Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Agenda 21: Celosvětová tyranie jako udržitelný rozvoj? USA pracují na odlidnění planety. V soukolí se otáčí i Česká republika. Koho obětujeme nejdříve? Šokující vize z roku 1969

Agenda 21: Celosvětová tyranie jako "udržitelný rozvoj"? USA pracují na odlidnění planety. V soukolí se otáčí i Česká republika. Koho obětujeme nejdříve? Šokující vize z roku 1969

30. 7. 2016

Tisk článku

Zuzana Lipová nevěří oficiálně hlásaným pravdám o tzv. udržitelném rozvoji a obává se, že Agenda 21, kterou ratifikovala Česká republika i Slovensko, může být nástrojem centralizované diktatury

Straší nás, že v roce 2050 bude na Zemi 9,6 miliardy lidí, s čímž je prý třeba rozhodně něco udělat. A tak různými cestami podsouvají lidem názor, že tzv. stabilizace populace a udržitelný rozvoj je v prospěch nás všech. A mnozí z nás jsou zaslepeni konzumem - ochotni kývnout na cokoliv. Jen aby mohli pokračovat v bezstarostné zábavě.

Proto se také s naším souhlasem či spíše kvůli naší nevšímavosti, neustále pracuje na konceptu centralizované světové diktatury, která bude kontrolovat všechny oblasti našeho života. Bez výjimky.

Agenda konce dobrých časů

Agenda 21 je programový dokument Organizace spojených národů (OSN), schválený na Summitu Země v červnu 1992 v Rio de Janeiro. Oficiálně je to program pro 21. století, který přináší všem zemím světa návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a současně zlepšovat hospodářské a sociální podmínky života na Zemi. Na první poslech to mnohým zní hezky. Zvláště těm, kteří zapomněli na staré české přísloví o ptáčku, kterého lapají...

Odpůrci Agendy 21 tvrdí, že ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj či stabilizace populace jsou jen zástěrky pro ďábelský plán nastolení Nového světového řádu. Agenda 21 je nástroj, který pomáhá likvidovat národní suverenitu, nastolit centrální plánování a management všech zdrojů, docílit předání půdy do rukou světové vlády, zrušit soukromé vlastnictví, rozbít rodinu a vyvlastnit děti.

A co přijde potom? Naše děti bude vychovávat stát, práci si nebudeme vybírat, ale bude nám určena, cestování bude opět omezené, vytvoří se tzv. obydlené zóny, do kterých se lidé budou masivně stahovat, nastolí se globální edukace založená na ohlupování a dojde ke takzvané depopulaci Země.

Čtěte ZDE: Týká se nás všech: Obludný plán z dílen IG Farben. Je planeta přelidněná? Nejvyšší čas na selekci! Dvě mouchy jednou ranou: Pomalu zabíjet, rychle vydělávat

Lokálně ke globalitě

Strategií Agendy 21 je postupovat z globální do lokální úrovně („místní Agenda 21“) a zasáhnout tímto programem každý stát a komunitu. Na tom se podílí asociace lokálních vlád a národních a regionálních lokálních vládních organizací zvaná ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). Místní agenda je zaváděna zcela bez účasti a vědomí občanů, navenek to však vypadá, jako by ji lidé chtěli.

Summitu v Rio de Janeiro se v roce 1992 účastnili i delegáti z tehdejšího Československa. Federální vláda a následně i obě národní vlády souhlasily s přistoupením k deklaraci a ve svých usneseních uložily ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státních správ využít výsledky konference a zapracovat je do programů jimi řízených resortů. V následujících letech se začalo s propagací a prosazováním místní Agendy 21:

Kapitola 28 Agendy 21 říká: „Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“

Kontrolovaná společnost

Šedá eminence americké zahraniční politiky Zbigniew Brzezinski ve své knize "Úloha Ameriky v technotronické éře" již v roce 1970 volal po společenství vyspělých zemí složeném ze západní Evropy, severní Ameriky a Japonska, které by koordinovalo a integrovalo vytváření Nového světového řádu postaveného na myšlence globálního vládnutí.

Brzezinski ve své knize mluví o kontrolované společnosti, které bude dominovat elita nespoutaná tradičními hodnotami a která má mít téměř nepřetržitý dohled nad každým občanem a sledovat i ty nejosobnější údaje.

Nezůstal pouze u vizí rozepsaných v knize. V roce 1972 Brzezinski spolu s přítelem Davidem Rockefellerem předložil pro svět opravdu zásadní myšlenku na výročním setkání skupiny Bilderberg. A jaký dopad má tato skupina na světové dění je zřejmé.

Čtěte ZDE: Geoinženýring: Taková "normální" kontrola počasí? Konspirační teorie a tvrdá realita. Globální oteplování i slané pouště. Americká armáda si hodlala přivlastnit počasí již v polovině 90. let. Vědecké studie ukazují: chemtrails jsou zde

Co je v plánu

Vyústěním Agendy 21 je postupné vytvoření nedostatku jídla a nasazení vysokých cen. Stále přísnější předpisy mají položit malé pěstitele na kolena, časem si lidé nebudou moci pěstovat jídlo ani doma, pochopitelně "v zájmu jejich bezpečnosti". Veškerá produkce potravin bude v moci korporací. Dodávky a distribuce potravin budou sledovány, aby nikdo nemohl prodat jídlo tomu, kdo ze systému uteče.

Mnohé nasvědčuje platnosti zpráv, že sucha, záplavy a tornáda, které ničí úrodu farmářům a pěstitelům, jsou výsledkem pokusú manipulovat s počasím. Ve smyslu tohoto vývoje jde o vojenskou zbraň proti drobným zemědělcům a vlastníkům půdy po celém světě. Velkým společnostem takové pokusy neublížují, protože mají přístup k neomezeným fondům.

Existují hypotézy a podezření, že k manipulaci počasí slouží i takzvané chemtrails, které lze pozorovat na obloze. Podle stoupenců teorie nejde o kondenzační stopy, které po chvíli zmizí, nýbrž o stopy, které zůstanou na obloze, roztáhnou se a nakonec spadnou na zem. Údajně obsahují stroncium, hliník, baryum, okyselují vodu i půdu a vážně ohrožují lidské zdraví.

Obdobně se důvodně spekuluje o zneužívání HAARP či podobných technologií (HAARP - civilní a vojenský výzkumný projekt USA realizovaný na Aljašce). V technických studiích k HAARP je uváděno, že "rozprášené kovové částice jako je hliník, baryum a stroncium mohou zvýšit vodivost atmosféry, a tak umožnit zvýšit efektivitu manipulace s počasím." Podle tohoto výkladu HAARP dokáže měnit proudění vzduchu, a tak měnit i vzorce chování počasí, což se uvádí i ve zprávě pro Evropský parlament z devadesátých let.

V podobné "dobročinnosti" jsou velmi aktivní miliardářské celebrity.  Například Bill Gates mimo jiné obhajuje nutnost "světové vlády". Financuje očkování v rozvojovém světě, které je masovým experimentem regulace plodnosti (v roce 2014 katoličtí biskupové Keni obvinili dvě organizace OSN ze sterilizace miliónů dívek a žen pod záminkou očkovacího programu proti tetanu, který byl sponzorován vládou Keni), financuje projekty podporující změnu klimatu, spolupracuje s firmou Monsanto, která produkuje GMO potraviny, prosazuje zavedení kamerových systémů na školách a tak dále.

Mráz přichází z Ameriky

V roce 1989 bylo odtajněn dokument "National Security Study Memorandum 200", který v roce 1974 sestavil Henry Kissinger, poradce několika prezidentů pro otázky národní bezpečnosti USA. Memorandum je studií o dopadu nárůstu světové populace na americké zahraniční strategické zájmy, objasňuje politické a ekonomické důsledky přirozeně rostoucí populace a nepokrytě navrhuje vyhlazení celých národů jako jediné řešení pro dosažení udržení amerických výhod v obchodě se strategickými materiály v průmyslové oblasti a zachování americké vojenské nadvlády.

Studie poskytuje seznam zemí, kterým Spojené státy musí věnovat zvláštní pozornost. Mezi nimi jsou Indie, Bangladéš, Pákistán, Nigérie, Mexiko, Indonésie, Brazílie, Filipíny, Thajsko, Egypt, Turecko, Etiopie a Kolumbie. Podle Kissingera by měla být depopulace nejvyšší prioritou americké zahraniční politiky vůči zemím třetího světa. K dosažení žádoucích výsledků bylo posvěceno vše: kontracepční (bránící otěhotnění) technologie, sterilizace, potrat, represe pro obyvatele a politické vůdce, agitace prostřednictvím masmédií do celého světa.

To všechno však má být prováděno opatrným způsobem bez rizika vzbuzení prudkých reakcí: cestou propagandy poukazující více na výhody snížení populace, svobody osobní volby, zdravotnické péče a ekonomického rozvoje v nejchudších zemích. Politická doporučení Memoranda 200 spolu s doporučeními předloženými Kissingerem byla přijata americkou administrativou 26. listopadu 1975. Vylidnění celých národů na zemi tehdy začalo být součástí zahraniční politiky Spojených států.

HAARP: Pohádka, nebo skutečnost? Postavili Sověti Datla u Černobylu? Monstrózní dítě vojáků a vědců má záhadný osud. Konspirační realita? Je Marconiho a Teslův pohrobek příčinou "zblázněného" počasí?

Zní to tak povědomě

Na závěr pár myšlenek z přednášky doktora Richarda Daye, bývalého ředitele Společnosti pro plánované rodičovství, sponzorované Rockefellery, kterou přednesl na setkání amerických pediatrů ještě v roce 1969.

Varoval před plánem světových elit, který zahrnuje snížení počtu obyvatel na Zemi, povolenky k rození dětí, sex bez reprodukce, sexuální osvětu mládeže jako nástroje světovlády, podporu potratů jako nástroje ke snížení počtu obyvatel Země, podporu homosexuality, usnadnění umírání a zavedení pilulky smrti, omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči, přísně kontrolovaný přístup k lékům, potlačování léčby rakoviny, vyvolávání srdečních infarktů, úmyslně komplikovanou diagnostiku nevyléčitelných nemocí, podporu spotřeby alkoholu a drog, sex a násilí jako součást zábavných programů, kriminalitu jako nástroj ovládání společnosti, větší počet věznic, terorismus za účelem kontroly, odstranění některých knih z knihoven, školní docházku jako nástroj slepého a odevzdaného přijímání názorů a postojů, které nesnesou diskusi ani kritiku.

Richard Day v roce 1969 řekl, že se plán začal realizovat. V roce 2016 je jasné, že jeho naplňování je v plném proudu.

A mnozí si myslí, že jde o "pokrok".
Tagy článku

Doporučujeme

Likvidace zemědělství: Bláznění? Ne, plán! Žádné jídlo, žádní lidé. Spiknutí s cílem depopulace. Umělé vyvolání hladomorů. Vy a vaše rodina musíte zmizet. Nechte zdivočet zemi. Vypusťte divokou zvěř. Po dobytku vybijí i vás

Likvidace zemědělství: Bláznění? Ne, plán! Žádné jídlo, žádní lidé. Spiknutí s cílem depopulace....

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat. Mluvte šeptem! Neomezená moc všude a nikde. Chapadla ke všemu, co je připojené. Ovládnou i zbraňové systémy? Moloch se probouzí. Mlčení...

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky