Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Přípravné práce v plném proudu: Rozhraní mozek-stroj. Začíná éra transhumanismu? Nová totalita na pochodu. Vznik nové rasy. Disidentům se nepovede dobře. Tresty za zločin myšlenkou? Poteče krev. Ta lidská

Přípravné práce v plném proudu: Rozhraní mozek-stroj. Začíná éra transhumanismu? Nová totalita na pochodu. Vznik nové rasy. Disidentům se nepovede dobře. Tresty za zločin myšlenkou? Poteče krev. Ta lidská

16. 11. 2019

Tisk článku

Michael Sisco rýsuje scénář vývoje lidské společnosti v nedaleké budoucnosti, a varuje před krvavým konfliktem, který není hollywoodská sci-fi, ale realita v plánech technologických utopistů

Většina lidí si celkem dobře uvědomuje rychlost tempa technologického pokroku naší společnosti, a vesměs je to naplňuje optimismem. Pokud někdo projevuje skepsi, pak spíš z obav ze ztráty místa kvůli různým technickým průlomům jako umělá inteligence.

Jen málokdo je však dostatečně obeznámen s existencí a podobou transhumanistického hnutí, jehož cíle bývají nezřídka zlehčovány jako nějaká málo pravděpodobná vědeckofantastická utopie.

Práce jsou v plném proudu 

Mocné technologické společnosti jako Neuralink, Facebook a DARPA v současnosti vyvíjejí rozhraní mozek-stroj (Brain Machine Interface – BMI). Tento typ technologie, tedy pokus o spojení lidského vědomí s počítačem, jež má umožnit komunikaci o rychlosti myšlenky, je však jen jedním z prvků širšího hnutí usilujícího o překonání přirozených limitů lidské zkušenosti. Jeden z čelných teoretiků transhumanismu Max More řekl:

„Transhumanisté člověka nevidí jako účel sám o sobě, něco dokonalého ani hodného naší loajality, ale jako další bod na cestě evoluce. Věří, že dokážeme utvářet svou vlastní přirozenost žádoucím a hodnotným způsobem. Promyšlenou a opatrnou, přesto však smělou aplikací technologie na náš druh se můžeme stát něčím, co už nebude tak úplně patřit do kategorie člověk: staneme se post-lidskými.”

Jinak řečeno, technologické elity se pokoušejí vyrobit z lidského rodu zcela odlišný druh, což otevírá celou řadu problematických otázek, jimiž se ale filozofové a teologové mimo transhumanistický okruh příliš nezabývají.

Transhumanismus je však skutečnou pochodní osvícenského progresivismu: další utopickou myšlenkou, která ve společnosti napáchá nenapravitelné škody a vyvolá dramatické konflikty.

Zpracovat lidi 

Než však mohou technologičtí obři a transhumanističtí spiklenci uskutečnit svůj plán, je třeba nejprve náležitě „zpracovat masy". Nonkonformistické smýšlení se s mírumilovně zesíťovaným lidským vědomím příliš neslučuje, proto je nutné provést asimilaci do „nadřazeného světonázoru“. Přípustné budou jedině myšlenky slučitelné s koexistencí v globální neurální síti.

Technologičtí giganti a jejich propagandisté už začali s "osvětou" prostřednicím tradičních institucí k šíření „té jediné správné“ pravdy, jako jsou mainstreamová média nebo univerzity. Už dnes tak dochází k cenzuře odlišných názorů na sociálních sítích i dalších platformách kontrolovaných těmito společnostmi.

Kromě zásahu proti disidentům mezi intelektuály je však také nezbytné přesvědčit obyvatelstvo o prospěšnosti transhumanistického programu. Dokonce i webová stránka magazínu Forbes, považovaná v porovnání se svým rivalem Business Insider za konzervativní, dnes vykresluje postup k transhumanismu v jásavých barvách.

Čtěte ZDE: Transhumanismus: Digitální totalita se přibližuje. Kybernetické zrůdy místo lidí. Zuckerberg i Musk se pilně činí. Medicína jako šlechetný úmysl, nebo zástěrka na vytvoření monster? Otrokářství nového typu. Klíč k moci

Zločin myšlenkou

Internet v jeho stávající podobě lze považovat za jakéhosi předchůdce transhumanismu. Stejně jako se naše infrastruktura i základní ekonomické mechanismy staly zcela závislé na internetu, budou velmi pravděpodobně časem právě tak chtivě využívat rozhraní mozku a počítače nebo digitálně propojené "společné vědomí". Podle tohoto plánu dělení světa typu hranic mezi zeměmi bude ztrácet na významu s tím, jak se globální společenství bude postupně měnit v kolektivní vědomí.

Konsolidací projde také vymáhání norem nové společnosti. Tradiční zločiny se vývojem technologií z velké části stanou překonanými, a tak se stíhání na síti soustředí hlavně na poslední zbývající opravdový zločin – ten spáchaný myšlenkou. A protože komunikace se bude odehrávat rychlostí myšlenky, podobně bleskově dopadne i pěst zákona. Hnutí, jedním z jehož hlavních cílů prý je rozšířit kapacitu lidského uvažování, tak ve skutečnosti povede k jeho totálnímu sešněrování.

Dojde k násilí?

Technologičtí elitáři i transhumanističtí intelektuálové velmi pravděpodobně přeceňují své schopnosti přimět všechny společenské vrstvy k poslušnosti. Disidenti, kteří projeví dostatek prozíravosti, aby své postoje v průběhu přechodu skryli, jako první začnou vytvářet paralelní společnost a obecnější vztažné body pro ty, kdo se nebudou ochotni připojit. Na veřejné odpůrce však represe dopadne plnou tíhou. Odpůrci se tak budou muset důmyslně skrývat, otevření disidenti budou pro všechny účely efektivně umlčeni.

Většina utopistických programů, především těch progresivních, vychází z typického předpokladu všech totalitářů: domnělé vlastní morální nadřazenosti. Toto přesvědčení o své bezchybnosti vede k puritánskému fanatismu. Odpůrci, kteří chtějí zachovat lidstvo v jeho stávající přirozené podobě, tedy nakonec budou nuceni postavit se post-lidem násilím.

Boj za svobodu proti nové rase

Transhumanističtí teoretici a technologické společnosti se prostě pokoušejí z lidské rodové linie vytvořit nový živočišný druh. Je proto pravděpodobné, že než dojde k masové aplikaci propojení přirozeného  biologického člověka se strojem, rozhoří se nejprve intelektuální kulturní válka. Transhumanisté už ve svách plánech počítají s tím, že nemálo "tmářů" se jim postaví na odpor a ve snaze zachovat lidstvo v jeho tradiční podobě, použijí pádné teologické i metafyzické argumenty. Ty proto je třeba - jak se již děje - vytěsnit z našeho světa jako první.

Jako u většiny utopických ideologií budou jejich zastánci nahlížet na odpor "reakcionářů" jako na existenční ohrožení své "pokrokové vize", což nakonec povede k násilnému konfliktu. Jde-li skutečně o život, o což v tomto případě půjde, je poklidné racionální řešení šporu chimérou. Poteče krev - lidská krev - a mnohé zanikne.

Těžko dnes odhadmout, kdo z této neodvratné řeže vzejde vítězně. Při obraně života, jak z historie víme, nebývá vítězství nutně dokladem morální převahy. Jisté je, že jedna ze stran prosadí svou vizi: ať už to bude nový druh, osvobozený z okovů své přirozenosti, nebo lidstvo s jeho věčným bojem za svobodu.

Na tuto "válku světů", kterou technologičtí transhumanisté v tichosti a mimo pozornost hlavních médií krok za krokem připravují, se musejí lidé s krví a duší připravit. Není to hollywoodská sci-fi, kterou lze vypnout dálkovým ovladačem televize. Je to bohužel realita.

To první k přípravě obrany je - o tom alespoň vědět.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Likvidace zemědělství: Bláznění? Ne, plán! Žádné jídlo, žádní lidé. Spiknutí s cílem depopulace. Umělé vyvolání hladomorů. Vy a vaše rodina musíte zmizet. Nechte zdivočet zemi. Vypusťte divokou zvěř. Po dobytku vybijí i vás

Likvidace zemědělství: Bláznění? Ne, plán! Žádné jídlo, žádní lidé. Spiknutí s cílem depopulace....

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat. Mluvte šeptem! Neomezená moc všude a nikde. Chapadla ke všemu, co je připojené. Ovládnou i zbraňové systémy? Moloch se probouzí. Mlčení...

Digi bůh: Vzniknou sekty uctívající umělou inteligenci? Roboti nás budou brzy vydírat....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky