Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Salviniho dekret: Tvrdě proti migraci. Kavárny lásky vybuchují  příkladnou nenávistí. Úspěchy přicházejí. Je minutu po dvanácté. Bude to stačit? Jen houšť a větší kapky!

Salviniho dekret: Tvrdě proti migraci. Kavárny lásky vybuchují příkladnou nenávistí. Úspěchy přicházejí. Je minutu po dvanácté. Bude to stačit? Jen houšť a větší kapky!

8. 1. 2019

Tisk článku

Soeren Kern referuje o mírném pokroku v mezích zákona, jehož se podařilo dosáhnout současné italské vládě pod taktovkou neohroženého ministra vnitra Mattea Salviniho

Italský Parlament schválil nový relativně přísný imigrační a bezpečnostní zákon, který zjednoduší deportaci migrantů, kteří se dopouštějí zločinů, a umožní zbavit odsouzené za terorismus italského občanství.

Dolní sněmovna italského Parlamentu - Camera dei Deputati - schválila dne 28. listopadu 2018 poměrem 396 hlasů proti 99 hlasům nový zákon, který byl předložen ministrem vnitra Matteem Salvinim. Zákon byl již 7. listopadu schválen italským Senátem a 3. prosince jej podepsal prezident Sergio Mattarella.

Norma, známá také jako "bezpečnostní dekret" nebo "Salviniho dekret", obsahuje několik klíčových ustanovení.

Ruší "humanitární ochranu"

Hlavním cílem je omezit počet migrantů, kterým je udělován v Itálii azyl. Článek 1 tohoto dekretu proto přdevším ruší poskytování povolení k pobytu z tzv. humanitárních důvodů, což je forma ochrany, která je k dispozici osobám, které nesplňují podmínky pro udělení statusu uprchlíka.

Podle předchozího systému byla humanitární ochrana jednou ze tří forem ochrany poskytovaných žadatelům o azyl, navíc k tzv. politickému azylu a tzv. doplňkové ochraně. Ovšem podmínky pro poskytnutí humanitární ochrany byly nejasné a často zneužívané. Migranti připlouvající do Itálie tak využívali možnost žádat o humanitární ochranu na dobu dvou let. Tato ochrana jim potom umožňovala přístup k zaměstnání, sociálním dávkám a k bydlení.

Podle nového zákona bude italská vláda udělovat azyl jen legitimním uprchlíkům a obětem politického pronásledování. Nový zákon také zavádí řadu zvláštních povolení (ze zdravotních důvodů, nebo z důvodů přírodních katastrof v zemi původu), s maximální délkou trvání šest měsíců až rok.

Prodlužuje dobu zadržování migrantů

Článek 2 nového zákona prodlužuje italským orgánům dobu, po kterou mohou zadržovat migranty v takzvaných centrech repatriace (Centri di permanenza per il rimpatrio, CPR), na 180 dní z původních 90 dní. Prodloužení je v souladu s dobou považovanou za nezbytnou k ověření totožnosti a státní příslušnosti migrantů.

Článek 3 dále stanoví, že žadatelé o azyl mohou být drženi po dobu nejvýše 30 dnů v tzv. hotspotech, zařízeních pro identifikaci na vnějších hranicích EU. Pokud není totožnost zjištěna během 30 dnů, mohou být žadatelé o azyl drženi v centrech pro repatriaci po dobu dalších 180 dnů. Jinými slovy, žadatelé o azyl mohou být zadržováni za účelem ověření jejich totožnosti až po dobu 210 dnů.

Čtěte ZDE: Orbán a Salvini: Bude fungovat antimigrační osa? Evropa rozdělena na dva tábory. Hlavním protivníkem pokrytec Macron. Udají volby do Europarlamentu směr? Vnitřní rozpory budou oslabovat. Babiš chytl téma

Vyšší prostředky na deportaci

Článek 6 zajišťuje přidělení dodatečných finančních prostředků na deportaci: 500 000 eur v roce 2018, 1,5 milionu eur v roce 2019 a dalšího 1,5 milionu eur v roce 2020.

Usnadňuje zrušení ochrany

Článek 7 rozšiřuje seznam trestných činů, z důvodu jejichž spáchání může být odebrán status uprchlíka nebo zrušena podpůrná ochrana. Žadatelé o azyl mohou nyní také přijít o ochranu, pokud budou odsouzeni za trestné činy, zahrnující: vyhrožování nebo použití násilí vůči veřejnému činiteli, fyzický útok, mrzačení ženských pohlavních orgánů, a různé druhy krádeží.

Žádost o azyl může být rovněž pozastavena, pokud je žadatel v trestním řízení kvůli jednomu z výše uvedených trestných činů a jeho konečné odsouzení bude mít za následek odmítnutí udělení azylu. Kromě toho migranti, kteří se i jen dočasně vrátí do své země původu, automaticky ztratí mezinárodní a podpůrnou ochranu.

Vytváří seznam bezpečných zemí původu

Článek 7 také deklaruje vytvoření seznamu bezpečných zemí původu, konkrétně zemí, které mají demokratické politické systémy a kde "obecně a důsledně" nedochází k žádnému politickému pronásledování, mučení, nebo nelidskému, nebo ponižujícímu zacházení, nebo trestání, a kde nehrozí násilí nebo ozbrojený konflikt.

Nejméně 12 zemí EU již má takové seznamy, které umožňují předcházet zneužívání azylových systémů EU a jednotlivých národních států.

Podle tohoto dekretu budou žadatelé o azyl ze zemí, které jsou na seznamu, povinni předložit důkaz, že ve svých domovských zemích čelí nebezpečí. Zákon také zavádí nové kategorie, které považují žádost o azyl za "zjevně neopodstatněnou" v případech: osob, které učinily nekonzistentní prohlášení; osob, které poskytly nepravdivé informace nebo předložily zfalšované dokumenty; lidí, kteří odmítají poskytnout otisky prstů; lidí, na které již byly vydány příkazy k deportaci; lidí, kteří představují nebezpečí pro pořádek a bezpečnost; cizinců, kteří neoprávněně vstoupili na území Itálie a kteří nepodali okamžitě žádost o azyl.

K seznamu bezpečných zemí původu zavádí navíc článek 10 také zásadu "vnitrostátního útěku", tj. "pokud mohou být cizí státní příslušníci repatriováni do některých oblastí země původu, kde neexistuje riziko pronásledování, jejich žádost o mezinárodní ochranu bude zamítnuta."

Snižuje kapacitu systému ochrany žadatelů o azyl

Článek 12 stanoví, že od tohoto okamžiku budou moci používat systém ochrany žadatelů o azyl a uprchlíků (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, SPRAR), což je obvyklý systém řízený italskou veřejnou správou, pouze nezletilí bez doprovodu a ty osoby, které splňují podmínky mezinárodní ochrany. Všichni ostatní žadatelé o azyl projdou mimořádnými přijímacími centry (Centri di Accoglienza Straordinaria, CAS) a přijímacími centry pro žadatele o azyl (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, CARA). Tyto změny cílí nejen na opětovnou podporu centrální kontroly azylového procesu, ale také na omezení přístupu ke všem základním sociálním službám.

Čtěte ZDE: Pašerácké neziskovky kvílí: Aquarius zabaven. Salvini si došlápl na Lékaře bez hranic. Taktická chyba? Nikoli, dvojnásobný zločin v italských přístavech. Jak imigranti kontaminují náš kontinent. Varování pro všechny

Povoluje zrušení občanství

Článek 14 umožňuje odnětí italského občanství těm, kteří se nenarodili v Itálii a jsou odsouzeni za trestné činy související s terorismem. Mezi osoby, kterým bude možné odebrat občanství, patří: cizinci, kteří získali občanství po deseti letech pobytu v Itálii; osoby bez státní příslušnosti, které získaly občanství po pěti letech pobytu v Itálii; děti cizinců narozené v Itálii, které získaly občanství po dosažení věku 18 let; manželé italských občanů; a dospělí cizinci, kteří byli adoptováni italskými občany.

Odebrání občanství bude možné do tří let od konečného odsouzení za trestné činy spojené s terorismem, a to na základě nařízení prezidenta republiky na návrh ministra vnitra.

Článek 14 rovněž prodlužuje nejmenší možnou čekací lhůtu pro získání občanství na 48 měsíců z původních 24 měsíců.

Zesiluje bezpečnostní opatření

Nový zákon také zavádí pravidla zaměřená na posílení veřejné bezpečnosti, zejména s ohledem na hrozbu terorismu a boj proti zločinecké, mafiánské infiltraci do veřejných výběrových řízení.

Ve snaze zabránit útokům auty na chodce v zalidněných pěších zónách požaduje článek 17, aby agentury pronajímající automobily zpřísnily kontrolu osob, které si pronajímají nákladní vozidla a dodávky. Článek 19 umožňuje policii v obcích nad 100.000 obyvatel používat elektrické tasery, zatímco článek 24 obsahuje posílení zákonů proti mafii a další preventivní opatření. Italská mafie viní, že profituje z migrační krize.

Salviniho boj

Na tiskové konferenci uvedl ministr vnitra Matteo Salvini, že nový zákon udělá pořádek v nefunkčním azylovém systému. "Těmito kritérii a zdravým rozumem zavedeme pořádek, pravidla, vážnost, průhlednost a jednotu do azylového systému, který byl dosud nekontrolovatelným výnosným byznysem placeným italskými daňovými poplatníky." A dodal:

"Lze přijímat ty, kteří například prokazatelně utíkají před válkou, ale není zde žádný prostor pro ekonomické migranty. V éře globální komunikace vysíláme jasnou zprávu migrantům ze všech zemí a také pašerákům, kteří nakonec pochopí, že budou muset změnit zaměstnání. Ten, kdo utíká před válkou je mým bratrem, ale ten, kdo přichází, jen aby tu prodával drogy a vytvářel chaos, se bude muset vrátit do své země."

Nový zákon byl odsouzen hlavními italskými médii, levicovými politickými stranami, neziskovými organizacemi a dalšími skupinami zabývajícími se přistěhovalectvím. Salvatore Geraci z italské charity Caritas Italia označil zákon za "nejhorší v italské historii" a jako "patogenní, zbytečný a škodlivý". A dodal s typickou hatmatilkou Kavárny: "Tento text je z velké části důsledkem předsudků a volebních kalkulací, zjednodušujících přístupů k složitému a členitému jevu."

Matteo Salvini odpověděl: "Zajímalo by mě, zda ti, kdo napadají tento bezpečnostní dekret, si jej vůbec přečetli. Skutečně nechápu, v čem je problém: umožňuje deportovat zločince a posiluje boj proti mafii, vydírání a proti drogám."

Čtěte ZDE: Kreditky a smartphony pro imigrační armádu: Malý hoax na pozadí obří operace. Soros a obvyklá parta zločinců. Invaze musí být dobře zorganizována. O tom se žádné mafii nesnilo. Pěkně po lopatě a na tvrdo

Úspěchy

Matteo Salvini, lídr antiimigrační Ligy (Lega), utvořil jak známo 1. června loňského roku koaliční vládu s Hnutím pěti hvězd (M5S). Program vlády načrtnutý v akčním plánu o 39 stranách slíbil zarazit nelegální migraci a deportovat až 500.000 neregistrovaných migrantů.

Itálie je hlavní evropskou branou pro migranty připlouvající po moři: Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) jich v roce 2016 připlulo 181.436, o rok později dalších 119.369. Odhaduje se, že během posledních pěti let přišlo do Itálie nejméně 700.000 migrantů. Od okamžiku, kdy se Salvini ujal úřadu, počet příchozích prudce poklesl. Během jedenácti měsíců roku 2018 to podle IOM bylo "pouze" 23.000 migrantů.

Mezitím Matteo Salvini oznámil, že Itálie nepodepíše Globální pakt OSN o migraci  a italští představitelé se nezúčastnili konference v Marrákeši v Maroku. A to proto, že Globální pakt se zaměřuje nejen na to, aby se migrace stala lidským právem, ale aby také byla zakázána kritika migrace, jež bude označena za "nenávistné trestné činy".

Nakonec více než tucet zemí oznámilo, že dohodu nepodepíše. Kromě jiných Austrálie, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Izrael, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko a Spojené státy americké.

Levičácké Kavárny "lásky k migrantům" sice vybuchují téměř příkladnou nenávistí, ale to je tak všechno, co ve spojení s mediálními soudruhy zatím mohou dělat. Voliči v mnoha zemích promlouvají zcela jasně, právě jako ti italští: Tohle ne!

Minutu po dvanácté.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky