byla dlouhodobě připravována a je součástí plánu světového zednářstva na zničení posledních zbytků křesťanské Evropy.

pp

Čtěte ZDE: Iluminátská skupina Bilderberg: Převodová páka a mozkový trust světovlády. Bude jejich pokus o zničení národních států úspěšný?

Čtěte ZDE: Radomír Malý: Humanisté nebo satanisté?

Velcí architekti přeměny Evropy

Co je v dnešní době oproti minulým letům nové, že Svobodní zednáři své plány už ani neskrývají. Zednářské lóže z Francie, Velké Británie, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska, Portugalska, Polska, Řecka i ženská lóže z Turecka žádají své lóžové bratry v evropských vládách, aby nejen přijali uprchlíky, nýbrž aby jich v budoucnu přijímali stále více a více.

Oficiální dokument zveřejněný v Médias-Presse ve Francii uvádí jako důvody nezbytnosti neomezeného přílivu imigrantů překonávání národních egoismů a blíže nedefinované obecné zájmy inovativní politiky otevřenosti. Zednáři také s typickým pokrytectvím varují před následky, „neuposlechnutí“ této výzvy: Vedlo by to k „rozdělení, konfliktům a novému oživení nacionalismů v Evropě“.

Není divu, že se „bratři“ odvolávají na své nejúčinnější zbraně na „lidská práva, a hodnoty solidarity a bratrství vyhlášené Francouzskou revolucí 1789 a Chartou lidských práv OSN z roku 1948. Přistěhovalectví prohlašují zednáři jako condiciio sine qua non (nezbytnou podmínku) k dosažení svých plánů.

pp

Vysoký zednář a bývalý Evropský komisař pro konkurenci Peter Sutherland jde ve svých vyjádřeních ještě dál. EU by měla "co nejvíce podkopat homogenitu" svých členských států. Budoucí prosperita mnoha států EU totiž prý závisí na multikulturalismu. Tato slova pronesl tento speciální velvyslanec OSN pro migraci, bývalý předseda ropného gigantu BP a člen představenstva Goldman Sachs, již v roce 2012.  

Migrace je rozhodujícím faktorem dynamiky hospodářského růstu v některých zemích EU, ale může být obtížné vysvětlit to občanům těchto států. Stárnoucí nebo vymírající domorodé obyvatelstvo v zemích, jako je Německo nebo v jižních státech EU je klíčovým argumentem pro rozvoj multikulturních států", uvedl Sutherland.

François Hollande v Grand Orient

Sutherland pronesl svá slova krátce poté, kdy jiný svobodný zednář François Hollande ubezpečil své lóžové bratry v roce 2011, že ke spuštění „velkého kolotoče“, který s definitivní platností smete současnou podobu Evropy, je již vše připraveno. Video z toho Hollandova vystoupení v "matce" všech zednářských lóží Grand orientu se dosud zachovalo.

Jiný vysoký lóžový bratr, který je v současnosti předsedou Evropské komise Jean-Claude Juncker, byl pověřen technickým provedením celé akce a spolu s francouzským prezidentem Hollandem a německou kancléřkou Markelovou tvoří pevný tým při otevírání bran Evropy. Jde však stále pouze o začátek představení, které nám přichystali. 

Zcela otevřeně to říká jiný "zasvěcenec", předseda Evropského parlamentu a přední představitel socialistické internacionály Martin Schulz, který pohrozil použitím síly vůči státům, jež se této "asistované sebevraždě" Evropy nepodřídí. "Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být vynucené silou. V jistém okamžiku je třeba zabojovat a nutno říci, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, abychom dosáhli svého cíle."

A co nám tedy lóžoví bratři chystají? Podle programu EUROMED, (Euro-Mediterranean Partnership) v rámci Barcelonského procesu se počítá v letech 2010–2050 s přistěhováním 56 až 80 milionů migrantů, převážně muslimů, do zemí Evropské unie. Podle populační divize OSN (UNPD) a jejího vyjádření z roku 2000, bude Evropa do roku 2025 potřebovat dokonce 159 milionů imigrantů.

PP koláž

Čtěte ZDE: Metoda, jak ovládnout Evropu i nás: Uprchlíci jako zbraň ve speciální "barevné revoluci". Demonstranti před ČT: Lžete za naše peníze! Oba prezidenti mluví jasně. Informace z temného příšeří amerických zájmů

Čtěte ZDE: Magické záhady kolem "nešťastných běženců": Jak mohou přežít bez podpůrného týmu? Nijak! Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou nám večer. Proč Kocáb nedemonstruje?

Je dobré připomenout si tyto souvislosti právě na počátku týdne, který může být pro naši zemi vpravdě osudový. Až budeme za pár desítek hodin v televizích sledovat "zasvěcené" ministry vnitra, jak nám diktují povinně přijmout metodu ke zničení naší vlasti a ve středu premiéry pod vedením Angely Merkelové, kteří již na "vrcholném summitu" budou tento diktát brát jako hotovou věc pro své další plány s "novým evropským člověkem", budeme lépe vědět proč a za jakým účelem tuto hrůzu činí.

A proč se musíme tomuto zednářskému experimentu vzepřít - a ubránit.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Rozprašují nám na hlavy jedy a manipulují počasím: Všechny čáry na obloze jsou nebezpečné. 1000 doznaných pokusů na lidech. Co umí HAARP?  President Johnson: Kdo ovládne počasí, ovládne svět. Klima? Zemětřesení? Sopky? Umíme hlásí Pentagon. Lze se bránit?

Rozprašují nám na hlavy jedy a manipulují počasím: Všechny čáry na obloze jsou nebezpečné....

Pozice Zelenského slábne: Zalužnyj prý zahájil jednání s Moskvou na vlastní pěst. Jedná tajně s šéfem genštábu Gerasimovem? Ruská vojska mezitím dál postupují. Lov na lidi od dveří ke dveřím. Důchodci, marš na frontu!

Pozice Zelenského slábne: Zalužnyj prý zahájil jednání s Moskvou na vlastní pěst. Jedná...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky